• Pinewood

Föreslår jakt på loungar

NotiserPublicerad: 2011-11-11 11:49

Istället för att vara med och dela på en kvot på 40 lodjur för licens- och skyddsjakt i hela Mellansverige ska Dalarna ha en egen licenskvot på 30 lodjur, där även loungar får skjutas.
Det anser Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna.

Lodjurens utbredning och antal har ökat mycket inom Dalarna och angränsande län, konstaterar Malte Sandström, distriktsbas för JRF.
– Detta tillsammans med senaste årens mycket hårda vintrar har i princip utrotat rådjur och hare på stora områden, vilket medfört att där inte finns jaktbara småviltstammar. Då detta sammanfaller med riksdagens beslut att minska lodjursstammen föreslår vi en tilldelning av 30 djur, kommenterar han.
JRF-Dalarna vill ha licensjakt från första mars till 15 april nästa år.
– Jakten ska även tillåtas på loungar under förutsättning att de skjuts före honan. Vi föreslår ingen zonindelning, utan anser att djuren bör skjutas där de ställer till mes mest skada, förklarar Malte Sandström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Rådjur och harar är lodjurens mat!

2011-11-28 08:33

Det är huvudsaken att det finns mat till lodjuren! Jägarna kan gå till Coop! Ta ut kameran i skogen i stället för bössan!

24. Status byggd på inventeringar

2011-11-16 08:57

Viltskadecenters statusrapport när det gäller loföryngringar 2010/2011 är 25 st helt inom Uppsala län och 30 st om man räknar in de som man har gemensamt med grannlän. Enl. Länsstyrelsens rovdjursansvarige har de något andra siffror, 24-32, men är i princip samma sak och båda bygger på inventering under föregående snösäsong. När Åke Siikavaara påstår att "Länsstyrelsens antal lofamiljer i Uppland = 45st" kan han ju redovisa sin länsstyrelsekälla. Annars blir det bara vanliga blå dunster från Siikavaara.

23. Länsstyrelsens antal lofamiljer i Uppland = 45 st.

2011-11-13 15:44

Men här räknars inte med de som inte har kvalitetsäkrats, de lofamiljer som går in i varandra och de områden som inte inventerades, slutsatsen blir att 10% skall läggas till 45 familjer = 50 lofamiljer i Uppland. Detta är verklighet och efter mars månads jakt, som kanske blir 6 i Uppland, ökar antalet lodjur med mellan 50-60 lodjur. Det som en del SRF medlemmar inkl. länsstyrelsens rovdjurstjänsteman påstår, är fantasier hämtade ur en datorstapel utan verklighetsgrund. Verkligheten har också sprungit från ordf. i JRF i Uppland, då man anammar ett tyst medgivande, som förbryttar mig som medlem när man ser hur andra distrikt reagerar på viltets undergång med ohämmad tillväxt av bl.a lodjur. Nu är detta "loverklighet" men vargen är också på antågande, inte bara i Riala, utan ett jaktlag i Morkarla och ett i Film, fick avbryta älgjakt då man hade varg i såten.

22. #21

2011-11-13 11:28

jag saknar fortfarande svar..

21. Tubbiz!

2011-11-12 20:59

Att jägaren som bar hem rådjurskadaver i sin okunnighet är alltför välkänt i min hembygd för att du ska ens tro att jag gripit det hela ur luften. Men som sagt, jägaren trodde nog att han gjorde rätt på något vis och inte uppsåtligen fördärvade andra djurs möjlighet att få tillgång till kadavren.
De trakasserier du talar om från "vår" sida, känner jag inte till.
Däremot vet jag flera som fått sin egendom skadad på "vår" sida och jag vet att jag blivit hotad till livet och att vi fått ett skott genom en ruta i vår fastighet som givetvis polisanmäldes. Det hör inte hemma i en demokrati som du skriver men en sådan hotbild avskräcker mej inte från att säga vad jag tycker och sedan stå för det. Kom loss du också signaturen Tubbiz och för en ärlig öppen debatt.

20. Uffe Stridsberg

2011-11-12 19:20

Det är inte så konstigt att man döljer sig bakom ett alias när man har med såna som er att göra. Ni trakasserar alla människor som går mot era intressen och jag tänker inte lämna ut mitt företag till militanta aktivister. Konstigt förresten att man ska behöva dölja sig bakom signatur i ett demokratiskt samhälle. Varför lämnar du inte ut namn på dom som bär hem rådjurskadaver som du skriver, men som vanligt från muppsidan, så är det nog en anka tagen ur luften. Kanske rådjursstammen i Storvik är så liten idag att man, för att få en rådjursstek, måste ta slarvorna efter lodjur?

19. "andra djur" #18

2011-11-12 17:40

Du menar väl vissa rovdjur? Och dom vet vi ju hur "goda" de är. För du menar väl inte att du äter lodjur? Saknar svar på #5.

18. Hojtaren Tubbiz

2011-11-12 15:43

Lodjur dödar för att äta och överleva. Om de lämnar rester efter sig, och det gör de i varierad utsträckning, så kommer det andra djur till godo. Exempelvis rävar, som när de får föda genom lodjursrivna rådjurskadaver, inte behöver fälla egna byten i samma utsträckning som annars. Lodjuren har en viktig roll i ekosystemet och leverantör av kadaver ingår i den rollen. Detta har tydligen somliga jägare svårt att förstå och jag har träffat jägare i min närhet till och med som bär hem rådjurskadaver som lodjur fällt. Jo, det är faktiskt sant! Visst kan man, som anonyme hojtaren Tubbiz, ha synpunkter på hur ekosystemet fungerar och rovdjurens sätt att försörja sig, om man anser sig ha den kompetensen. Men, tycker man sig ha den kompetensen, behöver man väl inte, som signaturen Tubbiz, dölja sig bakom en anonym fasad.

17. "Svensk jakt" en sjunkande sten !

2011-11-12 15:43

Ute i stugorna pratas det om förgiftat kött,åteljakt och snart kommer väll något ljushuvud på att går det att snara Lejon med vajer i Afrika så går det väll bra i Norden att snara rovdjur också.
Och vad gör de två stora jägarförbunden i Sverige ?!
Det ena får mer och mer extremjägare också i ledande befattningar innom sin organisation och det andra förbundet förblöder långsamt.
Stämma i bäcken sa man förr.
Det har inte skett i Sverige och nu ser vi hur det går...utför !

16. Stridsberg=Lögnare

2011-11-12 10:14

Du påstår att lodjur bara dödar det som dom behöver för att äta. Helt fel, dom är som alla andra kattdjur, kan inte se ett villebråd röra sig förrän jaktlusten sätter igång. Har själv flera gånger hittat rådjur som bara varit dödade, (kalla djur så lon har inte blivit skrämt från platsen av mig), eller att enbart huvudet varit saknat, ser ut som det skulle vara avskuret med kniv. Håll dig till fakta och sluta med dina lögnaktiga påståenden att lon bara dödar det den behöver för att överleva. Tänk på att din vilseledande propaganda oftast slår tillbaka ganska hårt.

15. Korkad artikel!

2011-11-12 10:13

Denna artikel är ju skriven som att det enda syftet var att skada jägarkåren.. vi pratar ju årsungar vid den tiden på året alltså jakt på ungdjur som stöts undan från honan någon eller ett par månader efter jakten.. det är ju inga "kattungar".. utan normal jakt som vanligt..denna artikel orsakar bara dålig image hos jägarkåren med sommar bilder på en liten lounge dessutom..... så jag undrar vad syftet med den är?

14. Rådjur???

2011-11-12 10:12

Är det inte så att vargen tar mycket rådjur? Varför skylla allt på lodjuret? Kanske för att lo får man jaga men inte varg!

13. Intressant konflikt

2011-11-12 10:12

Ja, egentligen vore flytt av lodjur söderut värt ett försök. Detta istället för att som nu, ha stor avskjutning i spridningsfronten och genom det, fördröja spridningen söderut.

12. Sista bonden..

2011-11-12 10:11

Det är klart att de senaste vintrarna har tärt på rådjursstammen, även om vi inte sett någon minskning där vi bor och vid vår utfodringsplats trots rekordmycket snö. Men nu är det så att man från jägarhåll varje år och sedan fem-tio år tillbaka förutsett rådjursstammens omedlbara undergång i många län- och varje år. Men ändå körs det ihjäl lika många eller t.o.m. fler rådjur i trafiken för varje år, med något undantag. Då är det något som inte stämmer, eller hur?

11. Stridsberg

2011-11-11 20:01

Om du vill att det finns gott om rådjur efter de senaste vintrarna så får du ju naturligtvis tro det. Men det är inte fakta. Spillningsinventering, forskning visar att rådjursstammarna går nedåt.Överstora stammar rovdjur hjälper inte till. Olycksstatisken är ingen inventeringsmodell.Varför är det föresten fel att uppleva rovdjuren som en konkurent. Jag gissar att morotsodlaren inte gillar skadeinsekter.

10. Med dagens politik är det snarare så att

2011-11-11 20:00

Där det finns mycket rådjur kan lodjursstammen bli stor innan den kraschar.

Varför inte låta de som klarar det bäst sköta förvaltningen?

Fånga lite lodjur och kör dem med vanlig bil, inte helikopter, till nya jaktmarker. Det måste vara mycket lättare att få acceptans för lo-flytt än varg-flytt. Är det fortfarande överskott efter uttaget för flytt, så skjut det som behöver skjutas. De arter vi kan råda över skall inte behöva åka jojo bara för att naturromantiker tycker det är naturligt.

9. Stridsberg

2011-11-11 17:47

Norr om Siljan fanns ytterst få rådjur för 20 år sedan, lodjur hade vi i alla fall utan renar.

8. Stövarjägarn #7

2011-11-11 16:54

Allt beror på vad man menar med "norra Sverige". Du liksom jag vet vad lodjuren har för främsta bytesval i norra landsänden. Det är därför lostammen i "renskötselområdet" särförvaltas.
Tråden handlar, från början, om lodjur och bytesdjur - i Dalarna.

7. Stridsbergs logik haltar

2011-11-11 16:45

"Där det finns lodjur finns det rådjur" Hur många rådjur finns/fanns det i norra Sverige för säg 20 år sen? Lodjur fanns det iaf.

6. Inte mycket till substans

2011-11-11 16:29

i ditt inlägg Hans Åberg. Det är helt enkelt så att där det finns lodjur, där finns det rådjur.
När Siikavaara skriver att det finns 50 lofamiljer i Uppsala län, så blir det bara ett vanligt Siikavaarapåstående utan verifikation. Gångna vinters inventering visade 25 loföryngringar helt inom Uppsala län och tar man med föryngringar som man delar med grannlän var det 30 stycken. Alltså, långt ifrån Siikavaaras påstående. Trafikolyckor med rådjur i Uppsala län ligger rätt konstant kring -1800 årligen senaste åren, så de lodjur som finns har god möjlighet att försörja sig med en sådan rådjursstam. Liksom i Dalarna, så har rådjursolyckorna Uppsala län ökat med ca 30 procent i förhållande till för fem år sedan.

5. Stridsberg

2011-11-11 15:52

Rådjurens psykiska och fysiska skador orsakade av rovdjur är väl uppenbara när de söker sig till samhället?

4. Detta är inte enkelt, utan landsbygdens fördärv....

2011-11-11 15:31

...med dessa landsbygdsvandaler.
JRF-Uppland och dess ordf. Inge Gustafsson borde ha och bör reagera och vakna som Malte i Dalarna. Nu finns det 50 lofamiljer (x 5,5 lodjur) i Uppsala län. Det är tystnad hos JRF Uppland och jag tolkar det som att man stöder till 100% Länsstyrelsens tjänstemän, vissa fd. länsansvariga och medlemmar i SRF. Vi hade 25 lofamiljer 2005, nu 50, så jag tolkar att Inge anser att det är i samklang med Länsstyrelsen att inte ha någon maxgräns. Det tyder också på att vi i Norrskedika har mer älg idag än rådjur, ett tecken av mig efter den 10 oktober.

3. Stridstuppen Uffe.

2011-11-11 15:18

Du glömmer sanningen, Du skriver om ett antal olyckor med rådjur, dessa olyckor sker inte på landsbyggden utan kring tätorterna. Så är det herr Stridsberg. Kolla gärna om jag har fel.

2. Siffror som talar emot Malte

2011-11-11 14:04

Ungefär 1700 trafikolyckor med rådjur inträffade 2010 i Dalarna och det pekar mot ett liknande antal 2011. En nivå som ligger ca 30 procent högre än för fem år sedan. Allt enligt Nationella Viltolycksrådets statistik. Att som Malte då prata om utslagen rådjursstam i Dalarnas län tyder på ett medvetet hugskott för att få skjuta lodjursungar.
Dessutom mycket få tamdjursangepp av lodjur och då kan man inte prata om att lodjur gör stor "skada". När lodjur äter rådjur så äter de precis vad de ska äta, de äter sina naturliga bytesdjur och det vet naturligtvis Malte. Men han, som många andra jägare, ser konkurrensen om bytet som en "skada" och det är ett dåligt skäl för att skjuta lodjursungar. Men Malte gör det enkla, han säger det många jägare förväntar sig att han ska säga.

1. Den artikeln, med den bilden

2011-11-11 14:03

kommer att få många att reagera negativt på jägare.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB