• Pinewood

Förordar att Junselevargen skjuts

NotiserPublicerad: 2014-02-08 10:01

Länsstyrelsen i Västernorrland tycker att flyttvargen och hennes partner i Junsele ska skjutas. Det meddelar länsstyrelsen Naturvårdsverket i sitt yttrande.
"Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt eftersom svårigheterna för rennäringen är stora i området. Länsstyrelsen bedömer att den samlade skadebilden väger tyngre än vargtikens genetiska status", skriver länsstyrelsen på sin hemsida.
Jakt & Jägare har berättat om den ansökta skyddsjakten här.
Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om det blir skyddsjakt eller inte. Länsstyrelsen yttrar sig på begäran av verket.
Det är renskötarna i Vilhelmina södra sameby som sökt skyddsjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Martin, om det vore så väl...

2014-02-09 20:05

..att denna rasotypiska varg endast kostat några miljoner. Glöm inte heller allt lidande, all smärtsam död och all frustration som följt i denna vargs fotspår upp och ner i Sverige.
Undrar om inte det myndighetsförakt som hanteringen av denna varg skapat utgör den största kostnaden för Sverige.
När myndigheterna börjar obstruera riksdagens beslut och regeringens uppdrag, då är det dags att kraftigt ifrågasätta dess existens. NVV bör läggas ned och ett nytt verk skapas där rekryteringsprocessen och kraven på opartiskhet ska stärkas. Ekofascisterna får väl bilda ett nytt parti och jobba i det, de ska inte ges möjlighet att ta över makten i myndigheter och därifrån utöva makt, i strid med folkviljan.

3. Skjuts

2014-02-08 23:56

Endera så får man ge den skjuts genom att lösa biljett söderut direkt. Alternativet är givetvis att den skjuts.
Detta är den dyraste varg Sverige har haft när det gäller resekostnader men det kan väl inte hindra att en ny reseupplevelse står för dörren. Naturskyddsföreningen kan stå för kostnaden för att leva upp till sina mål.
Flera av deras medlemmar är säkert villiga att upplåta plats för att förbättra miljön.

2. Heja Sverige

2014-02-08 23:55

Kunde man inte tagit det beslutet för ett par år sedan, innan man började flytta tiken land och rike runt på oss skattebetalares bekostnad??? Har ju bara kostat X antal miljoner än så länge...

1. Kostnad

2014-02-08 23:55

Nu är det dags att NVV redovisar alla kostnader för denna varg. Det skall redovisas i dagstidningar så även svensson får reda på hur mycket bara en varg kostar skattebetalarna

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB