• Älgskadefondsföreningen

Förre JRF-basen kritisk till nya älgförvaltningen

NotiserPublicerad: 2011-04-03 17:28

Förre JRF-basen Conny Sandström varnar för kaos i den nya älgförvaltningen i Västerbotten.
Han riktar i Land Lantbruk & Skogsland kritik mot att förvaltningsområdena blir för stora. och att markägarnas makt blir för liten. 
– Enligt nu gällande förslag kommer Västerbotten att delas upp i fyra älgförvaltningsområden om vardera cirka 1 miljon hektar. Ingen som sitter i samråden där kommer att ha en sportslig chans att ha koll på älgstammarna och föra en dialog med hundratals jaktlag. Upplägget passar jägarna och deras heltidstjänstemän, men markägarna kan glömma allt inflytande, säger Conny Sandström i Land.

”Jägarna behåller makten”
Han förstår inte att markägarnas representanter sagt ja till det föreslagna upplägget.
– Man hoppas att det ska bildas älgskötselområden som ska styra jakten lokalt, men det sker i den bästa av världar. Vi kommer att få kvar många licensområden och markägarnas inflytande kommer inte att bli bättre än det varit. Jag hoppas att jag har fel men jägarna kommer att behålla makten med nuvarande upplägg, varnar Conny Sandström i Land.
Han är kritisk till att förslaget inte blivit offentligt förrän några veckor före planerat beslut, som väntas i slutet av april.

Vill vänta med beslut 
– Jag hoppas verkligen att förslaget inte klubbas då utan att informationen sprids för diskussion. Det finns inga skäl till att hetsa fram något, det räcker med beslut i höst så att organisationen kan börja fungera vid årsskiftet, säger Conny Sandström till Land.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Hur menar du Anders?

2011-04-05 08:48

Vi är överens om att jägarna ofta också är markägare. Men på vilket sätt skulle jägarnas makt bli större eller markägarnas mindre med det nya älgjaktssystemet?
Såvitt jag vet är det markägarna som äger jakträtten både nu och då! Problemet för de markägare som vill skjuta bort älgen är väl att majoriteten av markägarna inte vill samma sak?
I flera län har älgavskjutning varit mindre än 60% av tilldelningen. På vilket sätt hade du tänkt öka avskjutningen om inte markägaren/jägaren vill?

Men min fråga handlade om vem JRf representerar, är det en organisation för jägare eller för markägare? Givetvis kan man vara för båda, men hur kan en jägarorganisation vara emot att jägarna har inflytande?

4. Viktigt med VVO

2011-04-04 09:47

I min kommentar till Conny Sandströms artikel vill jag påpeka att det för oss i Norrlands inland är viktigt att vi försöker bibehålla våra viltvårdsområden intakta, det är vår enda chans att utöva en konstruktiv viltvård och avskjutning. I sammanslutningar som VVO, jaktklubbar etc har vi också största chansen att hjälpa in ungdomarna i meningsfull jakt på större områden.
Jag vill även påpeka att ett viltvårdsområde är inte tvingade att acceptera SJF stadgar. VVO kan göra ändringar i sina stadgar bara man följer lagen om VVO. Vill man inte sortera under VVO kan man ombilda VVO,et till jaktklubbar, huvudsaken är man inte inskränker på den ingående markägarens självklara rättigheter.
SJF storebrorsfasoner är inte alltid att rekomendera, det ser vi inte minst i SJF vargpolitik där man accepterat högst 2 vargföryngringar i varje län.
Vi ska ha klart för oss att SJF har växt ut till en mkt stor administration som vi jägare och skattebetalare underhåller.
Vad kostar exv. SJF nationella kansli med 40-talet anställda plus alla jaktvårdskonsulenter ute i landet. Vilka är betalarna?- jo just precis jägarna och skattebetalarna. Enl. jordbruksminister Erlandsson betalar staten ut 50,5 milj kronor i år till SJF.
Vad får jägarkåren tillbaka av de pengarna, de räcker inte till SJF fast anställda personal.
Grimsö forskningsstation är en instution som slukar pengar, men där ska vi komma ihåg att här betalar staten ut ett stort antal miljoner som går direkt till forskarna. Vi har sett att det finns skogsbolag som börjat dra åt sig öronen ang anslag till Grimsö.

3. Skog!

2011-04-04 09:46

Wilhelm Karlsson. Han företrädde oss som jagar och äger mark! Vi vill kunna skydda våra hyggen som ska återplanteras. Alltså enligt lag! Men hur gör vi markägare som vill ha en livskraftig älgstam och ett uthålligt skogsbruk? Enligt dig så vet du! Då du kritiserar Sandströms "tänkande" Jag håller helt med att jägarna får för stort inflytande i skogsförvaltning Sverige.
Förutom det jag skrivit här, så vill jag ha bra kommenterer om förvaltningen av varg och dess motsättningar i Sverige! Skicka mail till clancy2@spray.se
Ska skriva ett litet arbete till Linneuniversitetet i Växjö!
Mvh
Anders

2. Oövertänkt förslag

2011-04-04 08:58

Det finns ingen anledning att hasta fram ett oövertänkt förslag, där håller jag med Conny Sandström.
Att ytterligare öka tjänstemannakåren i SJF gagnar inte jägarkåren, det kommer att medföra ytterligare fördyringar för jägarkåren, fördyringar som slår hårdast mot våra ungdomar.

Jag rekommenderar alla att titta på Lyckselemodellen.
Kommunen omfattar ca 575 tusen hektar som är uppdelade i zoner där ett antal vvo,jaktklubbar,jaktlag ingår.Varje zon är på ca 50tusen ha och utgör ett sk älgskötselområde.
Varje år hålls zonträffar där kretsstyrelsen presenterar statistik över avskjutningarna, älgstammens reproduktion osv.

Representanterna från zonerna framför sina förslag ökad eller minskad tilldelning allt beroende hur älgstammen ser ut.
Hur älgstammen ser ut får vi från den älgobs som utförs första veckan jaktveckan i resp jaktlag och i vinterinventeringar.

Tilldelningen i varje zon skiljer sig från ca en (1) älg på varje 350 ha till 650 ha på varje vuxen älg.
Vi har fri kalvavskjutning, men som regel strävas det efter att hålla kalvavskjutningen i jämna steg med vuxenavskjutning.
Den här modellen har vi haft i mer än 30 år det har fungerat alldeles utmärkt och vi har en bra älgstam som också harmonierar med skogsbrukets krav.
Vi har en mycket låg administrativ kostnad, kretsstyrelsen har under alla år jobbat ideellt. Varje VVO, jaktlag etc. betalar in en avgift på några ören pr/ha som uteslutande går till kretsens administration och ungdomsarbetet.
Lyckselemodellen är värd att titta närmare på.

1. Vem företrädde Sandström?

2011-04-03 21:10

"Jägarna får för stort inflytande" säger den föredetta jägarbasen för JRF. Vems intressen drev han som jägarbas under sin tid som ordförande?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB