• Älgskadefondsföreningen

Försök med åteljakt på björn till hösten

NotiserPublicerad: 2010-05-12 16:04

Naturvårdsverket kan tänka sig att testa en begränsad åteljakt på björn i Västerbottens län.
Michael Schneider, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket och på länsstyrelsen i Västerbotten, vill genomföra ett försök med åteljakt under hösten. Detaljerna och reglerna kring jakten är på gång och ska vara klara i juli.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Förnuftets seger.

2010-05-23 23:40

Det verkar som om Naturvårdsverket har tagit sitt förnuft till fånga i denna fråga. Å ena sidan. Å andra sidan har en liknande jaktform varit legal länge. Jakt vid slaktplats tex. Naturvårdsverket har nämligen varit hyggliga nog att ge ut en skrift som talar om vad en åtel är. En ansamling av vegetabiliskt eller animaliskt avfall, utlagt i syfte att locka vilt. Står faktiskt just så; "i syfte att locka vilt". Om man dumpar slaktavfall i syfte att bli kvitt skräpet, är det inte en åtel!

3. JRF och björnåtel.

2010-05-15 13:57

JRF har, genom motionsuppdrag, ett antal ggr tillskrivit myndigheterna och hemställt om återinförande av åteljakt på björn. Dels för att underlätta jakten men även för att eliminera ett rättsosäkert läge för jägarna. I den senaste diskussionen med SNV, björnforskare m.fl. kring åteljakten framfördes synpunkter för och emot. Kraftigast är motargumentet är bristen på underlag kring risken att björnhonor lämnar ungarna vid åtelbesök. JRF väger den risken emot vad som är känt kring nuvarande jaktform med drivande och ställande hundar där bevisligen ett antal honor lämnat ungarna och blivit fällda.
Vid mötet på SNV framförde jag för JRF:s räkning ett förslag om återinförande av åteljakt i samtliga län och låta forskarna göra fördjupade studier på ett antal områden i t.ex. Dalarna och Västerbotten.
JRF är medvetna om att det finns jägare som är emot åteljakt, men ett antal majoritetsbeslut på förbundets årsstämmor har beslutat att arbeta för återinförandet.

2. Sunt förnuft

2010-05-14 10:21

Det är väl solklart att åteljakt på björn är en mycket bra metod ! Säkra skott ,med stor chans att sikta ,och hinna se om det är flera djur . Hona med barn , ev. märkning . Jag tycker att det finns inga frågetecken , bara fördelar . Sen att man ej åtlar nära bebyggelse och vägar, det ska jägare ha kunskap och förstånd till!

1. Absolut inte rasist.

2010-05-12 22:48

Förslaget är bra, inte en dag för tidigt, skjut ner björnstammen i landet till 500 individer.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB