• Pinewood

Fortsatta vargproblem för Idre sameby

NotiserPublicerad: 2011-12-17 11:34

Förra helgens flytt och avlivning av fyra vargar i Idre har inte löst vargproblemen för samebyn. Nya vargar är konstaterade i området, berättar Sveriges Radio Dalarna.

– Nej, du har ju en enkelvarg kvar som vi inte vet var den är. Sedan blev två nya par kvalitetssäkrade, så även om svensk rovdjurspolitik säger att det inte ska vara några vargar i renskötselområdet så kommer det ju hela tiden nya vargar, säger samebyns rovdjursansvarige, Benny Jonsson, till radion.

Magrare än normalt 
Vargarnas närvaro i renskötseln har medfört att Idre sameby inte kunnat samla in renarna inför slakten i tid. Dessutom ser renägarna att djuren inte är så välmående som de borde vara.
– Djuren får ju ingen betesro, det kan vi se på kvalitén. De är magrare i år än de normalt skulle vara. Renen förbrukar så mycket energi när de ska springa undan vargen. Vi vill ju ha ut kött på marknaden inför jul, och vi har inte lyckats med det i år, vi är för sena, säger Jörgen Jonsson, ordförande i Idre sameby, till SR Dalarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. #26 orolig

2011-12-20 11:19

Listan kan göras lång, Mikael Moilanen här har du ett uppdrag att redovisa dessa kostnader för allmänheten, SJF lär knappast ta i detta.

Ta fram de verkliga kostnaderna direkta och indirekta

Tjänstemän på Länsstyrelser som är vargrelaterade
Vargspårare i fält
Tjänstemän naturvårdsverket
Rovdjursforum
Obduktioner SVA?
Skadeersättning renar, hundar, får m.m.
Stängsel, inkl. årligt underhåll
Märkning, flyttning av varg
Fordon (4-hjuling, snöskoter, bilar, helikopter)
Forskare
Kostnader för poliser
Fäboddrift upphör, förlorad intäkter, ett kurturarv försvinner
Jordbruksdrift försvinner
Ersättning till enskilda vägar.
Intrångsersättningar
Jaktstörning
Minskad bärplockning, men också effekterna av att vargen sprider dvärg bandmask
Minskad svampplockning
Ökade eftersökskostnader, ingen vågar släppa hund eller polisen får ta hand om detta
Lägre jaktarrenden, de stora bolagen börjar få stora problem med
uthyrning av jaktmarker, innebär också förlorade intäkter runt denna verksamhet,
Minskad avkastning på mark
Lägre fastighetspriser
Minskad turistinkomst, Tyskar Fransmän älskar älg,
Älgsafari har ex upphört som inkomstkälla i Dalarna och Värmland.
Företag (ex skogsföretag, sågverksföretag) har nu svårt att få tag i
kvalificerad kompetens om inte fritidsintresse som jakt existerar)
Försämrad livskvalite
Kostnader för att skjutsa barn, (är verklighet idag, där vargen går runt i byarna), inte bara drivmedel utan också förlorade arbetsinkomster och förlorad produktion

Listan kan göra lång, men här är en början.

26. Problem

2011-12-20 08:56

Vargen är inte bara ett fortsatt problem,bara i Idre. Alla ställen med varg har ,mer eller mindre stora problem. Det verkar inte finnas någon hejd på hur mycket problem som de får ställa till med.

Men i min tro kan det bara vara en tidsfråga innan den kostar för mycket.Det borde hade varit en mycket intressant läsning att få fram. Jag välkomnar en sådan utredning.

T. ex vad den kostar

*löner till samtliga som har lön, kommen från staten
*bidrag till stängsel mm
*ersättningar för rovdjursdödade hundar
*ersättning för rovdjursdödade får+övriga kreatur
*transportkostnader (bränsle till bilar och helikopter vargflyttningar mm)
*Läkemedel (vaccinationer avmaskning mm)
Materialkostnader(pejlutrustning mm)
*Övrigt

Jag skulle kunna göra listan längre,och man kan även lägga till alla förlorade svenska fäbodar och försämrade fastighetspriser, om man nu vill gå ännu längre.

Kan inte någon människa med möjligheten att få fram dessa kostnader och få ut detta i media. Jag skulle om dessa uppgifter kom fram,vara mycket förvånad, och jävligt besviken, om inte det skulle vakna en hel del vanligt folk. D.v.s de som är totalt ointresserade i frågan. Att jakt och fäbodbruk samt rennäring, försvinner,tycks man ju skita i, men jag har svårt att tro att den vanliga svenka medborgaren,finner sig i att skola och åldervården mm drabbas av nedskärnigar,samtidigt som regeringen öser pengar på vargen.

Jag vill avsluta detta,med att skriva.Personligen tycker jag att vargen är ett vackert djur,och en imponerande predator på alla sätt och vis, men den har och kommer inte att ha plats i Sverige. det tycker jag den har visat vid flera tillfällen redan nu.Jag bävar för hur det kommer att se ut när de blir ännu fler och maten börjar tryta.Ingen ska få mig att tro, att dessa stora rovdjur,bara lägger sig ner och svälter ihjäl utan att ens försöka angripa och äta människa.Tragiskt är det bara att ett människoangrepp, är det som verkar ska behöva hända och frågan är om ens det räcker för att få folk att förstå. Jag hoppas därför att en redig kostnadsutredning med alla kostnader specade,kan få upp ögonen på folk innan det är för sent.

25. Renvaktare

2011-12-19 17:43

Länsstyrelsen bör anställa gränsvakter som ser till att ingen varg tar sig in i renskötselområdet!
Det finns säkert många som skulle söka detta nya yrke!

24. EU och vargen

2011-12-19 12:05

Att EU gjort fel då de klassat vargen som akut utrotningshotad art inser nog de flesta. Framför allt de länder som nu skjuter av varg i stora mängder just nu.
Men vilka krafter arbetar för en förändring? Och hur ska vi få våra folkvalda att fatta?

23. Mats #22

2011-12-19 11:08

Sveriges avgifter till EU kommer att förbli oförändrade oavsett vi tar tillbaka pengar från EU i form av bidrag eller ej. Tar vi svenskar inte dessa bidrag får några andra länder mer. Så länge vi är med i EU så skickar vi ut en massa pengar av våra skattemedel till Bryssel. Ett sätt att få tillbaka dem i det svenska skattesystemet är just genom dessa bidrag som beskattas som inkomst hos resp näringsidkare. Det gäller givetvis också samernas ev EU-bidrag. Så vitt jag vet finansieras inte viltskadorna som uppstår av rovdjur av EU utan av respektive nations skattemedel. Att ställa grupper mot varandra gynnar inte debatten, inte heller landsände mot landsände. Vargen kan få vara frilevande i det område som accepteras av de som bor där. Här nere hos mig är den inte välkommen. Ärligt talat tror jag inte att det är många som välkomnar den.

22. Bondmora

2011-12-19 10:12

Går inte EU-bidragen via skattsedeln?Var kommer de ifrån då??Är inte samerna näringsidkare?Är inte rennäringen en näring??Är inte det här diskriminering av folk?Är vi i skogslän och fjäll skyldiga att bevara mer natur än vad folket i södra Sverige är??

21. Vildren Djurvän!

2011-12-19 08:45

Kan berätta för dig Djurvän att i Finland håller just nu deras unika stam av Vildren på att utrotas av dina kompisar vargen. Finnarna har just nu en intressant diskution med EU om vilken som är viktigaste, Vargen eller den lilla spillra av vildren som finns kvar i landet, för finnarna är det självklart vilken som är viktigast, vad tycker du?

20. Skärpning!

2011-12-19 08:45

#11
EU-bidragen går till de som bla vårdar de öppna landskapen, hört talas om skyddvärda miljöbiotoper eller biologiskt mångfald? Om inte EU-bidragen går till svenska näringsidkare så går de till något annat EU-land och utan att vi får någon minskning på medlemsavgiften. EU-bidragen beskattas precis som andra inkomster. Blanda inte ihop dem med de bidrag som finansieras via skattesedeln. Läs på lite innan du yttrar dig så kategoriskt!

19. Djurvän

2011-12-18 21:27

Att kalla sig djurvän och förespråka varg är ta mig f-n som att svära i kyrkan. Har sett tillräckligt vad vargen ställt till med i skogen.

18. Djurvän

2011-12-18 20:41

Samerna äger ingen mark. Eftersom vårt rättssystem ansett att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning, var här först bl.a så har samerna rätt att bedriva renskötsel på stora områden där de funnits sedan väldigt lång tid tillbaka.
Vildrenen ibland tamrenar är inte att rekommendera då vildrenen är svårhanterlig och skapar oreda.
Varför vore det inte bättre att skjuta ned vargstammen till hanterbara nivåer, då löser vi mångas problem.

17. Nej, Djurvän #15

2011-12-18 20:40

Hur skulle du kunna tycka synd om samerna? Empati har vi alla tidigare konstaterat att ni extremkramare lider en total brist på...

16. Håller

2011-12-18 20:15

fullständigt med Hans-Ove Hansson i vad han skriver

15. Vildren?

2011-12-18 20:15

Har lite svårt att tycka synd om samerna med tanke på vilka ytor av Sverige de tycker sig ha rätt till. Sedan pratas det väldigt tyst om att samerna i princip utrotade vildrenen. Varför ska vi ha enorma mänger tamren som ränner omkring överallt. Det är dags att återinföra våran vackra vildren som är ett naturligt byte för vargen (innan de båda arterna utrotades på 1800-talet). Ska vi låta samerna få fortsätta äga så stora ytor av Sverige ska de också vara med och betala för återinförandet av vildrenen. Tänk er jägare, ett till djur ni kan skjuta när ni är ute och njuter i naturen. Vildrenen skulle vara bra för både varg och människa.

14. #13

2011-12-18 20:14

De kommer från Norge...och våra forskare visste om "tillökningen"
tidigare...
http://www.jaktjournalen.se/index.php?id=10213&avd1=0

13. Hur Fa-n

2011-12-18 00:31

kan det finnas så mycket varg kring Idre? Vi har ju haft ett tak på Sveriges vargstam 210 individer! Detta tak har har brutalt överskridits under åren det varit i bruk! Var har dom ansvariga varit? Gått i ide?

12. Idre

2011-12-18 00:31

Idre är nog dessvärre inte ett undantag. Det är nog så över hela vargbältet det är allt för många observationer attacker och spår i relation till det uppskattade antalet vargar.

11. Classe w

2011-12-18 00:30

Varför inte utrota boskapsskötseln i Södra Sverige???? Där kan vi snacka om bidragstagare av stora mått, EU bidrag för åtskilliga 100 miljoner. Varför ska den delen av Sverige vara skyddad från rovdjur. Hobbyverksamhet var ordet.

10. Ingen dum...

2011-12-17 19:59

idé, du Bia!

9. Staten

2011-12-17 19:59

Är detta statens sätt att utrota Sveriges urbefolkning??

8. Ni i norra Dalarna måste bilda ROVDJURSSKYDDSJAKTGRUPPER, snarast.

2011-12-17 19:59

Kontakta Jägarorganisationerna, Polismyndigheten och åklagarmyndigheten och kräv en utbildning snarast och organisera det som man tänkt sig med eftersöksgrupperna. MEN nu skall Ni alla begära konsultarvode, 1000 kr/timme + utlägg, det är vad forskarna får vid konsultation av regeringen eller som experter i olika SOU utredningar, typ den senaste om djurskyddslagen. SOU utredningen som Dsl. hade 20 tal experter och summan slutar vid flera miljoner. Nu slutar totala kostnaden om rovdjursförvaltningen, med grund i SLU skogsekonomi från 1995, på att samhällskostnaden är kring 10 miljarder nu när vi har långt över 500 st/rovdjursart i Sverige. Man undrar var det skall sluta, eller finns det inget botten i Statens skattekista om rovdjur?

7. Ja eller...

2011-12-17 19:58

...lägg ned renskötseln, j-a hobbyverksamhet och terapi, så är problemet löst - låt vargar jaga i norr där de hör hemma och ta det de kan eller dö ut...

6. nä men...

2011-12-17 19:58

vad f....n är det förbjudet för samer att inneha vapen och använda sig av § 28???

5. Upp till bevis....

2011-12-17 19:58

nu NVV när ni har fått fria händer i den nya skyddsjaktsmodellen. Idre Sameby får detta även om de inte ansöker om skyddsjakt. LST Dalarna har med all säkerhet förmågan att själva se problemen med varg i renhjordarna.

En hel del ironi, men det ska bli mycket spännande att se hur Eskils julklapp till NVV blir andvänd !

Jag är pessimistisk, för hur skulle de förklara sig för sina klubbkompisar i SRF och NSF ?????

4. Vargproblem?

2011-12-17 16:18

Någon som är förvånad? Ska samernas renar vara fredade från rovdjur som varg återstår bara utrotning av dessa.

3. Vargens tid, inte människans

2011-12-17 16:18

Och snart är den röda renälskaren tillbaka från sin lilla utflykt också...
Dessutom kommer väl ett ganska stor antal vargar flytta hemifrån i vår, undrar vart de går?

2. Skicka in en ny ansökan

2011-12-17 15:44

Det är enda sättet att få myndgheterna att inse vilket tryck det är från rovdjuren.

1. Ett skafferi full av mat

2011-12-17 15:43

Är det någon som är förvånad. Naturligtvis söker detta intelligenta djur till platser där det finns bra med föda.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB