• Älgskadefondsföreningen

Fortsätter kartlägga dvärgbandmask

NotiserPublicerad: 2014-10-15 12:19

Kartläggningen av förekomsten av rävens dvärgbandmask fortsätter även i år. 

För att göra detta ska prover av rävspillning samlas in i samarbete med Svenska Jägareförbundet och även med Emiro, som är ett forskningsprojekt finansierat av EU, skriver Svensk Jakt.
Hittills har cirka 4 000 prover kommit in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och två tredjedelar av dem är analyserade. I två av dem har man funnit dvärgbandmask, och de proverna kommer från Södermanland och Västra Götaland. Man har även hittat dvärgbandmask i rävspillning från Växjö.
SVA behöver mer prover från alla svenska kommuner och har fått pengar av Jordbruksverket för att göra klart undersökningen. Jägareförbundet satsar på en mer intensiv insamling under hösten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Om räven har...

2014-10-16 08:17

...så har ju även vargen. Varför inte samla in vargskit också, så man får pejl på utbredningen bland dessa också. Men det törs man ju inte.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB