• Pinewood

Fyrdubbling av vargangreppen i Norge

NotiserPublicerad: 2009-09-23 11:39

Antalet rovdjursangripna får i Norge ökar igen och det är framför allt björn som orsakar skador. Vargangreppen har ökat fyra gånger sedan förra året.

I Norge är det framför allt björnen som orsakar rovviltskador och från 2007 till förra året noterade man en kraftig nedgång i antalet rovdjursangrepp, från 4 857 till 3 954 angrepp. Men den trenden tycks ha brutits, för hittills i år har rovdjuren rivit 4 196 norska får.
Däremot visar statistiken från det norska Direktoratet för naturförvaltning, DN, att vargangreppen ökar kraftigt. Antalet vargangrepp på norska får ökade från 85 förra året till 374 i år. Det är framför allt i Hedmarksområdet – i synnerhet i Rendalens kommun – som vargangreppen skett.
Enstaka vargar kan ha stor betydelse för statistiken.
– Vargskadorna varierar mycket mellan åren. Ofta beror det på unga vargar på vandring som lätt kommer in i fårbetesområden, säger Knut Morten Vangen på DN.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB