• Pinewood

Ge EU din åsikt om vapenfrågor

NotiserPublicerad: 2013-05-06 10:10

EU har stort fokus på vapen och som en del av detta lanserar nu EU-kommissionen  en offentlig enkätundersökning om vapen. Syftet med undersökningen är att få fram en gemensam strategi för att minska olaglig användning av vapen och få allmänhetens stöd för en skärpning av befintliga EU-regler kring lagligt innehav och förvärv av civila vapen.
Danmarks Jægerforbund uppmanar sina medlemmar att svara på enkäten, eftersom de menar att det är viktigt att enkätsvaren visar att det inte behövs hårdare regler kring legala vapen. Organisationen anser att det inte finns behov av ytterligare åtstramning och att sådana i så fall kan innebära att det blir svårare för jägare att köpa, inneha och förvara sina vapen.

Enkäten finns här.
Längst upp till höger på enkätsidan går det att välja svenska som språk i enkätformuläret.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Svara på enkäten!!

2013-05-08 17:38

Har vi nu fått möjligheten så ta till vara på den. Det handlar om vi jägare skall kunna fortsätta i framtiden. Så har skrev jag i en av kommentarsrutorna.
Ställ upp nu jägare det hjälper inte att bara tycka att EU är skit (det tycker jag) men nu är verkligheten att vi är med så gör vad vi kan för att påverka!!
"Vi svenskar som söker licens på vapen för jakt och målskjutning prövas av Polismyndigheten om lämplighet. Den som vill använda ett vapen för brott ansöker naturligtvis inte om licens för detta. Min generation fick militär utbildning på så sätt avdramatiserades detta med vapen. Vi fick lära säkerheten och att handa vapen.
Tyvärr så har de yngre generationerna numera inte denna utbildning och de flesta har inte kunskap om vapen, dess verkan och vad som kan hända om de används fel.
Klokt nog har vi en mycket bra Jägarexamen i Sverige där just säker vapenhantrering är grunden.
Att det florerar så mycket illegala vapen inom EU beror faktiskt på just EU. Slopade gränskontroller gör det för enkelt att smuggla in vapen mellan länderna.
Angrip inte detta problem genom att försvåra för de som ansöker om vapenlicens, de är bevisat mer laglydiga än genomsnittet av den svenska befolkningen och måste så vara för att få vapenlicens.
Straffskalan för olaga vapeninnehav bör ses över. Nu i Sverige betraktas detta tydligen av Rättsväsendet som ett bagatellbrott med löjligt låga straff som inte biter på de kriminella.
Använd samma straffskala som gäller för narkotikabrott i Sverige och många skulle nog hålla sig borta från att ha ett illegalt vapen i sin ägo."

7. Genom att...

2013-05-08 08:27

...vara med i EU med öppna portar så ökar sannolikheten för olagliga vapen i fel händer.

6. Ruta1

2013-05-07 16:18

blir bra på alla frågorna. EU ska inte lägga sig. Vi gör som England skriver om avtalet och förbereder en folkomröstning om vi ska vara med eller inte

5. När EU ...

2013-05-07 08:31

... frågar mig om vad jag anser om att ha ca 3 gånger fler vargar än vad vår Riksdag beslutade med 80% majoritet 2009. Ja, då kommer jag eventuellt att ge mina synpunkter i vapenfrågor.

4. Jag håller med dig Nr:3

2013-05-06 13:25

Jag var tyvärr en av dom som röstade ja...(ångrar mig) men jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att våra (Svenska) politiker skulle vara så lama. Inte för att jag ska lägga min del i detta över på andra men jag trodde faktiskt att "vi" skulle stå upp mer!!

3. Nu får det vara nog

2013-05-06 11:44

Var det inte för att få vara med och bestämma som ni gick med i EU. Sverige blir så fruktansvärt överkört i massor med frågor så man blir rädd. Men skyll inte på mej, jag röstade nej.

2. EU och vapen

2013-05-06 11:43

EU har en stor skuld i handeln med vapen från de gamla staterna på Balkan. Det beslagtogs mängder med vapen som såldes till "legala" vapenhandlare. Men vapen säljs för att användas och slutligen hamnade dom i Rwanda där var och varannan går runt med en Kalashnikow runt halsen.
Om EU städar i sin egen farstu innan de börjar plåga oss legala vapeninnehavare så vore det bra.
Ungefär så har jag svarat på enkäten.

1. EU, Fy

2013-05-06 10:49

VI SKA BORT FRÅN EU, på en gång.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB