• Älgskadefondsföreningen

Gotlands rådjur dubbelt så många på sex år

NotiserPublicerad: 2009-06-02 12:53

En nyligen gjord inventering av rådjuren på Gotland tyder på att rådjursstammen numera är omkring 2 000 djur och att stammen fördubblats på sex år.

Det är Jägargillet och Jägareförbundet som under nio dagar i april genomförde en översiktlig spillningsinventering. Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Per Zackariasson säger att den speciella satsningen på rådjursinventering på Gotland är ett sätt att få en överblick av beståndet, något som det spekulerats om på Gotland under senare år.
– Inventeringen är översiktlig, med ganska stora felkällor, säger Zackariasson till helagotland.se.

Stammen breder ut sig
Det mesta tyder emellertid på att det finns 1 500–2 300 rådjur, vilket i grova drag är en fördubbling av rådjursstammen sedan den senaste inventeringen 2003, som gjordes av en student på Kalmar Högskola. Den inventeringen antydde att stammen var 900 djur.
Rådjursstammen på Gotland är fortfarande i en utbredningsfas. De första rådjuren introducerades på ön för cirka 20 år sedan och stammen har sedan dess vuxit, vilket bland annat märkts i olycksstatistiken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Roslagsmormor

2009-06-05 10:37

"Det är ett mänskligt fenomen att man ofta tror andra gör i smyg, det man själv håller på med i lönndom. "Alla stjäl, alla smugglar sprit, alla drar av för mycket i sina deklarationer", osv, osv."

Säg mig vad Du misstänker andra gör och jag kan säga dig vad Du gör;)

8. Vad händer?

2009-06-04 09:59

Vad händer nu med Gotlands världsberömda och unika fauna och flora? Skrämmande att inte naturskyddskyddare, ornitologer, biologer m.fl. har reagerat.
Vågar man inte ta striden?

7. Inte bara politiker!

2009-06-04 09:59

I dagarna har Södra Skogsägarna gått ut med en alarmistisk varning om att om 100 år så har arealen med tallskog minskat till hälften av nuvarande areal. Detta beror enligt Södra på att ingen skogsägare planterar tall utan man planterar enbart gran därför att klövviltet äter upp tallplantorna! Detta låter som ett eko från 60- och 70-talen när Uddeholm och Domänverket mfl. alarmerade titt som tätt. Uddeholm låg i sina dödsryckningar och trodde att varg och DDT skulle hjälpa mot låg produktivitet, Domänverket hade blivit fristående och affärsdrivande och tyckte att nu jä-lar skulle man jobba affärsmässigt och då fanns det ingen plats för olönsamma organismer som klövvilt, lövskog och barkborrar. Bort med allt, Sosseregeringen var lyhörd och fixade lagarna, skogen besprutades och mot klövviltet släppte man ut ryssvarg. Fanatikerna inom SNF hamnade på grön kvist och ridån började dras ned för glesbygden. Besprutning var fel kom man på, visserligen var DDT mindre farligt på bären än vad bandmaskägg är, men strunt i det, nu odlar man varg och gran och tror att detta skall ge rikedom och makt åt ett fåtal. Men det blir som med DDT; varg, bandmask och gran har stora biverkningar och dessa lär vi alla få betala både med våra liv och våra pengar. Men vem hejdar dumheten när dumheten sitter på kapital och politisk makt och miljörörelsen regeras av köpt dumhet och EU står som den stora garanten av denna totala brist på sunt förnuft?

6. Påminner om vargens återkomst

2009-06-03 09:59

Det som är förbjudet för vanliga medborgare är i högsta grad tillåtet för regeringspolitiker.
Ett talande exempel är väl detta med Gotlands rådjur som för tankarna till vargens plötsliga närvaro.
Av allt att döma är ett brott begånget, i båda fallen. Dock finns ingen beslutsfattare som är beredd att göra upp med det förflutna.
I frågan om vargen har det länge funnits ett krav om att klarlägga hur vargen kom tillbaka.
Det vi vet är att det endast fanns ett exemplar kvar av den gamla Nordiska vargen och av en varg kan man inte bygga upp en ny stam. Alltså, har det hela fått hjälp på traven.
Vi behöver inte hjälpa Östeuropa att bevara en djurart som finns i flera hundra tusen exemplar.
Utred hur den kom hit och straffa dem som fattade beslutet och såg till att det genomfördes. Eller är det så att allt för många kända politiker då skulle bli tagna med brallorna nere.

5. lite bytesaffärer kanske

2009-06-03 09:58

rådjur till Dalarna och vargar till Gotland, kanske ett sätt att få balans i den manipulerade naturen!

4. Kanske inte så underligt…..

2009-06-03 09:58

…..att vissa tror att vargen är utplanterad i hemlighet!

Vissa jägare vet ju uppenbarligen hur det ska göras om man vill planera ut vilt, och har jag inte helt fel, så finns det indikationer på att de fortsätter med andra viltarter. Det är ett mänskligt fenomen att man ofta tror andra gör i smyg, det man själv håller på med i lönndom. "Alla stjäl, alla smugglar sprit, alla drar av för mycket i sina deklarationer", osv, osv. Varför skulle då inte vissa plantera ut varg.

3. ..

2009-06-02 18:31

kanske dax och exportera lite till dalarna för här är det då slut nu .

2. Rådjur

2009-06-02 16:53

Grattis Gotland till fina jakter på Rådjur med drivande hund.

1. Invasiv art

2009-06-02 16:53

Eftersom Gotland aldrig haft rådjur borde införandet dit ha räknats som ett miljöbrott. Att införa en ny art leder ofta till oväntade och obehagliga konsekvenser. Det vore intressant att höra hur turerna gått i detta fall. Kanske J&J ge besked.

Kommentar
Den 12 januari publicerades Jakt & Jägares webbtidning en artikel i ämnet. Inplanterningarna av rådjur skedde mer eller mindre i smyg på 80-talet. Myndigheterna meddelade så småningom ett förbud mot rådjursutsättningar på ön, men då var det för sent.
Dan Törnström/red

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB