• Pinewood

Gudrun gav fler älgar i Blekinge

NotiserPublicerad: 2011-06-06 15:25

Stormen Gudrun gav mer bete på hyggena för älgar och älgstammen ökar stadigt i Blekinge. I höst ska cirka 650 älgar fällas i länet. Den avskjutningen är den högsta på tio år.
1990 fälldes 1 100 älgar och därefter kom en period med lägre avskjutning för att älgstammen skulle bli bättre.
Jan Elmeklo, ordförande för Jägareförbundet i Blekinge, vill värna om älgstammen i länet.
– Det betyder ju ganska mycket för turismen att det finns älg och det är fortfarande en upplevelse att möta en älg i skogen, säger han till Sveriges Radio P4 Blekinge.
Samtidigt gäller det att inte låta betesskadorna bli för stora i skogarna.
– Jag kan hålla med om att på vissa ställen i länet har vi en älgstam som inte ska bli större, kommenterar Jan Elmeklo i Radio Blekinge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Anders Hermansson

2011-06-09 12:51

Tack och lov har vi bara haft enstaka lo och vargar under projektets gång. Det var markägarna som sa att stammen inte fick bli större, och vill vi då få en äldre mer reproduktiv stam var enda alternativet att fälla många kalvar. De flesta fällda djuren åldersbestämdes under många år innan projektet började. Över 99% av tjurarna var 1-2 år, de flesta var 1 år. Nu ser vi många stora tjurar och sannolikt har stammen även fler äldre hondjur vilket bör leda till högre reproduktion eftersom vi har förhållandevis mycket gott om mat i länet. Föds det fler kan man fälla fler när vi kan övergå till att skjuta jämnt av. Jag tror inte att vi är där än. Jag tror att vi behöver viss styrning och fortsatt selektiv avlysningsjakt en tid.

2. Urban - jag tvivlar

2011-06-09 09:09

Jag tror mera på Gudrun än på er avskjutningsmodell. Betrakta förhållanden lite längre norrut, med begränsad tillgång på föda och med obegränsade rovdjurstammar så är det bara dumt att skjuta de få kalvar som överlever till hösten. Har man å andra sidan obegränsade födotillgångar utan rovdjur så kan man lika gärna skjuta rakt över, ty skjuter man färre älgar än reproduktionen så ökar älgstammen i vilket fall som helst med samtliga hittills provade avskjutningsmodeller à la SJF. Men med den nya älgförvaltningen så skall rovdjuren i FÖRSTA HAND tillförsäkras mat och då blir det inga älgar kvar att skjuta för folk. Men räkna älglortar blir vi nog tvungna att fortsätta med - staten vill gärna veta om vargarna svälter.

1. Missvisande

2011-06-07 11:36

Det är löjligt att blanda in "gudrun" i Blekinges ökande avskjutning. I början på 2000-talet hade vi i Blekinge låg reproduktion, låga kalvvikter och en extremt låg medelålder i stammen. Nästan alla jägare i länet ställde upp på att bara fälla kalv under några år. Hårt tryck på kalvavskjutningen har gjort att stammen inte ökat märkbart i antal, mest i kvalite. Länets 14 skötselområden med tillsammans mer än 85% av länets areal har full koll på på utvecklingen och har nu kunnat höja avskjutningskvoterna i avlysningsjakterna. När det nu är skördedags efter års försakande under jakterna är det grovt missvisande att säga att det beror på en storm. Det är resultatet av en medveten fast styrning av en plan från jägarorganisationerna där jägarkåren ställt upp på ett gemensamt räddningsprojekt av länets älgstam som nu ger frukt.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB