• Allmogejakt

HD prövar Untorparn-målet

NotiserPublicerad: 2006-04-28 14:12

Än är inte det uppmärksammade fallet med björnen Untorparn som sköts norr om Orsa avgjort. HD, Högsta domstolen, har nu meddelat prövningstillstånd.
I praktiken blir det en prövning i Högsta domstolen om det går att dömas för att ha brutit mot Naturvårdsverkets förbud mot åteljakt på björn.
I augusti 2001 sköts björnen Untorparn norr om Orsa och de fem jägare som var med åtalades för jaktbrott. De anklagades för att ha skjutit björnen vid en åtel. Det var förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Jägarna har nekat till att ha ägnat sig åt åteljakt. Men de dömdes till tre månaders fängelse vid Mora tingsrätt.
När målet sedan togs upp av hovrätten friades jägarna. Rätten ansåg att det inte klart framgår att en överträdelse av åteljaktsförbudet faller inom ramen för straffbestämmelsernas tillämpningsområde.
Hovrätten ansåg att ett oklart rättsläge inte får drabba den enskilde.
Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen av riksåklagaren. Högsta domstolen ska därmed avgöra om Naturvårdsverkets förbud mot åteljakt på björn kan leda till straff.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Björnen

2006-04-28 16:10

Helt sanslöst! Hur många tusen kronor måste läggas på detta – björnen är ju lika död hur man än vrider och vänder på paragraferna. Det är intressant att Naturvårdverket kan utfärda föreskrifter som likställs med lag! Vad vill samhället? Främja laglydnaden? Hålla efter en utvald del av medborgarna? Visa makt?
Kom i håg vem som dömer till fängelse för försvar av tamdjur när valet sker i september!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons