• Pinewood

Hetsjakt på TV-kändis

NotiserPublicerad: 2013-11-19 15:02

Den amerikanska TV-kändisen Melissa Bachman utsätts för hetsjakt på sociala medier efter att hon postat en bild på sig själv och ett fällt lejon på sin Facebooksida. Jakten på lejonet arrangerades i Sydafrika.

Bilden har fått över 235 000 personer att skriva under en namninsamling för att bannlysa Melissa Bachman från Sydafrika. Melissa Bachman har tidigare sparkats ut från realityserien ”Ultimate Survivor Alaska” på grund att hon är troféjägare.
Melissa Bachman har nu valt att stänga ner flera av sina konton på sociala medier, bland annat på Facebook och Twitter. Även hennes egna hemsida ligger just nu nere.
Att någon skulle bli portad från Sydafrika på grund av legal troféjakt är osannolikt.
Jaktbranschen ger Sydafrika inkomster på drygt sex miljarder kronor årligen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Djurvän

2013-11-22 11:21

Vad har du för belägg för detta
" Då kan ju jag tillägga att fattiga människor kastas ut även i de områden där stora hängn skapas för att rika skandinavier " Skulle vara intressant om du utvecklar det lite...
Jag har både jagat, jobbat och bott där nere under en del år, så jag vet hur det ser ut och går till.
Länka gärna, eller är det bara ett tyckande och tryckande igen ?

10. Jägare som hälare i Afrika och i Sverige

2013-11-22 11:20

MatsJohansson, #9, ja, jag håller med, i ett system där markägarna bor på eller nära sin fastighet är tjuvjakt inget problem.
Men Afrikaresenären har låtit sig luras, citat: “På 70 talet förbjöds jakt i Kenya. Efter det har man förlorat 85% av sina viltstammar“. Jag kan säga att: “På 70-talet kom en ny abortlag. Efter det har jag förlorat 85% av mina äldre släktingar“. Afrikaresenären bör lära sig att ett tidssamband är inget bevis för beroende händelser. Troféjägare har i långa tider hävdat att troféjakt ger stora inkomster till fattiga länder som därigenom påstås få råd att skydda flora och fauna - men vart går pengarna? Vad troféjakten tveklöst bidragit till är skapande av stora reservat där ursprungsbefolkningen har tvingats bort, och därmed har all traditionell jakt upphört. Men trots troféjaktens påstådda gynnsamma effekter, så visar en färsk studie att antalet stora vilda däggdjur i Afrika har halverats under de senaste 40 åren (inte bara i Kenya!). Troféjägare och WWF är rörande ense om att det beror på tjuvjakt, emedan alltfler stater tror att den kommersiella jakten är en del av problemet, varför ytterligare tre stater (Botswana, Zambia och Costa Rica) inför helt eller delvis förbud mot kommersiell troféjakt. WWF kör en världsvid kampanj, i vanlig ordning lögnaktig och skamlös, där de vill ha “faddrar“ som genom pengagåvor till WWF skall hjälpa till att stoppa tjuvjakten, som enligt WWF kommer att utrota lejonen. Men det mesta tala för att vare sig trofé- eller tjuvjakt eller traditionell jakt är boven i dramat, det är i stället i grunden befolkningsökning i kombination med urbanisering och höjd levnadsstandard. WWF:s "tjuvjägare" är ofta de ursprungliga ägarna, som genom epitetet "tjuvjägare" blir utstött paria som lever i armod och elände utanför parkerna. De återfår troligen aldrig vare sig land eller jakt. Samma utveckling pågår i Sverige: Mark ägs i stor utsträckning av juridiska personer. “Rewilding Europe“ i samarbete med stater roffar åt sig kvarvarande enskildas “övergivna“ jordbruk och skogsfastigheter och avser skapa ny ”vildmark”. Jakt blir förbjudet, utom för marktjuvarna själva, och för betalande troféjägare! Jag betraktar jägare som bedriver troféjakt på ockuperat land för hälare, eftersom de vet att vad de köper är stulet. Men lika stora hälare är WWF som säljer tjänster på andras bekostnad; WWF skor sig på ursprungsbefolkningar som utsatts för svåra övergrepp. WWF hjälper inte folket, WWF deltar i stöldorgien genom reservatbildningar, jaktförbud mm.
Troféjakt och annan jakt som säljs av rättmätiga ägare har jag inget emot, snarare tvärt om.

9. Troféjakt

2013-11-21 21:27

Normalt är det ju allmogen och allmogens jakt som ser till att inte tjuvjakt bedrivs på deras jaktmarker. I Afrika verkar det ju som om allmogen har mist sin jakträtt. Kolonisatörer och storbrackor har förstört deras rätt till sin mark, förstört deras samhällssystem-allt är kaos. I Afrika passar det engelsmän och andra att bevara natur , bilda naturreservat-inte hos sig själva. Det skulle ju kosta välfärd.
I Afrika utövas jakt av rika utlänningar-trofèjägare. Elefanter förstör lokalbefolkningens odlingar-Inte konstigt att dom svälter.

8. Diskussionsnivån

2013-11-21 16:48

Diskussionsnivån här är mer eller mindre helt obefintlig. Att jag ogillar den form av troféjakt som sker må vara på moraliska grunder och inte en faktabaserad grund. Själv tycker jag att vi bör kunna finansiera skydd av djurarter ändå, och då bedriva en vanlig form av viltvård av stammarna istället för ett hägn som i detta fall.
Nej, jag har inte disneyfierats. Nej, jag är inte vegetarian. Nej, jag är inte med i Green Peace (även om jag stödjer deras kamp för våra hav). Jag är jägare men också mån om den natur vi lever i.
Men det är kul att applicera titlar på folk som inte riktigt tycker som en själv. Det är också ett lätt sätt att tro att man på något sätt har en överhand i diskussionen. Det kan däremot vara bra att se flera nyanser av det hela, och jag, till skillnad från vissa av er, har valt att ta till mig delar av informationen ni har delgett mig.

7. Troféjakten gör att viltet överlever.

2013-11-21 12:38

På 70 talet förbjöds jakt i Kenya. Efter det har man förlorat 85% av sina viltstammar. Detsamma skulle hända i sydafrika den dagen jägarna försvinner och tar med sig sina 6,4 miljarder kronor som jakten inbringar årligen. Plus att 100 000 jobb skulle försvinna. Detta är något som sticker i ögonen på alla jakthatare. Att de vilda djuren överlever tack vare troféjakten. Många vill tro en massa om jakten i afrika, utan att veta ett skit om hur det egentligen förhåller sig. Nedan finns två länkar där ni kan läsa om detta.


http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2013-11-19-in-defence-of-a-lion-killer/#.Uo3pBs2A3IV


http://mg.co.za/article/2013-05-28-hunting-industry-earns-sa-r62-billion

6. 961L

2013-11-21 12:38

Då kan ju jag tillägga att fattiga människor kastas ut även i de områden där stora hängn skapas för att rika skandinavier, amerikaner och tyskar ska få låtsas att de skjuter ett djur i det vilda. Djur som anses i risk för utrotning inom en snar framtid. Frågan är vad du menar med ditt inlägg? Ska vi strunta i skyddsområden för djur och natur runt om i världen pga att den kan finnas några som drabbas? Eller tycker du att vi behöver bevara det vi har för de efterlevande, som kommer att drabbas av stora miljöförändringar om vi utarmar hela ekosystem. Vilket är värst! Människor som drabbas av giriga trofejägare som bedriver hobby, eller att naturområden skyddas så att världens befolkning ska kunna se en levande elefant eller lejon och slippa stora miljöförändringar? Är rätt säker på att de flesta som ser utanför sin lilla bubbla förstår att naturen och dess djur behöver skyddas för kommande generationer och för att dämpa den skenade miljöförstöringen. Berörda länder bör istället hjälpa dessa människor till att få ett drägligt liv, vilket de inte får om vi utarmar all natur i dess närhet!

5. Staten satsar på bastardvargar men inte på landsbygden

2013-11-21 09:11

I Afrika och annorstädes tvingas folk från hus och hem när viltreservat bildas, och det rör sig om miljontals människor som med ytterst brutala metoder med inget eller kort varsel kastats ut från sitt och sina förfäders land. Hela samhällen där människorna livnärde sig på jakt, enkelt jordbruk och boskapsskötsel körs bort under vapenhot med inget eller kort varsel. De rättmätiga ägarna tvingas i fattigdom och misär leva utanför reservaten; om de återvänder till sina hem stämplas de som tjuvjägare och kriminella och riskerar att skjutas av parkvakter. Marktjuvarna som sedan övertar marken tjänar stora pengar på turism och troféjakt. Bastardvargen i Junsele är ett skrämmande tydligt exempel på att samma utveckling sker i Sverige; men i stället för beväpnade parkvakter så används ”naturbevakare” i kombination med en extremistisk lagstiftning. Resultatet blir detsamma; folket förlorar sina inkomster, stämplas som tjuvjägare och tvingas i slutändan bort från hus och gård. Bara genom projektet "Rewilding Europe" planeras miljontals hektar land stjälas från rättmätiga ägare och bli "vildnaturparker". Men min tro är att den nuvarande helgalna och brutala svenska rovdjurspolitiken berövar folket på deras land och deras kultur, skapar fattigdom, avståndstagande och vrede. Detta innebär att rovdjurspolitiken i sig medför att rovdjurspolitikens mål aldrig kan nås. Förstår inte våra politiker att vi kan inte ha ett system där tjänstemän förslösar tio miljoner (!) på en och samma bastardvarg, men samtidigt förvägras folk i bygderna normal samhällsservice som skola, sjukvård, omsorg, vägar mm.?

4. Undrar vad för...

2013-11-21 09:10

...erfarenheter varulv har från afrikansk jakt och djurliv och överlevnad för människor där, intressant att få en beskrivning från varulv själv om han/hon/hen kan prestera en sådan redogörelse eller är det återigen en"Disney glorifiering" från en fanatisk vargkramare, verkar så med det uttalande rätta mig om jag har fel men då skall det vara bra argument och inget flum!

3. hmmm #2

2013-11-20 17:00

jag tror Varulv att du har svårt att se helheten...eller inte ser den alls kan man väl säga...
På många ställen i Afrika är trofejakt en förutsättning för att kunna stävja tjuvjakten...

2. Afrikanska djur

2013-11-20 09:51

Afrikanska djur jagas för troféer och även tjuvjakten är stor och jag har svårt att stödja denna form av jakt.

1. Vilket föredöme...

2013-11-19 16:21

..för världens kvinnor. Hon är med och motverkar fattigdomen i Afrika samt den lokala acceptansen för Afrikas rovdjur. Det är personer som hon som ger rovdjuren en chans att överleva då lokalbefolkningen ser att de har en inkomst från dessa rovdjur. Det verkar finnas gott om förvirrade miljöpartister i världen som inte ser helheten i naturen

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB