• Pinewood

Hett om varg i Vålådalen

NotiserPublicerad: 2014-03-10 09:11

I dag inleds årets vargsymposium i Vålådalen, Jämtland. Där kommer den svenska och nordiska vargpolitiken att diskuteras.
De senaste siffrorna kring hur stor vargstammen kommer att presenteras.
En het debatt förväntas, särskilt när norska forskare kommer att släppa uppgifter om att dödligheten bland tamren beror på svält och inte rovdjur, rapporterar TT.
Varken Jägarnas Riksförbund eller Svenska Jägareförbundet kommer i år att vara närvarande under vargsymposiet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. # 27 D-n

2014-03-13 09:09

Nu missförstod du igen. Vargarna ökar i hela Sverige, utom i pappersstatistiken. Man behöver inte ens gå till skogen. Det är bara att titta ut genom fönstret.

17. Hästeva

2014-03-12 21:33

Ja, jag tycker nog att det är rätt klart varför de inte ökar i antal. Jag tror de flesta här på sidan har en aning om det, även du! Även jaktförbunden har väl gjort klart för alla vad som händer om inte jägarna får som de vill!

16. # 11 D-n

2014-03-12 16:31

Har ingen aning varför det aldrig ökar i de officiella siffrorna. Ute i verkligheten ser det helt annorlunda ut. Har du någon aning?
I Värmland bör det ju gå åt någon varg(hybrid) i revirslagsmål. Vi har officiellt 28 revir i lilla Värmland. Konkurrensen om maten hårdnar nu.

15. Till djurvän

2014-03-12 11:01

Jag glömde att tillägga att jag kan rekommendera Djurvän att läsa rapporterna från Birgitta Åhman om rovdjurens predation på ren i Njaarke same by (SLU) och Öje Danells rapporter om rovdjur och renskötsel (SLU) samt rapporterna från Projektet Björnpredation på ren som utfördes i norrbotten i Udtja sameby bland annat. Börja studera de rapporterna och återkom gärna sedan (du är väl inte så dum att du tror jag inte säger nått jag om jag inte har torrt på fötterna?) Jag lever i denna verklighet medans du står långt borta och ser på utan att kunna förstå vad du ser verkar det som.

14. Till djurvän

2014-03-12 11:01

Det är rapporten från Tveraa och som är ett beställningsjobb från NINA. Projektet skulle vara i 5 år men avslutades hastigt efter 2 år. Siffrorna kommer från Finnmark i distrikt där det sägs vara för mycket ren. Ett distrikt i Nord-Tröndelag var med i projektet och deras siffror visade på de tyngsta vajorna och 100% kalv i maj men tyvärr stämde inte de siffrorna med vad rapporten skulle fram till så deras medverkan avslutades efter ett år. Denna Tveraa har inte en dags fältstudier själv utan endast studerat statistik och slaktsiffror. ( nu måste man komma ihåg att i norge rapporterar dom in varenda ren som blir rovdjursriven men tidigare forskning har bevisat att du hittar endast 1/3 av alla renar men denna forskning har han valt att bortse ifrån i sin rapport) så när slaktuttagen minskade och han jämförde med antalet rapporterade rovdjursrivna renar så drog han slutsatsen att dom "försvunna renarna" svultit ihjäl istället för att ta antalet hittade renar och multiplicera med 3 för att få fram det faktiska antalet rovdjursrivna renar. övriga forskare och rennäringen i norge sågade rapporten och jag tycks minnas att han fick göra avbön för sin rapport med i Norge. (detta med att du bara hittar en tredjedel av alla renar som blir rovdjursrivna var en bidragande orsak att dom ändrade om rovdjursersättningssystemt i Sverige till att inte betala ut per hittad ren utan per föryngring. detta gjordes ju redan 1994 så den forskningen borde herr Tveraa vara bekant med tycker man) Jag blir mycket less på att rapporter som är felaktiga ska dras upp lite överallt för att bevisa att rovdjuren inte är något problem, Denna rapport visar hur lätt det är att vilseleda dom som inte är insatt i renskötseln och rovdjur, dvs säga människor som du Djurvän. Som jag sa tidigare fundera lite till och läs på om renskötseln innan du börjar kommentera det du inte har en susning om.

13. Bäste djurvän

2014-03-12 07:57

I Sverige finns det enbart tamren medan det i Norge (och Finland) finns vildren. Den är inget husdjur och hålls inte efter av renskötare så där kan du ha en orsak till skillnad i dödlighet.

12. Djur(o)vän

2014-03-12 07:56

Forskare i Sverige (norrbotten) har ju konstaterat när de följt pejlförsedda björnar och renar att björnen tar uppemot 30% av föryngringen i kalvningstider. Lägg sedan till övriga rovdjur som jagar och äter 12 månader/år så inser du nog att den norska forskningen inte är att jämföra med Sverige. Norge har ett betydligt lägre rovdjurstryck jämfört med Sverige och då har vi inte ens nämnt de kraftigt ökande korpbestånden som tidigare var renens största predator.

11. Hästeva!

2014-03-11 17:34

Tydligen är det väldigt många vargar som dör en "naturlig död" eftersom de inte har ökat i antal alls sedan förra inventeringen, Hästeva! Det kan ju inte finnas någon annan anledning! Kommer du på någon?

10. Renägaren

2014-03-11 17:34

Vad skiljer då norsk rennäring från svensk rennäring? I Norge har man ju nu konstaterat genom forskning att betydligt fler renar dör av bla svält än vad man tidigare trott (eller velat erkänna). Rovdjuren beskylls gärna för alla dödsfall. Redogör gärna för vad som skiljer svensk rennäring från norsk eftersom du anser att det i princip är nära noll djur som dör av svält, sjukdom osv. Jag är rätt övertygad om att siffrorna från Norge säkerligen stämmer väldigt bra överens på Sveriges renar. Jag som arbetande person betalar för de bidrag er sk verksamhet får och har då all rätt att ha en inblick och åsikt i frågan. Går man in och kollar på den sk ekonomin inom rennäringen så är det inte helt lätt att se vad alla pengar tar vägen. Därför får du gärna klargöra detta samt förklara varför de 300 000 renar som finns i Sverige inte drabbas av sjukdomar och svält! Är det olika raser? Eller kan det vara någon annan aspekt som gör att svenska renar är starkare än norska?

9. # 7

2014-03-11 10:09

Kan en varg dö en naturlig död? Av skabb eller svält? I din värld dör ju vargar av jägarens kulor. Intressant. Du kommer lite närmare sanningen i alla fall.

8. Till Djurvän

2014-03-11 10:09

Ja du har funderingar och det måste du ju få ha, men det du kanske bommar är ju vad renar föds till och det är köttproduktion, vad jag menar med detta torra konstaterande är att det är ytterst få renar som dör av sjukdomar eller hög ålder då varje renskötare inte vill ha en renhjord som består av dåliga renar. så varje höst gallras alla renar ut som kan misstänkas vara av hög ålder, sjuk på minsta lilla vis ( du vet ju inte om dom är sjuk men på utseendet på en ren kan du säga om det är en till ålder kommen ren eller om den verkar dålig på något vis) så alla renar som vi inte anser kan överleva en vinter går till slakt och en normal slaktperiod börjar i september (sarvslakt) och fortsätter från oktober ut till februari ca ( då är det kalvar och äldre renar som går till slakt) renar som blivit blinda på ett öga går också till slakt även om det är ett i övrigt ungt och friskt djur (en ren behöver båda ögonen för att upptäcka rovdjur) Jag har slaktat ren på mobila och fasta slakteri i snart 20 år och på rak arm kan jag bara komma ihåg tre-fyra renar som kasserats pga sjukdom och kanske 20 talet renar till som kasserats pga utmärgling ( då är det oftast nån sorts sjukdom i botten som gör att dom inte kan ta upp näring) Jag har däremot varit med att flera hundra renar kasserats pga varbildningar i kroppen som orsakats av rovdjursangrepp (oftast järv eller örn men även en del lo) Så svaret på din fråga är att vi siktar på att det ska vara så nära noll procent naturlig dödlighet hos renar (sjukdomar ålder osv) några renar dör ju alltid av naturliga orsaker varje år ( främst avlivning i fält pga benbrott) För trots allt varje ren som dör utom planerat slaktuttag är ju en förlust. och antalet renar jag har slaktat genom årens lopp?? ja det måste vara kring 150 000 renar vid det här laget. du gör misstaget att räkna in renen som en älg eller rådjur i din fundering och glömmer bort att vi hela tiden slaktar bort alla renar som inte håller måttet, både för att ha renar i fin form som kan producera fina avels och slaktdjur och för att annars skulle inte betet räcka till. Så ledsen att göra dig besviken men du får nog fundera lite till och innan du funderar mera så sätt dig in i renskötseln och försök förstå hur den fungerar.
(om du undrar hur jag kan minnas hur få renar som kasserats pga sjukdom och utmärgling så minns jag det pga det är så sällsynt det sker så man brukar studera kroppen extra noga)

7. Fundering kring rendöden...

2014-03-11 00:11

När antalet renar samlas in och räknas årligen, räknas då naturligt döda renar bort från antalet (då menar jag sjukdomar, svält och skador som sker utan hjälp av rovdjur/fordon, alltså renar som aldrig hittas eller hittas i ett så dåligt skick att det inte går att avgöra vad de dött av osv), eller tror man att det är noll dödlighet hos renar. Alla andra djur i naturen räknar man fram ett naturligt antal som dör av just dessa aspekter jag nämner ovan. Hur många av dessa 300 000 renar dör en sk naturlig död och betalar staten ut ersättning även för dessa? Finns säkert någon renägare som kan svara på den frågan.

6. Takk !

2014-03-10 17:32

Takk nonlups for at du la ut programmet som bekrefter hva jeg sier om ensisdigheten i Symposiet.

Her burde fåreiere NSG reineiere og landbruksorganene vært selvfølgelige gjester uten å betale " DET HAR DE ALLEREDE GJORT".

For at disse forskere og forvaltere skal komme til en ballansert holdning må det faktisk dannes slike fora. Der alle parter sin virksomhet blir fremmet. Da om en del år kanskje vi kan få en forvaltning av rovviltet som samler bastionene.

Men dette er ikke samlende det er heller provoserende for veldig mange. Som eksempel kan nevnes dette med Nina rapporten som klart burde vært oppfulgt av NVV sin rapport fra bjørneprosjektet med radimerkede rener.

Disse to repportene er laget med bare 2 års mellomrom og konkluderer med himmelvide forskjeller på problemene.

Min sluttning er at dette blir mindre og mindre seriøst og skaper dypere og dypere kløfter mellom forskere forvaltning og bygdefolket.

5. felaktig rapport

2014-03-10 17:31

Denna rapport av tveraa är direkt felaktig, projektet skulle vara i 5 år men bröts efter 2 år. Sedan är siffrorna hämtade från finnmark i några distrikt med för högt renantal. Distriktet i Nord-Tröndelag som skulle vara med fick avsluta sin medverkan i projektdt då deras siffror inte passade in i rapporten: dom hade högsta vikten på vajorna på våren och 100% kalv, låter det som renar som svälter ihjäl. Denna rapport som kom i juni 2013 blev avfärdad av en eniga kritiker från rennäringens sida och övriga forskare. Tveraa har inte en dag av fältstudier utan enbart tittat på statistik och siffror och drog slutsatsen att när slaktsiffrorna gick ner så hade renarena svultit ihjäl då så rovdjursrivna renar hittades. Övrig forskning visar ju att man endast hittar 1/3 av alla rovdjursrivna renar och vilket var en bidragande orsak till att rovdjursersättningar i Sverige för rennäringen grundar sig på antalet föryngringar och inte hittade rovdjurstagna renar. Det är däremot mycket sorgligt att en felaktig rapport ska motbevisa faktiska problem men värnarsidan anser ju att ändamålet helgar medlen och bryr sig föga om sanning och att enskilda drabbas både ekonomiskt och psykiskt av rovdjurens härjningar

4. Här är programmet

2014-03-10 16:07

http://www.taiga.z.se/documents/Program_Vargsymp_2014_slutver.pdf

3. Feilen er nok?

2014-03-10 15:11

Feilen er nok at ingen av de som sliter med rovdyrene i sin nærhet får komme til orde i det heletatt?
Når forskere skal diskutere sultedød på rein fremfor virkelighet uten at en eneste reineier kan si et eneste ord sier vel det alt om hvordan dette virker?
Skulle være særdeles spennende om deltager listen kunne komme frem i lyset. Nesten så en skulle tro at dette er forsvarets e-tjeneste som har møte.

Antar at rapporten som skal nyttes er en Nina sak som reineiere har ganske så omfattende innvendinger til.
Men det får nok møtet høre veldig lite om?

Demokrati hva er det for noe????

2. Klart renar svälter...

2014-03-10 15:11

... när dom dängs runt av vargar istället för att få beta i lugn och ro!

1. Det blir nog inte alls hett.

2014-03-10 10:14

Eftersom vargsymposiet är ett klubbmöte för inbördes beundran så kommer det att råda en mysig anda av samstämmighet och en tävling om vem som älskar vargen mest bland deltagarna.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB