• Älgskadefondsföreningen

Hot mot vargjägare kan bli JO-ärende

NotiserPublicerad: 2010-03-28 19:53

Nu agerar även Jägareförbundet för att identiteten på landets vargskyttar ska hållas hemlig i framtiden.
Jägarnas Riksförbund har tidigare beslutat att uppvakta riksdag och departement för att få sekretess kring vargjägarna. Detta eftersom många jägare hotats efter vinterns licensjakt.

P4 Extra Söndag
Jägareförbundets jurist, Ola Wälimaa, berättar nu för Svenska Dagbladet att man överväger att JO-anmäla de länstyrelser som fortsätter lämna ut uppgifter om vilka som skjutit vargar.
Under söndagen uppmärksammade P4 Extra Söndag hoten mot vargjägarna.  

Du kan höra inslaget på länken längst ned – det kommer cirka fyra minuter in i andra timmen av programmet.
Länken

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

68. "styra o ställa"...

2010-04-07 12:28

Näe Kerstin. Sverige är ingen liten isolerad ö där vargkramaramatörer kan styra o ställa! "i min frys har det aldrig saknats kött från älg och rådjur"...du föll som en tegelsten från en klarblå himmel...antar att du velat bita dig i tungan? Tommma tunnor skramlar mest...men så är det och har alltid varit med er vargkramaramatörer...mycket snack....
Tomt och innehållslöst pladder. Långt från verkligheten och människors vardag.

67. Kerstin Fredin m.fl

2010-04-07 10:49

Du antingen vill inte eller kan inte inse realitetens fakta. Känns meningslöst att förklara fakta för personer som valt att stänga alla sinnen för information.
Du/ni kan ju ställa er frågan VEM som tar över närproduktionen av föda till övriga svenskar i områden som brutalt fördärvats av rovdjurspolitiken???
VEM vill/kan idag fortsätta fäbodriften? Småskaligt lantbruk ? Ekologisg köttproduktion? etc, etc. Detta i områden som bevisligen angripits så illa att fortsatt drift blivit omöjlig. Det katastrofala är att dessa områden blir allt fler och fler för var dag. Vilket på sikt innebär att urbana människor som hade haft intresse och chans att ta över, väljer att bli kvar i urbana områden.
Generationer av lantbruksdrift, erfarenhet och kunskap försvinner. Landsbygden och dess närproducerande produkter och tjänster dör så med ut. Självförvållat av er och politiker.
Om man inte är i stånd att se denna sanning i vitögat och genast är beredd att stoppa dårskapet vi håller på med. Då har man i min mening inte heller rätt att kalla sig naturälskare eller bevarare. Då är man endast en fullfjädrad egoist.

66. Inga svar nu heller?

2010-04-07 10:49

Så är det med er vargkramaramatörer...
kan inte ens svara på de enklaste frågor...utan ni fortsätter envist med ert svammel. Målsättning? Faktaunderlag? Utbildningar? Kunskaper? Etcetera. Bara ett enda vargkramarsvammel..bla bla bla bla...
Ha ha ha amatörer vilsna i blåbärsskogen...lägg ner..svamla på er egna sida/forum.

65. Gunnar på Kroppefjäll!

2010-04-07 05:18

Först skriver du att vi ska sluta köpa ”industrimat”, och när nu en rovdjursförespråkare som jag verkligen försöker undvika detta – ja då är jag en egoist enligt dig.
Det är sorgligt och beklämmande när vissa människor tror att vi i Sverige bor på en liten isolerad ö där vi kan styra och ställa som vi behagar. Kan nämna att frysen hos mig till största delen är fylld med vegetabilier. Kött och fisk räcker till att ätas 2-3 gånger per månad för 2 personer – inte mer, men det räcker gott för att täcka vårt näringsbehov.
Hur menar du att ALLA svenskar ska kunna åtnjuta ett ”balanserat” system efter dina riktlinjer?
Jag är idel öra! Kanske har du något vi alla kan lära oss av.

64. Kerstin Fredin m.fl.

2010-04-06 16:29

Trist, sorgligt och nästan beklämmande att du/ni som anser er vara förespråkare av natur och djur, så glasklart bevisar er vara endast närstående egoister.
Vi andra jägare ger sjutton i att du/ni idag har tillgång till en full kyl/frys av närproducerad föda.
Vi andra försöker med alla medel skapa ett balanserat system så att ALLA svenskar kan åtnjuta detta.
Egoisten ser till sig själv och sina behov och ideal, så har det alltid varit. Ända tills något förändras till det negativa i egoistens existens
Då är hon/han ivrig att högljutt strida för ideal och sin rätt till förändring. Det dessa egoister alltid verkar sakna är långsiktigt tänkande och planerande.
Tänk på det Kerstin när du en vacker dag (kommer strax) nåste som alla andra konstatera att den skönromantiska bilden av rovdjur i närområdet blott var en idiotisk skönromantik. Byggd på egoistens dröm om ekobalans i en fantasivärld.
Tänk på detta också när andras barn och familjer tvingas till skräp och industrimats inköp, på grund av att ingen vettig,sund och naturälskande människa, längre har en chans att producera i närområdet till övriga.
Detta då rovdjurspolitiken inneburit att enda lösningen är att stänga butiken för gott och alltid.
Hoppas du har ett spår av empati i kroppen och inser vad er skönromantik ställer samhällets naturälskare och bevarare på för villkor? Villkore´t är så entydigt att INGEN kan förbi se det faktum att det redan på allt för många håll gått käpprätt åt helvete.
Försök tänk till Kerstin !

63. Regler på Datainspektionens hemsida

2010-04-02 10:46

Vad menas med en kränkning av den personliga integriteten. Sök på föregående mening på Google. Då hamnar man på Datainspektionens hemsida.
Där står det en del regler som Länsstyrelserna borde ha läst innan de lämnat ut adresser på vargskyttar. Här är några exempel:
Vad menas med en kränkning av den personliga integriteten?
Några tumregler och exempel på vad som är kränkande och därför inte är tillåtet:
Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, som förföljelse eller skandalisering.
Förtala eller förolämpa inte någon annan.
Bryt inte mot sekretess eller tystnadsplikt
Tycker att dessa regler är solklara. Därför borde inte namn och adress på vargskyttarna lämnats ut av Länsstyrelserna. Uppgifterna om vargskyttarna finns sannolikt på data, och då gäller Datainspektionens regler.

62. Calle Seleborg

2010-04-02 01:40

Du har helt rätt i din beskrivning över vår situation, jag förmodar att födseltalet vad gäller älg överstiger vad vargarna tar i dom områden där Anders och Kerstin bor. Vargens predation ligger runt 1-1,2 älgar per tusen hektar. har man då ett födseltal på 4,0-6,0 eller liknande innan vargens inträde då kan man med ganska enkla medel rädda en livskraftig älgstam och dessutom björnfria marker på det så är det inga svårigheter. Men vi har aldrig ens under älgexplosionen haft ett födseltal över 4,0 så då har vi inget spelrum.Nej vargens hemviste borde vara i viltrika områden med bördiga biotoper för att inte liknande situationer ska uppstå.

61. Var jag HADE min jaktmarker?

2010-04-01 10:50

Först kom björnen, sen kom vargen...
Så när björnarna fått sitt, vargreviret sitt så blev det inte något över till oss som jagade där!!
SLUTJAGAT!!! Men vi kan väl få komma och jaga på din/sambons marker? Du/ni är väl med på att dela med er?

60. Anders o Kerstin, det finns olika verkligheter

2010-04-01 10:49

Sverige består inte av ett homogent ekosystem med samma bärandekapacitet av vilt. De rena skogslänen kan inte bära speciellt stora viltstammar men eftersom de är glest befolkade räckte viltet till innan rovdjuren kom. Går vi ner i mellansverige där t.ex. Kerstin bor har vi en helt annan förutsättning. Mosaiken av skog, åkrar och ängar kan bära stora viltstammar. Och Kerstin bor utanför de rovdjurstäta områdena. Enstaka björnar och strövargar räknas inte. Den dag Kerstin oftare stöter på björn och varg än älg inom gångavstånd från huset kan kanske ett litet ljus av förståelse börja glimma. För tyvärr är det så att många kan inte ta till sig något som inte är självupplevt. Så, Anders, skilnnaden mellan en jaktbar stam av älg och tomma marker behöver inte vara mer än att en fast björnstam med tillägg av ett vargrevir lägger beslag på hela tillväxten. Och knaprar på kapitalet.
Forskning visar att du kan inte ha jakt, lönsam skogsnäring och rovdjur samtidigt i många områden.
Alltså blir det konflikter mellan rovdjursbeskyddare, husbehovsjägare och virkesproducenter.

59. En litet fråga Kerstin Fredin......

2010-04-01 09:16

Hur och var har du skaffat dig alla din kunskaper/erfarenheter av/om jakt, vilt, rovdjur....Du verkar kunna/veta en hel del. Vad har du för utbilning/ar inom området?

58. Verkar inte vara .....

2010-04-01 09:16

Kerstin Fredin är uppenbarligen inte drabbad av de negativa konsekvenser björn och varg innebär. Hon fyller årligen frysen i lugn och ro...fortfarande..."Mig går det ingen nöd på"!

57. Anders Åberg

2010-04-01 09:15

Det kan finnas med i förklaringen över att älgstammen är låg att jägarna har skjutit för my älg, Men skogsnäringen har legat på för att hålla uppe avskjutningen för att minska stammen. Så fort älgobsen och avskjutningen har stigit med så lite som en marginell höjning så driver dom igenom en höjd tilldelning.Det har varnats från LST för detta scenario men storskogsbruket tillsammans med skogsstyrelsen slår dövörat till. Eftersom markerna här uppe på många håll är magra så kan vi inte ha en stor älgstam.Så en vargetablering blir då givetvis förödande. Att skjuta ner björnstammen för att få en balans innebär att vi ska skjuta bort så my som 80% av den för att uttaget av rovdjuren ska ligga på samma nivå som tidigare. Och vem jagar björn med löshund inne i ett vargrevir?? Här uppstår ett moment 22. Nej i den här typen av marker måste vargarna tas bort.Men idag finns inte argumentet att vargen äter upp det vilda som en anledning till skyddsjakt.Tyvärr!!

56. Och var har du …..

2010-04-01 09:15

….dina jaktmarker ”Välkommen till min verklighet 2010”?
Inte ens i Värmland, dit vargen kom först, har viltet tagit slut. T o m Gunnar Glöersen varnade i Svensk Jakt, för älgexplosion där, om inte jägarna höll koll på läget.
Visst påverkar rovdjuren, och det Hans-Ove skriver om ser jag inte som helt osannolikt – men i väldigt många fall beror en svag älgstam på något helt annat än rovdjur.
Förresten – varför jämförs alltid älgstammen i dagsläget med hur den såg ut i början av 80-talet? En period då den var onormalt stor p g a alla mat vi människor försåg dom med, med alla kalhyggen. Drar man en rak linje från 30-talet, så har älgstammen sakta ökat hela tiden – oberoende av förekomst av varg och björn – då med undantag av vissa enskilda områden.

55. I min frys är det tomt Kerstin!!!

2010-04-01 00:14

Min jaktmark/er har övertagits av björn och varg! Slutjagat! Tomt i frysen!

54. Hans-Ove

2010-04-01 00:14

Jag utgår från att dina sakuppgifter är riktiga och utifrån det upprepar jag att jag stödjer din åsikt att vargar i ett sådant här område bör tas bort och jag stödjer också din tanke att man kanske borde reducera björnstammen ytterligare.
Tyvärr är jag en helt maktlös människa i dessa sammanhang så det blir bara ord.
Det jag däremot inte köper är din förklaring till hur det har blivit så här.
Att lägga hela ansvaret på rovdjuren och anse jägarna som fullständigt oskyldiga verkar vara en dålig analys, som inte kommer att hjälpa er att åtgärda problemen på ett bra sätt i framtiden.
Den attityden verkar vara ganska regelbundet återkommande här på sidan och det är är alltid lika dumt att vägra se sin egen roll, i vilken skeende det än handlar om.
Ingen, inte ens jägarna är ofelbara.

53. Anders Åberg

2010-03-31 18:56

Så här är det Anders. Det här vargparet som har etablerat sig och som redan många skyddsjaktsansökningar kommit in på beräknas ta ca 120 älgar på ett år. Vi har redan sett hur många älgkadaver det ligger i skogen. Lägg därtill ca 80 älgar som björnen skall ta så kanske du förstår att vargetableringen omöjliggör jakt. Om vi tar det område som vargarna vistas inom så är det på ca 100 000 hektar. Där föds det ca 100 älgar.
Björnen har tagit ca 30 på det området
Kvar till jakt har det funnits ca 70 st. Alltså 0,7 per 1000 hektar. Men om vargen följer det vanliga mönstret så blir det ett minus på 50 älgar per år.
Förstår du nu Anders att det inte är vi jägare som är boven i dramat. Detta år är det första som vi har ett fast vargpar.

52. Gunnar på Kroppefjäll!

2010-03-31 18:55

Du verkar ha gjort dig en bild av mig – och andra som förespråkar rovdjur - som ligger så långt ifrån sanningen man kan komma.
Jag får början bakifrån. Under de senaste 10-15 åren har jag inte köpt andra köttprodukter än de jag ätit när jag varit på restaurang. Undantagen är de enstaka tillfällen jag köpt ett paket bacon, salami eller någon enstaka kyckling.
I min frys har det aldrig saknats kött från älg och rådjur, en och annan hare och and och nu under det senaste året även vildsvin. Sortimentet med fisk har varierat mellan regnbåge, gös, abborre, gädda och en och annan lake, förutom all strömming min sambo dragit upp med nät.
I jordkällaren har jag mina egenodlade potatisar, morötter och palsternackor. När jag hade hästar, så delade jag morötterna med dom, men nu passar dom utmärkt som foder till rådjuren. Gul och röd lök var det först i år jag tvingades köpa i affären, eftersom förra årets skörd blev något sämre än tidigare år. I växthuset odlar jag tomater och gurkor under sommaren, och vinrankorna där ger så mycket druvor att jag nog skulle kunna göra lite vin på dom om jag ville. När barnbarnen kommer på besök, så är jag f ö extra noga med att mjölken, äggen och havregrynen är ekologiskt framtagna och helst närproducerade.
Jag vet att jag tillhör de privilegierade som har möjlighet att välja det jag vill stoppa i mig, men väldigt många har inte råd att köpa det närproducerade och ekologiskt framtagna varorna, än mindre producera det själva. Den mat som är billig är mer eller mindre industriellt producerad – det är ju det som gör den just billig. Även människor med sämre ekonomi måste ju äta – och vad har de då för val?
Du talar om skönromantiserande ideologier, men jag undrar hur mycket realism du själv lägger i uppmaningen ”NÄR SLUTA KÖPA INDUSTRIMAT?”
Du har rätt i att Sverige är en demokrati där människor ges valmöjligheter. Hur många som i realiteten har förutsättningar att välja helt efter behag vet jag inte, men jag skulle tro att det bara är ett fåtal. De flesta lär vara tvungna att mer eller mindre ”rätta mun efter matsäcken”, och många kommer aldrig att ha råd att unna sig lyxen av en rådjursstek eller köttbullar gjorda på älgfärs.
Hur menar du att önskan om att låta de större rovdjuren leva här, skulle komma i konflikt med det demokratiska samhället? Måste inte du och ”dina” 400 000 personer också respektera det som andra människor ser som viktigt i livet, på samma sätt som de måste respektera dig?
Det är antagligen så att både du och jag måste göra avkall på vissa områden, eller har du något annat förslag på hur vi ska komma fram till en lösning där vi båda blir åtminstone delvis nöjda?

51. Kerstin Fredin

2010-03-31 17:11

Som jag hoppas du själv inser, så är det egentligen inte "världskrig" mellan våra skilda åskådningar i frågan balans i naturen?
Det som skiljer oss åt, är att du/ni på bevarandesidan inte vill inse realitet och konsekvens av er ideologi
Vi svenskar har demokratiskt valt att leva i ett samhällsystem som bygger på trygghet, arbete och expansion åt alla människor. Då måste ni tyvärr välja och göra avkall på skönromantiserande ideologier, som oavkortat står i direkt konflikt med det demokratiska samhället.
Sveriges befolkning lever och verkar inte bara i de 3 stora städerna, om än tycks politiker tro det ibland.
Införandet av de stora rovdjuren gör en markant och emotionell graverande inverkan och åverkan på den del av befolkningen som valt att livnära sig på närproducerad föda och arbetssysselsättning. Ni visar så tydligt att ni inte respekterar dessa medborgares rätt till lika levene som oss andra i storstäderna !
Vidare så har t.ex Vargens existens en betydligt djupare innebörd. Vargen är den toppredator som har allra minsta chans att praktist skapa balans med övriga djurarter i naturen. Detta under de förutsättningar som vi människan har skapat de senaste 100åren.Det är gjort på demokratiskt valda grunder, alla har varit med och beslutat om vårat samhälle och den service vi kräver. Då finns ingen plats för romantikens " sagan om vargen".
Jag tror det är få jägare som har någon egentlig avsky eller motstånd mot rovdjuren i sig, men undantag finns alltid. Däremot måste du och dina "vänner" respektera att en stor del av svensken (400 000 ) vill föra det kulturella arvet och människans mest primitiva drivkraft (jakt) till nästa generationers svenskar. Det kan vare sig du eller jag stoppa, det finns i för mångas nedärvda gener sedan grottmänniskans uppkomst.
Vi är delade i jägare och samlare, så enkelt är det. Förr levde dessa i symbios med varann för att stärka gruppens existens. Idag slåss vi mot varann, vilket är banalt och patetiskt
Den dag en uttalad RESPEKT för båda sidors åsikter kommer tillstånd, först då kommer rovdjuren att börja känna sig säkra på en framtid i naturen. Jägaren lägger med all säkerhet inte tid och arbete med sitt vilt för att uppnå "farmed" älgar eller annat vilt. Det finns ett gediget och ärligt djurälskande bakom de aktiviteter som genomförs åt viltet. Eller tror du jag matar min hund bara för att den skall springa fortare efter Älgen???
Jag frågar mig ofta varför ni inte fokuserar på den egentliga "bevarande frågan" ? NÄR SLUTA KÖPA INDUSTRIMAT ?
Om ni hade varit djurvänner i själen, då hade ni mycket tidigare insett det verkliga hotet i samhället för framtiden. Nämligen att närproducerad föda blivit ett minne blott.
Tänk på det nästa gång dina barn eller barnbarn tvingas stoppa i sig fiskpinnar, euroshopper kött, holländska tomater eller all annan dynga som vi inte har en aning om vad det innehåller. Där har ni er uppgift att lösa --- tillsammans med oss !
Vargen, Björnen , Djärven eller Lo, det har blivit politik av det, vilket innebär att alla redan förlorat. Inte minst rovdjuren själva.
Glad Påsk Hörru

50. Logiken Hans-Ove

2010-03-31 17:10

Får ändå inte ihop din logik.
30 % uttag av varje års kalvar får inte en älgstam att haverera.
Det låter fortfarande som att jägarnas uttag är den stora boven i dramat.
Det finns ett gammalt ordspråk som låter ungefär så här "det är inte fel att göra misstag, det är hur man hanterar sina misstag som räknas"
Låter som det passar här, men jag skulle ändå tycka det vore bra om det otroliga inträffade att ni fick gehör för att ta bort vargarna för att rädda återstoden av älgstammen.

49. Anders Åberg

2010-03-31 15:15

Ja du Anders, Du verkar inte ha förstått mina tidigare inlägg. Jag skrev alldeles nyss att vi har haft en älgstam i balans och med bra kvalitet. men inte så stor i numerär men ändå jaktbar, Och eftersom det är vetenskapligt bevisat att vi har världens största björnstam i förhållande till älgstam så har helt klart björnen en stor inverkan. 25-30% av kalvarna tar björnen. Men att sen få in en vargetablering på det är givetvis helt förödande. Att sen skylla på oss jägare är väldigt lågt, för jag har sagt det förut att ni måste bevittna detta på plats för att förstå!!!

48. Björnar o vargar lever på .....

2010-03-31 15:15

Björnar o vargar lever på lingon o blåbär....Jägarna lever på älgkött...

47. Skogsstyrelsens syn på älg i Sverige!

2010-03-31 15:15

Kapitel Skogsskydd, Skadegörare;
Rotröta, Snytbaggar, Granbarkborre och ÄLG!!

46. Hans-Ove

2010-03-31 14:02

Det du skriver låter lite konstigt.
Älgstammen är nästan utraderad av rovdjuren, men först nu har ni fått en vargetablering i området.
Det skulle enligt dig alltså vara björnen som gått så hårt åt älgstammen.
Det låter osannolikt.
Känner mig ganska övertygad om att det i första hand är jakten som under åren skapat den här situationen.
Vi har ju haft nästan samma diskussion tidigare i andra trådar och jag tror vi är överens om att en ökande vargstam hos er i detta läget skulle kunna bli förödande och att ni kanske skulle behöva skjuta ytterligare några björnar, men när man analyserar vad som egentligen har hänt, så kan man inte blunda för sin egen eventuella roll i det hela.

45. Kerstin Fredin

2010-03-31 13:41

Att jaga kalv där inga finns är ganska svårt. Den älgstam som vi haft i många år har varit i balans och av bra kvalitet men svagt sjunkande. Statistik sen början av 80 talet. Men allt i samarbete med LST och storskogsbruket. Vi är i stort nere på den av skogsstyrelsen och skogsbruket rekommenderade betesskadenivån. Björn har det funnits här i alla tider men den har ökat hela tiden. älgens reproduktionen har i fl år legat på strax under 1,o per/1000 hektar.
Men med vargens inträde så ligger uttaget över vad naturen producerar. Så även om vi slutar att jaga så kommer stammen av älg att minska och rådjuren att försvinna.
Dom lokala företagen har faktiskt jägare här ifrån mitten av Aug till Dec. alltså en 3e del av året, vilket ändå måste ses som en viktig inkomstkälla. Vi i det här området har tagit det största ansvaret i landet för att bevara och förvalta rovdjuren, men nu har det tagit stopp.
Finns inga jaktbara stammar av vare sig rådjur el älg kvar och ingen släpper längre en hund för jakt på hare el räv. Någonstans måste det inses att rovdjurstrycket skall fördelas och spridas över landet. Riksdags och regeringsbeslut som så allvarligt skadar en hel bygd måste kunna ändras och anpassas till verkligheten.
En miljökonsekvensanalys borde vara ett tvång innan man tillåter som i det här fallet rovdjursstammarna att växa i det närmaste utan kontroll.Detta är egentligen utanför vad artikeln handlar om men ansåg mig tvungen att belysa problemet. Tack för mig.

44. Hans-Ove Hansson!

2010-03-31 12:40

Jag tror man gör det lite för enkelt för sig genom att skylla allt på rovdjur utan att också titta på t ex tillgång på mat och hur man beskattar älgstammen. Därmed inte sagt att rovdjuren inte påverkar älgstammarna.

Det finns en hel del områden i Sverige, där älgstammen är – eller har varit - mycket dålig, både vad gäller kvalité och antal djur, trots att det varken finns varg eller björn. Att då under något/några år avstå från jakt på älg – eller enbart skjuta kalv - är inget som enbart rovdjursrika områden fått inrikta sig på tyvärr.

Visst genererar jakten en hel del inkomster för lokala företag, men det är då under relativt kort tid. Då vore det väl bättre att kunna få inkomster året runt, och kanske i viss mån utnyttja det faktum att det finns stora rovdjur i området.

Personligen tycker jag dock att det måste finnas en balans mellan rovdjur och bytesdjur, så att det även finns utrymme för oss människor att jaga.

43. Inte värd ett bemötande.....

2010-03-31 11:45

De vargkramaramatörer som bl.a. förekommer på detta forum är inte värda att bemötas. Bara trams. Vad vill man? Målsättning? Etcetera.
Har aldrig fått några svar på de frågor jag ställt. Man har inga!
En bunt "kärringar mot strömmen"! De kunde lika gärna ha agerat för sparkstöttingens bevarande. Verkar mest handla om att få synas o höras. Bli bekräftad. Arbetar med? Gör på dagarna? ....Påsk snart...fram med kvasten...enkel biljett blåkulla! ; D
Kom inte tillbaks....

42. Kerstin Fredin

2010-03-31 09:41

Du skulle kunna göra ett studiebesök här hos oss uppe i Härjedalen. Då skulle du få bevittna en NATURLIG natur enligt era premisser. Nu har gränsen för vad naturen producerar här överskridits av vad rovdjuren tar. Är det Naturligt???
Nej definitivt inte. Varför gör ni inget för att påverka en sån situation som har uppstått här? Nej inte ett ord från rovdjursanhängarna eller dom organisationer som vill ha rovdjur . Nu stängs förmodligen älgjakten. Och då kommer vi till det scenario som du inte förstår enligt en kommentar här nedan, att samhällsservicen försämras.
Ingen jakt på byns 260 000 hektar stora område! Det får ett stort ekonomiskt tapp för byns olika företag. 15 drabbas direkt eller indirekt. Inga jaktlag som handlar äter bor eller utnyttjar byns olika serviceställen. Kom inte och säg nåt annat än att på vissa ställen så får dessa rovdjur företräde framför människor och företag?
Det finns ca 30 rådjur kvar alldeles inne i byn och älgstammen håller på att totalt utraderas. Vi har världens tätaste björnstam här i förhållande till älgstam. Sköts för övrigt 11 björnar här på byns marker i höstas, och nu har ett vargpar etablerat sig här och det blir nådastöten för den svaga viltstam som trots allt finns kvar.
Nej ta och vakna för en gångs skull, Torbjörn E Kerstin F m fl

41. Håll er gärna där!

2010-03-31 02:12

Ja tack Calle! Du och Kerstin får för min del ha er privata chatt någon annanstans än här! Ta gärna de andra vargkramarna med er. Puss o kram syns på stan! Glad påsk!!

40. Skillnad mellan vargjakt och vargslakt

2010-03-30 20:35

Regeringen önskade jakt på 27 individer enligt vissa normer. 28 nedlades efter ett mycket väl planerad och genomförd jakt där antalet jägare var mycket mindre än älgjakten i samma område. Jägarnas beskylldes därefter för slakt, föräldramord, utrotning. Jag orkar inte upprepa alla beskyllningar. Detta påverkar naturligtvis mindre välbalanserade individer som då tycker sig ha rätt att gå ett snäpp till, nämligen hot.
Att kritisera och ha egna åsikter är en sak, att göra det under demagogiska ordaval är en annan.
Speciellt officiella pressmeddelanden från organisationer måste därför skrivas med omsorg och inte innehålla uppenbara osanningar.
Med sansad journalistik hade hela balkantragedien kunnat undvikas.
All fanatism är av ondo.
P.S. Kerstin och jag har våra privata "kärleksduster" utanför dessa sidor.

39. Gunnar på Kroppefjäll!

2010-03-30 20:34

Jag vet – av egen erfarenhet - att många av jägarna i Sverige är både naturvänner och har mycket stora kunskaper om viltet och naturen. Har du någonsin sett mig skriva något som kan tolkas som det motsatta? Möjligen har jag kunnat visa på vissa kunskapsbrister hos enskilda skribenter.

Kan du ge exempel på när jag smutskastat jägarna som grupp? Jag räknar mig själv som medlem i den gruppen, och jag ogillar - precis lika mycket som du själv – när några rötägg tas som exempel på hur en hel kår tänker, tycker och agerar.

Jag deltar själv ibland vid jakten där jag bor, och jag kan förstå att många jägare (och även markägare) vill hålla så stora stammar av bytesdjur som möjligt. Detta görs genom predatorjakt, genom att stödutfodra djuren under svåra vinterförhållanden, men även genom att hålla viltåkrar och anordna viltvatten. Jag läste tidigare om en amerikan i Alaska, som t o m beskrev våra svenska älgar som ”farmed”. Det stämmer ju ganska väl med din egen beskrivning som ”beskatta, vårda och stödja..” och när du skriver ” Jakten är för oss likt bondens skördetid.”

Men alla vill inte se naturen på det sättet. Många vill se ett lite mer naturligt förhållande, där även de större rovdjuren har en funktion att fylla och åter andra kanske tycker att vi människor ska hålla oss borta helt från att påverka de vilda djuren genom t ex jakt. Det finns alltså många viljor att ta hänsyn till och kanske försöka jämka ihop.

Du nämner samhällsservice. Vad har den med rovdjursförekomst att göra? Den tycks snabbt försämras oberoende av om det finns rovdjur eller inte. Kanske till stor del beroende på avsaknad av arbetstillfällen och skatteunderlag – men där är jag osäker.

Jag håller helt med dig när du skriver: ”…. samla fakta, inhämta kunskap och erfarenheter.”, och detta gäller inte bara oss som värnar om rovdjuren, utan också i lika hög grad människor som har en mer skeptisk syn på rovdjuren. Ofta när dessa grupper möts, tycks man tala helt olika språk, och det blir omöjligt att förstå och ta in vad det är motparten talar om.

Nyckeln till att öppna ”stängda dörrar” så att dialog blir möjlig, tror jag ligger i just att förstå vad det är motparten talar om, och för det måste man lyssna och ta till sig av vad motparten framför – utan att nödvändigtvis behöva hålla med.

Det är i alla fall vad jag själv tror.

38. Calle Seleborg 22

2010-03-30 20:34

Jag ser inte dina anklagelser mot bevarandeorganisationerna som anklagelser mig och finner heller då ingen anledning att svara.
Men jag noterar att du beskyller organisationerna för hätska utfall som påverkat "virrhjärnor", samtidigt som du passionerat försvarar en varghatares hot om att de som stöder "projekt varg",om det nu finns något sådant, skall fällas som landsförrädare och dömas i enlighet med folkmord i Folkrätten med hänvisning till Nurnbergrättegångarna 1946!
Författaren till uppropet må vara din kompis Calle, men någonstans i ditt inre måste även du inse att detta är uppåt alla väggar.

37. SRF och SNF har ett ansvar

2010-03-30 20:33

Naturligtvis har dessa föreningar åtminstone ett moraliskt ansvar för att jägare hotas. Om man medvetet ljuger och överdriver i ett offentligt sammanhang för att piska upp ett hat i medierna mot en grupp människor för att nå sina egna syften så måste man ju inse att vissa instabila personer kommer att gå för långt och begå övergrepp, så tyvärr Kerstin och Torbjörn, men ni har som representanter
för SRF inte gjort något för att sansa debatten och har därför en indirekt skuld till hoten!

36. Vilse i lingonskogen.....

2010-03-30 16:19

"Rovdjursfanatiska personer medlemmar i extrema rovdjursorganisationer sprider propaganda"! Talespersoner för bl.a. vargar i Sverige? Man borde kanske framföra sina åsikter till någon/några andra någon annanstans?

35. Tänk efter, ni på bevarandesidan!

2010-03-30 16:19

Det hedrar att bevarandesidan öppnar för dialog (T.Eriksson,K.Fredin ex)
Jag ber er hövligast tänka till rejält innan ni fortsätter basunera ut er okunskap och ideologi.
Den dag ni inser att inte endast er sida är naturvänner eller bevarare av vilt och fauna, utan att de människor ni själva valt att smutskasta, spy glåpord över och med hjälp av manipulerad massmedia starta drivjakt på, även dessa mäniskor skyddar och vill bevara levande djur i naturen.
Det som skiljer oss mest åt, är att majoriteten av svensk jägarkår strävar efter mångfald och harmoni i naturen. Detta av erfarenhet och gedigen kunskap om samspelet i naturen
Jakten är för oss likt bondens skördetid. Efter ett hårt och engagerat arbete med att beskatta,vårda och stödja viltet, finns möjlighet till ett kontrollerat uttag av villebråd.
När rovdjur som så uppenbart inte sedan årtionden längre har en naturlig plats i faunan, beroende på ALLA människors demokratiska val av livskvalitet och krav på samhällsservice, påtvingas en plats intängd bland politik och maktspel. Då går hela kedjan åt helvete - med besked! Detta händer just idag, nu och framöver. Försök inse detta?
Ni gör naturen, faunan och alla rovdjuren århundadets björntjänst genom att basunera ut era högljudda floskler och kampremsor......detta skadar i synnerhet vargens existens.
resultatet blir hat, annarki och låsta positioner från alla håll och kanter. Inte minst politikernas ringhörna.
Försök istället samla fakta, inhämta kunskap och erfarenheter. Jag är övertygad att ni kommer finna kamrater inom jägarkåren, som dessutom vill hjälpa till med detta!
Därefter, när vi talar om samma sak, problem och möjligheter - då kan vi kanske t.o.m dela en öl ihop !!
Idag är det mest patetiskt och rejält pinsamt det som kommer fram.

34. Är det inte...

2010-03-30 16:18

Är det inte bättre att Kerstin lyfter luren och pratar ut med Calle en gång för alla? Ett i mina ögon vettigt alterantiv till denna ständigt pågående "privata diskussion".

33. Så du menar Calle....

2010-03-30 15:18

...att organisationer, vars medlemmar starkt ogillade det sätt på vilket vargjakten bedrevs, inte ska få framföra detta, eftersom det finns risk för att några ”virrhjärnor” tar till våld och hot?
Jag vill påstå att hot eller våld mot person aldrig går att legitimera – vilka bevekelsegrunder man än har! Vill man slåss för sin åsikt så får det bli i skrift eller verbalt, i sakfrågan. Att ta till våld måste vi alla deklarera som oacceptabelt, vare sig vi gillar rovdjur eller inte.

32. Jag äger min mark ooch förvaltar det vilt som vistas på den!

2010-03-30 11:58

Det gör inte du, Torbjörn Eriksson!

31. Så klart

2010-03-30 11:37

Alla sansade personer är såklart emot hot och trakasserier.
Alla oavsett åsikt i vargfrågan bör göra vad dom kan för att sätta dit dom som ägnar sig åt sådant.
Eftersom nu vargfrågan är så infekterad och alla vet att mindre begåvade personer håller på med olika former av hot, så blir det ju ännu konstigare att jägares namn lämnas ut, emot deras vilja.
Hoppas verkligen det blir stopp på det.

30. Till Seleborg

2010-03-30 11:37

Jag tror det är du som överreagerar. Skyll inte på på SRF, SNF och WWF, varje enskild person är själv ansvarig för sitt handlande. Dessa organisationer jobbar seriöst för djur och natur. Jägarna har också ett stort ansvar. Möter man dom under jakt verkar det ibland som dom råder över allt i skog och mark vilket inte alls är så. Dom äger inte ett djur i skogen.

29. Gärna, Kerstin

2010-03-30 11:37

På SRF Hemsida hittar jag

Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!

2010-01-05

Många människor har reagerat häftigt och med stark avsky inför den massjakt på varg som de nyligen bevittnat via medierna, säger Svenska Rovdjursföreningen. Jakten, som enligt miljöminister Andreas Carlgrens ständigt upprepade mantra, skulle vara ”begränsad och strikt kontrollerad” innebar i själva verket att tusentals jägare både skadeskjutit djur och överskjutit de tilldelade kvoterna på över 10 % av stammen. I dagsläget oklart hur många.

SRF, SNF och WWF orkestrerade en störtflod av liknande skrivningar. Naturligtvis påverkar sådant diverse virrhjärnor.

Jakten var välordnad och helt i enligt med riksdagens intentioner. Alla organisationernas påståenden om annat piskade upp en hatstämning mot vargjakten och de personer som utförde den.
Jag skulle kunna redovisa spaltkilometrar av exempel.

28. Vi vänder på kuttingen, Kerstin Fredin

2010-03-30 10:07

Vad tror du är orsaken till att det förekommer hat och hot mot jägakåren på denna sida, för att inte nämna våra webbtidningars kommentarer? Vi kan läsa hemska hot och påståenden samtidigt med formuleringar som tyder på en mycket dålig kunskap i ämnet. Hur kan det komma sig?

27. Vad menas med...

2010-03-30 10:07

Vad menar SRF med "Rovdjursfientliga personer och extrema antirovdjurs-
organisationer"? "Deras propaganda"?
Kan jag få exempel?

26. Tänk att...

2010-03-30 10:06

Tänk att en styrelsepost kan locka fram en "signaturhojtare" ur garderoben! Nu måste man ju börja ta ansvar för alla sina "åsikter och synpunkter".

25. Vad har du för målsättning? Vart vill du komma?

2010-03-30 10:05

Jag kan inte förstå er vargkramare.
Ni gillar ju uppenbarligen inte jakt och jägare. Ändå så ensvisas ni med att dag efter dag umgås med oss.
Så Kerstin Fredin! Vad är ditt syfte?
Målsättning? Vart vill du komma?

24. Till Dan T/red

2010-03-30 10:05

Tack för att du tog in det jag skrev. Jag respekterar dom regler ni har. Jag tycker vi ska visa varandra respekt på den är sidan. Jag får önska alla en Glad Påsk.

23. Calle Seleborg!

2010-03-30 01:36

Du skriver: ”Tvärtom vill jag påstå att det är SRFs agerande som har en stor skuld i dessa hot, och i förekommande fall, sabotage mot jägare.”
Var snäll och ge konkreta exempel på detta – ditt påstående!

22. Du svarade inte på min anklagelse, Uffe

2010-03-30 01:35

Låt mig upprepa det. SRF, SNF och WWF har ett stort ansvar för de hot som riktats mot jägare som deltagit i jakt efter alla lagar och förordningar. Era hätska utfall under och efter jakten har fått diverse virrhjärnor att överreagera.
Mannen du refererar till är inte främst jägare även om han jagar för det är del av livet i skogsbygd. Vi talar om en man vars dröm var att som pensionär sätta istånd fädernegården som stammade från den tid när hans förfäder kom från Savolax i Finland. Han ordnade kurser i hur man med lie återskapade gammal kulturmark. Han planerade att med hjälp av får få bygden att leva upp. Men hans planer gick i stöpet när varg och björn invaderade grannskapet. Hans hustru vågade inte flytta ut när vargarna bokstavligt taget sprang på kökstrappan.
Är det så märkligt att hans drömmar förbyttes till bitterhet mot de människor som förstört hans framtidsdrömmar och mot deras verktyg, vargen och björnen?

21. Till Tommy Nilsson

2010-03-30 01:35

Jag är helt emot hot och trakasserier. Skadegörelse får inte förekomma. Allt sådant ska anmälas och lagföras.
Här är mitt namn och adress. xxxxxx. Vem som helst kan ringa eller maila mig. Jag är Regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Örebro Län. Förtroendevald för Miljöpartiet de Gröna Örebro. Jag är Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen på Länstyrelsen i Örebro som repesentant för Miljöpartiet.
xxxxxxxxxxxx
Man ska kunna gå ut helt öppet med sina personuppgifter och vad man sysslar med utan att råka illa ut.

Reds kommentar
Okej, Torsbjörn. Det hedrar dig, men vi tog bort alla telefonnummer och kontaktuppgifter. Vi tillåter inte sånt här, oavsett syftet. Alla kan nog få tag på dig även med uppgifterna ovan.
Dan T/Red

20. Angånde SRFs hemsida

2010-03-29 20:45

Till signaturen Nisse F och andra garderobshojtare kan jag säga, ställ frågan om vilka som avses till just - SRF! Men jag kan tänka mej att en organisation och person som kan avses är exempelvis den som ligger bakom ett upprop om "skjut för att döda" som ni kan läsa på länk: http://yvonnestridsberg.com/Nyheter.php?start=0
Ett upprop som har suttit uppe på anslagstavlor runt om på Bollnäs Finnskog. Ni vet, området där föräldravargarna i Amungenreviret avsiktligt med dödande skott skildes från sina årsvalpar.
Upphovsmannen bakom uppropet är en för oss naturvänner väl känd jägare.

19. Tommy Nilsson

2010-03-29 20:40

Huruvida Länsstyrelsen gjorde rätt när de lämnade ut vargskyttarnas namn får vi veta, eftersom det ska prövas.

18. En skillnad finns det Ulf Stridsberg

2010-03-29 20:40

SRF har vid ett flertal tillfällen haft åsikter om att jägarorganisationerna ska ta avstånd från lagbrott som begås av kanske medlemmar. När jag letar igenom SRFs hemsida hittar jag inte en rad om att SRF tar avstånd från hot mot jägare som handlat helt enligt lagar och förordningar. Tvärtom vill jag påstå att det är SRFs agerande som har en stor skuld i dessa hot, och i förekommande fall, sabotage mot jägare. En skuld som SRF delar med SNF och WWF.

17. Alliansen lovar...

2010-03-29 19:06

Alliansen lovar fortsatt vargjakt. Är då Alliansen enligt SRF:s definition
att betrakta som en "extrem antirovdjursorganisation"?

16. Ursäkta! SRF ska det vara och inte SFR

2010-03-29 17:30

SRF:s hemsida och inte SFR!

15. Kungen försvarar vargjakten.

2010-03-29 17:21

Är kungen då enligt SFR:s defintion att betrakta som en "rovdjursfientlig person"?

14. SRF:s hemsida.

2010-03-29 16:27

"Rovdjursfientliga personer och extrema antirovdjursorganisationer"? "Deras propaganda"?
Kan man få ett förtydligande? Tack!

13. Uffe Stridsberg

2010-03-29 16:27

Ok. Uffe Stridsberg, vi tar det enkelt. År det ok att länsstyrelser lämnar ut persondata på vargjägare?

12. Vilsna vargkramare?

2010-03-29 16:07

Uppenbarligen så har några vargkramare förirrat sig i lingonskogen och hamnat på fel ställe. Vad är er målsättning? Jaktintresse?

11. Du har helt rätt Bjärven!

2010-03-29 15:38

Hot, men också skadegörelse och trakasserier är oaccepteptabel och sådant åt ett håll rättfärdigar inte sådant åt ett annat håll. Det är också rätt att sådant polisanmäls. Så ska du, signaturen Bjärven, tolka mitt inlägg. Men programledaren i P4 extra pratade bara om hot mot jägare. Men inget om hot mot rovdjursförespråkare, inte heller skadegörelse som dessa råkat ut för. Men heder åt Jägareförbundets Gunnar Glöersen som i radioinslaget åtminstone nämnde att hot förekommer åt båda håll.

10. Uffe Stridsberg, Jägare och medlem i Jägarnas Riksförbund?

2010-03-29 15:38

Roslagsmormor var en av era egna väldigt aktiva "signaturhojtare" som ifrågasatte både det ena o det andra.
Det finns ågra fler!! Sopa framför egen dörr... Jag har fortfarande inte fått några svar på mina frågor!! Men du har väl inga nu heller? Välkommen ut ur "garderoben", Uffe, och svara på mina tidgare frågor!

9. Jamen Uffe,

2010-03-29 13:02

om du läser på SJFs webb så har dom vid ett antal olika tillfällen tagit avstånd från hot mot olika personer som antingen forskar eller värnar om rovdjuren.
Du menar väl inte att pga hot riktats mot sk vargkramare är det OK att hot riktas mot jägare? Så kan man ju tolka ditt inlägg.
Ingen form av hot är OK utan ska beivras oavsett vem som hotas.
Eftersom situationen kring vargjakten blivit så infekterad och flera deltagare uppenbarligen blivit mordhotade så är det väl rimligt att man sekretessbelägger namnen?
Vad jag vet så har hoten polisanmälts, både av jägare och ojägare.
Men det är väl inte orimligt att identiteter skyddas vid hot, oavsett vem som hotas?

8. Tommy Nilsson och Nsse F

2010-03-29 13:01

Jag har inga problem att öppet stå för vad jag tycker. Men det är det många signaturhojtare på detta forum som har. Att jag är medlem i bl.a. Rovdjursföreningen är inget jag hymlar med, eftersom jag är naturvän. Jag läser också med intrresse varje månad Jakt&Jägare och jag läser vad som skrivs här på forumet. Ibland skriver jag något inlägg. Till skillnad från signaturhojtaren "Nisse F" så talar jag alltid om vem jag är. Ändå har "Nisse F" mage att ifrågasätta min rätt bland andra att uttrycka åsikter. Hur vuxet är det signaturen "Nisse F"? När du vuxit upp hoppas jag att du kommer ut ur garderoben.

7. Fredliga vargkramare?

2010-03-29 08:55

Vad säger man till er vargkramare?
Kryp upp ur sandlådan! Helt otroligt att ni vuxna (?) människor inte har annat för er än att hela tiden vara inne på en jakttidning och "bjäbba"! Har ni inget arbete? Liv att leva? Egen tidning att "bjäbba" på? Vad har ni för målsättning/syfte?
Vad har ni åstadkommit? Hur hade ni tänkt er?

6. Uffe Stridsberg

2010-03-29 08:55

"Visst förekommer Hot"
Tycker Uffe Stridsberg att det är ok att lämna ut fullständiga uppgifter av Svenska Rovdjursföreningens medlemmar åxå då.
Lämna matrikellista till berörda länsstyrelser så kan allmänheten ringa och kolla vilka ni är.

5. Freddan

2010-03-29 02:42

Ledsen att behöva rubba din naiva syn,
vad beträffar hoten mot vargskyttarna.
Ni har dårar i era led också som t.ex. kastar ägg på grannens hus, skär sönder däck, hotar länsstyrelsens rovdjursspårare m.m.
Ni är inga oskyldiga dunungar och det är det inte många som tror heller.
Ledsen att behöva påminna dig om det men detta är fakta.
Jag är så lyckligt lottad att min ringa muskelmassa knappast skulle skrämma någon.
Men utöver det tar jag avstånd från hoten, dessa hot gynnar inte min kamp FÖR rovdjuren.
Förutom mig själv, så känner jag tre personer till som har blivit hotade av viltvårdare.

4. Bratt

2010-03-29 02:42

Det är en ynnest att få skjuta ett så nobelt djur vet du, helst borde vi väl stå med mössan i hand, tacka och bocka för överhetens genorisitet...

3. Visst förekommer hot

2010-03-29 02:41

Hur många vargmotståndare har fått sina bildäck sönderskurna? Vargförespråkare och naturvänner har det, liksom länsstyrelsernas rovdjursspårare. Det är inte bara hot, det är handling.
Vilka gör sånt?
Kanske juristen Wälimaa skulle intressera sig för det också..

2. I grunden fel..

2010-03-28 21:33

Har svårt att förstå varför skyttens namn skall rapporteras till länsstyrelsen, detta borde våra organisationer kritisera. Nog borde det räcka med tid, plats, kön på djuret samt vem som skickar in uppgiften/jaktledare. jakten på varg tar sig orimliga proportioner i allt. Så märkvärdigt bör det inte få vara att skjuta några vargar.

1. ojoj

2010-03-28 21:33

Man blir ju mörkrädd när man läser att vargkramarna som är så emot att vi jägare tar bort lite vargar (Som jag anser inte hör hemma alls i våra svenska skogar) Och så är det på uppdrag av regeringen som vi ska ta bort en visst antal individer,,, men mordhota människor och hota att komma och ta hand om dom och allt man har läst!!!Det är fullt normalt det är ju ett gäng(Dårar)dom där vargkramarna!!Tack för mig.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB