• Pinewood

Hundklubb får inte störa jakt

NotiserPublicerad: 2015-01-04 19:33

Svenska Boxerklubben får tillstånd att använda försvarets skjutfält i Vårgårda. Men klubben får inte störa jakten i området, skriver Alingsås Tidning.
Boxerklubben har haft läger och SM på Remmene skjutfält och så blir det även i år. Men Fortifikationsverket trycker på att Boxerklubben måste ta hänsyn till de jaktlag som har jakträtt på marken.
Det innefattar också att en vildvinsåtel på marken ska fredas.
Lägret hålls 12-18 juli medan mästerskapet 7-9 augusti.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vitsen Erik?

2015-01-06 13:19

Vad menar du Erik?
Man har upplyst om att det finns ett jaktlag och en åtelplats och det räcker. Resten står i svensk lagstiftning och genom att man är "medvetna om" så har man ingen ursäkt att inte följa lagen.

"Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet."
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Jakt-och-fiske/#

Jag ser inga sakfel i artikeln.

1. Inte helt korrekt

2015-01-05 16:35

Uppgifterna i artikeln stämmer inte helt!

I fortifikatonsverkets 5234/2014 beslut så står det ordagrant:

• Arrangören visar hänsyn till Försvarsmaktens verksamhet
• Arrangören är medveten om att vi har avtal med ett Jaktlag som har jakträtten på aktuellt område. På området runt slätteryd finns en åtelplats för vildsvin, detta område enligt markering på bifogad karta skall vara fredat.
• Om skador uppkommer på fastigheten p g a nyttjandet så skall arrangören själv stå för detta.
• Vid påträffande av oexploderad ammunition, OXA, så skall Försvarsmaktens rutiner följas.

Alltså inget speciellt om "hänsyn" eller "inte störa" som det står i artikeln! Bara att boxerklubben ska vara "medvetna om...".

Men att man visar varandra hänsyn och inte stör är ju att anse som en självklarhet.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB