• Allmogejakt

I augusti börjar jakten på björnbajs

NotiserPublicerad: 2006-03-17 14:06

Magnus Kristoffersson är rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Jämtland. Han reser nu runt och besöker jägare i länet och delar ut provtagningsburkar där jägarna ska samla in björnspillning.
Först på besökslistan var Hammerdals jaktvårdskrets. Medlemmarna där var positivt inställda till att inte bara jaga björnen, utan även deras spillning.
– Det är angeläget att få klarhet i hur många björnar det egentligen finns. Vi tror förstås att det är många fler än vad de officiella siffrorna påstår, säger ordförande Stefan Hemborg till Östersunds-Posten.
Mellan 10 000 och 12 000 provtagningsburkar kommer att delas ut. Insamlingen börjar den 25 augusti och proverna samlas sedan in av länsstyrelsen. Därefter skickas de till Frankrike för DNA-analys för att få reda på hur många individer det rör sig om.
– Över två mätperioder får vi ett tal på hur många individer som återkommer och hur många som är helt nya, säger Magnus Kristoffersson till Östersunds-Posten.
Genom att sedan göra komplicerade uträkningar kan resultaten visa hur stor björnpopulationen ser ut.
Metoden är hittills det mest exakta sättet att mäta björnstammen och förändringar i den. Resultaten kommer sedan ligga som underlag för att bestämma jaktkvoterna.
Inventeringsmetoden kommer inte påverka huruvida skyddsjakt på problembjörnar beviljas. Det kommer fortfarande beslutas individuellt. Istället är det björnstammen i stort som påverkas av resultaten av inventeringarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Skall vi låta detta få fortgå?

2006-03-21 18:21

När vi är i ett läge där alla säger att det är för mycket björn skall de inventeras. Vem är det som bestämmer. T.o.m. Naturvårdsverket säger ju att det finns 1 800-2 000 björnar över den beslutade målsättningen. Då skall det inventeras, fantastiskt, vilket land, vilken ordning!
Och stora pengar skjuts till, skicka prover till Frankrike.......när vi redan vet. Och i Jämtland som kraven för att få hörselapparat sänkts med 10 decibel. Men väntetiden var ju förstås cirka tre år. Men till björn finns det pengar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB