• Älgskadefondsföreningen

Idresamer nekas järvjakt

NotiserPublicerad: 2013-02-11 11:15

Den 22 januari ansökte Idre nya sameby om skyddsjakt på två järvar. De anser att det finns många järvar och andra rovdjur inom samebyns betesområde som tar renar och gör renskötsel svårt. Därför vill de att två järvar ska skjutas av.
Länsstyrelsen i Dalarna bedömeratt tätheten av järv inom samebyns område inte är så stor att det föreligger risk för allvarlig skada, eller att några särskilda anses orsaka större skador än andra. De väljer därför att säga nej till skyddsjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. I järvlän förekommer järv, men...

2013-02-12 08:36

...järvstammen är inte utrotningshotad precis och varje kvadratmeter av län med järvförekomst behöver nödvändigtvis inte ha en tät förekomst av järv. Länsstyrelsen verkar mest svara med ryggmärgen - nej till skyddsjakt bara av godtycke. Dåligt. Vilken skillnad mot Norge där staten är tvungen att decimera antalet genom avlivning av järvungar i lyorna sedan flera år tillbaka.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=3628664

I Sverige tycks tendensen från myndighetshåll vara att man inte vill känna till järvens numerär och utbredning, åtminstone inte få det fastställt och offentliggjort. Det finns flera län med förekomst av järv där, i motsats till järven, inventeringen av densamma lyser med sin frånvaro.

5. Antal järvar i Dalarna?

2013-02-12 08:36

Skulle vara mkt intressant att se vilka officiella siffror Lst i Dalarna redovisar beträffande järvar kommunvis i länet. Många av oss som varje dag eller vecka färdas i markerna, vi har en klar uppfattning om numerär, utöver vargar, även lodjursfamiljer, ensamkatter och sedan några år tillbaka också järvar. De sistnämnda ökar i takt med att vargen förser dem med matrester. Går inte att avstyrka jakt p g a att vi har få järvar i länet!
En ärlig och heltäckande inventering med en korrekt redovisning skulle förvåna många beträffande totala antalet rovdjur i vårat län.
Tidigare ointresse från Lst att seriöst ta emot " gratis " iakttagelser beträffande spårrapportering har medfört att vi är många som helt enkelt sk...r i att rapportera.

4. Dalauppror...

2013-02-12 08:36

...har ju förekommit tidigare i historiska tider risken är väl att det hela utmynnar ånyo i ett "Dalauppror" för så illa som LST Dalarna behandlar sin masar/kullor står inte att fina någon annorstädes i vårt avlånga land.

3. Inte förvånad,,

2013-02-11 15:58

Lst dalarna fortsätter sin utstakade väg, dvs göra allt dom kan för att tvinga sveriges sydsamer sälja eller lägga ner sin verksamhet.:(
Det står redovisat i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift projekt varg från 1976.(citat) En möjlighet är att köpa ut renskötseln inom ett visst område och låta tamrenen förvildas och bilda stammar av bytesdjur för varg och andra större rovdjur.slut citat
Jag tycker det är skrämmande att vi 2013, alltså 37 år efter Projekt Vargs tillkommst.
Ser det med klar tydlighet att man följer detta projektet till punkt å pricka.

2. Totala trycket

2013-02-11 15:56

Om nu Idresamerna anser att det finns för många järvar i området så tycker jag att det är dom som ska ha "utslagsröst". Det är iallafall dom som ska leva och ha sin verksamhet i området. Dessutom ska väl inte varje rovdjurart räknas för sig, utan det är väl det samlade rovdjurstrycket som bestämmer hur det är. Och det finns gott om björn och järv i området, dessutom både varg och lo samt örn. Samtliga ska ha sig en smakbit av samernas renar. Men det är klart, ska lst;s räkning gälla, så blir det nog ingen reducerning av rovdjuren, så länge det finns folk kvar i åretruntmarkerna i Särna-Idre. Detta gäller givetvis inte turisterna som är här en eller två veckor per år på rekreation. Men vi som än stretar oss kvar här vill nog myndigheterna ha bort snarast möjligt för att odla rovdjur av alla arter fritt. Detta gäller både samer och ortsbefolkning.

1. Dalarna...

2013-02-11 15:56

Den dag LST Dalarna gör en bedömning utifrån sunt förnuft och inte på rent jävelskap går emot sina länsbor ska jag äta upp en lagom schysst jaktkeps. Känns som ett tämligen riskfritt åtagande.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB