• Pinewood

Illegal jakt på varghybrid?

NotiserPublicerad: 2014-03-05 17:37

I en rättegång om organiserad illegal jakt på varg i Perho, Finland, har försvaret presenterat bevis på att de ”vargar” som sköts inte var renrasiga vargar, utan hybrider.

I fallet har flera personer gripits, men förundersökningen kommer att dra ut på tiden efter försvarets bevis om att det var hybrider, skriver Vargfakta.se utifrån en artikel som publiceras i den finska tidningen Metsästys ja Kalastus (Jakt & Fiske).
Jakt & Jägare har tidigare skrivit här om att de finska vargarna kan vara hybrider.
Beviset består av en DNA-analys från Vavilov Institute i ryska St Petersburg. I det är jämförelsematerialet inte samma som i Finland och Sverige, där DNA-proverna jämförs med andra skandinaviska vargar. Är det då så att den skandinaviska populationen då inte heller är renrasig, så tolkas inte resultatet som att den analyserade individen är hybrid utan renrasig.
Åklagarsidan vill att det ska vara den finska genbanken som ska användas som jämförelsematerial i fallet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Hybrider?

2014-03-12 07:55

Man får väl inte förstöra den riktiga varg stammen som "våra" så kallade forskare gjort. Det är väl därför vi fått sådant beteende på dessa "nya individer".

Vi måste ju få bukt på detta hyckleri.

När får vi skjuta bort statens "hund hybrider"?
Vi kommer att få ett ännu större problem inom 3år med den utsättning dom nu håller på med sedan -80-Talet

Gärna Varg men inte hybrider, tror vi inte har samma problem med riktiga vargar.

https://www.youtube.com/watch?v=6xovwXlZ4QA

22. Nr 19 ??

2014-03-09 12:45

I mitt inlägg (18) hänvisar jag bl a till statistik som redovisats av Jordbruksverket över införsel av vargar till Sverige under en intressant tidspersiod. Hoppas att du ändå godtar deras statistik?
Personligen känner jag ett stort värde av att sanningen kommer fram, inte minst för de djurägare som i sin iver att skydda tamdjur blev lagförda med fängelse som påföljd.
För mig med ett starkt rättspatos känns det definitivt inte bra. Sanningen kommer ngn fram!

21. DNA

2014-03-08 16:34

Borde välan vara tämligen enkelt att samla in en hel del vargskit och skicka till ryssland för analys?
Kostnaden för detta torde inte vara så svårt att samla in, vi är nog många som skulle bli glada över att kunna dra igång skyddsjakt på dessa oönskade hybrider.

20. Hybrider finns överallt

2014-03-08 14:46

Se följande avhandling om italienska "vargar".
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086409#pone-0086409-g005

19. Till 18.

2014-03-07 11:40

Intressant bok. Men man får ta allt med en nypa salt.

18. " Vargmannens testamente "

2014-03-07 10:51

Nils Norléns bok Vargmannens testamente är mycket läsvärd i pusslet om vargarnas återkomst. På sidan 132 finns en förteckning över diarieförda ärenden mellan åren 1972 - 1995. Ändringen som också görs beträffande Skogsstyrelsen ansökan intressant?
På nästa sida (133) berättas om de danska vargarna och en notis i "Dansk Jagd" där "vargvalpar via Borås djurpark skulle levereras för utsättning i norra Sverige".
Vad som sedan hände vet inte jag, men fortfarande har jag en klar minnesbild av spårstämplar som jag en en jaktkamrat observerade i utmärkta spårsnöförhållanden under en orrjakt (Västerdalarna) i januari andra halvan av 70-talet. rakt genom marken hade ett stort hundjur passerat med kursen västerut. Vi ställde oss frågande då vad vi egentligen såg för spår, vargen hade ju varit borta i 90 år.
Idag vet jag precis att dessa spårstämplar var från en ensam varg och inget annat.

17. Bernkonventionen

2014-03-07 10:20

Finland och Sverige signerade för ett antal år sedan Bernkonventionen för skydd av vargen (Canis Lupus Lupus) i Europa och i Bernkonventionen där sägs det klart att medlemsstaterna förbinder sig till att avlägsna dvs. med andra ord skjuta bort hybrider/hybridflockar om sådana påträffas, så att både Finland och Sverige Bryter mot Bernkonventionen om Vargskyddet. Se 10:40 in i denna frågestund..
http://www.youtube.com/watch?v=a47rf03Xjps

16. Ingen tycks våga vilja veta.

2014-03-07 08:47

Avsikten med Projekt Varg var och är att i Sverige bevara gråvargen Canis lupus lupus. Men det synes klart att de vargar som nu finns i Sverige inte är renrasiga; bastarderna tycks bestå av Canis lupus lupus korsat med till exempel Canis lupus albus, Canis lupus arctos, Canis lupus nubilus, Canis lupus communis, och som känt självklart Canis lupus familiaris (hund – husky, laika, schäfer mm.) och annat i olika kombinationer i flera generationer. Till exempel är det uteslutet att den gula flytt-tiken är renrasig Canis lupus lupus. Inblandning av laika verkar vanligt hos vargbastarder, men av utseendet att döma förekommer hos svenska vargar även bastarder med till exempel jämthund och malamute, i litteraturen finns beskrivet många korsningar, som till exempel mellan varg och storpudel. Ett skräckexempel är Lausitz i Tyskland där några av vargarna redan har avlivats eftersom de haft ett så avvikande utseende att de ansågs vara bastarder, men kvarlevande bastarder betraktas som vargar och pysslas om ömt av tyska biologer, trots att det sannolikt inte förekommer en enda renrasig Canis lupus lupus i Lausitz-området. Vargstammen i Lausitz är nu så tät att rävskabb sprider sig bland tyska vargbastarder. Modern klassificering med hjälp av bland annat dna-analys, anatomi och exteriörbedömning kan avgöra ras eller bastard. Skillnaden mellan renrasig gråvarg och hund är betydande, men skillnaden mellan varg och bastard kan vara liten. Svenska ministrar har uttalat att vi inte skall ha vargbastarder i svensk fauna, och i finsk förvaltningsplan för varg står det att finska vargar skall hållas rasrena. I Norge har man avlivat vargbastarder. Allt detta vet svenska biologer, men för dem och övriga vargivrare är alla vargliknande hunddjur goda vargar värda att bevara. Frågan är varför LRF, SJF, JRF, regering och riksdag med flera, tysta finner sig i denna vargterror? Detta är en skandal i magnumformat som växer lika snabbt som vargstammen, och lika säkert som att vargstammen kommer att krascha kommer denna skandal att brisera – förr eller senare. Mycket bastardskit kommer att stänka högt och lågt.
För att återfå lite initiativ i vargpolitiken bör regeringen glömma varggenetik, och i stället söka svar på följande frågor: Hur kom vargen till Sverige? Är det renrasig gråvarg eller är det bastarder? Hur kan verkligt antal vargar minskas påtagligt genom jakt? Så länge dessa tre frågeställningar inte får trovärdiga svar, så länge kommer aldrig ens en ensam varg att accepteras. Vi känner ju till att 60-talets sista ensamma varg efter 20 års ensamhet började föröka sig? Vargmotståndet kommer att bli allt mer förbittrat i takt med att antal vargar ökar, jäms med maktlösheten. En förutsebar katastrof är under uppsegling.

15. Varghybrid eller varg?

2014-03-07 08:45

Ytterligare läsning "Från gråvarg till hybrid" i länken http://www.infocentrum.se/html/hybrid/files/assets/basic-html/index.html#1 som skrivits av Kaj Granlund, Lestijärvi Finland 2013. Bra komplement till http://www.youtube.com/watch?v=6xovwXlZ4QA där Eirik Grankvist med kunskap som bakgrund talar om de "nordiska vargarna" som kan vara "hundvarg"

14. Intressant!

2014-03-07 08:45

Mina funderingar efter kontakt med Olof Lidberg.

Olof Lidbergs svar på mina frågor visar att man utgår från redan befintlig varg men som han säger, men ”det finns en del som anser att våra vargar redan är hybrider allihop och då blir det ju svårt. ”

1. Då infinner sig frågor som när togs jämförelsematerialet i respektive land?
2. Borde det inte vara så att ju längre tillbaka i tid som detta kan tas, ju närmare kommer man en genetiskt riktig varg?
3. När vet man att det var som vanligast att korsa varg med hund? Man vet att det förekom bland flera i Ryssland på Sovjettiden.
4. ”Hybridfrågan är lite knepig, därför att hundar och vargar är samma art, och det har förekommit tillbakakorsning av hundgener in i vargpopulationen då och då, säger Olof L.”

5. Vi vet också att vargen vi har ursprungligen kommer från Ryssland via Finland. Finns det i Ryssland jämförelsematerial som är äldre, innan tiden som man vet att det var vanligt med inkorsningar?

6. ”Nej, vargar kan inte se ut hur som helst, men det finns en hel del variation i färg. Många hybrider kan nog skiljas ut med hjälp av utseende, men jag skulle tro att det finns enstaka hybrider som är mycket svåra att skilja ut på det sättet.”, säger Lidberg.

Hur är det då med Junseletiken? Hon är röd som en räv. Ögonen är mer hundlika. Utseendemässigt stämmer hon väldigt dåligt in på hur en varg bör se ut.
Som jag ser det finns det många osäkerhetsfaktorer i det hela så det är kanske inte så märkligt att debatten om varg är som den är?

13. Hybrider

2014-03-07 08:44

Vargvärnarnas inplantering av hybrider har fördärvat förekomsten av varg i Sverige (och Norge). Enda sättet att rätta till felet är att skjuta bort alla hybrider och när det är helt rent, börja om med riktiga vargar. Djur som är skygga och inte går nära människor eller deras djur...

12. Gå till botten så vi får klarhet!!!

2014-03-06 13:56

Det klokaste vore givetvis att en gång för alla fastställa vad som är varg och vad som är hund så vi slipper detta tramsande som kostar oerhört mycket helt i onödan.

11. Torbjörn! Då är det inte illegalt...

2014-03-06 11:30

Nu Torbjörn ska vi se om du är invigd i juridiken? Om jag skulle skjuta en varg och det sedan visade sig att det var en hybrid/hund. Kan jag bli åtalad för illegal vargjakt. Nej! För det är ingen varg, det är en hybrid, alltså INGEN varg.
Äpplen och päron!
Det det möjligen kan bli frågan om är om man gjort sig skyldig till något brott???
Finns brottet: Olaga jakt på varghybrid? Då kan det kanske vara så att hybriderna faller in i samma fack som mårdhunden?
Oönskad ras!
Å visst är den oönskad...
Är varghybrider statens vilt? Senast jag gick igenom dem så återfann jag inte varghybrider bland arterna.

10. Junsele

2014-03-06 11:27

Kan ju vara intressant om NVV sänder lite prover från Junseletiken till Ryssland för att se hur mycket laika det är i den flyttvargen.

9. Inget konstigt

2014-03-06 09:34

med att vargar har tamhundsblod i sig. Något som fd vargforskare Olof Liberg påpekat vid flera tillfällen vid telefonkontakter jag haft med honom. Han anser att under de tusentals år tamhund och varg funnits i samma område inte skulle har parat sig under alla dessa år. Liberg se inget konstigt i detta då varg och tamhund och varg är samma art, bara två skilda raser. Hybrid är fel ord, det rätta namnet är blandras mellan tamhund och varg. Mera konstigt är att vår regering tog ett beslut att Sverige inte skulle ha några blandras djur med blandningen varg och tamhund: Grimsö viltforskingsstation kan i bästa fall se två generationen tillbaka med sin genundersökning på grund av kostnadsskäl. Är det inte på tiden att regeringen anslår pengar till regeringen avsätter pengar till en bättre och säkrare genundersökning och ett samarbeter med forskare i Ryssland för att få fram fakta för att få slut på alla spekulation om Sveriges vargstam.

8. Innanför Sveriges gränser.

2014-03-06 08:33

Så fort dessa hybrider kliver innanför Sveriges gränser så blir de renrasiga gråvargar! Finns inga som helst tecken på hybrid i den svenska vargstammen?
"Jovisst färgen svart hos vargar tyder på...men färgen gul, de är renrasiga"! Svenska renrasiga gula importvargar! Hur gick den undersökningen till? ;D
Som i så mycket annat så är Sverige ett helt fantastiskt land också när det gäller varg. Det som har konstaterats och är fakta i andra länder blir en total omöjlighet i landet Sverige.

7. Till 5.

2014-03-06 08:33

Vågar du chansa? Betyder inte dina vapen och jaktmöjligheten mer? Juridik är väldigt invecklat. Tänk inte tanken med att hålla på med illegal jakt, det straffar sig. Där ligger ett mycket stort ansvar på jaktledare ocH jägarorg. att dom uppmanar sina medlemmar att inte hålla på med illegal jakt och då menar jag det fåtal medlemmar som sänker sig till en sådan hantering.

6. DNA vs DNA

2014-03-06 08:32

Jo det är ju så att ryssarna kan använda DNA från äkta Canis Lupus Lupus äkta Varg, Grå sibirisk skogsvarg, jämfört med deras referens DNA från äkta varg, så kan dom urskilja en hybrid från varg... Nordiska forskare Jämför ju hybrid DNA med hybrid DNA, då ser man ingen skillnad i DNA och då blir det "ÄKTA VARG" hur än "HYBRIDEN" ser ut i både form och färg.....

5. Så om nån skulle bli anklagad?

2014-03-05 22:55

Om så vore fallet i Sverige, att vi har en stam med hybrider så skulle man med andra ord inte kunna bli anklagad för att ha skjutit en varg för att det är i lagens mening en hybrid?Intressant!
Kanske det finns gamla fall som skulle vara intressanta att kolla upp.
Ett hund i ulvakläder!
Ibland är juridik roligt.

4. Man borde finna prover före 1950-talet….

2014-03-05 22:54

..att jämföra med , vi får inte förglömma att korsningarna med ryska gränsvakt hundar , ägde rum under 50 talet, men det är väl mindre sannolikt att finna, men inte att utesluta, det ska väl nästan räcka med sparade blodprover, vävnadsprover för att möjliggöra en sådan sak.

3. Renrasig

2014-03-05 22:54

Det är klart jämför man en hybrid med en hybrid så blir det ju en "renrasig" hybrid, hmmmm.
Det är tur vi i Sverige har "seriösa" forskare osv så vi i buskarna kan koncentrera oss på att foga oss. Annars skulle det nog bli för jobbigt för våra små hjärnor......
Heja försvaret i hybridrättegången..
När skall det sunda förnuftet och sanningen träda fram här?
Vad är det man säger: när fan blir gammal.., det närmar sig.

2. Spennende !

2014-03-05 22:53

Dette er virkelig en av de mest spennende saker som har dukket opp siden "Prosjekt Varg".
Om det virkelig ender slik at gutta har skutt hybrider kan de vel ikke dømmes? Hybrider er jo ikke vilt og kan umulig fredes med noen som helst lovgivning.
Da kan egentelig også NVV slutte å tenke på hvordan de skal komme ut av knipa.

1. Intressant!

2014-03-05 19:13

Om så är fallet - vad händer då?
Ju längre bak i tiden man har dna- jämförelse från ju mer sannolikt borde det väl vara att man finner en äkta gråvarg i stället för hybrid?
Jag tror ju att Vavilov Insitute har äldre i så fall.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB