• Älgskadefondsföreningen

Ingen JO-åtgärd för vargjakt

NotiserPublicerad: 2005-09-07 14:00

Justitieombudsmannen (JO) ingriper inte i händelsen med skyddsjakten på den så kalla Ringvattnet-vargen.

Riksföreningen för hänsynsfyll jakt (RHJ) anmälde Naturvårdsverket eftersom föreningen anser att Ringvattnet-vargen var ett mycket värdefullt avelsdjur för den svenska vargstammen.

JO har dock beslutat lägga ned ärendet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons