• Allmogejakt

Ingen oro för rotröta efter vildsvinens bökande

NotiserPublicerad: 2009-05-25 17:34

Magnus Thor på Skogsforsk gör bedömningen att det i dag inte finns någon större oro bland forskarna för rotröta i granskog på grund av vildsvinens bökande.

Enligt tidningen ATL har Magnus Thor även rådfrågat sina kolleger i södra Europa, där det finns gott om vildsvin sedan länge.
– De ser bara frågande ut, säger han och tillägger till ATL:
– Det betyder inte att det inte finns fog för oron som en del skogsägare känner, men jag har inte lyckats hitta några studier i frågan, så det är ingen som oroat sig på allvar där det finns vildsvin och rotröteforskare på samma ställe, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Gallring är ett problem

2009-05-28 16:20

I mitt nuvarande viste är det inte möjligt att gallra på snötäckt och frusen mark och det är lätt att se att gallring i granskog ger rotröta. Men även när jag kunde gallra på frusen mark så blev det en del stamskador vid gallring. Vildsvin har det funnits länge här och de bökar ofta i granskog som har gallrats. Har inte sett något som tyder på mera rotröta i svinbökade granbestånd. Utan att gjort någon seriös uppskattning så tycker jag att svinen verkar hålla efter barkborrarna. Summa är det min uppfattning att svinen gör mera nytta än skada i barrskog.

1. Rotröta

2009-05-28 11:25

Rotrötan är ett problem som ökar i den svenska skogen. Om vildsvinen påverkar den vet vi inte ännu men misstanken finns att det inte är bra om trådrötterna friläggs. Det har också påtalats att det kanske inte är bra för rötterna när det uppstår vibrationer från skogsmaskiner och dessa påkänningar är ändå inte stora.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB