• Pinewood

Ingen satsning på att hitta dvärgbandmask

NotiserPublicerad: 2010-04-08 18:14

Jordbruksminister Eskil Erlandssonser ser i nuläget inga skäl att vidta några fler åtgärder för att undersöka förekomsten av hundens dvärgbandmask i Sverige.

Det är riksdagsman Ulf Berg, m, som i en skriftlig fråga till jordbruksministern undrat om några initiativ ska tas i frågan om dvärgbandmasken, bland annat mot bakgrund av att parasiten finns i både finska vargar och älgar.
Jordbruksministern konstaterar att det säkraste sättet att övervaka förekomsten av Echinococcus granulosus är att leta efter cystor hos djur som är mellanvärdar för parasiten. Det sker kontinuerligt genom veterinärbesiktning vid slakt av all boskap, inklusive renar, samt vid undersökningar av älgar.
– Den övervakningen ger enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, en större säkerhet än att undersöka tarminnehållet från vargar, skriver Eskil Erlandsson, som tillägger att det inte heller har gjorts några fynd av dvärgbandmask hos vargar som obducerats av SVA.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Koruppta journalister kan inte dölja sanningen hur länge som hälst

2010-04-14 10:10

Det är bara sanningen som bär i tiden.
Det kommer att visa sig.

14. Kenneth E., censur och förtryck hör ihop

2010-04-14 09:13

Den 17 mars 2010 hade JoJ en artikel om Hans Boström och hans varning om att inte plocka bär och svamp i vargrevir. Samma dag (ren otur!) hade Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6793658.ab, en artikel om ”skräckparasiter” som följer dig hem från utlandsresor. Men när Aftonbladet upptäckte ”nyheten” Hans Boström då försvann skräckparasitartikeln från debattforumet kvickt som ett troll under en sten. Så hur illa det än ser ut så är jag tvungen att hålla med dig, Kenneth, någon form av absolut censur stoppar alla "olämpliga" artiklar om klimatet och rovdjurspolitiken, i tidningar, radio och TV. Mycket underligt har jag sett i svenska massmedia men hanteringen av ”nyheten” Hans Boström tar nog priset! Finns det inget skampris att dela ut till den tidning som kan knipa käft längst? Vad ser en svensk nyhetsredaktör när han ser sig i spegeln? Ja, inte ser hon/han en person som lever upp till sitt yrkes hederskodex. Men det är klart, Torsten Mörner skulle nog ta hem ett sådant pris personligen, redan 2001 var han informerad om utbrottet av e. granulosus som började i Finland samma år. Han har tigit i snart 10 år, han har tigit sig genom utredningar och som remissinstans till två regeringspropositioner mm., imponerande och han förtjänar absolut ett skampris. Se http://www.ewda.org/newsfromeurope5.pdf
Din rubrik i en annan tråd om kondomer förtjänar minst hedersomnämnande!

13. Det värsta av allt.

2010-04-13 21:04

Att Eskil Erlandsson visar på nonchalans i frågan om dvärgbandmaskarna är illa nog. Men ännu värre är att vi i vårt land verkar lyda under ett system av statskontrollerad press. Ja, det låter helt otroligt, men det är faktiskt vad man har anledning att misstänka. Ännu har ingen svensk tidning eller annat media på egen hand publicerat fakta om dessa parasiter, varför, och hur är det möjligt? Tycker alla tidningars redaktioner likadant och anser de frågan oviktig? Kan hotet om att vår riskfria natur ska smittas med maskägg, som kan drabba vem som helst bara genom att vistas i naturen eller blott genom att klappa en hund, vara oviktig information för ett naturälskande folk som vi svenskar? Kan en sjukdom som innebär svåra komplikationer, dyra operationer och en livslång behandling och t.o.m. döden vara ett ämne som inte vore ett spännande att publicera?
Ja, det är frågor av den typen vi ska ställa oss. Det vore väl något att trycka, eller basunera ut på radion och TV-n? Men icke! Vad vi får höra och läsa nu är endast små artiklar som förringar risken samt att vi tydligen ska vänta och se. Men herregud, när det konstateras att älg och ren har dessa cystor är det ju för sent! Ansvarlösheten personifierad av 2 centerministrar och en hel rovdjursförvaltning!
Kan det var så förfärligt att våra förtroendevalda i regering och riksdag givit våra medier ett muntligt förbud att sprida information om dessa dvärgbandmaskar i vargens spår? Eller har order utgått direkt ifrån ansvariga myndigheten Naturvårdsverket? Jag har faktiskt inte trott att jag levat i ett land med ett system som nu närmast påminner om dikturstaters presskultur.
Uppenbart är däremot att med fullständig information av vad dessa 2 dvärgbandmaskar som vargen sprider kommer att förändra folkets åsikt om rovdjurspolitiken och särskilt vargen. Är det just detta faktum som är anledningen till mediernas tystnad?

12. Anders Lundberg: Ja

2010-04-12 09:11

Nu kan inte ens svenska forskare förneka att e. multilocularis inte bara finns men är utbredd i Baltikum. Man har påvisat smittan hos grisar, hundar och ett antal vilda djurarter. Hos människor är bönder och barn hårdast drabbade, men även kvinnor som sysslar med trädgårdsarbete är klart överrepresenterade.
OM Liberg har sagt att det inte är känt om dvärgbandmasken finns i Ryssland så talar han mot bättre vetande, det finns otaliga vetenskapliga rapporter om bandmask och rabies hos rysk varg. Redan på 70- och 80-talen fanns det rapporter från Ryssland, svenska forskare har dock i alla tider vägrat ta till sig de stora vetenskapliga och praktiska erfarenheterna som ryssarna har av varg. Vi är på väg att få betala ett ohyggligt pris för denna underlåtenhet.
Så svaret på din fråga, Lundberg, är att med den handlingsförlamade regering som nu sitter i Rosenbad så kommer vi att få in både e. granulosus och e. multilocularis till Sverige. Med i stort utebliven jakt på rovdjuren och hög frekvens av smittade vargar och rävar i Finland, Ryssland och Baltikum så finns det inte en endaste liten möjlighet till att vi inte skall få in båda parasiterna till Sverige plus rabies och en del andra parasiter och smittor vi inte vill ha.
Med sin natur och sitt viltbestånd samt en utbredd mänsklig bosättning så kommer ett antal varianter av de båda bandmaskarna snabbt att spridas över hela landet. Därmed är det många nu självklara aktiviteter, däribland ridning, fotboll mm, som kommer att upphöra. Men även trädgårdsskötsel, skogsturer, bär- och svampplockning, jakt och djurhållning, för att nämna några. Dvärgbandmaskarna utvecklar varianter som passar för specifika värd/mellanvärd-kombinationer.
Hydatid eller blåsmasksjuka är en tyst sjukdom, man kan ha den i åratal utan att märka den. Hydatid är en ny sjukdom i den mening att hittills har människorna i hela sin historia hårt bekämpat vargen och hydatid har därmed varit en sällsynt och geografiskt begränsad sjukdom.
Men i takt med vår tids nya religion, ekosofins stora framgångar, så är vi nu i en situation där vargen skyddas, jakt i allmänhet motverkas och därför ökar varg, räv, prärievarg mm och finns nu även i tätbebyggda områden. Detta har medfört att hydatid ökar kraftigt runt om på norra halvklotet och kommer att smitta miljoner människor.
Svenska regeringen tycker sig i denna situation kunna prioritera möjliga inavelsdefekter hos ett litet antal vargar i Sverige. Detta är GALENSKAP, något annat ord finns inte. Det är en ansvarslöshet som förr eller senare måste leda till rättslig prövning. Vi har en möjlighet att stoppa bandmasken och denna möjlighet måste vi ta om det överhuvudtaget finns någon känsla för ansvar mot oss själva, våra barn och alla djur.

11. Skall våra ungdommar upphöra med att rida?

2010-04-11 10:25

Vi hade, enligt SLU, år 2004 271 000 hästar i landet. Vi hade i Västra Götalands län 47 000 hästar, 11 000 i Värmlands län, 5 000 i Jämtlands län, 9000 i Gävleborgs län, 8 500i Uppsala län. 26 000 i Stockholms län osv.
Hästar kor, får m fl kan bli smittade med dvärgbandmasken genom betning av gräs, slaget hö och genom halm som strös i deras bås. Vargens avföring följer med det slagna höt eller slagna halmen. Genom beröring av det slagna höt och halmen så kan våra ungdomar smittas utan att det går via hästen.
Om vi utgår ifrån att en häst levar över 25 år innan det är dags för slakt och varje häst rids av och sköts om av en till två, jak kanske fler, ungdomar, främst flickor, (kan röra sig om 300 000 ungdomar eller fler) och det tar 10 till 15 år innan de får symptom på att ha smittats via beröring av hästens hår mm och uppgift att ca 6 % av de som smittats med vargens/hundens dvärgbandmask avlider.
Man dör om cystor bildas i hjärta eller hjärna.
Om vi utgår ifrån att en mjölkko lever ca 15 år, eller mer, innan slakt så kan många hinna bli smittade innan veterinärundersökning i samband med slakt.
Kan gödsel från smittade djur användas i lantbruket, jordgubbs- och trädgårdsland mm.?
I Yellowstone nationalpark i USA uppges avmaskning av inplanterade vargar misslyckats och nu uppges ett stort område vara smittad av dvärgbandmask.
Forskaren Olof Liberg, SLU Grimsö forskningsstation och Skandulvsprojektet uppger att angående inplantering av varg att i Baltikum är vargarna bärare/smittade av rävens dvärgbandmask (farligare är vargens/hundens dvärgbandmask).
Olof Liberg uppger att från Ryssland finns inga forskningsuppgifter om vargarna är bärare av rabies, dvärgbandmask eller trikiner. Om vargarna i Baltikum har rävens dvärgbandmask så borde även de i Ryssland ha bandmasken och senaste tiden uppgifter om människa biten av rabiessmittad varg.
Uppgifter från flera håll att i Finland har ca 10 % av vargarna vargens/hundens dvärgbandmask och älgar m fl blivit smittade.
Från Ryssland och Finland tänker regeringen hämta och inplantera vargar här i Sverige.
Bör inte ungdommar som rider, lantbrukare, de som plockar bär och svamp få klart besked om riskerna och att ni först om 10-15 år får sympton att in år 2010 kan ha blivid smittade av inplanterad varg.
Nuvarande beslut om 210 vargar tillfälligt beslut som omprövas 2012 och om man då tolkat olika uppgifter rätt så blir det troligen minst 800 vargar. Bör vi inte innan valet få klart besked från Alliansen och de Rödgröna hur många vargar som skall förvaltas mellan 2012 och 2020. Förvaltning även om de smittade av rabies, trikiner och dvärgbandmask.
Trikiner uppges vår nuvarande vargstam ha och kommer våra vildsvin att blir smittade när nu vargarna invandrar i vildsvinsområden. Kommer svar på inskickat trikinprov komma med uppgift att jägaren skall redovisa hur trikinsmittade vildsvinet destrueras/bränns och vem skall i så fall betala för bränning, jägaren eller staten? Om jägarna blir de som skall betala för bränning så kommer jakten minska eller upphöra och vi får därmed okontrollerad ökning av vildsvinsstammen. En katastrof för lantbrukare, ja de flesta fritids och permanent landsbygdsboende

10. Javisst, Dick Broman.

2010-04-10 14:43

Du har nästan helt rätt. Till centerns misslyckande ska vi även lägga folkpartiets vargvänliga åsikter. Det vi beskyller centern för gäller i lika hög grad, om inte högre, även folkpartiet. De har hela tiden varit vargvänliga, vilket vi däremot inte tidigare ansett centern vara. Men OK, centern har ministerposterna som bestämmer landsbygds- och miljöfrågorna, och dessa har de misskött. Å andra sidan, folkpartiet – liberalerna, har hela tiden verkat för det fria ordet, ett öppet samhälle och en fri press. Har någon sett en liberal tidning skriva något negativt om rovdjurspolitiken? Ännu har inte DN skrivit något om dvärgbandmaskarna. Ha ideal går tydligen, men svara upp för dem är en annan sak. Dessa båda två partier diskvalificerar alliansen som ett valbart alternativ för mig.

Lansbygdsdemokraterna kommer knappast in i riksdagen, men har å andra sida en möjlighet att ställa de viktiga frågorna och att informera folket om sanningen, så de blir av det skälet mitt val i år.

Att det i vårt land ska uppträda potentater som vilseleder folket och driver en politik som missgynnar mängder av människor samtidigt som ingen gynnas accepterar jag bara inte. Det är en skam för landet Sverige.

9. Dick Broman, Centerpartiet är rökt

2010-04-10 14:42

Jag håller med dig, Centern måste bort oberoende av om detta skulle sätta Mona Ohly och Peter Maria Miljö i Rosenbad. För stoppar vi inte masken nu så spelar det inte så stor roll vilken regering vi får till hösten, blir det Mona Ohly & Co så lär den i vilket fall som helst bli kortvarig.
Vad som gnager mig något är att Landsbygdsdemokraterna skulle ha haft ett bättre kampanjnamn. Jag har inget förslag, men för att illustrera vad jag menar så skulle man till exempel kalla sig ÖPPNA LANDSKAP och skriva Landsbygdsdemokraterna med liten font under. Om man riktade sig till alla som vill rädda vår natur så borde det finnas någon som skulle kunna kläcka ett röstsamlande PR-namn.
Sista spiken i Centerns kista var för min del Erlandsson svar i Riksdagen: ”Jag anser inte att det i nuläget finns skäl att vidta några ytterligare åtgärder för att undersöka förekomsten av hundens dvärgbandmask i Sverige.” Detta är naturligtvis ett fullständigt sjukt svar, självklart bör allt göras för att undersöka förekomsten av dvärgbandmask i Sverige. Men det allra viktigaste hoppade han därmed över: Man måste stoppa all invandring av varg till Sverige. Att hindra att dvärgbandmask etablerar sig i landet måste ha högsta prioritet men ministern duckar här inför kramarintresserna och offrar folkets självklara rätt till skydd för liv och hälsa. Därmed har Centern klart deklarerat vilket block man hör till i denna fråga.

8. Rösta bort en frilevande vargstam

2010-04-09 17:21

Det behövs nu inga fler bevis för att Centerpartiets ledning arbetar aktivt med att verkställa naturmupparnas dolda agenda: Jakt och jägare skall ersättas med rovdjur.
Rösta därför bort Centerpartiet ur Riksdagen.
Att vargfrågan blir en valfråga det är vår chans att svenska folket får information om alla de negativa konsekvenser naturmupparnas dolda agendan medför.
En skog utan jägare, utan jakt- och jakthundar och inga som plockar bär och svamp.
I ett område som smittats av vargens dvärgbandmask e.granulosus slutar man att plocka bär och svamp. Plockningen omöjliggörs därför att osynliga maskägg som kan smitta människor med blåsmasksjuka finns på bären och på svampen. De ligger också på blad och buskar och vid plockning svävar äggen omkring i luften och kan då lätt andas in
Förutom att bär- och svampplockning kommer att gå förlorad så innebär vargens dvärgbandmask andra stora inskränkningar i människors liv.
Tänk själv! Skulle Du låta Din hund springa lös i naturen? Skulle Du vilja släppa hunden inomhus efter en vistelse i skogen? Låter Du Dina barn leka i det fria?
Att Sverige hålls fritt från vargens dvärgbandmask har mycket stor betydelse för människor som jagar, har hund och vill leva och vistas med och i naturen.
Vi är enligt Sifos mätningar 563 000 jägare och enligt Manmalis mätningar 729 000 hundägare. Det finns uppgifter om att det är ca 5 miljoner som utnyttjar allemansrätten till bär och svampplockning. Nästan alla dessa medborgare kommer att påverkas mycket negativt av att en livskraftig vargstam i Sverige.
Nog finns det många röster att hämta om väljarna får information i vargfrågan.
Vi får börja med att stödja det parti som försöker förändra varg politiken, stöd därför Landsbygdsdemokaraterna genom att gå med som medlem i partiet.
Jag hoppas verkligen att Landsbygdsdemokraterna skapar en ny organisation med ärligt uppsåt vars åsikter det inte går att köpa. Ett nytt parti som organiserar arbetet med att rädda jakten, jakthundarna, bär – och svampplockningen och en levande landsbygd.

7. Centern är nu skiträdd för jägarkåren

2010-04-09 13:51

Livscykeln för att vargens dvärgbandmaske e.granulosus ska spridas kräver att det finns två värddjur. Ett rovdjur som tar bytesdjur. Varg och älg är de optimala värddjuren för att livscykeln ska bildas för parasiten. Och när de perfekta förhållandena för vargens dvärgbandmask finns då utvecklas de, även i Sverige, det är faktiskt så parasiter fungerar.

Fråga 1. till Centerpartiet:
Vem har sökt vargens dvärgbandmask e.granulosus i Sverige?
Hur många älgar har undersökts? Och kontrollerats om lungorna är bandmasksmittade av e.granulosus?

Fråga 2. till Centerpartiet:
Varför vill Centerpartiets ministrar inte söka och finna vargens dvärgbandmask i Sverige?
Varför försöker Centerpartiet dölja att vargar sprider allvarliga sjukdomar? Varför utsätter miljöministern och jordbruksministern därmed också svenska folket för allvarliga hälsorisker? Vill Centerpartiet till varje pris undvika att vargfrågan och vargens dvärgbandmask blir en valfråga i höstens val? Är detta falska spel på grund av att Centerpartiet riskerar att åka ut ur Riksdagen på grund av vargfrågan?

Glöm inte att Centerpartiets miljöminister och jordbruksminister är högsta chef över myndigheterna och över Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är också ministrarna som beställer och betalar en eventuell undersökning av förekomsten av dvärgbandmask hos vargar och älgar.

När miljöminister Andreas Carlgren pekar med hela handen och kräver att Jägareförbundet och myndigheter skall arbeta med att öka acceptansen för den nya rovdjurspolitiken, med inplantering av varg, för uppbyggnaden en livskraftig vargstam.

Då blir en konsekvens av detta naturligtvis att myndigheter skall presentera utredningar så att de passar varg politiken.

Ingen som jobbar inom myndigheterna eller SVA kommer att våga göra chefen missnöjd och presentera uppgifter och undersökningar som minskar acceptansen för rovdjurspolitiken.

Så manipulerar politiker svenska folket, jägareförbundet, myndigheter och dess undersökningar.

Det får inte ske i det tysta, hur Centerpartiets ministrar med ministerstyre och maktmissbruk försöker vilseleda Svenska folket, styr och ställer med jägareförbundet, media, myndigheter och undersökningar i vargfrågan.

Tyvärr med maktmissbruk i Sverige.
Så tvingas jägarkåren själva bekosta en undersökning och skicka prover av älg-lungor utomlands för analys av dvärgbandmask, för att en relevant undersökning av förekomsten av vargdvärgbandmask i Sverige.

Jägarkåren måste nu samarbeta och SE TILL ATT VARGFRÅGAN OCKSÅ BLIR EN VALFRÅGA!

6. Goddag, yxskaft

2010-04-09 10:39

Kanske ska påpekas att jordbruksministern tar till standardpolitikerfinten. Svara på en helt annan fråga än den som ställts.
Frågan var "Vad gör vi om och när masken konstateras i den svenska varg-älgkonstellationen.?"
Frågan var inte "Vad gör vi för ytterligare åtgärder för att snabbt hitta den?"

5. Calle

2010-04-09 09:43

Ansvar? Det enda ansvar politiker verkar ha är att skydda sitt eget arsle i debatter...

4. Upplys svenska folket!

2010-04-09 09:30

Skulle vara trevligt om många som är bekymrade över dvärgbandmasken skrev och /eller ringde in till Ring P1: 099 51010.

3. Problemet är bara

2010-04-09 09:00

Att om man under älgjakten hittar cystor i älgens lungor har smittan funnits i området under minst en bär- och svampsäsong. Under den tiden kan ett antal personer ha blivit smittade. Även jakthundar är utsatta och våra normala avmaskningspreparat biter inte på dvärgbandmaskarna.
Är detta verkligen ett ansvarsfullt sätt att möta problemet?

2. Inte letat

2010-04-09 09:00

SVA har hittills inte letat efter dvärgbandmask i obducerade vargar. Det ansågs vara för dyrt.

1. Om inte annat.

2010-04-09 08:59

Så visar detta svar på vilket avstånd Eskil Erlandsson står ifrån verkligheten och sunt förnuft. Detsamma gäller hela centerpartiet. Andreas Carlgren har jag redan anklagat för att vara bakom aktuella insikter, men det gäller även deras partiledare.
Ni har väl hört deras allsång om miljömålen, att vi måste sänka våra utsläpp av co2 gaserna? Det ska ju tydligen rädda värden från obotliga skador och en för stor temperaturhöjning av jordens temperatur. Ja vilka miljönissar!

Nu planeras det för ett bygge av ett stort kolkraftverk i Sydafrika. Det ska producera el för landets befolkning och landet kommer förmodligen att beviljas ekonomiskt stöd av Värdlsbanken. Kolkraftverket kommer vid full produktion att släppa ut 25 miljoner ton co2, vilket motsvarar halva Sveriges totala utsläpp. Jodå, centern stöder detta också, läs dagens DN sida 4.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB