• Älgskadefondsföreningen

Ingen skyddsjakt på halt varg

NotiserPublicerad: 2014-10-11 10:40

En trebent varg sprider oro i Örebro län men länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt, skriver ATL.
I maj inträffade två attacker på får i närheten av Egerstad utanför Örebro. Vid det ena tillfället observerades en halt varg i fårhagen, men det är inte belagt att just den vargen var inblandad i attacken.
En haltande varg har varit synlig i området vid flera tillfällen, men utan att orsaka skada. Därför avslår länsstyrelsen den ansökan om skyddsjakt som två djurägare skickat in.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Oansvarigt av länsstyrelsen

2014-10-18 10:09

Om den är så pass halt att den inte kan jaga älg/rådjur vad gör den då?
Kanske nån tror att den lägger om kost till blåbär och annat,men vilken förnuftig människa som helst förstår ju att det blir stor del tamdjur på menyn framöver.
Så för allas,inklusive vargens skull vore det självklara att avliva den omedelbart

10. Skadade djur

2014-10-13 22:00

Skadade vilda djur kan man avliva var som helst närsomhelst bara man kan bevisa att djuret lider av skadan.

9. Halt varg

2014-10-13 11:38

Enligt rykten har den här halta vargen varit inne på flera olika ställen under året. Tydligen visar den att den fortfarande kan jaga och då får den leva vidare. Får se hur det går i vinter med en massa snö...
Finns det inte en lag som säger att man har rätt att skjuta illa skadade djur? Varför ska det här djuret lida mer än andra?
Tala om djurplågeri...

8. Skyddsjakt

2014-10-13 07:01

Knepigt läge. Vid ett normalt eftersök vid t.ex. trafikolycka skall djuret avlivas om ett ben är av. Detta görs med stöd av Trafiklagstiftningen. Om ett djur anträffas skadat skall det avlivas om det är uppenbart avmagrat detta enligt djurskyddslagstiftningen detta innebär för det första att ett djur som inte anträffas direkt efter en olycka inte kan avlivas innan det är utmärglat och har lidit ett bra tag om man skall följa lagstiftningen, men som tur är så brukar polisen hjälpa till genom att ge tillstånd för avlivning innan det behöver gå för lång tid att lida för djuret. Nu till det aktuella fallet vem törs avliva vargen även om den är skadad och utmärglad, jag gör det inte av rädsla för vad myndigheterna kan hitta på för straff åt mej om jag skjuter den. Det konstiga är att det är samma myndighet som straffar mej för djurplågeri om jag inte avlivar ett skadat djur i en vanlig djurbesättning.

7. nr 6

2014-10-12 11:03

det gäller att ha argument när vargens attack mot människor kommer.
Då kan lst/nvv skylla på att djuret hade ett lyte och därför avvek från "normala" beteendet.
Förövrigt är det konstigt att djurskydd och vilt en avd. i lst låter ett djur lida, det är straffbart för övriga befolkningen men de har kanske ett undantag från lagen det har vi sett i andra sammanhang när argumenten tryter då gäller inte svenska lagar för svenska myndigheter.

6. Ja men det är ju klart

2014-10-11 20:14

Att den ska gå å ha ont! Då det gäller hybriderna är det både lagligt att tillfoga smärta genom att skjuta gummikulor å låta en skadad individ fortsätta vara det. Men det är ju himla bra så att den förmodligen väljer ett enklare sätt att skaffa mat på dvs tamdjur. Då hinner fler uppleva tragedier innan den tas av daga... Skrämmande resonemang!

5. !!!

2014-10-11 20:14

Ok, men det fanns inget skäl att av etiska skäl avliva denna då till synes skadade varg ? Kan ju finnas anledning att den inte kan jaga byten som den heller inte åsamkat någon skada ! En halt älg eller rå finns sällan tvivel att få tillstånd att avliva. Är dessa små gråbeningar så värdefulla så vi tom ska spara de skadade individerna ?

4. Annan lösning!

2014-10-11 20:14

Läste just i jaktjournalen att enligt länsstyrelsen finns det andra lösningar än skyddsjakt. Andra vilda djur som är skadade skall snarast möjligt befrias från sitt lidande, detta gäller tydligen inte VARG.
Andra lösningen är förmodligen sövning och inskrivning på Blå Stjärnan.

3. Rar varg...

2014-10-11 20:13

En trebent varg är ju tämligen rar, i betydelsen sällsynt.

Kanske den kan definiera som ny underras till den "svenska vargen"?

2. Skillnad!

2014-10-11 20:13

Ser vi en älg eller ett rådjur på tre ben så ombeds vi att snarast förkorta djurets lidande.
Vad är det för skillnad?

Vi har länge sett på Indiens heliga kor med ett leende, men nu tror jag vi kan dra ner mungiporna.

1. Ett stort bevis på att...

2014-10-11 20:12

...vargen skall behållas till varje pris, även om så vargen far illa.

Att den inte gör någon nämnvärd skada som det sägs, är inte heller någon giltig ursäkt för ett extremt djurplågeri.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB