• Älgskadefondsföreningen

Ingen skyddsjakt på tallbetande älgar

NotiserPublicerad: 2011-03-23 17:44

Redan i slutet av 2009 ansökte Gustaf af Wåhlberg i Skedemosse på Öland om skyddsjakt på älg för att skydda den nyplanterade tallskogen. Länsstyrelsen sade nej. Då överklagade Gustaf af Wåhlberg ärendet till Naturvårdsverket.

– Det är ett allvarligt problem för en företagare att inte kunna genomför tallföryngring trots stora åtgärder och ekonomiska utgifter, stod det skrivet i överklagandet. 
När tallskogen i Skedemosse planterades 2003 fanns det betydligt färre älgar på Öland än det gör i dag. Gustaf af Wåhlberg menar att det därför borde utgå kompensation och åtgärder för att skadorna ska minska.

Skyddsjakt sista utvägen
Enligt länsstyrelsen ska skyddsjakt betraktas som den absolut sista utvägen. Tallskogen ingår i Borgholms älgskötselområde och länsstyrelsen anser att älgstammen ska regleras genom jakt för att passa de areella näringarnas intressen.
Även Naturvårdsverket avslår af Wåhlbergs ansökan. I beslutet skriver de att älgstammen bör regleras under den ordinarie jakttiden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Svårt

2011-03-24 15:57

Det är mycket svårt att bilda sig en uppfattning då artikeln inte inerhåller hur stora arealer det handlar om.
Jag känner själv till fall då jaktlag förtvivlat ropat efter skyddsjakt. Vid båda tillfällen drog de tillbaka ansökan då det visade sig att de fick avdrag i sin kommande tilldelning.

1. Kräv pengar

2011-03-24 09:01

NV kan betala skadorna det har dom pengar till, bara att ta pengarna från vargflytten. Då kan man plantera färdigvuxna träd hämtade med hkp från norrland.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB