• Pinewood

Inventering tyder på växande älgstam

NotiserPublicerad: 2009-11-13 22:44

Spillningsinventeringar i Örebro och Värmland tyder på att älgstammen är på väg uppåt. Inventeringarna som utfördes i våras visar hur älgstammen varit fördelad under vintern och lokalt har älgtätheten varit över 15 älgar per 1 000 hektar under vintern, rapporterar Svensk Jakt. Det har föranlett Jägarförbundet att varna för en ny älgexplosion om inte inventeringsresultaten får genomslag i avskjutningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Gråben, var tog din förklaring vägen

2009-11-20 01:03

Jag väntar på att du skall förklara hur ett visst givet älgbete kan föda flera älgar när vargar tillkomer?

22. Svar till anonym 16:11

2009-11-19 22:14

Att vargen skulle vara nån sjuksyster och hjälpa gamla och sjuka att bli av med sina plågor trodde jag var tänkande från de barn som var uppväxta på den den tiden Disney´s sagosyn var vägledande hur man såg på naturen.Vi har väl knappast haft några viltstammar som varit friskare än rådjur och älg.Trots nån tumör,nåt fibrom,nån älvsborgssjuka mm.Jämför med harstammen,som alla traktar,som det heter.Jagad avrävar, ugglor, mårdar, människa, lon, duvhök,örn..osv.Intifan är dom nåt friskare eller större-bättre,mer anpassade än vad älgstammen är.Tvärtom har de tittsomtätt myximilargos,koxidillaros och allt va fan sjukdomarna heter.Är det för få rovdjur åt harstammen????

21. Gågna tider

2009-11-16 15:47

Tror du att du behövs i ekosystemet?

20. GÅNGNA TIDER

2009-11-16 14:33

Det fanns under många år ett överskott på rådjur och älg. Inte allt för sällan såg man missbildningar på rådjuren, tumörer etc. Jägarna hade ett digert arbete att orka hålla populationen på en någorlunda hyfsad nivå. Älgstammen minskade, tyvärr var vissa djur mer eftertraktade att jaga än andra. Tänker på de magnifika älgtjurarna med sina stora vackra horn. Vilken ledde till utarmning av fina, starka tjurar med bra gener att föra vidare till nästa generation.
Det finns numera en annan sorts jägare i skogen som har en helt annan syn på hur viltvården ska skötas. Den moderna jägaren bär namnet VARG, han ser till att gamla, svaga, sjuka även unga djur hålls efter på en nivå som är bra, inte enbart för honom själv utan även för de djur han är beroende av. DE friska, starka djuren särskilt de som bär stora kronor sparas konsekvent. Med en sådan överlägsen jägare i våra skogar blir jägarkåren, i stort sett, överflödig. Ni BEHÖVS helt enkelt inte längre! Jakten är numera enbart ett fritidsintresse! INGET ANNAT. Att då komma och hävda att VARGEN ska bort från våra skogar för annars kan inte vi få jaga " som vi alltid har gjort" eller "vart ska vi då få älgköttet ifrån" är så ledsamt, naivt och frustrerande att lyssna på så det står mig upp i halsen.

19. Gråben, läs innantill i fortsättningen

2009-11-16 09:03

Intet av vad jag har sagt innebär att lokala ändringar åt ena eller andra hållet är uteslutna. Intresserad av en förklaring på denna din tes om hur vargen håller älgstammen på en hög och ständigt ökande nivå. Förklara samtidigt hur det går till att en ökad vargstam ger ökad älgstam så att älgjakten kan bibehållas? Älgbetet är alltså inte begränsande för hur många älgar en mark kan föda menar du. Finns det bara varg så kan samma mark föda flera älgar eftersom jägarna skall ha samma och vargarna tillkommit.

18. Rfeynman

2009-11-15 23:08

Hur var det nu med Nyskogareviret? MED jakt under alla dessa år.

17. Fel Gråben

2009-11-15 22:51

Min logik säger inget sådant, Gråben. Visserligen är jag van att i detta forum bli medvetet feltolkad men du få läsa om igen och fundera. Sen kan du förklara hur flera vargar skall ge flera älgar och då menar jag INTE UTAN JAKT.

16. Rfeynman

2009-11-15 22:09

Förklara för oss alla då varför Nyskogareviret fortfarande finns kvar? Enligt din logik så skulle det vara utdött.

15. Miljöpartilogik

2009-11-15 22:04

Ju flera vargar ju flera älgar skall vi få om vi skall tro dessa vargkramare. Jag har erfarit att vargarna äter nästintill tomt, sedan drar de vidare och äter tomt där. Så småningom är det nästan tomt överallt och då kraschar vargstammen. Då får klövviltet en chans att öka som i sin tur ger vargarna möjlighet att åter öka. Detta är det system Miljöpartiet vill ha och därför vill de så snart som möjligt förbjuda löshundsjakt. För jakt finns inget utrymme.

Att ett och annat barn kommer att bli vargmat bekymrar inte Miljöpartiet, varg är viktigare än barn.

14. Gråben

2009-11-15 21:14

Dom lanker til hinanden, så ja dom er kanske olika verksamheter, och dermed flera pengor på ukorrekte uppgiftar i flera olika pengormaskiner.Ljug inte for mig,Gråben, detta er jo sanningen. Du behøver inte fortælle mig, hur i Sverige jag skal uppholde mig, på det vis har jag ingon problem. I Danmark,Gråben, finns mycket bra terræn met mycket villt, och nej, her pråtar jag inte om villt som er sat ut,altså fasaner,græsænder m.v., men naturligt forekommende villt, såsom rådjur,dovhjort,kronhjort,hare,vilde ænder, och mycket mer. Du får inte tro att jag er tilhænger av stor udsætning/utplantering av villt,nej slet inte, men den danske natur och det danske villt skal du inte peke fingre av, det finns, områder met ro och tryghet dom finns, och dom danska jagare i almindelighet er vældig bra at ta skøtsel om naturen och villtet.

13. Knud

2009-11-15 19:11

Vad jag inbillar mig? Ja du. Att du sitter och pratar i nattmössan igen. Svenska Rovdjursföreningen kan inte jämställas med dom svenska djurparkerna Är helt olika verksamheter.

Men till ämnet. Du skriver samma sak som mig. Att människan har i Danmark påverkat naturen så mycket att djuren inte har någon plats. Du kan ta dig över sundet till trakterna runt Svedala bara. Så får du se på vilt. För att göra resan kort för dig.

Angående ålen finns det en viss visst fiske som är tillåtet. Eller menar du att den näringen inte ska få överleva?
Läs länken om tillåtet ålfiske i Sverige

https://www.fiskeriverket.se/arkiv/nyhetsarkivpressrum/pressinformation/kraftfullaatgarderforattraddadeteuropeiskaalbestandettillstandskravforalfiskefran1maj.5.5994f41e110b6bbe5b680001310.html


Enligt Liberg är inte vargstammen hotad på samma sätt som för två år sedan på grund av nyttillskottet av Galvenhanen. Angående Kynnahanen så är det ingen som vet något om den för tillfället. I vintras så var den EN varg i reviret. Bara att hoppas att valparna från förra året har gått in i reproduktion.

Har inte påstått att du har sagt att skogen är rensat på allt vilt. Jag skrev någon annan.

12. Ska det vara så svårt att fatta!

2009-11-15 18:34

Jag bor i ett vargrevir där det för ca:5 år sedan var "vargfritt". Då fanns det mycket mer älg än det finns där idag kan jag lova, det syns inte minst på avskjutnungen och älgobsen som sjunkit rejält de senaste åren. Men lägger man ihop 1+1 så förstår man att det bara kan gå utför med älgstammen, pga vargens framfart. Varreviret som jag bor i tar enligt uppgift från länstyrelsen 100-150 älgar per år och den siffran kom inte avskjutningen för 5 år sedan ens upp i på detta område innan reviret fanns. Så att tro att inte älgstammen påverkas negativt av vargetableringar är bara skitsnack. Men däremot kan det i olika områden variera från år till år hur mycket älg som finns på markerna beroende på var vargarna varit och att älgarna gärna flockar sig som skydd mot vargarna. Det är tragiskt det som håller på att ske i vårat land. Den vargstammen vi har i dag KAN inte leva i harmoni med landsbygdsfolket! Den förstör livet på glesbygden totalt. Jakt och andra naturintressen är nästan det enda som finns att hålla på med och som det ser ut i dag så gräver myndigheterna en grav för oss landsbygdsbor. Det är så oförståeligt att man kan satsa så mycket på vargarna när så många lider av dem. Pengarna skulle gjort mycket mer nytta i äldreomsorgen och i skolan. En sak till är också att människan i grund och botten hör till naturen och vi påverkar nuturen både medvetet och omedvetet. Så att dem som säger att vi jägare ska låta naturen sköta sig själv, kan va tyst för det är en rättighet som människor har och även ett ansvar. Naturen har alltid varit påverkad av människan och kommer så alltid att förbli! Varför kan vi inte ha viltrika skogar som många kan dra nytta av i stället för att ha vargar strykandes runt hemmen.

11. Gråben

2009-11-15 18:32

Hvad fa.n bilder du dig ind. Har vi ingon natur i Danmark och intet villt? Da viser du igjen at du ingonting aner, vi kommer vist inte de samma stellar i Danmark. Men ja, Danmark er mer befolket end Sverige pr. km2. Derfor tager mange danskera till Sverige,køber egondom,er turister,er natur og jaktturister, netop for tyssnat,trygghet och alg, inte varg.Et forslag i Danmark går på at implantera alg. Vansinnigt. Det er synd for algen och for manniskor(trafik). Algen skal bruke mycket mer plads, end den vi kan tilbyde i Danmark.
Jeg påpeger inte att hvad Nordens Ark inte er prisværdig,på nogle områder, det er dog stadig att gribe ind i naturen.
Jag har intet på nogot vis,sagt att skogen er rensat for villt. Och det er inte et fråga om vargen skall overleva, forstår du inte att vargen inte er hotad? Men til gengæld finns ingon tvivl overhuvudet, at Nordens Ark,Kolmården och Svenska Rovdjurforening, er en pengormaskine, som på ukorrekte uppgifter får ind MYCKET bidrag, dom levar af det.Bliv faddor til hvilkot som helst djur, det er helt enkelt att spela på manniskors følelser, och I SÅ FALD SKALL ALLA UPPGIFTER, være uppdaterade och korrekte.?Och det er direkte svindel att få ind bidrag på baggrund av ukorrekte uppgifter.At så båda Kolmården och Nordens Ark, skal servere røget ål till deres julbord, det totalt dubbeltmoralsk, taget i betragtning at man proklamerar at man skøtar hotade djur. Ålen finns på Cites2 listan(Washington-konventionen), och der finns endast 5 % av bestanden som var i 1980.!! Gråben, vargen er definitivt inte hotat, se blot Liberg!
Men tråden er jo algen, och kanske en vaxende stamm av alg. Detta kan jo bero på flera aspekter. Kanske jagarne inte skjutar upp kvoten? Kanske algen samlar sig i større grupperinger, som skøtsel mot vargen?Desuten står ingon stellar at stammen vaxar, men at det kan tyde på det, en væsentlig forskel.

10. Knud

2009-11-15 15:25

Det är roligt att läsa dina inlägg med tanke på att du kommer från ett land med noll natur och noll vilt att tala om. Naturen ni har är så påverkad av människan så den är förstörd och detsamma gäller viltet.

Att klövviltstammen ökar som du hänvisar till i nån Kanadansisk rapport är helt naturligt i och med att vargstammen har minskat men vargstammen kommer att öka igen. Du kan plugga på lite populationsdynamik så kanske du får en inblick hur djurpopulationer fluktuerar.

Angående djurparkerna här i Sverige bland annat så är det ett nödvändigt ont på grund av människans påverkar på både fauna och flora över världen. Jobbet Nordens Ark bland annat gör med genutbyte med till exempel amurleoparder gör att den djurrasen inte ska dö ut. Med andra ord. Hade människan kunnat tänka lite längre och inte bara på sitt eget så hade vi inte behövt djurparkerna.

Nån annan i tråden var inne på att det är rensat på vilt i skogarna där varg finns. Nämn ett revir där det inte finns vilt tillräckligt för att vargen ska kunna överleva?

9. Anonym

2009-11-15 15:25

Du svarar inte på mina frågar, ang att naturen skøter bast sig sjalv.

8. Käre Knud.

2009-11-14 22:41

Stämmer säkert att där man decimerat vargstammen kraftigt ökade älgstammen,men hur ser det ut efter 10år?Hur skulle det se ut om jägarna decimerades och jakten slutade.Jag tror att älgstammen även då ökade kraftigt.

7. I ett filosofiskt perspektiv, finns det ingenting...

2009-11-14 17:49

...som styrker påståendet att "naturen sköter sig bäst själv".

6. Anononym 7.56 och Puff

2009-11-14 17:17

Ni skjutar er sjalv i foten gang på gang. Att algstammen vuxar, kunne jo också bero på att jagarne inte skjutar upp den tildelte kvote, netop av fryckt for et senare kollaps.Jagarne skøtar der algstamme, det gør inte vargen.Att den er stigende er bra, men i forhold till hvad?Om en inventering sidst visste 10 alge pr. 1000 ha, och nu viser 11 alge pr. 1000 ha, er det stadig en stigning, omend sårbar.
Met hensyn til ,Anonym, att lade naturen passe sig sjalv. Du er totalt over kanten. I Sverige finns flera centre for "hotade" djur, såsom Kolmården, Nordens Ark m.fl., er det att lade naturen klare sig sjalv? Der finns centre for tilskadekomne djur, all ære och respekt for det, men er det att lade naturen klare sig sjalv.?
Skal vi manniskor inte gribe ind, når vilde kaniner graver stor huller i diger, så vatten kan fosse ind, met deraf mange ødelæggelser och potentiel katastrofe? Skall Holland inte bygge diger och skøtsel mot stigende vatten under uvejr, skal vatten bare fosse ind och oversvømme aven stor stader?
Skal vi manniskor inte gribe ind når en epedimi truer, met vaccine och andet hjalp, eller skall sjukdommen bare få lov at rasere? Naturen har aldrig været bedst till at beskytte sig sjalv. Och din såkaldt Amerikanske forskning ang. varg, stemmer inte overens met den nylig foretagne Canadiske. Den viser helt klart en kraftig økning av Alg,Caribau och Wapiti i dom områder hvor man har decimeret vargstammen kraftigt.

5. ingen som tänkt på att...

2009-11-14 17:17

...det är soprent på älg i ett vargrevir och lite mer flockning av älg där det ej ännu är revir
Bli uppäten eller fly, är älgarnas metod troligen och då blir koncentrationen högre på vissa ställen.

4. Förklara för mig

2009-11-14 17:17

I ett vargrevirs kärnområde (sedan 15 år) var älgtätheten som störst.

3. Jaajjamän!

2009-11-14 10:20

Det stämmer nog bra att älgstammen är på våg upp.Vi var ute och inventerade och döm om min förvåning, när vi träffade personal från länsstyrelsen som var ute i samma ärende. Men det är ju ganska typiskt, dom tror inte på oss som bor i skogen.

2. Hur går detta ihop?

2009-11-14 10:20

Älgstammen blir STÖRRE trots ökande vargantal. Efter att ha läst insändare efter insändare om en kollapsande älgstam. Det kanske är dags att sansa sig lite innan man uttalar sig om hur vargen påverkar djurlivet i skogen. Eller?
Enligt amerikanska studier är vargens påverkan på djurlivet enbart positivt. Där vargen återkommit från att tidigare varit i stort sett utrotad, har älgarna blivit fler och friskare. Gäller även andra djurarter. Vi tror oss förstå precis hur vi ska hantera skogen och dess djur, men, vi har långt kvar innan vi kan ens jämföra oss med vårt fina ekologiska system. Så sansa er, låt naturen sköta sig själv, det har den alltid varit bäst på, utan vår inblandning!

1. Bra nyheter!

2009-11-14 10:20

Men hur rimmar detta med "Den havererade älgjakten i Värmland" och "Vargen äter rent i våra skogar"? Det är ju ändå dom vargtätaste regionerna vi pratar om.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB