• Älgskadefondsföreningen

Jagade sin vargdödade stövare i sju minuter

NotiserPublicerad: 2009-09-30 10:24

På måndagsförmiddagen den 28 september dödades två stövare av varg i Värmland. I Gräsmark fick stövarägaren jaga efter vargarna i sju minuter innan de släppte sitt byte.

Två stövare, en i Gräsmark och en i Forshyttan, vargdödades på måndagen. I Forshyttan var hundägaren 150 meter från hunden och hörde hur drevvskallet ändrade karaktär och så kom ett litet skrik, sedan tyst. Med hjälp av pejlen återfann han hunden död. Länsstyrelsens besiktningman konstaterar att det sannolikt är frågan om ett vargangrepp.
Även i Gräsmark var hundägaren, Lars Storm, nära angreppet, som skedde på en liten skogsväg. Han hörde hur flera vargar skällde (inte ylade), samtidigt som han såg på pejlen att hunden blev stilla.

Vargarna bar iväg hunden
– Jag sprang på vägen, med min GPS-pejl i ena handen, och såg först två av vargarna, men hunden var borta. Då såg jag hur min hund rörde sig igen. Det var de andra vargarna som bar iväg den, berättar Lars för jakt & Jägare.
Lars Storm fick jaga efter sin hund i sju minuter innan vargarna släppte bytet – först när Lars var så nära som 56 meter. Han uppfattning är att vargarna inte hade bråttom iväg, utan de höll sig kvar.
– Jag har sett liknande beteenden förr. En gång kom jag på en vargflock som nyss slagit en älgkalv. När jag spårade i snön runt ett två hektar stort område så hade jag hela vargflocken inringad. De höll sig undan mig, men lämnade inte sitt byte, berättar Lars.

Inte ett ben var helt
Lars har lämnat sin hund till forskarna på Grimsö, som ska använda kroppen vid utbildning av besiktningsmän som ska bedöma vargskador – något han tycker tjänar ett gott syfte.
– När jag bar ut hunden ur skogen var det som att bära en rejält sönderskjuten hare. Det kändes som inte ett enda ben i kroppen var helt. Vargarna är otroligt effektiva och har en oerhörd kraft i betten. Hunden måste ha dött på en bråkdels sekund, säger Lars Storm.

Alltid riskabelt med jakt
Lars konstaterar att han är väl medveten om att han kan mista hunden under jakt. Under åren har han fått fyra hundar ihjälkörda och två har drunknat. fyra har dessutom attackerats av lodjur, men klarat sig.
– Jag gör allt för att undvika att mina hundar skadas och försöker undvika vägar och isar, men jag har ingen chans att hålla reda på var vargarna finns, säger han.
– Det tycker jag är dåligt. Ska vi ha vargar så tycker jag att de ska förvaltningsmärkas, så man kan göra något även den risken.
– Annars blir det snart är slut på jakt med lös hund, tror han.

Fotnot
I en tidigare version av denna artikel kallades Lars Storm felaktigt för Lars Ström. J&J beklagar misstaget.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

76. Uffe Stridsberg over and out.

2009-10-10 00:02

Du vägrar fortfarande att tillstå, ur en subjektiv synvinkel, att trenden för trafikdödade och vådaskjutna hundar minskar medan trenden för vargdödade ökar. Dvs trots att folk skyddar sina hundar bättre (ev GPS etc) så ökar de vargdödade. Istället lägger du ansvaret på hundägarna - för att i nästa steg räkna fram hur liten risken för en vargdödad hund är. Din ekvation går inte och kommer definitivet inte att gå ihop om ett antal år. Men du bryr dig naturligtvis inte - en gång wolfaholic alltid wolfaholic.

75. Häpp! Rättelse!

2009-10-10 00:01

Man kan jaga 9000 jaktdagar i revir med revirmarkerande vargar eller 5000 jaktdagar i revir med familjegrupp av vargar och få ett vargangrepp på sin jakthund, statiskt sett.
Inte tvärt om som jag i hastigheten skrev. Men i båda falllen många jaktdagar och eftersom man i genomsnitt jagar 20 dagar per år med löshund i vargrevir blir det flera
"mansåldrar" i båda typerna av vargrevir.

74. UFFE STRIDSBERG!

2009-10-10 00:01

Jag tror att du läser och speckulerar i statistik! (Som ordspråket säger Statistik för--bannad Statistik) Precis som fa---n läser bibeln! Du måste väl läst och hört hur många hundar som varg dödats bara denna höst. Du säger släppa hundar utom synhåll, kontroll och då menar du väl i samband med jakt? Släpper man en hund för jakt så vad menar du med att ha den innom synhåll och kontroll? Drevet går väl inte frammför fötterna på den som jagar, din teori köper jag inte!

73. Mr Straightpull

2009-10-09 00:37

"då ju trafikdödade och vådaskjutna hundar ständigt minskar och antalet vargdödade ständigt ökar kommer snart denna låga andel på 1-2 % att vara betydlig (och minst en tiopotens) högre. Ditt resonemang håller inte, BS och inget annat! Som vanligt så helgar målet medlen för rovdjursvännerna.", skriver MrStraightpull.
Allt beror ju på hur mycket och ofta man vill släppa sina hundar utom synhåll och kontroll. Ju fler jaktdagar man släpper hunden, ju mer ökar olycksrisken.
Nu har man minskat löshundjakten på flera håll och angett orsaken vara vargförekomst. "På köpet" har man då skonat många hundar från att hamna under bil- och järnvägshjul, vilket i och för sig bra om man främst värnar hundarna..
Men vad som är förvånande är att man angett den lilla faran (1-2 procent av olyckorna) som skäl till en mer återhållsam löshundjakt. Det är faktiskt så att man kan jaga 5000 jaktdagar med löshund i revir med revirmarkerande vargpar och 9000 jaktdagar i revir med familjegrupp av vargar, och få ett varganrepp på sin hund. Så liten är risken statistisk sett enl. Viltskadecenter rapport år 2007.
För den som jagar 20 jaktdagar med löshund per år är risken för vargangrepp ett angrepp på 250 år respektive 450 år. Tänk efter, hur många år betecknas som en "mansålder"?
Även om risken skulle ha ökat sedan Viltskacenter kom med sin rapport 2007, så är risknivån för vargangrepp på jakthund ändå så låg att allt tal om att löshundjakten "slås ut" när det finns varg rent löjeväckande.

72. Stor skillnad på parterna

2009-10-07 11:26

Vi som ogillar spridningen av de stora rovdjuren, skadedjuren, gör det mot bakgrund av alla skador, kostnader och lidande som blir följden. Rovdjurspolitiken är just politik, det är den rådande politiken vi argumenterar emot. Det måste anses som sunt och ansvarsfullt.
Våra motdebattanter, rovdjurskramarna däremot, de ger sig på oss jägare, hundägare, boskapsuppfödare och samer, ja alla på glesbygden (passar det inte flytta till stan har det låtit) och kräver att vi ska ändra oss, vi ska ändra oss! De förringar våra påståenden om skador men kan samtidigt inte peka på någon som helst odiskutabel förtjänst med de stora rovdjuren. Är det ansvarsfullt, är det klokt?

71. Rolsagsmormor, alltså hade Anna-Clara rätt!

2009-10-07 09:13

... då är vi på ruta ett igen. Då hade alltså Anna-Clara rätt när hon hävdade en samisk nomadkultur. Eftersom du skriver att det finns en unik samisk kultur. Om du tar dig tid att läsa artikeln i Västerbottens Kuriren "Samernas åtta årstiderna" så finner alla möjliga bevis på att samer bor på flera platser under renarnas vandring dvs de lever ett nomadliv. Då kan inte jag se annat än att det kan beskrivas som en nomadkultur. Vad tjafsar du då om!!

70. Ulf Stridsberg och Mark Twain: Del 2

2009-10-06 23:12

I Ulf S användande av nyspråk och wolfaholicbaserad statistisk analys skall alltså vargarnas återkomst och allt större antal ses som ett frälsande mot trafikdödade och vådaskjutna hundar...

"Att antalet vargdödade och vargskadade hundar har ökat i någorlunda paritet med vargstammens tillväxt påverkar inte helhetsbilden annat än marginellt. Detta eftersom den skadeorsaken bara stått för 1-2 procent av totala antalet skador på hundar." Lysande, Ulf, då ju trafikdödade och vådaskjutna hundar ständigt minskar och antalet vargdödade ständigt ökar kommer snart denna låga andel på 1-2 % att vara betydlig (och minst en tiopotens) högre. Ditt resonemang håller inte, BS och inget annat! Som vanligt så helgar målet medlen för rovdjursvännerna.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakten och landsbygden!

69. Tommy

2009-10-06 17:44

Lad nu være met at lade som om du skulle være jagare. Det er du jo inte, vi ser det i annan tråd och der skal jag kommentere detta.

68. Pedofiler

2009-10-06 13:33

Hur kan Jakt & Jägare släppa igenom komentarer där vargen jämförs med pedofiler??? Diskutionen har spårat ur helt när pedofiler tas in. Respekten för denna tidning sjunker avsevärt när kommentarerna tillåts vara av så låg karraktär som "Bara att beklaga, vi måste försöka stoppa de här mördarmaskinerna." av No ulv eller "Svininfluensevirus har väl också rätt att få leva.Har man valt att bo där dessa virus trivs får man väl stå sitt kast." av Muppen, ett mycket talande alias för övrigt. Jag står i valet mellan att gå med i JRF eller SJF och nu har det ena alternativet strukit sig självt. Försök att återfå en god och saklig debatton.

REDAKTIONELL KOMMENTAR:
Vi jobbar på att hyfsa debatten när det gäller olika saker.
Här finns debattutrymme för både personer som inte vill ha varg och de som vill ha många vargar.
Det är en känslosam debatt ibland. Vi ser naturligtvis hellre att det mer handlar om rena sakargument än epitet. Men att styra debatten så hårt som du vill Tommy, eller inte ha debatten alls, överlåter vi åt andra aktörer, där du kanske hör hemma bättre med ett medlemskap.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

67. Statens vilt???????

2009-10-06 09:20

Många jägare som försvarar sina djur, dvs får, hundar mm blir anklagade för jaktbrott. Vargen är statens vilt, vargen dödar våra hundar mm genom jakt på dessa. Är det därför inte dags att anmäla staten för jaktbrott.(finns väl ingen fastlagt tid för jakt på jakthund eller får, eller är det licensjakt som staten sysslar med) En hundägare ska ha kontroll över sin hund, ska inte staten ha kontroll över sina ryska hundar.

66. Nej Marginalväljare!

2009-10-06 09:20

Jag är definitivt inte ute efter att utplåna samekulturen, men den kulturen är så mycket mer än hållande av tamren. Som det är nu, så är det BARA renägande samer som har privilegierna i fjällvärden. Alla andra samer har ”bara” samma ”status” som alla andra svenskar.

Varför inte titta på samernas egna siffror. Är det sifferexersis, så är det ändå samernas egna och på deras villkor – eller hur. För den som är intresserad av fakta så ger dessa siffror en hel del.

Även inom Samekollektivet utkämpas ”strider” i detta ämne, och det är många som vill få tillgång till jakt och fiskerätter i fjällområdena, som hitintills bara tillkommer dom som äger en eller flera renar, och som LYCKATS bli medlemmar i en sameby – inte ens det är lätt för vem som helst bland samerna att lyckas med. Dom som äger flest renar har nämligen också flest röster i ärenden som dessa. (Jämför aktiebolag)

Själv betalar jag hellre lite mer av min skatt för att ALLA samer ska få samma villkor, istället för att privilegierna bara ska tillfalla ett fåtal.

65. Vart vill du komma Roslagsmormor?

2009-10-05 17:42

Jag vill inte gå in i någon sifferexercis, det ger inget.

Viktigare är frågan, vad du RMM har för bakomliggande motiv med att förminska samerna roll i Sverige. Försöker du föra fram, liksom en av dina kollegor inom SRF, att vi ska utplåna samekulturen och låta renarna förvildas. I syfte att öka basen av mat för den stora mängd varg ni vill ska finnas i Sverige.

64. Uffe Stridsberg

2009-10-05 15:14

Hvaffor skal du hela tiden forlade tråden och leta den ind på annan vis end vargen? Så er det drukneolyckar, så er det trafikk. Detta har intet met tråden at gøre, hav dog empati met den drapade hundagere, hvad tror du han har tænkt i dom 7 minutter? Hvere gång nogot talar mot vargen, och du ingon argumenter har, dukker upp trafikk. Vill du stoppa trafikken.? Da kan du kanske gå till dit politiska parti, och se om du kan få røst darr. Fatter du inte att at en stor och bra svensk kulturarv, som till eks. løshundjakt er på vej at standa?

63. Ulf

2009-10-05 10:26

borde nog själv studera viltskadecenters uppgifter och
genomförda vargtester lite mer kritiskt och under användande av lite sunt förnuft innan han kategoriskt
sväljer dumheterna, men det kanske är svårt då det sunda förnuftet verkar lysa med sin frånvaro...

62. FÖRVALTA ARVET!

2009-10-05 10:25

Förr fanns det naturligtvis fler och större "djupa skogar", mer av tamdjur, mer vilt för rovdjuren att "ta".
Våra "förfäder" jagade ner vargen så att det var noll av detta djur som, där den finns, skapar sådan skada och tragik för människor och djur. Det fanns anledning, tyckte uppenbarligen de som levde före oss att få bort vargen. Är det så självklart att den ska tillbaka 313 vargar i 60 revir och koncentrerat i en handfull län? Helgalet....vänta till första bettet.
Om en, 1st, hund springer runt och tar tamdjur....vad hade hänt, tror ni!? Helikopterjakt om det hade behövts såklart!

61. Uffe Stridsberg

2009-10-05 08:58

Så du tror att vargtagna hundar endast påverkats marginellt? Jakten med drivande hundar har nästan upphört på dom flesta håll i vargrevir. Älghundar klarar sig kanske bättre på grund av att dom är så vaksamma. Men även löshundsjakten med älghundar har minskat mycket. Om jakten med drivande hundar varit på samma nivå som för 15-20år sen, så skulle vi få siffror på vargrivna hundar som ökat med flera 100% ! När det gäller trafiken så skulle olyckorna minska om det fanns lite trafikvett och man lättade på gasen. Hundar som hamnar i vägar har inte förstånd att flytta på sig, men det verkar många bilförare inte fatta!

60. OTROLIGT?

2009-10-05 08:56

Varför tex, ska dom i Torsby vara försökskaniner på sina hundar när det redan finns data på allt som rör skador som rovdjuren ställer till med?
Någon empati för dom som är drabbade finns det absolut inget av! under tiden så mår dom här personerna skit dåligt!Men det belyses ikke nämnvärt i varken press eller media. Våga Vägra Varg.

59. Kjelle missar viktig poäng

2009-10-04 23:07

Löshundjakten har minskat, ja. Men du har missat en viktig poäng Kjelle. Tack vare att löshundjakten har minskat, så har hundar som råkar ut för olyckor också minskat och det kraftigt. Särskilt vad gäller trafikolyckor men även vådaskott. Att antalet vargdödade och vargskadade hundar har ökat i någorlunda paritet med vargstammens tillväxt påverkar inte helhetsbilden annat än marginellt. Detta eftersom den skadeorsaken bara stått för 1-2 procent av totala antalet skador på hundar. Bra för hundarna och positivt, för att inte säga lysande, för de som bryr sig om hundarnas säkerhet. Du kan läsa mer i artikel på länk:
http://www.djurskyddet.se/media/15492/djurskyddet_1-09.pdf
Se sidorna 20-21 i pdf-filen
Som du Kjelle antyder så är det troligt att trafiken ökat genom ökad arbetspendling. Men trots detta så råkar alltså färre hundar ut för trafikolyckor och det kan man tacka vargarna för. I alla fall om man ska tro ledande jägarföreträdare som uttalar sig i artikeln.

58. Uffe Stridsberg

2009-10-04 20:25

Ta och gör en studie på hur mycket löshundsjakten minskat i vargrevir, Den senaste 20 års perioden. Och så kan du väl samtidigt kolla hur mycket trafiken ökat och pendling till jobb m.m Samtidigt kan du väl kolla om hissen går ända upp!

57. Visst "Hunter"!

2009-10-04 20:25

Visst "Hunter", begår någon av dig betecknad "kramare o annat löst pack", eller för all del även andra olagligheter, så gör polisanmälan och få det utrett. Forskarna och Brottsförebyggande Rådet säger ju att det förekommer omfattande olaga jakt på rovdjur som är ett, om man ser till straffskalan, allvarligt brott. Polisen är säkert tacksam för din hjälp, men då duger det nog inte att kalla sig "Hunter" utan då får du försöka att klä dig i lite civilkurage.

Vad gäller ny teknik så finns nu bättre möjligheter att veta var jakthunden är, det vet alla jägare. Men det ökar inte nämnvärt möjligheterna att ingripa inför en plötsligt uppdykande fara, vare sig det är bil eller varg. Sen har långt ifrån alla jägare skaffat sig de nya pejlarna. Senast i fredags träffade jag en jägare i Österfärneboskogarna som febrilt letade sin borttappade harhund. Riktningspejlen var visst till begränsad hjälp.

56. Och du Calle!

2009-10-04 18:58

Hur många går med sin, av någon anledning, dödade hund till en veterinär?

Hur många går med en svårt skadad hund till veterinären med begränsad öppettid och behandlingsmöjligheter i Torsby istället för att söka närmste djursjukhus med öppettider dygnet runt, och i stort sett obegränsade behandlingsmöjligheter?

När det gäller den aktuelle hundägaren, så har under åren fyra hundar blivit ihjälkörda och två har drunknat. Ingen av dessa tror jag han åkt till någon veterinär med. Kanske de lodjursskadade hundarna däremot finns med i statistiken hos veterinären i Torsby? Den nu vargdödade kommer hon inte att få se, så där är källan för hennes statistik bara det hon läst om i tidningarna.

Det veterinären i Torsby får vetskap om är troligen totalt snedfördelat för att hon ska kunna göra en seriös uppskattning om fördelningen rovdjurs/annat som skadat/dödat hundarna.

Hur var det med din akademiska utbildning Calle? Har du någonsin snuddat vid ordet forskning i ditt arbete?

55. Marginalväljare och hunter!

2009-10-04 18:57

Enligt samerna själva, så fanns det 256 467 renar i vinterhjorden 2007/2008. http://www.sametinget.se/9238

På en direkt fråga från mig till prof Öje Danell nu i våras, uttalade han att man behövde minst 1000 renar för att kunna livnära sig på renskötsel. Jag har i och för sig hört att man kan klara sig hyfsat på färre, dvs runt 500 renar. Eftersom många förlitar sig på de siffror Öje Danell tagit fram, så är det väl bäst att använda oss av hans bedömning även denna gång. (Han kanske jämför med sin egen lön?)

Det finns ca 4 500 registrerade renägare. Dessa ”renägare” äger i snitt 56 renar var med en variation mellan 1 till fler än 1 000 renar. Tittar man på den kategori renägare som är företagsansvariga så är de ca 900 personer. Skulle var och en av dessa ha tillräckligt med renar för att kunna livnära sig helt på dom (enligt Danell), så skulle det alltså behövas 900 000 renar – och det gör det alltså inte. Betet på fjället skulle dessutom aldrig klara av så stora mängder renar. Inte ens om man antar att både mannen och kvinnan i en familj är registrerade som företagsansvariga renägare så går det ihop.

Det är nog bara att inse att det bara är ett fåtal (färre än 100 personer/familjer) som verkligen klarar sig på enbart renskötsel/renägande.

Tittar man sedan på antalet slaktade renar, och det samerna tjänar på detta och jämför det med det antal renar som borde kunna ha slaktats (också enligt Danell) om inte rovdjuren tagit dem – ja då kommer man fram till att renägarna får mer betalt för djur som inte kunnat slaktas, än de som verkligen gått till slakt.

Exempel: 2007/2008 slaktades 65 000 renar, som man fick ca 71 miljoner för (ca 1092:- /ren). Hade man istället kunnat slakta 100 000 renar, så hade man kunnat inkassera ca 109 miljoner exklusive bidrag. Som det är nu, så fick man ytterligar 20 miljoner i prisstöd och 60 miljoner för rovdjursskador, dvs totalt 151 miljoner. Man fick alltså betydligt mer (42 miljoner) för de 65 000 renarna än man skulle ha fått för 100 000 renar utan bidragen.

OBSERVERA att jag bara använt samernas egna siffror + Öje Danells, som tillhör den forskare samerna själva stödjer sig på.

Jag har f ö aldrig påstått att samerna är färre än 100 personer, bara att färre än 100 renägande samer har en inkomst av renägandet de kan leva av till 100%.

54. uffe stridsberg

2009-10-04 18:27

borde väl veta att en jägare inte släpper sin familjemedlem vind för våg, utan vi har koll på var dom är med dagens teknik så kan man se på metern när var dom befinner sig i skogen.
Ett stort problem är nog med alla "kramare"o annat löst pack som skäl våra hundar under pågående jakt o tar av dom pejl utrustningen o än värre är det med den personen som skäl hunden o låser in den i sitt uthus,o det måste vara egenmäktigt förfarande enligt lag.

53. Terriern bör studera

2009-10-04 18:26

Det finns av Viltskadecenter genomförda studier av olyckor som hundar råkar ut för i klockrena vargrevir där trafiken jämförelsevis är extremt liten. Inte ens där är vargrisken större än trafikrisken och faktum är att övriga risker (bl.annat vådaskott och drunkningsdöden) är större än dessa båda.

52. Calle

2009-10-04 14:23

Det är väl inte den veterinär som jobbade med avelsfrågor inom specifika rasklubb och själv är uppfödare av jakthundrasen Vit Älghund, som du pratat med:o)

51. Uffe Stridsberg

2009-10-04 12:25

Vänder och vrider på statistiken till sin egen fördel som vanligt med kramarna.Uffe är inte dummare än att han förstår att där kramarna vanligen bor,i tätbebyggelse,så är det troligen mycket vanligare med trafikdödade hundar än med vargdödade.Därför kommer debatten upp titt som tätt.Om man nu måste jämföra med vargen trots att det ena är olyckor och inte det andra,så måste man jämföra med där både trafiken och vargen finns....och enligt Uffe Stridsberg och hans gelikar finns endast vargen i skogen långt ifrån både människor och trafik då den enligt dom är så oändligt skygg...så en
jämförelse är inte bara idiotisk på grund av att det ena är olyckor och inte det andra,enligt Uffe och andra
fundamentalister finns bägge delar inte ens på samma platser så en jämförelse kan göras...

50. Marginalväljare

2009-10-04 11:22

Du ska nog inte räkna med att RMM kollar upp din uppgift angående samerna o deras levende o arbete för det är alldeles för invecklat för henne att förstå en sådan sak.
Sedan så är det för långt bort från henne

49. Läs noggrannare, KG

2009-10-04 11:22

"Vad jag förstått så trafikdödas de flesta hundar i städer. Dvs det är sällskapshundar som blir påkörda," skriver KG.
Har KG över huvud taget läst Agrias olycksstatistik, så har han inte förstått. Av de fem-i topp-raser som drabbas av trafikolyckor, så är det bara en, schäfer, som inte kan betraktas som typisk jakthundras. Men det är inte alls konstigt KG. Det är få andra hundägare än jägare som över huvud taget vill eller tillåts släppa sina fyrbenta vänner vind för våg.

48. Bra Per H

2009-10-04 08:56

Bra Per H att du belyser de facto att jägarkåren är ingen liten minoritet av röstberättigade människor.
Av de artiklar som Roslagsmormor skriver kan man tydligt se att hon/han inte hänger med i den negativa verklighet som vargen ställer till med. Så småningom lär nog även Roslagsmormor komma till insikt när Roslagen invaderas av varg, björn, lo och järv.
------
Läste härom dagen i Västerbottens Folkblad (VF) att V och Mp skulle rösta emot förslaget om vargjakt i vinter och därmed har V och Mp klart deklarerat sitt ställningstagande, vilket i och för sig är bra för nu vet hela den röstberättigade jägarkåren att det finns ingen anledning att kasta bort röster på dessa två partier.

Nollvision av frilevande varg är ingen utopi, det blir den verklighet som så småningom växer fram i Sverige. Vi har tillräckligt med djurparker och möjlighet till inhägnade landområden för att hysa varg och för att tillgodose de svenska forskarnas lekstuga. Inom överskådlig tid kommer politikerna att inse att Sverige inte har råd att förlora kraftiga beskattningsbara viltstammar till förmån för rovdjuren. Våra beskattningsbara viltstammar är en mkt stor nationaltillgång för hela Sveriges befolkning. Rovdjuren däremot kostar samhället och skattebetalarna enorma summor pengar, pengar som behövs bättre till skola, sjukvård och omsorg.
Även den mest fanatiske vargälskare som exv. Roslagsmormor kommer att så småningom inse vad som är bättre o sämre.

47. Utopi eller inte?

2009-10-03 23:49

Jag stödjer allt som är för nollvision. Det är dit vi ska och ingen annanstans.

Jag har hitintills inte stött på en jägare som är positiv till vargen, och då jagar jag över stora delar av Sverige. Inte bara där varg finns, utan även där den inte finns!
Ingen tycker att vi ska ha varg!

Jag skulle vilja hävda, att räknar man med att merparten av jägarna samt deras familjer och en hel del av vännerna är emot varg, så är mellan 5-10% av befolkningen emot varg. Det är en inte föraktlig procent av befolkningen i ett riksdagsval, som kan tänkas lägga sin röst där vargen försvinner!

Det enda som krävs är litet samordning och argumentation!

Så en liten del av befolkningen, nej det tror jag inte! Bara jägarna i sig är 3% av den totala befolkningen och 99% är röstberättigade. Vilket inte den totala befolkningen är pga för låg ålder! 21% av befolkningen är inte röstberättigade pga låg ålder. Det ger ett bortfall på 1,9 miljoner. Skulle bara jägare rösta på ett missnöjesparti så har vi passerat spärren till riksdagen bara där! Alla andra som röstar är bonus!

Hur realistiskt det är med den tankeleken får framtiden utvisa. Men att hävda att vi är en försvinnande liten minoritet är önskedrömmar!

46. Jag häpnar, Roslagsmormor

2009-10-03 23:48

Ditt inlägg 2009-10-03 18:40, är ovanligt korkat till och med för att vara ett från RMM, eller så är det en taktik som SRF har valt att använda sig av avseende samer i Sverige. Att marginalisera en urbefolkning, antyda att de är få (<100), antyda att de lever på bidrag (en sameby för inte bedriva annan verksamhet än renskötsel), att de bor på ett ställe medan deras djur flyttar 50 mil från norska gränsen till kusten, inte själva sköter sina djur mm. Är det ett försök från RMM att marginalisera samerna och därmed få bort en av de svårare hindren för vargens utbredning i Sverige. Jag har läst liknande argumentation från andra debattglada medlemmar i SRF.

När det gäller renskötare och deras liv så rekommenderar jag RMM att läsa den prisbelönta reportageserien i Västerbottens Kuriren om samernas 8 årstider, där får man följa en renskötande familj under ett år.

45. Hjalmar

2009-10-03 23:46

Den forskningsrapporten gjordes definitivt inte i Norra Värmland. Jag har haft långa samtal med veterinären i Torsby. Hennes åsikt om vargen vill jag inte upprepa här för känsliga öron. Viktigare är att trafikskadde eller vådaskjutna hundar är det ont om här uppe. Erfarenhet av att ta hand om rovdjursrivna hunder saknas dock inte. Du kan snarare vända på siffrorna från "forskningsrapporten".

44. Mormor

2009-10-03 23:46

"Själv känner jag mycket stor empati med Lars Storm som ”vågar” trotsa vissa av jägarna i Värmland genom att – som det verkar - ha en egen åsikt!"

Vet du inte skillnad på empati och sympati en gång? Den som hyser sympati för någon delar ofta dennes ståndpunkt i exempelvis en konflikt, medan en empatisk person är medveten om bägge sidors känslomässiga situation...

43. Johan Mårdner!

2009-10-03 20:53

Försöker du inbilla dina jaktkollegor att ”om ni bara röstar bort vissa personer så slipper ni vargen”?

Ha du överhuvudtaget tänkt på att Sverige är en demokrati, och i den utgör de rovdjursnegativa jägarna trots allt en ganska liten del av befolkningen. Ännu färre är nog villiga att rösta för en enda fråga, och då är det nog bättre att ha representanter som på längre sikt kan åstadkomma drägliga förhållanden för jägarkåren – dvs klarar av att förhandla utan bergfasta krav på 0-vision för ett visst djurslag.

Inte ens i Jägarnas Riksförbund kan man se ett enhälligt stöd för en 0-vision av varg. Det visar antagligen att de flesta klokt nog inser att det är en utopi, och meningslös att lägga energi på.

Använd istället forskningen som underlag för en god argumentation för att få förståelse för de problem som finns inom jakten.

Varför inte be Jägarnas Riksförbund att lägga lite pengar på seriös forskning som kan stödja de argument ni vill gå ut med.

42. Artikeln handlar om en stövarägare….

2009-10-03 20:53

….som har fått en av sina hundar dödad av varg.

Han säger sig själv vara medveten om de risker han utsatt sin hund för (han har ju haft betydligt fler hundar som förolyckats av andra anledningar än varg), och det han ifrågasätter är att inte fler vargar är märkta, så att det blir lättare för honom och andra att öka säkerheten för hundarna.

Jag kan inte någonstans se att han förordar 0 vargar i Sverige.

Han lämnar in sin hund till Grimsö för det goda syftet att besiktningsmän ska lära sig att bedöma vargskador, något jag tycker verkligen hedrar denne jägare!

Det man utläser av denna tråd, är i många fall total oförstående för denna jägares beslut och åsikter.

Hur var det nu med EMPATIN? Är det svårare att känna empati med en jägare som känner tillit till forskarna? Är det svårare att känna empati med en jägare som inser sitt eget ansvar till det som har inträffat?

Själv känner jag mycket stor empati med Lars Storm som ”vågar” trotsa vissa av jägarna i Värmland genom att – som det verkar - ha en egen åsikt!

41. Marginalväljare!

2009-10-03 20:52

Nämn några renskötande samer i Sverige som INTE är bofasta!

De flesta lever precis som du och jag, och har sin huvudsakliga försörjning från helt annat håll än renarna. Det är ytterst få (färre än 100 personer) som kan leva enbart på sitt renägande, och många av dessa behöver inte ens sköta om djuren själva.

40. Knud Jessen

2009-10-03 18:09

Jag tcker det är på väg till helvete och att de snart finns överallt. Då betyder det inget om det är kortdrivande, stötande eller långdrivande hundar. DE stryker med lik föbannat uansett ras!

39. Vargdödade hundar

2009-10-03 17:55

Det måste väl bli så att Ni värmlänningar mfl som drabbas värst av vargplågan måste ta itu med Er egen jaktvårdskonsulent/tillika rovdjursexpert i Svenska Jägareförbundet och ställa honom mot väggen. Glöersen och hans kompis Thorbjörn Lövgren i Västerbotten sitter som bekant i rovdjursrådet och det finns inget annat botemedel än att först och främst få Svenska Jägareförbundets representanter att inse att i stort sett hela jägarkåren med ngt få undantag vill ha 0-version av varg. Rösta helt enkelt bort dessa personer från förtroendeposter i Jägarkåren. Vad ska vi med representanter för jägarkåren som inte stöder sina medlemmar i kampen mot vargplågan.
Kurt Borg i Värmland MÅSTE rimligtvis ha ett mkt stort stöd i hela jägarkåren när han uttalar sig om 0-version varg.

38. Lasse Be

2009-10-03 17:53

Lasse vi behøver inte gå længere end til det EU-habitatsdirektivt, som Sverige sjalv har underskrevet. Da står met en implanterat/invasiv art, at den skal kunne spride sig av egon kraft,inte skade ekosystemet som den introduceres till, inte ha negative effekter på jordbruk och dylikt, inte åstedkomma ekonomisk skada eller påverka halsan negativt på djur och manniskor. Hur tyckas du det går met vargen????

37. Om ingen vet?

2009-10-03 14:33

Lupus R.I.P. skriver och tycker att det är tufft. Vittnar också om en inte allt för hög ålder? Uttrycket, när man skriver R.I.P. används av vårt 16:åriga barnbarn, å det är ungdomskultur att använda det. Uttrycket uppstod, då en amerikansk rappare som kallades för Common, fick sin kusin dödad i en motorcykel olycka. på Brooklyn. Han skrev då en sång till honom kallad R.I.P. Vilket betyder Rest In Peace. Vad ska vi då sriva om hundar och andra tamdjur dödad av varg? Som man skrev när någon blev dödad i krig kanske? Killed in action. Killed by enemies, eller killed by a piece of devilry!

36. Roslagsmormor är fel ut, igen

2009-10-03 13:04

Nomader är folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt. Så Anna-Clara har helt rätt när hon beskriver en samisk nomadkultur. RMM är återigen ute med tvärsäkra uttalanden om saker hon inte vet något om. Samebyar som har sin geografiska sträckning från svensk/norska gränsen till kusten har flera platser där de bor längs renarnas flyttningar, under de olika årstiderna. Ett råd i all välmening Roslagsmormor, tagga ner...

35. Enkla jämförelser..

2009-10-03 11:05

Vad jag förstått så trafikdödas de flesta hundar i städer. Dvs det är sällskapshundar som blir påkörda. På landsbygden bor man för att bo nära naturen. För att kunna känna trygghet etc. Vargarna är något som påtvingats oss. Vi har inte haft något att säga till om.

Som jämförelse: Sveriges landsbygdsbefolkning kräver att alla pedofiler placeras i städer i barnrika områden. Där skulle de ju trivas. Eftersom vi har för få pedofiler så måste vi eventuellt hämta dem utomlands... Pedofilerna placeras där DU bor med dina barn. DU har ingen talan alls... för det är landsbygdsbefolkningen som beslutat detta, och då säger man att det är demokratiskt beslutat. Är något sådant OK? Eller så kan man besluta att alla råttor i hela Sverige ska finnas i städerna (som om de flesta inte redan gjorde det). Inga råttor får dödas. De är heliga djur som sprider smitta. De får föröka sig i makalös fart för där finns det ju så mycket sopor att äta. Soporna vill vi bli av med. Stadsborna har ingen talan. Det är demokratiskt beslutat att Sveriges befolkning vill ha städerna överfulla med råttor, säger man, trots att alla vet att det är landsbygdsbefolkningen som beslutar sånt. Att de invaderar ditt hem spelar ingen roll. Du får inte avliva dem för det är förenat med fängelsestraff. Någon valsedel om att göra råttorna till heliga djur har du aldrig sett till. De som drabbas har inte haft någonting att säga till om. När råttorna smiter ut på landsbygden så beviljas snabbt skyddsjakt på dem.

Det är sjukt hur de som drabbas blir totalt överkörda. Ska man inte kunna släppa ut sin hund på sin egen tomt utan att den riskerar att bli vargdödad? Måste man skaffa rovdjursavvisande stängsel runt tomten? Ska JAG betala detta ensam. Jag som inte haft något att säga till om alls?

34. Sorgligt!!

2009-10-03 11:03

Har ej fått tag på Lars ,men den domare som var med vid Gräsmark har jag kontaktat?
och han har själv en stövare ,och han tyckte att situationen av händelsen var väldigt otrevlig,han säger att jakten här uppe nu inte längre är säker för alla rovdjur,och att han har fått andra värderingar kring sin egen hund och jakt.

33. Hur beräknas

2009-10-03 11:02

antalet jaktdagar per hund ?

32. I en forskningsrapport

2009-10-02 21:51

"jakthundar i vargrevir"? framgår att det är drygt sex gånger större risk att få sin hund skadad eller dödad av andra orsaker än varg vid löshundsjakt i vargrevir. I en uppföljning av samma undersökning anges att det åtgår 9 000 jaktdagar per vargangripen hund,
Så vad är problemet, pizza på vägen, eller dödad av varg?

31. svar till anonym 15:38

2009-10-02 19:01


Svininfluensevirus har väl också rätt att få leva.Har man valt att bo där dessa virus trivs får man väl stå sitt kast.

30. AnnaClara har rätt!

2009-10-02 19:01

Det ÄR en emotionell skillnad mellan om mitt barn omkommer i en traffikolycka-en olyckshändelse - på väg till skolan , eller om hon dödas på skolvägen i en överlagd handling av en brutal mördare.

I övrigt tillhör Anonym 15:38- en fanatiker - den krets som vördar vargen likt hinduerna gör med heliga kor i Indien.
Halelulja!

29. Anonym

2009-10-02 17:42

Du fattor tydeligvis ingonting, det samma som andra kramara. Detta handler inte om hunda som blir dræbt i trafikken, det handler om VARGEN, så hold dej på tråden och lad være met hver gång at stilla fråga som inte omhandler emnet, såsom trafick m.,v. Men det er vel et mycket pinsamt fråga , eller hva? DET HANDLER OM DOM SOM ER DRAPPADE OCH INTE VIL HA VARGEN!!!

28. Här

2009-10-02 15:57

i Härjedalen är det väldigt ovanligt med hundar som blir överkörda, då vi har väldigt lite trafik och väljer man att bo här så beror det främst på att man är intresserad av jakt/fiske, vi har långa avstånd till allt tex 23 mil till BB och det är också ett val därför att vi trivs med livet i skogen, risken att någon hund som förolyckas efter någon väg är väldigt liten, speciellt om man sätter ut skyltar som visar att man är ute...
Men med vargens intrång här i bygden så förstörs jakten med löshund totalt! Det går inte att dra in trafiken som argument om man väljer att bo och jaga många mil från någon större väg! Sen så är det som så att de som jagar utem en väg vet vart risken är och kan kalkylera med den risken, Vargen den söker ju upp hunden i skogen det är en jä##a skillnad!

27. Jaha Anna-Clara

2009-10-02 15:57

Det är alltså stor skillnad ren emotionellt för dig, om en anhörig till dig blir överkört av en bil och om det inte rör sig om en olyckshändelse men en överlagt handling. Du kommer att sörja denna anhörig mycket mer i det senare fall, är det sån vi ska förstå ditt resonemang?

Sedan är det RISKEN för att något händer med din hund som är det viktiga.
Det är risken att den blir dödad av en varg ställd mot risken att den blir dödad i trafiken.
Om man får hunden dödad av en bil så tror jag att de flesta skiter fullständigt i om det finns tiotusen bilar eller en miljon bilar i landet!

Använder du ditt matematiska snille på hur många människor som dödats av jägare och antal jägare och jämför med antal människor som dödats av svininfluensa och antal enskilda svininfluensavirus, som ju uppgår till astronomiska mängder, så vill du se att svininfluensaviruset är en liten trevlig rakkare i jämförelse med jägaren.
Det kan jag så klart vare enig i, men för den del anser jag inte att risken för att dödas av någon jägare är något jag behöver att bry mig om, i jämförelse med risken att få svininfluensa och dö av det, inte ens med tanke på mina skriverier här:o)

26. Vargdödade kontra trafikdödade hundar

2009-10-02 15:09

Mycket riktigt så är det fler hundar till antalet som dödas i trafiken än som dödas av varg. Men när man lägger fram fakta så måste man ha i åtanke att bilarna är många gånger fler än vargarna. Man behöver inte vara mattesnille för att räkna ut att fler hundar dödas av varg i förhållande till antal vargar jämfört med antal hundar dödade i trafiken i förhållande till antalet registrerade bilar.
En stor skillnad är också att bilen är inte ute efter att döda en hund, det är en olyckshändelse. Däremot så är vargen ute efter att döda hunden och det går inte att skydda sig mot med varken med pinglor eller annat.

25. Hjalmar mfl

2009-10-02 12:13

Nu är det inte bara 1 hund som blivit tagen av vargen.
Det är mer än så!! Men som vanlig väljer ni att blunda och slå dövörat till.
Hur tror ni att alla som mister sin hund eller tamboskap känner sig?? tänk er tanken!

24. Hur många Mormor?

2009-10-02 09:54

Torbjörn Eriksson har här deklarerat han han vill ha 500 vargar, vad är ditt "tak" Mormor när blir du nöjd, inte för det har så stor betydelse, men var tycker du gränsen går för allt som vargen ställer till med, eller finns det ingen gräns? Hur många kan vi hysa tycker du?

23. Mormor

2009-10-02 09:53

SRF tycker att jägarna har fått igenom för många krav ja...
Inget konstigt med det alls då vargen för dessa människor är som någon sorts totem som skall höjas till skyarna som något alldeles enastående.Vanligt normalt folk anser dock att jakt på varg är något naturligt,precis som man rent instinktivt smäller en fluga på matbordet eller en mygga i nacken...

22. RMM

2009-10-02 09:48

Varför, blir du så upprörd när de beskriver vad som hänt? Snart kommer de till våra trakter med ( om de inte redan finns där?) Och då går varken ortdrivande eller långdrivande hundar säkra. För när hungern sätter in, skilljs inte på jaktlabbar eller drevrar!

21. Snälla Mormor !

2009-10-02 09:47

Mormor, är det jobbigt nu ? När politiker sa att vi skall ha varg i Sverige ! 20 föryngringar eller 200 individer. Då sa ni SRF medlemmar att det var ett demokratiskt beslut och detta GÄLLER. Nu när politiker fattar det enda rätta beslutet om NY rovdjurspolitik. Då gnäller du på politisk påverkan, ja vad skall man säga ? Detta ÄR demokrati mormor.

20. Muppen + vargdrabbad

2009-10-02 09:47

hund ägaren som är en van jägare ser ju 2 vargar och bär ut sin hund utan ett helt ben i kroppen efter tredje vargens attack och blir besiktigad av länstyrelsensbesiktningsmän så du kan nog slå bort dina tokiga tankar,
hur ska alla framtida vargangrepp kunna dokumeteras och leda till ev jakt om inte besiktningsmännen kan lära sig hur en lemlästad hund ser ur efter ett varg angrepp å inte en stor hund
å du vi ä inga vargvänner i gräsmark

19. Sanslös reaktion

2009-10-02 09:46

Fyra hundar döda i trafiken och två drunknade. När en blir vargdödad blir det ett jävla liv. Sanslöst minst sagt

18. jaha

2009-10-02 09:46

det är inget nytt det vargen ställer till med, förhoppningsvis kommer vargjakten starta i vinter så några vargar blir skjutna. det är lika sorgligt varje gång man är får läsa vad som varg otyget ställer till med.

17. Roslagsmormor!

2009-10-02 09:45

Du verkar vara högt utbildad inom många områden,är det inte bättre att du lägger ner dina kunskaper på något vettigt istället för att sitta på den här sidan å hacka.Jag skulle önska vi hade samer i hela landet,då bleve det ordning på mycket!

16. Roslagsmormor

2009-10-02 09:44

Du inser att hon skrev nomadkultur och inte nomader?
Vargen ställer till stora problem för rennäringen och allt annat är påhitt.

15. Hur F*N

2009-10-01 18:41

kan man lämna bort sin hund och ännu värre till dessa människor på Grimsö......trodde att jag hört allt men detta tog nog f*n priset!! Är det bara vargvänner runt detta Gräsmark? Nollvision!!

14. Hundar?

2009-10-01 18:18

Kan det inte ha varit några av alla dessa löspringande hundar som bet ihjäl stövaren? Dom skällde ju.

13. Fantastiskt vilken makt SRF har enligt dig Anna-Clara!

2009-10-01 17:53

Konstigt då att de har så svårt att få igenom sina krav, och istället tycker att jägarkåren har fått igenom på tok för många av sina krav.
Ska politikerna påverkas, så gäller det nog att själv besitta en del kunskap och undvika känslosvallande överdrifter.
Att tala om samisk ”nomadkultur” inger knappast respekt. Det var allt bra längesedan samerna levde på det sättet.

12. Nationalras...

2009-10-01 15:40

...ja den kommer väl att stavas VARG framöver. Det vill säga om inget radikalt görs. Om ett par veckor är det älgjakt...

11. Vargplåga

2009-10-01 14:10

Jag skulle rekommendera ALLA jägare som får sin hund vargdödad, att frys ner hunden och bestäm en datum med alla som blivir drabbade, att åka i samlad trupp till Rosenbad i Stockholm. Där skall ni lägga alla döda hundar eller får vad det nu är för något på trappan in till Rosenbad. Då tror jag att det blir ett jävla liv, och se till att alla dagstidningar är på plats. Vi kan aldrig få en ändring i vargfrågan förän det blir gjort något drastigt. Kärringarna som jobbar på Rosenbad hade nog både tuppat av och mått väldigt illa.

10. Äckligt!

2009-10-01 13:56

Hela värmland har drabbats av vargplågan! Hög tid att göra något åt saken!

9. che

2009-10-01 10:11

nu måste det väl ändå va dax för en revolution

8. bedrövligt,

2009-09-30 23:08

lider med dessa hundar och dess ägare.

7. Påverka dina politiker till att ta bättre beslut - dom är också bara människor

2009-09-30 22:31

Faktum är att det är de högt utbildade, kunniga i att uttrycka sig i tal och skrift, stadsboende medlemmarna i Svenska Rovdjursföreningen (SRF) som bestämmer över rovdjursförvaltningen idag. Det gör dom bl.a genom Naturvårdsverket och Länstyrelserna.

Det behövs en helt annan rovdjursförvaltningsorganisation för att komma ifrån denna snedvridning av rovdjursförvaltningen. Se bara på det faktum hur svårt det är att få till stånd skyddsjakt idag så förstår var och en att besluten tas utan hänsyn till de som drabbas. Regeringens rovdjursproposition, som förhoppningsvis kommer att klubbas igenom inger en del hopp, men det finns en hel del där vi kan påverka våra politiker till en nyordning som gagnar dom som är berörda. Se därför till att påverka dina politiker till en bättre rovdjurspolitik. Våra politiker behöver bra argument för sina beslut - se till att uttrycka det du vill och dela med dig av dina argument!

Den största fienden till de utrotningshotade svenska hundraserna och den utrotningshotade samiska nomadkulturen är SRF!

6. Lagen

2009-09-30 17:43

säger att vi som jagar ska ha tillgång till eftersökshund inom så och så lång tid efter att villebråd påskjutits. Men nu börjar detta att hända, även vid trafikskadat vilt och då i synnerhet älg. Ja jag kan gå med spårlina men skulle alldrig våga släppa lös hunden för det är detsamma att säga adjö till denna. Risken är så stor att vargen tar den på mina marker, i stort över hela landet nu. En älg som har blivit påkörd av bil och som fått ett framben avslaget och då är det nästan till 99,99% omöjligt att komma så nära att man kan få tillfälle till att avliva den. Då behöver hunden lössläppas och ställa älgen. Jag har varit ute för detta vid några tillfällen, jag riskerar inte min hund till detta. Behöver lagen ändras nu när de ändrade förhållanderna föreligger eller kommer det statliga verket att tillhandahålla hundar för eftersöksverksamheten? Beklagar de två ägarna som nu senast fått sina hundar dödade och tyvärr så står vi där utan löshundsjakt inom mycket kort tid tillika eftersöksekipage.

5. Fy f-n

2009-09-30 16:01

Så det har blivit i vårt land, lider verkligen med hundägarna, hoppas denna "modevåg" av helt plötsligt rovdjursintresserade stadsbor och andra flummare snart är över, och dom får annat att ägna sej åt.

4. Sorgligt

2009-09-30 16:01

Bara att beklaga, vi måste försöka stoppa de här mördarmaskinerna.

3. Ström?

2009-09-30 13:43

Hundägaren heter Lars Storm och bor i Gräsmark.

2. Otroligt

2009-09-30 13:24

Det ar otroligt att det ska vara på det har sättet. Jag fattar inte vad vargen har att tillfora i Sverige.
Den HAR tidigare funnits i sverige, men blev utrotad på goda grunder pga av de problem som vargen medförde. Det talas om biologisk mångfald men jag tror inte att vargen behover tillhöra den.
Och alla som skriker om biologisk mångfald borde titta till skogsskövlingen istället och verka för att olika aldrig biologiskt VIKTIGA skogsområden räddas istallet for att försöka att återinföra en enda art som bara ställer till fanstyg.
Jag är för en nollvision vad gäller varg.
jag har hellre dubbelt sa många björnar av vad som redan finns, än en enda varg.

1. Beklagar

2009-09-30 10:44

Vill bara visa medlidande och beklaga detta. Är själv stövarägare och tycker utvecklingen är fruktansvärd. Tidigare har hamiltonstövaren ansetts som vår nationalras men frågan är hur länge till?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB