• Älgskadefondsföreningen

Jägare friad för att ha fällt skadad kos kalvar

NotiserPublicerad: 2007-10-20 09:33

En 60-årig man har varit åtalad för jaktbrott, efter att ha skjutit en skadad älgko och hennes två kalvar.
Detta skedde förra året, veckan innan älgjakten, efter att älgkon sprungit in i en stillastående buss strax utanför värmländska Hagfors. Bussföraren ringde polisen eftersom älgkon haltade. Polisen i sin tur kontaktade jaktvårdsklubben för att göra ett eftersök.
En av eftersöksjägarna fick sedan syn på den skadade älgkon från det jakttorn han satt i. Han sköt henne och de två kalvarna som gick med henne. Jägaren har uppgett att han agerat instinktivt och enligt det han lärt sig. Kalvarna riskerade dessutom att förirra sig upp på en hårt trafikerad väg i närheten.
Under rättegången vittnade Anders Wetterin, biträdande chef vid Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Han menade att kalvarna rent krasst kunde ha överlevt, men att de skulle ha fått det svårt. Enligt formaliteter borde jägaren ha inväntat polisens tillstånd till att skjuta älgkalvarna. Dock säger Naturvårdsverkets allmänna råd att moderslösa älgkalvar bör avlivas fram till ordinarie jakttid.
Tingsrätten bedömde därför att man enbart skulle ha fördröjt avlivningen av kalvarna om jägaren inte skjutit dem. I domen står att mannen ”agerat både djurskyddsmässigt korrekt och till gagn för trafiksäkerheten, om än inte i enlighet med lagens bokstav”. Tingsrätten friar därmed jägaren från åtalet om jaktbrott.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Jägare?

2007-10-24 09:25

Hur kan du veta att kon halta lätt? Och vad spelar tiden till älgjakten för roll. Ett skadat djur skall väl avlivas direkt, även om det skulle vara dagen före (har själv varit med om det). Jag anser att jägaren gjorde rätt även med kalvarna. Med det du skriver om instinktivt eller logiskt handlande tvivlar jag på att du har gjort något eftersök, eller ens är jägare.

2. Fel!

2007-10-23 09:33

Det är märkligt att man kan handla emot lagens bokstav utan att bli fälld för det!

I det aktuella fallet sköts en bevisligen helt oskadad älgko och hennes båda fullt friska kalvar fyra dagar före älgjaktens början av en skytt, som säger sig ha handlat instinktivt.

Självklart gäller vid eftersöksjakt alltid att man måste vara fullt förvissad om att det eventuellt påkörda djuret verkligen är så allvarligt skadat att det bör avlivas. En lätt haltning är inte nog skäl och särskilt inte bara fyra dagar före älgjakten. Skyttet av kon var mannen dock ej åtalad för.

Naturvårdsverkets allmänna råd säger att polisen KAN ge tillstånd till att avliva moderlösa älgkalvar intill älgjaktens början. Skäl härtill kan vara att de är så små att de får svårt att klara sig eller att de befinner sig på en sådan plats att de riskerar att bli skadade. I det aktuella fallet hade kalvarna säkert stannat några dagar i närheten av där kon fälldes och hade då sedan lätt kunnat skjutas första älgjaktsdagen.

När det gäller att skjuta villebråd, skadat eller ej, får man definitivt inte handla instinktivt utan logiskt, eftertänksamt och i enlighet med lagen.

Den nu avkunnade domen säger i realiteten att man vid eftersök av ett trafikkolliderat djur bara behöver "tycka" att det är skadat för att ha rätt att fälla det och sedan också att skjuta eventuellt medföljande kalvar utan att först ha haft kontakt med polisen. Man tar med andra ord lagen i egna händer! Ur både rättssäkerhetssynpunkt och med hänsyn till djurskyddshänsyn får vi verkligen hoppas att den avkunnade domen blir överklagad!

Anonym.

1. Tack

2007-10-22 09:06

Tack för denna dom. Uppsåtet var ju att göra rätt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere