• Älgskadefondsföreningen

Jägare kritiserar sen älgjakt

NotiserPublicerad: 2013-03-11 10:53

Betesskadorna på skogen i Örträsk i Västerbotten är omfattande och tyder enligt Skogsstyrelsen på att älgarna börjar få ont om foder. Nu har viltvårdsområdet lämnat in en ansökan om skyddsjakt på tio kor och tio kalvar och vill att man även ska kunna få använda motorfordon som snöskoter under jakten. 
Viltvårdsområdets styrelse var däremot inte eniga. Fem av ledamöterna reserverade sig mot ansökan.
Länsstyrelsen har sagt ja till skyddsjakten, men bara för tre vuxna djur och sju kalvar. De säger bestämt nej till jakt med motorfordon.
Detta upprör Lycksele jaktvårdskrets, som anser att det är fel att bevilja skyddsjakt nu. De har överklagat beslutet till Naturvårdsverket.
Jaktvårdskretsen menar att man inte bör jaga älgkor med halvt fullgångna foster.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Det...

2013-03-12 09:08

...är i allra högsta grad oetiskt att jaga älg i februari- mars i djup snö i Västerbotten. Att det finns människor som överhuvudtaget inlåter sig i sådan jakt är obegripligt. Ännu mer obegripligt är att Holmen Skogs chef här i Lycksele inlåter sig själv i dylika företag. En skogschef och jägare borde föregå med gott exempel och inte inlåta sig jakt på älgkor med långt gångna foster i febr/mars.

Vad skogsstyrelsen inte tycks ha lärt sig, är de skogs och miljöskador bolagen själva åstadkommer. Man påtalar i företrädesvis älgbetesskadorna som huvudorsak till alla skogsskador som förekommer. Återigen en skrivbordsprodukt.

Självfallet är det förståeligt att markägarna som råkar ut för onormala skogsskador vill ha ersättning från staten exv. älskdefond etc, eller varför inte ta från de skattepengar som läggs ut i den vargidioti som pågår i landet.
Regleringen av älgstammen ska självfallet ske i sept, okt och november här i Norrlandslänen.

Att råda bot på den älgvandring som förekommer kan tyckas omöjligt. Men så borde det inte vara med rätta insatser. Att märka värdefulla avelsdjur som stannar i vinterlokaler kan vara ett sätt att häva den vana som vandrande vinterälgar har fått i arv från sina mödrar. Det handlar inte om bristen på födåtillgång, det finns tillräcklig med föda vid sjöarna och älvdalarna i höjdlägena exv i Stöttingfjällsområdet.

I stället för att sitta på ändan i sköna stolar på kontoren borde konsulenterna i stället inrikta sig på verksamma åtgärder mot älgvandringarna. Pengar finns det gott om, se bara vad Junseltiken kostar skattebetalarna.

Att märka värdefulla avelsdjur borde gå lika bra under höstjakten med goda ståndhundar likväl som i djup snö, självfallet ska då dessa märkta älgar undvikas att skjutas.
Syftet med att märka älg i övervintrande lokaler är att minska vandringslusten i sina avkommor. Älgen är ett klokt djur.

1. Sen älgjakt

2013-03-12 09:07

Stödjer till fullo Lycksele JVK som avråder från jakt på kor med snart fullgångna foster. Men det visar bara skogsbolagens syfte med älstammen d.v.s den skall halveras oavsett metoder, etik och moral.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB