• Pinewood

Jägarna vill fälla 60 björnar i Norrbotten

NotiserPublicerad: 2007-05-22 15:58

Både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund och viltvårdsnämnden i övrigt vill att det ska få fällas 60 björnar i Norrbotten.
Även förra året var kravet en kvot på 60 björnar, men Naturvårdsverket bantade tilldelningen till 33 och det sköts sedan bara 25 av kvoten.
Eftersom björnjakten gick så dåligt kräver båda jägarorganisationerna att åteljakt på björn ska tillåtas igen.
– Dessutom är det viktigt att jakten förlängs till den 15 oktober, lika länge som i Västerbotten, säger Stig Engman, som representerar Jägarnas Riksförbund i viltvårdsnämnden.
Det finns flera argument för att få jaga björn i Norrbotten efter den 30 september.
– Dels är det så att lövfällningen behöver komma längre, så det blir bättre sikt under björnjakten. Dels är det så att björnarna inte alls går i ide tidigare i Norrbotten. Vi hade en som var uppe enda till jul förra året, tillägger Stig Engman.
Viltvårdsnämnden är endast rådgivande till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen lämnat ett yttrande inför Naturvårdsverkets slutliga beslut ska även den regionala rovdjursgruppen tycka till om björnjakten, som inleds i augusti.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Åteljakt – soptunnejakt på soptunnebjörnar för soptunnejägare?

2007-06-04 13:02

Nog blir det en smaksak om man ur jägaresynpunkt tycker om åteljakt eller ej.
Jag gillar inte åteljakt, precis som jag heller inte gillar nätfiske eller att skjuta tjäder från motorfordon. Andra får gärna tycka annorlunda, men för mig är det inget intressant alternativ att döda en björn som omedveten om min närvaro kommer för att äta ”sopor” vid en åtel.
I mitt huvud är det en betydligt mindre prestation att skjuta en björn på åtel än att ”städa bort” grannens katt vid rävåteln. För mig känns det därför också alldeles fel att bedriva åteljakt på björn.
Åteljakt är utan tvivel en mycket effektiv metod för att döda björnar. Som jag ser det; alldeles för effektiv. I fall åteljakten återinförs tycker jag därför att man borde dela upp björnkvoten så att de som dödar ”soptunnebjörnar” vid åtel får sin egen kvot. Alternativt vore det en idé att senarelägga en eventuell åteljakt så att man enbart åteljagade mot slutet av säsongen. På det sättet skulle man kunna säkerställa att de som verkligen jagar björn, får sin rättmätiga andel av björnkvoten.
Dock:
För min del hoppas jag att åteljakt på björn är ett för all framtid avslutad kapitel.

6. Stig...

2007-05-28 09:29

Jag håller absolut med dig angående ”skräpinlägg”. Men resonemanget om åteljaktens vara eller inte vara lär fortsätta på andra nivåer.
Björnen är ett speciellt vilt och det är så många fler än bara jägare som engagerar sig i detta exklusiva rovdjur.
Ett råd jag skulle vilja ge, inte bara till dig Stig utan även till andra ”konsulenter/byråkrater” (som i många frågor ofta blir jägarnas röst utåt). Ni måste ut och träffa de människor som jagat och engagerat sig i björnjakten de sista 10-30 åren. Där finns mycket kunskap som ni behöver ta del av för att kunna framstå som trovärdiga.
Vänliga hälsningar

5. Åteljakt!?

2007-05-28 09:27

Införs åteljakt igen så måste väl jakttiden för dygnet utökas. Vad jag kan förstå är det sällan en björn går på åtel den jaktbara tiden på dygnet i norr.

4. Ulrik "åteljaktsmotståndare" Thureson

2007-05-25 16:43

Nu har du också en titel, ”åteljaktsmotståndare”. Jag jagar inte med hjälp av min titel och jag hävdar fortfarande att du är den första motståndaren till återinförandet av åteljakt på björn som jag stött på inom jägarledet.
Vad du ska tänka på är att den där som sitter fyra meter ovanför marken och kollar ner på den självdöda kon måste därifrån någon gång.
Jag tror inte att någon vill utsätta sig för risken att ha en skadskjuten björn som ligger och lurar i busken. Säkra skott vid åtel men även goda hundar och välutbildade jägare skall vi ha.
Idag utbildas jägare för fullt i skytte och eftersök på björn av bland annat vår organisation, Jägarnas Riksförbund.
När det gäller älgräntan måste du bo i ett väldig älgfattigt område. Av de drygt 100 000 älgar som skjuts årligen är det en hel del som faller inom de fyra kärnområdena för björn.
Sedan måste jag fråga dig, Ulrik. Du menar väl inte att oron för slopade träningstillfällen har uppenbarats sig nu, när vi sitter med en björnpopulation som tredubblats på de senaste åren, enligt Naturvårdsverket.
Positivt var i alla fall att du kallade åteljägaren för björnjägare. Det var ett steg i rätt riktning, så att säga.
När det slutligen gäller hundavel och kurage, så kör igång! Vad väntar du på? Börjat skulle du ha gjort för länge sedan.
En god gemenskap är björnjakt över gränserna, det är vi rörande överens om.
Det ger en effektivare jakt som i slutändan ger ett bättre resultat. Känner du att oron börjar på att sprida sig igen? Mindre björn, mindre träningstillfällen?
Jag tror inte du ska känna det så, träningstillfällen kommer att finnas kvar.
Längre än detta kommer vi inte, annars blir det bara en massa skräpinlägg.
Summan av kontentan är att du vill ha en större björnpopulation än den som finns i dag, vilket du förknippar med många träningstillfällen. Men flertalet ser att återinförandet av åteljakt på björn är oerhört viktigt. Detta tillsammans med andra instrument, till exempel bättre björnhundar, bidrar till en god förvaltning av arten.
Till sist tycker jag att du färdas på ett gungfly när du är emot åteljakten, men du är väl van med blöta fötter, antar jag.

3. Stig Engman

2007-05-25 09:40

Ingen dålig titel, Stig...
Med den titeln borde du ha ett så pass stort kontaktnät att du träffat flera ”åtelmotståndare”...
För några år sedan, när åteljakt var tillåten, var det tyvärr inte ovanligt med eftersök vid björnåtlar. Jägare som möter björn vid ”vanlig” björnjakt tänker efter före skottet på ett annat sätt än den jägare som sitter fyra meter ovanför marken inne i en vakkoja.
Skulle älgen ha haft samma ”inställning” till vapenbäraren som björnen kan ha ibland skulle det garanterat vara mindre vanligt med skadskjutningar på älg.
Jämföra älgräntan, som en förbipasserande björn nafsar i sig i ett huj, mot en åtel som underhålls i månader med diverse avfall kan du väl ändå inte göra!?
Att jag med flera känner oro för att träningstillfällena blir ännu mindre till antalet (de är redan få idag) vid ett eventuellt åteljaktsinförande är väl självklart.
Angående hundar så måste vi börja avla på de hundar som är bra björnhundar för att få fram fler hundar med ”kurage nog” att klara av en björn.
Du borde också veta att av de hundar som godkänns på hägnbjörn i Sverige är det ytterst få som fungerar på björn ute i verkligheten.
Återigen vill jag nämna den positiva gemenskap jägare och jaktlag emellan som nuvarande björnjaktsystem leder till. Men du kanske tycker att det är bättre med ensamma björnjägare ”inlåsta” i sina jakttorn, stirrandes på nåt självdött nötkreatur.
Visst. Vi jägare ska generellt inte ivra för en massa förbud men vi ska också veta vad vi håller på med.

2. Ulrik Thureson

2007-05-24 10:05

Ulrik, självbevarelsedriften finns hos alla men att det skulle utmynna i att jägaren slarvar med sitt skott vid en björnåtel, som du påstår, det tror jag inte på. Tvärtom.
I stället strävar jägaren efter ett bra skott, inget onödigt lidande för någon.
Man ska inte mata björn? Slaktavfallet från årets fällda älgar håller onekligen många rovdjur med föda.
Givetvis skall man kunna nyttja bägge jaktformerna. Din oro om att återinförande av björnåtel missgynnar de som jagar och tränar björnhundarna, saknar grund.
Det enda vi är ense om är att åteljakt på björn är effektiv. Jägaren utsätter sig för vissa risker. En del av riskerna elimineras med ett godkännande av björnåtel och användandet av bra tränade hundar. Man kan inte förbise att de flesta av våra hundar som godkänns vid björnproven är avlade på älg. Att både ha åteljakt och bra björnhundar är både till björnens och jägarens fördel.
Sänka sig till ”samma nivå” som björnen?
Om du vill utsätta dig för risker, klättra i berg eller gör något annat. Jag träffar många jägare dagligen och du är den förste som är emot återinförande av åteljakt på björn.
Vet inte om du tycker att vi skall förbjuda smygjakt på råbock också? Då blev du nog populär.
Vi jägare skall inte hålla på med att ivra för en massa förbud, såna pålagor främjar oss inte. Istället ska vi vara seriösa i vår verksamhet.

1. Åteljakt!?

2007-05-23 09:01

Återigen ivrar man för åteljakt.

* Man påstår att vid åteln skjuter man säkrare.
Tyvärr påverkar självbevarelsedriften oss jägare mer än vi tror. Sitter jägaren ”säkert” vid t ex en åtel skjuter han omedvetet slarvigare med risk för skadeskjutning jämfört med om han är på ”samma nivå” som björnen. När risken är större för egen ohälsa vid ett dåligt skott tänker skytten sig för både en och två gånger innan det smäller.
* Att mata björnar och vänja dem vid människor är inte heller bra, varken för människan eller björnen.
* Många jägare/hundmänniskor har lagt ner mycket tid och energi för att få fram fungerande björnhundar som är ett måste att ha tillgång till oavsett hur jakten bedrivs. Med åteljakt skjuts tilldelningen snabbare och träningsmöjligheterna minskar drastiskt. Detta kommer att göra det ointressant att ta fram björnhundar.
* Dagens björnjaktssystem har lett till att jaktlag som tidigare knappast pratade med varandra börjat samjaga när björnjakten idag kräver stora områden. Dessa broar som byggs och kontakter som tas är oerhört viktiga för jaktens framtid.

Sluta tjata om åteljaktens införande. Vi är många aktiva jägare som inte förstår varför jägarorganisationerna envisas med detta.


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere