• Älgskadefondsföreningen

Jägarprotest mot reservatregler

NotiserPublicerad: 2013-02-04 09:51

I Halland planerar länsstyrelsen att utöka Ekeredsreservatet från två hektar till 34. Det väcker protester bland jägare, som menar att det riskerar att orsaka svält bland viltet i området.

I dag består Ekeredsreservatet på Hallandsås av två hektar mark. Länsstyrelsen vill öka arealen till 34 hektar för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i områdets skogar, lövskogar och kärr.
Jägarna tycker inte att det är någon bra idé, eftersom reservatsföreskrifterna orsakar stora problem för viltet. Jägareförbundet Halland har i sitt remissvar i ärendet skrivit att ett förbud mot stödutfodring inte går ihop med jaktlagen, och att markägare och jakträttsinnehavare har en skyldighet att bevara och främja vilstammar med stödåtgärder. 
Skribenten Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent, påpekar i remissvaret att de senaste vintrarna varit stränga och ”de flesta vilstammar minskade kraftigt i numerär”.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vilket jätte område - välj dina strider

2013-02-06 08:16

Nu är väl 34 hektar inget jätteområde, om dom stödutfodrar utanför reservatgränsen så är det ju som mest några 100 meter för djuren att röra sig för att komma ut ur reservatet och hitta foderplatsen.

Det måste finnas massor med området som är avsevärt större där det aldrig sker någon stödutfodring. Och där klimatet och vintern är¨både längre och tuffare

1. Jaktlagen?

2013-02-04 14:32

Jaktlagens nuvarande utformning, ja nog riktigt, men i den stora utredning som Håkan Larsson nu arbetar med kommer även detta att granskas då uppdraget är översyn av jaktlagsstiftningen bl.a, vi kan vara säkra på att det finns många som ondgör sig över jägarnas insatser då det gäller utfodring av det vilda då man ser detta som en onaturlig del i naturen och vill att allt skall sköta sig självt, både rovdjur och bytesdjur

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB