• Jaktkryssningen

Jägarprotest mot reservatregler

NotiserPublicerad: 2013-02-04 09:51

I Halland planerar länsstyrelsen att utöka Ekeredsreservatet från två hektar till 34. Det väcker protester bland jägare, som menar att det riskerar att orsaka svält bland viltet i området.

I dag består Ekeredsreservatet på Hallandsås av två hektar mark. Länsstyrelsen vill öka arealen till 34 hektar för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i områdets skogar, lövskogar och kärr.
Jägarna tycker inte att det är någon bra idé, eftersom reservatsföreskrifterna orsakar stora problem för viltet. Jägareförbundet Halland har i sitt remissvar i ärendet skrivit att ett förbud mot stödutfodring inte går ihop med jaktlagen, och att markägare och jakträttsinnehavare har en skyldighet att bevara och främja vilstammar med stödåtgärder. 
Skribenten Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent, påpekar i remissvaret att de senaste vintrarna varit stränga och ”de flesta vilstammar minskade kraftigt i numerär”.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB