• Pinewood

Jägarsvar mot SNF:s kritik mot regeringen

NotiserPublicerad: 2010-11-11 23:17

Inom kort ska EU-kommissionen besluta om man ska gå vidare i frågan om den svenska vargjakten, som ursprungligen anmäldes av bland annat Naturskyddsföreningen.
I september skickade Naturskyddsföreningen in ytterligare synpunkter på regeringens svar till kommissionen.
Dessa synpunkter har nu i sin tur Svenska Jägareförbundet reagerat på och för en dryg vecka skickade förbundet ännu en skrivelse om vad man anser är allvarliga felaktigheter i Naturskyddsföreningens skrivelse.

Här kan nu läsa Jägareförbundets synpunkter: Jägareförbundet

Här kan ni läsa Naturskyddsföreningens synpunkter: Naturskyddsföreningen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Anders Hermansson i 14.

2010-11-17 03:27

Ja just så ser jag det också. SJF måste absolut ändra inriktning om de vill få jägarnas röster. Fler och fler upptäcker dubbelspelet från denna förening. Deras existens (SJF) är statens metod att hantera oss människor med jaktintresse, liksom all övrig föreningsverksamhet. Vi befinner oss tack och lov i förändringens tid. Bara det att det varit rutin att tidigare alltid tillsätta en ordförande med ett förflutet inom regeringspartiet. Varför då kan man fråga sig? Anledningen, för de få som ännu inte vunnit insikt, har naturligtvis varit att först och främst verka i statens tjänst men med sken av att vara ett medlemsparti. Enkelt att förstå eller hur. Ännu har SJF inte kommit ur de klorna.

Klarspråk är nödvändigt.

14. Stövar jägare i Värmland

2010-11-16 16:22

Gillar man inte politikens konsekvenser så skall man arbeta politiskt för att ändra det som är tokigt, inte lägga sig platt.
Samarbete är bra, men är bara möjligt med dem som strävar i samma riktning. Jag arbetar för ett varg och dvärgbandmaskfritt Sverige, SJF arbetar för att vi skall ha en jaktbar vargstam i Sverige och vill dessutom att det skall finnas vargrevir i VARJE län! Därmed accepterar man även att Sverige infekteras av dvärgbandmask. Skillnaden mellan WWF och SJF är att WWF vill låta vargarna gå själva från Ryssland emedan SJF tänker bjuda på skjuts.
Så länge SJF mot sina medlemmars vilja framhärdar med denna galna policy så ser jag ingen möjlighet till samarbete. SJF måste tänka om och börja arbeta i sina medlemmars intressen, först då är ett brett jägarsamarbete möjligt och först då blir vi så starka att vi kan svänga denna människofientliga politik som Sveriges riksdag beslutat om. Så länge SJF framhärdar med sin vargpolicy så betraktar jag SJF:s ledning som min och landsbygdens fiende. Deras brev till EU-kommissionen är endast bländverk, om det har någon verkan alls så inte är det positivt för oss jägare.

13. SVAR TILL 12!

2010-11-14 13:45

Jrf har uteslutit Harry Fredriksson.
Om de i stället lagt energi på att hjälpa landsbygdens jägare, så kanske det fanns ett alternativ och svar till EU gällande habitat's reglerna som Sverige skrev på?

12. Samarbete varar längst

2010-11-14 11:39

Vi har ju regering och riksdag som
bestämmer hur vi ska ha på lansbygden och skogen,inte vi som bor verkar där. Jag har två stövare vill inte ha varg,men vad gör man,för tro inte att man bryr sig om att Riksjägarnas 40000 pers, har nollvision,SJF 200000pers har 210 vargar
eller LRF ,kennelklubben samerna mm
VI MÅSTE SAMARBETA . SJF har ialla fall svarat Vargfantasterna och fösökt att påverka EU vad har JRF gjort?.

11. Klarspråk är bäst, alla förstår.

2010-11-12 23:34

Jag delar inte heller riktigt 4-ans beskrivning av bakgrunden till SJF-s metod, och att lokala jägare gör bäst i att följa den. Klarspråk vore önskvärt, men det är tydligen svårare för SJF, med tanke på bindningen till staten. Som förlorare står medlemmarna. När en bättre rovdjurspolitik blir genomförd kommer också tonerna från SJF att låta annorlunda, var så säker. Skälen för klarspråk är att jag anser det mest ärligt mot sin omgivning och inte minst emot sig själv. Varför gå med på något som man egentligen inte vill? Någon garanti för att detta sätt är en mer framgångsrik metod finns ju inte!
Rysk varg ska vi inte ha i landet av alldeles tillräckligt många skäl omskrivna i vår press. Det gynnar inte arten på jorden och ger inga konkreta vinster för någon, vare sig människa eller djur. Med några undantag, dvärgbandmaskarna och kanske vissa sjukdomar som också är knutna till vargen. Att bli överens om att dessa farsoter är oönskade borde vara självklart, hoppas jag.
Annars tror jag vi är helt överens du, Mot en ljusare framtid.

10. Sjf/Jrf

2010-11-12 15:51

Jag var och lyssnade på en representant från Sjf, en slipad "lögnare," som inte kunde svara på frågorna och som undvek att ge sig in i problematiken som är runt vargen. Han gick på men det som han var inkörd med att säga, och påtalade att Sjf's vargpolitik var den bästa.
Ca +100 individer med hjälp av nya gener i form av insemination av redan etablerade tikar i Sverige. Han sa även att det skulle fortsätta med vargjakt, det är Sjf's policy.
Hur ska man kunna ha en vargstam på ca 100 vargar och samtidigt ha en levande vargstam?
Jrf's vargpolicy var mycket sämre en deras sa han, och det kanske ligger något i det, men jag köper inte Sjf's heller.
Sandlåde-lek! PÅ hög nivå, långt från verkligheten.

9. Svar på tal!

2010-11-12 15:51

"Kramarnas" åsikter måste besvaras och det gör SJF, även om det inte överenstämmer helt med vad jag tycker. Men vad gör JRF?
Ett antal personer som beklagar sig på denna sida och klappar varandra i ryggen. Bryr sig EU om det?
Kommer det något "Jägarsvar" från JRF? Det är ju EU som måste övertygas om landsbygdens problem vi vet ju redan.

8. Mot en ljusare framtid?

2010-11-12 12:47

Jag skulle gärna vilja tro dig, "Mot en ljusare framtid", men det är svårt, SJF har i decennier varit FÖR varg, i början på 70-talet bedrev man tillsammans med SNF en insamling av pengar till inplanteringshägn för varg. Snarare är det så att SJF vill ha en jaktbar vargstam, för dem är glesbygden som sådan och löshundsjakt inte av stort intresse. All erfarenhet säger att man måste vara tydlig och ärlig i sin kommunikation. OM nu SJF inte vill ha frilevande varg i Sverige då är det inte trovärdigt att arbeta FÖR att ha varg i landet. Alla vet att jägare, samer och glesbygdsbor som är berörda av vargens härjningar inte vill ha varg, detta är då det också det budskap vi skall förmedla. Men kalla det inte en vision, det är ingen vision, det är ett krav baserat på vett, förnuft och förfäders långa erfarenhet. Antag att SJF inte vill ha varg, under minst 40 år har man då arbetat för varg, men i lönndom inte velat ha varg! Vilken nytta har denna falska policy givit medlemmarna, jägarna? Inte lär det ha medfört att vi har färre vargar än vad vi annars skulle ha haft. Nu har man tydligen börjat få lite kalla fötter på SJF på grund av medlemmarnas uppenbara ovilja att ha varg i landet.
Det som kommer att vända opinionen och politiken är vargen, den är ett rovdjur som vi inte kan ha lös i våra bygder i ett modernt samhälle där alla har rätt till likvärdiga levnadsvillkor. Men innan vi kommer dit så har vargen förorsakat stort lidande och stora plågor för människor och djur. Vår natur kommer att smittas ned av dvärgbandmask och andra sjukdomar. Allt detta i onödan. Glesbygdens avfolkning lär knappast gå att vända och igenväxta betesmarker och åkrar lär inte bli uppodlade. På global basis finns det per person 2000 kvadratmeter betesmark och 1000 kvadratmeter åkermark. Att bevara dessa är av betydligt större vikt än vad någon djurart någongång kan bli.

7. Informations/propagandaträffar i varglän

2010-11-12 12:46

Glöersens slutord är intressanta:
"Vi har redan idag möten och informationsträffar med jägare i de områden som idag hyser varg och som kan bli föremål för utsättning av nya vargar. Inte vid något tillfälle har man opponerat sig mot rovdjurspolitiken, när man väl förstått innebörden av den."

I mina hemtrakter har jag inte märkt något av dessa "informationsträffar". Inga lokala JRF distriktsordförande i varglänen verkar vara positiva till utsättning/inplantering av varg.

6. Mot en ljusare framtid

2010-11-12 12:46

Du har fel, jag känner inte en endaste jägare som köper SJF,s
rovdjurspolitik...och jag känner en hel del jägare...

5. #4

2010-11-12 11:20

Huvudet på spiken! Antalet anmälningar är fullständigt irrelevant i sammanhanget. Med ett dylikt förfarande är det rättshaveristerna som får styra samhället (att skrika högst får plötsligt företräde före demokratiska principer). I min hemby finns en man som gränsar till sinnessjukdom (han tror sig vara förföljd av såväl myndigheter som grannar). Utan tvivel måste han vara den som vanligast förekommer som anmälande part i pärmarna vid polisens lokalkontor. Jag skulle bedöma att han polisanmäler en handfull människor per år sedan flera år tillbaka. Är det dessa människor vi vill ska påverka vår lagstiftning?

Jag söker aktivt för att undvika produkter märkta med t.ex. SNF-loggan sedan länge. Det är en extremistförening som inte skyr några som helst medel, med en ordförande som fullständigt saknar trovärdighet.

Renskötseln ska givetvis ha företräde före vargen och det går definitivt inte att kombinera. Det är bara Peter Eriksson och flummarna i MP som tror det. I vanlig ordning är det ett utfall av okunskap och känsla för något, istället för att man skrapat på ytan och faktiskt tagit reda på fakta. Men nej då, fakta är som vanligt obehagligt för MP. I likhet med vargexemplet kanske det hade varit bra om MP faktiskt fått sitta vid makten. Då skulle de nämligen inte bara förlora den till nästa mandatperiod, de skulle även också åka ur riksdagen. Nu lär de hänga kvar tack vare modeordet "Miljö" i sitt partinamn även i framtiden. Det var dock riktigt roligt att se Lars Ohly och Peter Eriksson gräva ned sina fredspipor och börja hata varandra igen (dvs släppa fram sina riktiga känslor) i debatten i plenisalen avseende Sveriges insats i Afganistan.

SJF har valt en linje där man insett att det idag är politiskt omöjligt att eftersträva en nollvision. Utifrån den linjen förespråkar man så få vargar som möjligt, i mesta möjliga spridd geografi (max två föryngringar per län, utanför renskötselområdet - avsikten är förstås att hela Sverige ska förstå vilka konsekvenser vargen får för livet på landet). Jag vill inte ha en enda varg i min närhet, men förstår mycket väl SJF och deras strategi. På så vis stödjer jag den. Utifrån samhällets värderingar idag är den också mer framgångsrik än nollvisionen. Jag tror inte att t.ex. Skåne kommer att hysa en enda stationär varg i framtiden utan det kommer att förbli främst en farsot för Svealands större skogslän, tyvärr. Poängen är att vargen aldrig accepteras lokalt någonstans där den drar fram. Utomsocknes skribenter (ofta även självutnämnda experter, bara för att de tagit del av dokumentärer på TV) vill gärna låta oss tro att det finns ett stöd lokalt, men så är det inte. En sådan "expert" är Uffe Stridsberg som här i detta kommentarsfält gjort sitt yttersta för att försöka få oss att tro att lokala jägare accepterar varg och den förda rovdjurspolitiken. Inget kunde vara mer fel. Vad som däremot kan stämma är att lokala jägare inser att det i nuläget enda sättet att begränsa vargens påverkan är att begränsa antalet individer (dvs att de precis som jag köper SJFs linje). Och det idag enda sättet att begränsa antalet individer är att se till att de har en varierad genuppsättning (dvs inplantering av nytt blod i någon form). Det är det som avses med begreppet rovdjurspolitik, inte det faktum att NVV och LST ges tolkningsföreträde av våra lagar eller att exempelvis just NVV årligen pumpar in pengar i SRF (som genom propaganda i nästa steg förleder allmänheten med polariserad information).

Jag tycker mig dock märka en tydlig opinionsförändring i spåren av vad som nu sker i bygderna. När fäbodar stänger, sällskapshundar dödas och Stockholms län fått en föryngring har det plötsligt på allvar gått upp ett ljus för folk att vargen inte är det där gulledjuret som bara äter sjuka djur och därmed bidrar till starkare ekosystem. Den främsta orsaken till varför opinionen svänger är dock att extremisterna så tydligt framträder. Vargälskarna är så rabiata i sin argumentation att man inte ens behöver ta upp striden för att vinna slagfältet. Den normalbegåvade har redan tagit ställning emot galenskapen!

4. De anmälande..

2010-11-12 09:56

...organisationerna (kallar de sig själva) har i detta dokument lagt sig vinn om att fylla ett stort antal sidor med subjektivt och meningslöst hänvisande till irrelevant forskning och studier.
Sin light-rasistiska läggning döljer man inte, då man även nu vill utplåna vår ursprungsbefolkning genom att öppna renskötselområdet för varg.
Detta visar total okunskap om renskötselns pressade situation och hur snabbt den kulturen skulle slås i spillror av vargetablering.
Att referera till antalet polisanmälningar (förmodligen oftast gjorda av egna medlemmar) i stället för antal domar trädda i laga kraft är snudd på löjeväckande. Anmälningar kan vem som helst göra hur många som helst.
Ska aldrig någonsin mer köpa en produkt med några av dessa organisationers logga.

3. ju fler försvarstal för varg

2010-11-12 09:56

som kommer i dagen desto mer sparkar jag bakut...tvinga fram acceptans...
om det fanns en knarkarkvart i en trappuppgång så skulle de troligen ringa polis omgående..men polisen skulle då hämta endast en från den kvarten för att skapa acceptans för tillhållets fortlevande... besvär som besvär

2. Intressant slutkläm

2010-11-12 09:55

Glöersens slutord är intressanta:
"Vi har redan idag möten och informationsträffar med jägare i de områden som idag hyser varg och som kan bli föremål för utsättning av nya vargar. Inte vid något tillfälle har man opponerat sig mot rovdjurspolitiken, när man väl förstått innebörden av den."

Alltså, ni jägare på forumet som ylar högt och missnöjt över den förda rovdjurspolitiken har egentligen inte begripit vad den handlar om..., enligt Gunnar Glöersen

1. Efter

2010-11-12 08:51

Glöersens sista stycke:
"Svenska Jägareförbundet anser att den nuvarande politiken inte bara gagnar de människor som skall leva med vargen i sin vardag, utan även garanterar vargens långsiktiga överlevnad i Sverige. Vi hoppas att EU-kommissionen uppvisar förståelse för detta faktum."
Är jag mer övertygad än innan att SJF INTE ALLS är intresserade av att gå medlemmarnas ärenden som sig bör i en förening...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB