• Älgskadefondsföreningen

Jakt för att stoppa svinpesten

NotiserPublicerad: 2014-12-05 10:20

Under vintern kommer vildsvinsstammen i Finland att reduceras kraftigt för att försöka hindra den afrikanska svinpesten att sprida sig i landet, skriver tidningen Maaseudun tulevaisuus.
Dessutom hävs förbudet mot utfodring av vildsvin för att jakten ska underlättas.
Stammen består av ungefär 1 000-1 300 vildsvin. De flesta av dem håller till i de södra delarna av landet. Myndigheternas plan är att det efter vintern ska finnas ungefär hälften kvar.
Än så länge har man inte påträffat ett djur som varit smittat av afrikansk svinpest i Finland, men under hösten har det påträffats 37 fall i Baltikum och Estland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB