• Älgskadefondsföreningen

Jakt med pilbåge tillåtet på Åland

NotiserPublicerad: 2006-07-18 09:22

På Åland blir det nu tillåtet att jaga allt vilt med pilbåge utom älg. Den som uppfyller de höga kraven på både skytt och utrustning kan se fram emot att få jaga från jaktsäsongens start i augusti.
De bågar som är tillåtna är långbåge, recurvebåge och compoundbåge. Kravet är att rörelseenergin ska komma upp i minst 40 joule i skjutögonblicket.
Pilspetsarna måste väga minst 25 gram, ha två vassa blad och den skärande diametern ska vara 25 millimeter.
Bågjägare måste genomgå ett skjutprov där man skjuter sex pilar mot måltavlor på upp till 25 meters håll. Fem av pilarna ska träffa vitala organ för att man ska bli godkänd.
I samband med provet kan man även mäta om pilbågen uppfyller kraven. Det finns också bestämmelser om hur bågen ska vara utformad. Den får inte vara av en typ som går att förspänna som ett armborst. Bågen får heller inte kunna skjuta mer än en pil i taget.
Att jaga med pilbåge är tillåtet i Danmark och Finland. I Sverige har jaktformen varit förbjuden sedan 1938. I Europa förekommer jakt med pilbåge i flera länder, främst i södra och östra delarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Bågjakten ger få skadskjutningar

2006-07-30 15:36

Jämförelsen mellan hagel och båge gäller ju naturligtvis avståndet till viltet. Inget annat. Man svingar inte sin båge efter djur i snabb rörelse, lika lite som man skickar iväg en kula med älgstudsaren efter en uppflygande tjädertupp.
En bågjägare skjuter mycket sällan på djur som är i rörelse. Man väntar till djuret stannar till och kan på så sätt noga identifiera kön, art med mera.
Det är nog detta som ger så få skadskjutningar med båge. Man tar god tid på sig och vet vad man skjuter på.
Djuret har även en tendens att gå i sårlega snabbare än efter motsvarande träff med kula.
Detta har att göra med att stressen på djuret är betydligt mycket mindre då den inte ens varit medveten om att en jägare befunnit sig i närheten.
Vad gäller antijakt-reaktionerna så är det precis tvärtom. Bågjakten ses som en naturnära och just jaktform av många miljö/antijakt-rörelser. Dock inte de mest jaktfientliga rörelserna (Men de hatar ju all jakt.)
I Finland bedrivs det enbart bågjakt i stadsnära områden på grund av säkerhetsrisken med krutvapen.
Man har under många år reducerat överstora populationer av fälthare i Helsingfors stad.
Reaktionerna från den annars högljudda djurrättsrörelsen har enbart varit positiva till bågjakten.
Mig veterligen finns det inget land som kräver att en gevärsjägare ska medfölja en bågjägare vid bågjakt. Rätta mig och kom med fakta som visar att det finns dessa krav i något land/ställe. Jag har aldrig hört talas om det. Du kanske har annan info i frågan, Johan?
Vad gäller info så ta en titt på
www.bagjakt.org.
Där finns en samling undersökningar och annan statistik att ta del av. Allt detta talar till bågjaktens fördel. Ingen av dessa undersökningar talar om bågjaktens bristande förmåga till ett andra skott. Helt enkelt för att det inte ses som ett problem. Bågjakten funkar och sker på naturens villkor.

11. Skadskjutningar

2006-07-25 11:27

Bowman gjorde jämförelse med skytteprov mot flygande djur, detta är ju inte helt korrekt. Med andra ord ser ni pilbåge som en motsvarighet till hagel. Då kan vi ta provet med löpande harfigur som referens där det inte tillåts några bommar. Varför skulle pilbåde få en gräddfil här?

Jag har själv jagat i 15 år och jag har aldrig behövt ett andraskott på djur jag heller. Dock skulle jag aldrig vilja avsäga mig möjligheten till ett andraskott. Du säger att man aldrig skjuter på djur i rörelse. Hur kan du hävda det den dag det verkligen behövs, när en skadskjutning är alternativet?

Ett stort problem är även att piljakt förstärker antijakt-rörelsens syn på jakt som nöjesjakt.

På 25 meter håll är det inga som helst problem att skjuta ett rådjur med en 22 LR, men detta är inte tillåtet och ska inte vara tillåtet. Någon däremot?

Oavsett vad folk säger om effektiviteten, som mycket väl kan vara lika god som kula, finns problemet med andraskott. För att ett vapen ska vara bra till jakt anser jag att det först och främst ska döda säkert på ett skott. Det bör även vara möjligt att hantera en eventuell skadskjutning som kan hände vem som helst, oavsett hur bra man är. Det vill säga att man ska kunna göra ett svårare skott med tillräcklig säkerhet om det skulle behövas. Med andra ord, vapen behöver en buffert i effektivitet. Det är ju därför reglerna om vapenklasser finns. Någon här som tycker att det ska vara tillåtet att använda ett klass 2 vapen till älg så länge man lovar att inte skjuta på längre håll än 25 meter?

Om jakt med pilbåge ska tillåtas ser jag inte orsaken till att jakt med pistol ska fortsätta att vara förbjudet. En 44 magnum är minst lika effektiv på korta håll som en 222 rem. De kalibrarna ligger för övrigt i samma klass.

Jag ser dock inte anledningen till att tillåta desa typer av vapen bara för att några få ska få bedriva en annorlunda jakt med lite annorlunda preferenser. De vapen som finns idag är fullt tillräckliga samt att de har den buffert som är så viktig i en situation där saker och ting kan gå fel.

Mig veterligen har många ställen som tillåter jakt med pilbåga krav på att gevärsbeväpnade personer skall medfölja pilbågsskytten. Detta är ju bra, men då försvinner ju en stor del (om inte all) mening med att just jaga med båge.

10. 100 joule

2006-07-21 09:36

100 joule i anslagsenergi är otroligt mycket om den kommer från en jaktpil. Prova att pressa en gevärskula genom handen och testa detsamma med jaktspetsen. Där ser du skillnaden. Dessa hundra joule är nästan tillräckligt för att fälla en afrikansk buffel. (Kravet är 109 joule, det uppnår man med en tyngre pil).
Ett salongsgevär ger cirka 150 joule. Men inte många skulle prova kaliber .22 på en buffel.
Nämnas kan att pilarna från min egen båge passerar helt igenom både älg och björn. Detta med 93 joules energi som min båge ger med 25 grams pilar. Med tyngre pilar (40 gram) passerar jag buffelgränsen.
Om 14 dagar far jag till Sydafrika och ett av vilten jag gärna vill fälla är den mäktiga elandantilopen, som kan uppnå en vikt av nära 1 000 kilo. Jovisst, min pilbåge klarar av det.
De flesta har mycket åsikter om bågjakt, men saknar insikten i vad bågjakt handlar om. I slutändan är vi alla jägare och jaktredskapet är väl av mindre betydelse.
Många säger att man kan ju smyga in på 25 meters håll med gevär och få samma känsla av närhet till viltet. Ja, det kan man. Med pilbåge måste du! Skillnaden mellan kan och måste är större än de flesta anar.

9. Jägare är vi allihop!

2006-07-20 16:36

Jägare med kunskap jagar givetvis med jaktmedel som är effektiva. Pilbågen är tveklöst ett effektivt jaktmedel, som fäller viltet väl inom djuretiska ramar. I texterna och inläggen finner jag en rad felaktiga inlägg, kanske av ren okunnighet eller intolerans!
En modern pilbåge genererar anslagsenergier mellan 50 och 100 joule, vilket är mycket lågt i jämförelse med kulan från en modern enhetspatron. Dock har storviltspetsen en betydligt mindre frontalyta och därmed en extremt hög belastning (energi/frontalyta). Därav den tillräckliga genomträngningsförmågan.
Ett rådjur har en brösthåla som mäter knappa 10 centimeter tvärs över hjärtat. En älg cirka 25 centimeter.
Vad gäller chockverkan skapas chock, enligt medicinsk sakkunskap, av ett snabbt/omedelbart blodtrycksfall. Här fyller definitivt en skärande spets det kriteriet. Det gäller även som vilt som fällts med kula eller hagel. De drabbas också av blodtrycksfall och därmed syrebrist i hjärnan.
Inte alla skall jaga med pil och båge!
Endast de som har avlagt en tilläggsutbildning skall ha rätt att jaga med pil och båge. Givetvis skall ingen tvingas att jaga med pil och båge. På samma sätt skall inte den som har valt att uteslutande jaga med kula, hagelvapen eller fälla bestämma över de jaktmedel övriga jägare har valt. Kanske kan man välja samtliga varianter och få mer ut av sin jakt?

8. 100 joule...

2006-07-20 14:35

...i anslagsenergi är ju inget att ringa hem om! Det krävs med andra ord en perfekt träff för att döda djuret som alltid dör av förblödning, alltså måste kraven ställas högre på en bågskytt än en gevärsskytt!
Prova smygjakt med hagelbössa, det är grejer det!

7. Okunnighet

2006-07-20 09:57

Johan! Dina inlägg lyser okunnighet lång väg. Jämför inte bågjakt med gevär- eller revolverjakt. Pilbågen är ett korthållsvapen. Enkelt sagt en älgstudsares effektivitet på en hagelbössas håll. Bågjägare skjuter inte på djur i rörelse. Pil avlossas endast mot lugna djur. Ingen hund som driver med mera. Djuret är inte ens medvetet om att en jägare finns i dess närhet. Upptäcker djuret bågjägaren så uppstår heller ingen skottchans med båge.
Under de 20 år jag jagat med båge har jag aldrig behövt en andra pil att snabbt slänga iväg efter mitt byte. Den första har alltid suttit där den ska. Kalla det tur eller vad du vill, men hittills har jag inte skadskjutit något med bågen. Däremot har det hänt med studsaren. Jag påstår inte att bågen är ett dugg bättre än studsaren. Men den är heller inte sämre. Vad gäller skytteprovet så är ju jägarexamens hagelprov undermåligt. Där får man ju bomma två lerduvor av sex. Varför ska man som bågjägare vara bättre än hageljägaren? Räcker det inte att vara lika bra?
Nu är det dags att införa denna blyfria, tysta och naturnära jakt i Sverige. Statistik från den något begränsade svenska provjakten och många undersökningar från Danmark och USA talar sitt tydliga språk: Bågjakten fungerar och ger färre skadskjutningar!

6. Tillägg

2006-07-19 13:47

Angående skytteprovet. Att man godkänner någon som träffar med fem av sex pilar är lika illa som om älgprovet på jägarexaxmen skulle vara att träffa fem av sex skott inom träffområdet. Med andra ord orimligt. Om bågjakt ska tillåtas ska kraven minst vara de motsvarande jägarexamensproven. Skott på grisbana exempelvis, där man först ska träffa ett skott på stillastående djur i träffområdet för att sedan på löp skjuta en träff till i träffområdet.

5. Effektivt eller inte

2006-07-19 13:45

En pil kan mycket väl vara effektiv, dock så kommer problemet med andraskottet som kan behövas, oavsett hur duktig jägare man är. Att få iväg ett snabbt välplacerat andraskott med pilbåga är i praktiken omöjligt. Jag tvivlar inte på att man kan döda ett rådjur med en pil, lika lite som jag betvivlar att man kan döda ett rådjur med en 22LR. Detta är dock förbjudet på berättigade grunder, då det är onödigt svårt. Jag är aktiv pistolskytt och jag betvivlar inte att jag skulle kunna skjuta ett rådjur på 50 meter med min revolver eller pistol. Jag skulle dock aldrig göra det då jag anser att det är onödigt svårt.
Det är farligt att göra jakten till någon slags ”lekstuga” där man får använda sämre vapen bara för att det går.

4. Förblödning

2006-07-19 09:26

I de allra flesta fall blöder ett djur ur snabbare efter en pilträff än av motsvarande träff med kula. Man behöver inte vänta längre. Min 30-06 är för klen att jaga buffel med i afrika. Pilbågen jag skjuter med är tillåten för det. Pilbågen ska därför inte behandlas som någon leksak. Det är ett mycket kompetent jaktvapen i rätta händer.

3. Fakta!

2006-07-19 09:25

Gå in på www.bagjakt.org och läs hur en modern jaktbåge och en skärande spets arbetar. Där finns massor av nyttig info.
Pilens totalvikt ska vara 25 gram. Minsta tillåtna skärdiameter är 25 millimeter. Många skjuter dock med bredare spetsar än så. Jakspetsarna väger i allmänhet mellan 100-150 grains.
Svenska Bågjägareförbundet har genomfört en provjakt under några år i hägn och resultatet har varit över förväntan. 3.3 procent skadskjutning är lägre än vad gevärsjägarna kan uppvisa. Bågjakten kryper närmare Sverige år för år. Snart har vi den här också.
Ur djurskyddsvinkel är bågjakten bara ett plus. Få skadskjutningar och korta flyktsträckor är ett klart plus för bågjakten.

2. Pil effektivt

2006-07-18 10:01

En pil i hjärta-lungområdet är minst lika effektiv som en studsarkula.

1. Chockverkan?

2006-07-18 09:57

Handlar det om återgång till naturfolksjakt? Få hål på bytet, vänta på förblödning. Inte alls samma chockverkan som efter en träff av ett studsarskott eller hagel. Tveksam till om detta är bra ur djurskyddssynpunkt. Jag tror inte det stärker jägarens aktier som djurvän i den allmänna opinionen. Någon som har fakta för eller emot?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons