• Pinewood

Jakt på 230 gråsälar även i år

NotiserPublicerad: 2010-04-13 10:05

I år har Naturvårdsverket beslutat att bevilja skyddsjakt på 230 gråsälar. Det är lika många som förra året, men då blev antalet fällda djur bara 128.
Gråsälarna får jagas mellan den 16 april och den 31 december. Före den 1 juli får högst halva tilldelningen fällas.
Anledningen till att skyddsjakten beviljas är för att det kustnära fisket skadas av gråsälarnas framfart.
Svenska Jägareförbundet har lämnat en begäran om att skyddsjakten ska gälla även södra Kalmar län och Blekinge. Men enligt Naturvårdsverket berörs dessa områden inte av sådana skador och växande population så att säljakt är motiverat.
I vissa viktiga sälområden är jakten inte tillåten och särskilda regler kring provtagning kommer att gälla.
Tilldelning: 

Norrbottens län: 40 gråsälar. 

Västerbottens län: 20. 

Västernorrlands län: 30. 

Gävleborgs län: 60. 

Uppsala län: 20.
Stockholms län: 20.
Södermanlands län: 10.
Östergötlands län: 10.
Kalmar län: 20.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Säljakt

2010-04-13 21:00

Vi är fortfarande några tappra själar som pysslar med säljakt och än idag tar man reda på kött, späck och skinn. Och en liten skottpeng får man också...=)

2. Säljakt

2010-04-13 13:03

Vem jagar säl nuförtiden? Mina förfäder jagade säl för köttet, skinnet och späckets skull. Nu blir det alltså en ren predatorjakt, vem ställer upp det.

1. På väg mot skottpengar

2010-04-13 11:09

Med de så strikt reglerade avskjutningsbestämmelserna och det ringa stöd de kustnära fiskarna fått av Naturvårdsverket är detta troligen bara ett tecken i tiden. Ingen bryr sig längre tillräckligt. Kan fisket offras för sälarna mister fiskarna livslusten. Då blir det oskjutna rovdjur kvar. Detsamma kommer mycket troligt att hända även när det gäller de övriga stora rovdjuren som vi av Naturvårdsverket fått veta är viktigare än oss själva och våra näringar.
Skottpengar kommer först, hjälper inte det eller om de blir för lågt satta, återstår statsanställda jägare för att reda ut bekymren med för överstora populationer av stora rovdjur. Så blir till slut rovdjurspolitiken en ännu tyngre ekonomisk börda för samhället. Men det är inget att förundra sig över, det ekonomiska är inget som bekymrar rovdjursfanatiker i maktställning.
Detta har vi jägare och glesbygdsbor varnat för i decennier.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB