• Pinewood

Jaktbesked om åtta lodjur dröjer

NotiserPublicerad: 2014-01-08 09:20

I början av december ansökte Njaarke sameby om skyddsjakt på åtta lodjur i förebyggande syfte. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat behandla den eftersom den isiga vintern gör det svårt att spåra.
– Vi inväntar spårförhållanden eftersom det varit alldeles för uselt även under julhelgen, säger Johan Nyqvist, handläggare på länsstyrelsen, till Länstidningen i Östersund.
Det finns tecken på att det finns lodjur inom området där rennäringen har sin verksamhet. Men det behöver bekräftas genom spårning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Lodjursinventeringen i Z län en lek med siffror

2014-01-09 07:54

Dagens inventeringsmetod för rovdjur är undermålig!

Det är en lek med siffror som inte stämmer med verkligheten!

Först vill jag förklara att jag med detta inte på något vis ifrågasätter Länsstyrelsens beslut i Jämtland att ställa in årets Lodjursjakt 2013.

Nu till sifferleken som inte säkerställer det faktiska antalet lodjursindivider som finns och som förorsakar skador på framförallt renskötseln och dess utövare. Med sina personliga förluster får de stå för maten till de rovdjur som drabbar deras nettohjordar vintertid.

I Jämtlands län fanns 2012, enligt inventeringen, 31,5 lodjursföryngringar, motsvarande 192,15 inte könsbestämda individer i lodjurspopulationen. (Varje Föryngring motsvarar 6,1 individer, enligt de beräkningsmetoder som används.)

Efter Inv. 2012 avlivades 22 st. individer genom licensjakt och skyddsjakter.
Återstår 170,15 lodjur som under våren har möjlighet att föröka sig.

Medeltillväxten från 1998 till i dag beräknas till 6 % årligen i Z län, av den stam som efter jakt och naturliga avgångar återstår till våren. Det innebär att lodjursstammen inför 2013 års inventering beräknades vara 170,15 individer, plus 6 % tillväxt, alltså 10,2 individer. Resultatet av den beräkningen ger oss 180,36 individer av lo, som rimligen bör finnas att inventera 2013.

Så långt är allt enkelt att förstå.
Problemet med dagens inventeringsmetod är att alla beräkningar utgår från ett kön, honor som har överlevande ungar från våren fram till inventeringen. Den sker på spårsnö vintertid.
Problemet med dagens inventeringsmetod framstår för mig glasklar i och med årets dokumenterade föryngringar. Antalet föryngringar uppges vara endast 12 st. i Z län. Det innebär att det med dagens inventeringsmetoder finns 73,2 individer av lo i Jämtlands län. En minskning av lodjursstammen från 2012 med 107,16 st. individer. Det skulle alltså vara vad som återstod efter 2012 års jakt.
En minskning med 59,4 % av lodjursstammen efter 2012 års jakt. En siffra som i mitt huvud är alldeles befängd och obegriplig.
Norrland, alltså norr om Dalarna, med säkra snöförhållanden är ändå något sånär lyckligt lottade jämfört med Sydsverige när det skall inventeras rovdjur.
I Sydsverige, med osäker snötillgång, är metoden än mer missvisande och med resultat som är ännu svårare att förstå än årets drastiska förändring av populationsantalet i Jämtlands län.
Bengt Bixo Jägarnas Riksförbund Landsbyggdens Jägare.

1. Räcker inte med samernas kunskap

2014-01-08 14:40

Samerna har nog bättre kunskap om vad som finns i deras närhet. Överförmynderi av NVV. Lodjuren finns i tillräkligt antal, låt Samerna ta bort de som ställer till för dem!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB