• Allmogejakt

Jämställt för kvinnliga älgjägare

NotiserPublicerad: 2006-08-14 10:26

Nu har jämställdheten blivit total i älgjaktskogen. Kvinnor måste betala lika mycket som män i fällavgift.
Tidigare behövde inte kvinnor betala lika mycket i fällavgift som män när de skjutit älg på statens mark ovan odlingsgränsen. Skillnaden var 300 kronor.
Priset är nu samma för både män och kvinnor. Länsstyrelsen i Västerbotten ändrade priset i våras eftersom diskrimineringslagen ändrades. Det är inte längre lagligt att ta ut olika priser beroende på kön.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Var kan kvinnor få rabatt?

2006-08-29 10:46

På vilka marker kan kvinnor få 300 kronor i rabatt på fällavgiften? Det stod i artikeln att det var på statlig mark, men Sveaskog vet ingenting om den här rabatten.
Det finns väl ingen annan statlig markägare förutom Sveaskog? Tacksam för svar!

SVAR:
Det här gäller statens mark, där länsstyrelsen upplåter älgjakt ovan odlingsgränsen. Bolagsmark är en annan sak som inte berörs av detta. När det gäller privata marker tar ju länsstyrelsen fällavgifter för de älgar som fälls på olika licensområden, men dessa avgifter har även tidigare varit ”jämlika” för kvinnliga och manliga jägare. Nu är det alltså ”jämlikt” även på statlig fjällmark.
med vänliga hälsningar
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB