• Pinewood

JRF: ”Vargjakten ingen lösning”

NotiserPublicerad: 2013-01-30 12:25

– Den nu beslutade vargjakten gör varken till eller från. De som har jakträtten förväntas ställa upp och förvalta vargstammen som myndigheterna sedan länge tappat kontrollen över. Detta utan att myndigheterna gett någon långsiktig lösning på vargproblematiken.

Det säger Per Wanström, generalsekreterare för JRF, med anledning av att Naturvårdsverket beslutat att 16 av de mest inavlade vargarna ska tas bort från åtta olika revir.


”Analyser saknas”
– Det är en slags omvänd försiktighetsprincip man tillämpar. Utan att ha gjort någon konsekvensutredning, och utan att ha någon socioekonomisk analys av vad vargen kostar, går man vidare och släpper upp stammen ännu mer. Vi har en obefintlig politik i vargfrågan. Så länge det är så är det nej till frilevande varg som gäller, kommenterar Per Wanström.

Positivt med beslutet menar han är att Naturvårdsverket nu markerar att Sveriges vargpolitik är en nationell fråga för Sverige och ingenting som EU ska råda över.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Ok Per!

2013-02-02 11:06

Det har nu gått snart 1 är sedan vi i avdelningarna fick frågan om vad vi tyckte i vargfrågan. Nu framkommer det att inte alla har svarat eller att distrikt inte gjort sammanställningar på en av förbundet genom åren viktigaste frågor, rovdjursfrågan. För oss som under 20 år drabbats av varg har vårt stora fritidsintresse jakt spolierats. Ni där nere har jobbat emot oss med kommentarer att säga nej till varg, det kan vi inte göra för då tappar vi medlemmar. I stället har det visat sig att vi växer medan broder förbundet sakta går kräftgång och kanske inte så sakta. Att du då inte sett till att svaren har sammanställts är under all kritik. Men det är kanske så att viljan inte finns, utan det är som i detta fall ett sätt att svänga sig med sanningen och kunna göra de krumsprång som man bäst tycker passar. Så vad betalar vi för, vad gör ni på kansliet? I varje fall verkar ni inte tycka att vargfrågan är så viktig att ni ser till att vi kan få reda svaren, på en fråga som ställts från er. Mer än märkligt? Eller hur?
Ja, jag förstår att du stöder dig på att i vår rovdjurspolicy står att vi ska ha max en föryngring i varje län! En mycket märklig formulering som står i motsats till vad vi säger ”ingen frilevande varg” Hur får man det att gå ihop? Nåja, det är inget som du ska jobba med utan vi som medlemmar, men kanske en påminnelse till dig att skilja på vad du gör.
Vår förbundsstyrelse säger alltså nej till frilevande varg medan vi som organisation säger att vi vill och också tar emot max en föryngring i varje län. Då nu vår förbundsstyrelse sagt nej till frilevande varg, borde då inte fs sett till att få till en ändring av rovdjurspolicyn? Eller fattas den kompetensen? Har vi någon vid rodret? Eller som en mycket uppretad medlem uttrycket det ”dithän det bär, dit bär det”

21. Lotta #11

2013-02-02 11:06

Jag hänger inte med riktigt när du säger att SL gör ett mycket bra arbete på ett konkret och sakligt sätt. Det kanske är som du påstår i vissa frågor, men nu pratar vi vargfrågan, så jag skulle vilja att du ger mig några exempel på de konkreta framgångar JRF noterats för i vargfrågan under det senaste halvåret.

20. Märkligt!

2013-02-02 11:05

Märkligt att tolkningen av vad som beslutats kommer upp först nu. Nästan ett år efter beslutet.
Det styrker mig i min uppfattning att verksamheten i vargfrågan varit på sparlåga. Annars borde problemet ha uppdagats för länge sedan...

19. Mats Eriksson

2013-02-02 11:05

Jag uppfattade att Per Wanström hänvisar till
"Förbundsstyrelsens yttrande:
FS som valda av årsstämman har som huvuduppgift att arbeta efter och i möjligaste mån verkställa årsstämmans beslut och FS konstaterar att förbundets årsstämma 2011 i Åre utan reservationer fattade beslutet att förbundets rovdjurspolicy med tillägget om kommunalt veto skulle gälla som arbetslinje. FS har sedan till varje avdelning skriftligen ställt frågan om rovdjursförvaltningen och även ombett distrikten att sammanställa resultaten. Tyvärr har många avdelningar inte redovisat något resultat och samtliga distrikt har inte lämnat sammanställda resultat.
Förbundets policy anger att den nationella rovdjurspolitiken skall grundas på regionalt (länsvis) fattade beslut."

När politiken handlar om att det ska fattas lokala beslut så får väl varje område styra över sina marker själva. Det är ju ändå demokrati. Vill stockholm ha 20 revir så varsågoda Djurgården har väl både plats och knähundar att mata dem med...

18. Vadå, så länge?

2013-02-01 16:45

Vi har en obefintlig politik i vargfrågan. Så länge det är så är det nej till frilevande varg som gäller, kommenterar Per Wanström.
Så säger Per Wanström i sin kommrntar. Vad jag vet har JRF inte gjort några undantag i sitt beslut om nej till frilevande varg. Varför ständigt dessa brasklappar av Per och Solveig?
Kan ni inte ställa er bakom det beslut som är fattat när det gäller vargen måste ni nog se er om efter annan sysselsättning.

17. Tack för

2013-02-01 10:24

klarläggandet av situationen Per Wanström.
Det verkar som om styrelsemedlemmarna har svårt att stå för de beslut de har varit med att fatta och försöker skylla dem på tjänstemän och kanslipersonal.

Varför vågar inte styrelsemedlemmar stå för sina beslut gentemot medlemmarna? Kan man inte stå för sina beslut utan måste ha någon att skylla på så kanske man inte ska sitta i en styrelse! Lite stake måste det väl ändå finnas i de personer som ska sitta i styrelsen. Det är ju lite pinsamt kan jag tycka att styrelsemedlemmar sitter och beslutar om saker som de sedan inte har ryggrad att stå för!

Vore intressant att få höra vad övriga styrelsemedlemmar har att säga om saken, om det nu finns någon som kommer ihåg vad som beslutats och vågar stå för det.

16. Svar till Hälge

2013-01-31 20:37

Personligen vill jag inte ha varg i Sverige.
Tjänstemän har att följa förbundsstyrelsens och stämmans beslut. På förbundsstyrelsemötet i april 2012 fattades beslut om nej till frilevande varg med ett antal krav. På samma möte gick förbundsstyrelsen igenom styrelsens förslag till svar på de motioner som inkommit till årsstämman. Motion 9-14 handlade om varg och förbundsstyrelsen fattade (utan reservation) beslut om att föreslå följande yttrande och förslag till beslut till stämman:
"Förbundsstyrelsens yttrande:
FS som valda av årsstämman har som huvuduppgift att arbeta efter och i möjligaste mån verkställa årsstämmans beslut och FS konstaterar att förbundets årsstämma 2011 i Åre utan reservationer fattade beslutet att förbundets rovdjurspolicy med tillägget om kommunalt veto skulle gälla som arbetslinje. FS har sedan till varje avdelning skriftligen ställt frågan om rovdjursförvaltningen och även ombett distrikten att sammanställa resultaten. Tyvärr har många avdelningar inte redovisat något resultat och samtliga distrikt har inte lämnat sammanställda resultat.
Förbundets policy anger att den nationella rovdjurspolitiken skall grundas på regionalt (länsvis) fattade beslut. FS konstaterar att flera andra aktörer som SJF, LRF, flera enskilda politiker, Svenljungagruppen m.fl. nu kommit ut och ställer motsvarande krav som JRF under lång tid framfört t.o.m. miljöminister Lena Ek som offentligt uttryckt att rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människors boning skall avlivas.
FS anser att tiden allt eftersom visar att förbundets policy sakta erhåller fler och fler anhängare, vilket visar på rätt väg utan att vara kontraproduktiv. Arbetsmetoden måste vara att varje län utifrån egna socioekonomiska konsekvensanalyser får skapa egna förvaltningsplaner med minimi och maximinivåer för varje art av de fem stora rovdjuren. Summan av dessa planer är vad som skall utgöra de nationella minimi och maximinivåerna.
FS beslutade även 2012-04-18 enhälligt att via ett pressmeddelande säga ”Nej till frilevande varg”.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att förbundets årsstämma därmed anser motionerna besvarade."
På förbundsårsstämman bifölls förbundsstyrelsen förslag till beslut av ombud Kurt Borg och det blev även stämmans beslut. Inget av ombuden reserverade sig. Sixten Johansson var ett av ombuden så man kan säga att jag företräder hans (och alla andra ombuds) vilja.
Vad gäller vargkommitténs åsiktsförklaring så är det ett FS-beslut och inte ett tjänstemannabeslut.

15. Tack Sixten Johanson

2013-01-31 10:10

Du träffade verkligen rätt med Ditt inlägg i nr. 4. personligen så vill jag ha in Dig i JRF´s Nationella Styrelse och varför inte då som Ordf. ? ! Jag tror på Dig som en kompetent ledare alt. Styrelse ledamot.

14. Så kom det igen

2013-01-31 09:45

Så länge det är så är det nej till frilevande varg som gäller, kommenterar Per Wanström.
Av en som jobbat hårt med att förankra beslutet i fs om att godkänna vargkommiteens dokument. Då är frågan, när säger vi då ja till frilevande varg samt hur många säger vi ja till? Dax för ett klarläggande Per! Var hämtar du stödet för att vi ska ha frilevande varg? Så nu vill jag ha svar och många fler med mig!

13. Jägare ställ inte upp...

2013-01-31 09:45

på helt meningslös vargjakt och där uppenbar risk för anklagelse om att fel djur fällts. Låt NVV o övriga myndigheter reda ut de problem de skapat.

12. Jaha? Och?

2013-01-31 09:45

Det var inte mycket att komma med Per. Det hade jag nog inte förväntat mig heller eftersom JRF inte har någon plan för hur visionen "noll frilevande varg" ska infrias. Det borde idag ha funnits en genomarbetad och förankrad plan över hur detta beslut skulle tas emot och hur ledningen och medlemmarna ska förhålla sig till verkets utspel för att uppnå det långsiktiga målet som är noll vargar.
Det finns säkert många som tycker det ska bli spännande att jaga varg. Eller de som har varg runt knuten och vill bli av med det akuta hotet. Men dom "skjuter ju sig själva i foten" eftersom de skjutna vargarna genast ersätts med nya utplanterade vargar. Och då säkert mer renrasiga "gråvargar", vilket kommer att förvärra problemet på sikt. Det hade varit god framförhållning att dra igång en diskussion om detta redan under hösten -12, så att alla hade varit införstådda med hur dagens besked skulle hanteras för att nå det övergripande målet.
Samma brist på plan ledde till att ordförande undertecknade ett samverkansavtal som fick åtminstone mig att hoppa högt av överraskning. JRF har ju inget förhandlingsläge eftersom förbundet inte konsekvent arbetat för att skaffa sig ett förhandlingsläge. Och man ska aldrig förhandla från en svag position. Det hade varit bättre att säga nej och bli utslängd (vilket inte är troligt). Det hade kunnat ge nya infallsvinklar, inte minst mediala. Nu fick vi ingenting. Vilket inte är konstigt eftersom vi inte har skaffat något förhandlingsläge.
Samtidigt är nu ordförande utsatt för kraftig intern kritik i vargfrågan, och det är väl inte långsökt att det leder till att ordföranden blir en så kallad "lame duck" i organisationen. Det har inte kommit ut mycket i vargfrågan från förbundsledningen under hösten, och nu lär det väl bli ännu värre. Samtidigt är nästan halva mandatperioden kvar. Många nya medlemmar är besvikna och frågar mig "vad GÖR jrf EGENTLIGEN" i vargfrågan? Jag kan inte svara på det.

11. Om art och habitatdirektivet...

2013-01-31 09:43

...kommit fram till att stammen klarar sig på 180 individer HUR kan man då bevilja jakt på 16??? Det är inte någon lösning och det minskar inte ens stammen. Kan man inte ens stå för sina egna utredningar? Om stammen klarar sig med 180 stycken så kan man väl märka upp 180 stycken och så kan det vara fri jakt på resten. Man måste ju åtminstone skjuta fler än vad som kommer att dyka upp av avkommor under våren för att det ska bli någon effekt över huvudtaget.
Så jag håller med Wanström att det inte är någon lösning med vargjakt. (Är det så kanske att man planerar att sätta ut 16 avkommor hos honorna under våren och att man räknar med +- noll eller?)
Det skall vara lokala beslut om rovdjur som ska gälla och kommunerna ska själva avgöra om de har plats och intresse av att hysa varg inom sin kommun och då kommer väl vargen att hamna på Djurgården till slut där den är uppskattad.
JRF har ett medlemsförankrat beslut på nollvision och det står man för även om vissa uppviglare hellre står utanför och inte vill vara med och styra över besluten utan vill lämna över till Rovdjursföreningarna att fatta avgörande beslut helt oemotsagda. Det känns inte som ett genomtänkt allternativ så ta och fundera igen.
Solveig Larsson gör ett mycket bra arbete att på ett sakligt och konkret sätt (och visar att jägare även kan tänka och resonera, inte bara tjura och gnälla) påvisa problematiken med att ha frilevande vargar i ett land som inte har plats för frilevande varg. Värna den biologiska mångfalden.

10. Vargjakt

2013-01-30 17:34

Det hela är väl ganska genomskinligt: Det beviljas jakt i ytterområden,och förvägras jakt där de funnits längst=mest inavlade.
Det måste ju sägas:Vi har en kultur bland universitetsstuderade,biologer,urbana ornitologer o.dyl. som inte fört biologin ett dugg framåt på åtskilliga år,utan verkat som "Skräpforskare".Deras "forskning" har visat vad deras arbetsgivare har sagt åt dom att bevisa.
Vi har ju t.o.m. sett "forskare" som "tycker" att Dalarna och Värmland vore utmärkta områden att bevara rovdjur i.Att folk som är födda här "får skylla sig själva".
Allvarligt talat:Biologisk forskning är nåt helt annorlunda.

9. Ny ordf.

2013-01-30 17:09

Nu måste Solveig säga upp sig. En ny ordf. som VILL lyssna på medlemmarna bör väljas snarast.

8. Jag gör som tidigare år

2013-01-30 16:51

Går absolut inte ut på min fritid för att förvalta en vargstam i Sverige.
Låt myndigheterna göra detta med betalda utövare.
Låt er inte luras av detta skämt.

7. Wanström

2013-01-30 16:51

jag har förespråkat kaos i skogen en längre tid, och vi ska naturligtvis inte hjälpa till med den här "avlivningen" av varg.
Personligen tror jag att vi nu redan har det där kaoset närmare än vad vi kan ana, tror snart att höger hand inte vet vad den vänstra gör, "hos vissa personer".

6. Varför?

2013-01-30 16:51

Varför har JRF policyn att bara det finns en verklig rovdjurspolitik så kan förbundet tänka sig varg? Även om det som extremfall skulle bli som någon myndighetsperson sade till Samerna "ni får skjuta alla de andra rovdjuren, bara ni låter vargen vara" så är det inget som jag ställer mig bakom som djurhållare/kulturbetesvårdare, småbarnsförälder och viltvårdare. Och som jägarorganisation klingar det falskt. Fast jag aldrig jagat med hund så har jag förstått att det är en väldigt viktig del för många inom jägarkåren, varför offra det för en art som inte behöver finnas här?
Ändra omgående den baksluga formuleringen och stå raka i ryggen för och inför medlemmarna!

5. Myndighetsjakt?

2013-01-30 16:51

Jag förmodade att myndigheterna skulle utföra jakten, men så var det tydligen inte. Vilken jägare vågar skjuta en varg under denna jakt. Det är garanterat fel varg som blir skjuten, när alla undersökningar är gjorda och alla experter har uttalat sig. Då står ju skytten ensam och blir säkert misstänkt för grovt jaktbrott mm.

4. Uppenbarligen vill inte Du göra något åt saken

2013-01-30 16:50

Om jag förstått Solveig Larsons engagemang i vargkommitten med Din medverkan så har Ni inte tänkt göra något åt saken. Ni går ju tvärs emot kongressbeslutet nej till frilevande varg. Det betyder i princip att det är bra som det är. Det som återstår som resultat av Er medverkan är ju enbart att bestämma antalet vargar. Gissningsvis lär det väl inte bli färre än 180 snarare mångdubbelt i de områden där vargarna är tänkt att dessa ska befinna sig. Jag hoppas Du förstår att de svek som Du och Solveig är ansvariga för rimligen borde resultera i ett antal förändringar i förbundsstyrelsen och på kansliet.

3. Märkligt ändå....

2013-01-30 14:03

Vid varje annat läge, i samhället, där folk beklagar sig, när livskvaliteer försämras, när ekonomiska intressen påverkas, när faunan blir lidande, så hjälper man varandra att "bygga bort" problemen....

Man väger för och nackdelar mot varandra, man konsekvensutreder och minimerar negativ effekt....

När det gäller vargen gäller det motsatta, man experimenterar med idéer som sågas redan innan dessa lanseras, man sätter människor med egna agendor på beslutsposter, man tar på sig skygglappar och vägrar styvnackat att ta till sig av kritik.....

Varför är det så, vad hände med empati, medmänsklighet och demokratisk ordning...??

2. Det är...

2013-01-30 14:02

...noll frilevande vargar som gäller, även om avskjutningen hade varit flera hundra. Vi kan inte ha frilevande vargar i Sverige. Våga vägra varg i Sverige.

1. Bra Jobbat!!!

2013-01-30 14:02

Tänk på att en hand har fem fingrar,men lillfingret gillar alla och det är lättast att bli av med.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB