• Älgskadefondsföreningen

JRF-basen får dalastöd

NotiserPublicerad: 2013-02-10 16:30

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarnas län stöder förbundsordförande Solveig Larsson. Bakgrunden är att hon kritiserats internt i förbundet för sin medverkan i Vargkommittén, som är regeringens försök att medla i vargfrågan.

Det var vid ett telefonmöte med styrelsen i JRF:s daladistrikt den 9 februari som den interna kritiken behandlades.

– Styrelsen uttalar sitt fulla stöd för förbundsordförande Solveig Larsson i den nu inom förbundet pågående diskussionen, kommenterar länets vice ordförande, Bengt Larsson.

Frågan om hur JRF-Dalarna ser på ett fortsatt deltagande i Vargkommittén är bordlagd till nästa distriktsmöte i mars.

– Styrelsen har med stor nogsamhet satt sig in i ärendet och kan konstatera att förbundsstyrelsen vid sitt senaste möte beslutade att Solveig skulle fortsätta sitt deltagande i vargkommittén, tillägger Bengt Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Förtroendekris?

2013-02-13 10:45

Jag vänder mig i första hand till ledningen av JRF, ordföranden och förbundsstyrelsen men också till övriga förtroendevalda i distriktsstyrelserna, om det agerande som gått på tvärs
emot medlemmars och vissa inom förbundsstyrelsens åsikter. Detta är något som berör varje distrikt, varje distriktsstyrelse och varje medlem.
En ordförande som inte har en god dialog med övriga i styrelsen eller sina medlemmar är inget att sträva efter att behålla. Så är det i detta fall.
Ser man till dem medlemmar som skriver till styrelser, eller här på sidan, upplever jag som att övervägande anser att ordf går emot JRF's medlemmars vilja.
Inte heller förklarar ordf. vilka vinster som gjorts och vad som blivit bättre för medlemmarna genom hennes beslut.
Ordf. i förbundsstyrelsen eller i distrikten bör ta sina uppgifter under omprövning och ställa sig själva frågan. Är jag en tillgång för min styrelse och mina medlemmar eller inte.
En ordförande ska vara lyhörd, delegera arbetsuppgifter och inte ha åsikter i en diskussion eller i ett röstningsförfarande där det är ordförandes agerande och tagna beslut som behandlas.
Jag ser personligen inte att U-sala och Dalarnas distrikt, som det skrivits om här på sidan, har medlemmarnas stöd med det blinda stöd som deras distriktsstyrelser uttalat för förbundsordföranden.

21. Solveig Larsson...

2013-02-12 08:50

...reserverade sig inte mot beslutet. Enligt Solveig så fick man inte reservera sig!!! Låter väldigt underligt i en demokrati. Dom krav hon fick med sig ifrån förbundsstyrelsen har hon vad jag förstått inte framfört och ställt sig bakom. Hon verkar ha fegat ur i den frågan! Det var full ersättning till dom drabbade samt full ersättning till stängsling.

20. Inte en krona

2013-02-12 08:50

Mitt stöd till JRF kommer att avslutas med en gång och ingen medlemsavgift kommer nånsin att betalas in mer om dom sviker löftet på 0 vargar i svensk natur.

19. Ska det...

2013-02-12 08:50

...brisera? Det florerar spekulationer om en "knall" som kommer att inträffa på onsdagens Förbundsstyrelsemöte!
Ja just ja, det är den 14 feb dagen efter...

18. Malte vald som regionsombud

2013-02-11 17:02

Malte är vald som regionombud och ska då representera Örebro, Dalarna, Västmanland, Uppland. Han har nu fått styrelsen i Dalarnas stöd, men är det medlemmarna i dalarna som de utgår från? Eller kanske man köpt NV resonemang att folket i buskarna inte är något att bry sig om? Örebro samt Västmanland verkar då inte stödja den åsikten.
Det heter vargkommittén och är till för att nå ett samhällskontrakt där organisationer godkänt att de ska jobba för genetiskt livskraftiga rovdjursstammar. Det dokumentet står JRF med flera som undertecknare. Dokumentet blir ett tungt vägande då en ny proposition om rovdjur ska tas.
För mig blir det obegripligt när vi säger ”ingen frilevande varg” men vi ska jobba för genetiskt livskraftiga rovdjursstammar. Aha, vargen kanske inte hör till rovdjuren, så måste nog vara.
Min uppmaning till er medlemmar som än inte haft era avdelningsmöten, gå på dessa och gör era röster hörda, vill ni ha varg eller inte?

17. Vad är en ordförandes uppgift? Vilket beslut gäller?

2013-02-11 17:02

Under min verksamhetstid har jag kunnat studera olika chefstyper. En chefstyp är den som sitter som spindeln i nätet och styr sina medarbetare att utföra olika arbetsinsatser. Den motsatta chefstypen är den som inte litar eller tror på sina medarbetear utan gör allt arbete själv och arbetarna får sitta hema och möjligen bistå med råd. Som jag uppfattar vår ordförande tillhör hon den senare chefstypen. Sedan är det ju upp till var och en att ha förtroende för den ena eller den andra men det finns inget krav att något distrikt ska ens uttala sig i frågan. I det här sammanhanget är det resultatet av genomförd arbetsinsats som ska värderas. Det finns två val. Det ena är att till nästa kongress stå kvar vid beslutet 0 frilevande vargar. Det andra är att ändra beslutet 0 frilevande vargar till att JRF står för gynsam bevarandestatus med det vargantal som då blir nödvändigt. Enligt vargkommittens sammanfattning har Solveig Larsson och därmed JRF tillsammans med Rovdjursföreningen,Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och SJF med flera ställt sig bakom gynsam bevarandestatus för varg. Ingen kan påstå annat än att JRF därmed har ändrat sitt kongressbeslut 0 frilevande vargar. Vad är det som gäller. Det är den förklaring jag tror samtliga medlemmar i JRF vill ha svar på och svaret får inte vara 0 frilevande vargar gäller mot medlemmarna och gynsam bevarandestatus gäller mot myndigheter.

16. Jag väntar

2013-02-11 10:07

med intresse på vad Västerbottensdistriktet har för åsikter.
Regeringen har tillsatt en vargkommitté och det är synnerligen dumt om inte JRF har med en representant i kommittén. Möjligheten att reservera sig försvinner inte om exv JRF har andra åsikter.

15. Nu vet jag

2013-02-11 10:06

Enligt daladistriktet så har inte Solveig lämnat sitt medgivande till Åsiktsförklaringen, hon står inte bakom den. Detta trots att JRF finns med under namnteckningarna och texten tillsammans med övriga organisationer. Hon har inte skrivit på, hennes namnteckning finns inte med. Hon är emot en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Det slog mig plötsligt: Kan det vara så att alla organisationer som står uppräknade under de två namnteckningarna egentligen är emot Åsiktsförklaringen? Det blir ju slutsatsen av Dalarnas resonemang.

14. Varför?

2013-02-11 10:06

Varför ska JRF sitta med i vargkommitten? Kan man få ett svar av Malte?

13. Hur är tågordningen.

2013-02-11 08:40

Om man sitter med i en kommitté som representant och inte är överens med mötesbesluten skall man då inte reservera sig och dessutom göra en skriftlig reservation i ärendet, om inte detta är gjort har man väl accepterat det som mötet bestämt? Så med denna tågordning om den nu stämmer borde väl allt vara klarlagt vad som gäller i frågan.

12. Fel fråga!

2013-02-11 08:40

Frågan handlar inte om DELTAGANDE i vargkommitten. Frågan om förtroende handlar om det gemensamma kontraktet som JRF ställt sig bakom i vargkommitten. Dvs ett uttalande som innehåller en fortsatt vargpolitik som gynnar en långsiktigt frilevande vargstam. (i korthet).
FRÅGAN är om Dalarna ger sitt fulla stöd till DET UTTALANDET?

11. Må hända 1 och 3...

2013-02-11 08:39

...att vargkommitten är ett skämt men stå kvar och håll ihop leden. Den svagaste länken är den som får kedjan att rämna.

10. Livskraftig vargstam i Dalarna?

2013-02-11 08:39

Nämen va kul att Dalarna tar på sig att hysa den livskraftiga vargstam som Solveig säger sig vilja ha i Sverige. Då kanske vi slipper dem här i Stockholm.... "Skämt" åsido, de Ryska vargarna i Sverige skapar allt större problem, inte bara i direkta dödssiffror, men även genom att totalt rasera myndigheters och rättsväsendes förtroende, för att inte tala om avskyn som byggs upp mellan betraktande människor i stad och drabbade människor på landsbygden. Kanske Dalarna kan ta på sig att husera en livskraftig sub-population av de Ryska vargarna i Sverige så kan resten av Sverige förskonas! Bra JRF Dalarna! Hoppas ni hör ironin.

9. Hoppas att det ....

2013-02-11 08:39

..finns personer som går in och reder upp i de olika Distriktsstyrelserna efter kommande årsmöten.
Det är väl så att vi ska ha personer som företräder medlemmarna i organisationen? Inte personer som är jasägare i sitt distrikt, för att bli i ihågkomna, för att de inte förstod sitt bästa...
Är man påläst, så svarar man på frågor, inte citerar Ingmar Stenmarks kloka ord. Det inger inte förtroende...

8. hmmm...

2013-02-11 08:38

Det finns 20 distrikt till... hur ställer dom sig??
Dalarna är bara 1/21... eller 4,76% av hela JRF om man så vill...

7. Regeringen vill medla ????

2013-02-11 08:38

Dom har alltså sagt att dom inte är part i målet! Vilket skämt!
Ska regeringen medla mellan djurhållare och EU? Då måste vi börja med att gå ur EU!

6. Vilket syfte...

2013-02-11 08:37

...fyller vargkommittén? Sitta och lova en sak på mötena, sen springa hem och göra tvärtom! Vargkommittén har väl inte hittills tillfört annat än ännu fler frågetecken?

5. 2014

2013-02-11 08:37

Dags att gå ur.Hur gör man?

4. Trevlig läsning

2013-02-10 18:54

Tack Dalarna, ni räddade i vart fall min söndagskväll!

3. Nu vet inte jag

2013-02-10 18:54

Hur jag ska göra om jag ska gå ur JRF.

2. Nu är det...

2013-02-10 17:29

..dags att hela historien i detta publiceras i J&J papperstidningen.
Medlemmarna bör få insyn i denna historia. Även dom som inte läsare på Webben...

Redaktionell kommentar:
Jag sitter just nu och försöker få in så mycket som möjligt av alla turer kring Vargkommittén i marsnumret av pappersupplagan. Det börjar bli trångt på de sidor som är kvar, men ambitionen är att få med huvuddragen i alla synpunkter.
Anders Ljung, chefredaktör

1. Så är det

2013-02-10 17:23

Vargkommitten är ett skämt .

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB