• Pinewood

JRF begär tolkning av allemansrätten

NotiserPublicerad: 2009-01-28 11:08

Jägarnas Riksförbund vill ha en regeltolkning kring allemansrätten för att stävja att den utnyttjas kommersiellt.
Förbundet konstaterar att de kommersiella och andra aktiviteterna på marker, med hänvisning till allemansrätten, ökar. Det finns även ökade problem för jakträttsinnehavare och markägare att bedriva jakt- och viltvård på effektivt och säkert sätt.
Några exempel på aktiviteter där utövarna ofta låter bli att tillfråga markägare och hänvisar till allemansrätten är när uppköpare organiserar bärplockning, ridning och ridskolor, terrängkörning med olika motorfordon och när hundorganisationer ordnar utbildningar.
– Jägarnas riksförbund ser allemansrätten som en självklar del av den enskildes rätt, men överutnyttjande måste stävjas, skriver riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin. Han vill även att Naturvårdsverket informerar allmänheten och övervakande myndigheter om vad som gäller.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Till anonym 2009-02-02 23:28

2009-02-03 22:27

Citat ”Sluta gnälla som några kärringar och fixa ett system som gynnar alla istället.”
Ett bra förslag, måhända, men du måste vända dig till EU med det, för det är EU som kommer att kräva av medlemsländerna att äganderätten ”harmoniseras” och då ryker allemansrätten. Det är redan på gång.
Tror du att rovdjurspolitikens våldtäkt på glesbygden gör markägare särskilt vänligt sinnade gentemot stadsbor i allmänhet?

6. Tänk om...

2009-02-03 00:25

Vi som verkligen kan samsas och tycker att skogen är till för alla är tack och lov i majoritet än så länge!
Tänk om skogen skulle stängas och bli privat för bara markägare och jägare... Eller häst och hundfolk...
Hos oss kan alla njuta av naturen, och glädjas åt andras intressen. Vi jägare smsar stallarna i området och sitter i lugn och ro på våra pass, övrig tid har ryttarna glädje av skogen, och bärplockarna, vandrarna och hundföreningen.
Tänk vad lite samarbetsvilja kan göra livet enkelt!
Sluta gnälla som några kärringar och fixa ett system som gynnar alla istället.

5. EU-rätt går före svensk rätt.

2009-01-29 20:09

I EU finns ingen allemansrätt av svensk/norsk typ och den svenska allemansrätten är ifrågasatt. EU kommer att harmonisera sin lagstiftning om äganderätt och då kommer allemansrätten att försvinna.
Med tanke på all skada de stora rovdjuren ställer till med för markägarna så vore det en liten kompensation att ta bort allemansrätten. Som grädde på moset skulle man kunna få bort alla Rovdjursföreningsmedlemmar och SNF-are som springer omkring och försöker ”skydda” vargar och andra skadedjur. De stör djurlivet i övrigt och orsakar många tragedier under yngelperioden med övergivna fågelbon och djurungar.

4. Allemansrätten måste bevaras

2009-01-29 17:48

Den enskildes rättighet att vistas i naturen är skyddad i grundlagen. Men en dom i högsta domstol 1996 ger vägledning hur allemansrätten skall tolkas i samband med kommersiell organiserat friluftsliv.
"Allemansrätten kan utnyttjas kommersiellt av många personer samtidigt men om ett sådant nyttjande innebär påtaglig skada eller olägenhet kan det medföra att allemansrätten inte längre får utnyttjas på det viset", konstaterade högsta domstolen.
Markägare kan också hänvisa till jordabalkens 3kap 1§, där står skrivet "Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen."

3. Detta är en viktig fråga

2009-01-29 13:09

Markägares rättigheter är viktigare än andras intressen. Entreprenörer ska inte kunna slår mynt utan markägaravtal. Det är en principfråga.

2. Skogstorparen

2009-01-29 13:09

Jo, det är en fin grej vi har allemansrätten. Men dessa ridande på våra skogsvägar och viltstigar utan till notis om det blir markskader, de får gärna rida när det är jänligt väder, men inte när skogsvägar och stigar blir som gyttjebad och granar och tall intill viltstigarna dör på grund utav skador på rötterna.

1. hundorganisationer

2009-01-29 00:23

Jag hoppas inte alla hundorganisationer dras över samma kam .vi i våran sbk klubb har ett gott samarbete med våra jakträtsinnehavare o vi samsas väldigt bra ihop med våra verksamheter ..det kallas för förståelse för varandras verksamhet och att ha en dialog.
Jag gillar inte heller när hundorganisationer tar för givet att hålla kurser i skog o mark utan att prata med markägare.
Dock tycker jag det vore synd om allemansrätten fick större rätt till tjuriga jägare att avvisa folk från sina marker.det finns alldeles för mycket översittar fasoner bland jägare.(Är själv jägare o jakträttsinehavare).
Så länge inte hundorg mfl jagar viltet och säger till att dom är i skogen så stör dom inte mej
med andra ord låt allemansrätten vara.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere