• Älgskadefondsföreningen

JRF-distrikt manar till eftersöksbojkott

NotiserPublicerad: 2012-06-23 15:34

Uppsaladistriktet av Jägarnas Riksförbund uppmanar medlemmar som berörs av varg att bojkotta eftersök på trafikskadat vilt. Men man ställer sig inte bakom Svenljungagruppens strejk – eftersom deras mål är 210 vargar.

Det är debatten som uppstått efter JRF:s förbundsstämma, då delegaterna enhälligt sa nej till att stödja en eftersöksstrejk, som nu får JRF Uppsala att komma med ett förtydligande.

Nollvision
– Vi uppmanar jägare som berörs av vargar att bojkotta eftersök på trafikskadat vilt. Men vårt ställningstagande är inte kopplat till Svenljungagruppen, som vill ha 210 vargar. Vi gick tidigt ut med att vi har nollvision, säger Leif Yttergren, som sitter i styrelsen i JRF Uppsala.
Uppmaningen till bojkott är en protest mot den havererade vargpolitiken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Till ejnert inl.18

2012-06-26 13:09

jag håller med dig i ditt inlägg.

18. Din tanke förstår jag

2012-06-26 12:01

Men Kjell Lennartsson jag antar att du är medveten om att antalet vargar enligt där forskare är inblandade hitintills aldrig har eller kommer att stämma i antal därför är jag motvalls till tilltron på denna metod och jägarna blir dessutom förda bakom ljuset,, negativ inställning tja men vem har inlett denna cirkus och lek med siffror, därför sitter min åsikt klockrent där den sitter.

17. Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen inl.16

2012-06-26 08:37

Du skriver följande.

Hittills så har man räknat antalet revir och multiplicerat med 10 för att få antalet. Det sättet har accepterats av de flesta inblandande parter hittills.

Nu är det så här Kjell, någonstans har jag sett att denna beräkning misstämmer, jag lovar att fördjupa mig kring just detta beräknesätt.

Är det så att det skulle stämma kommer jag även att nämna så.

Men har sett andra uppgifter om att det skulle vara en förskönande och accepterande uträkning i förhållande till verkligheten och antalet.

Jag skall varken säga bu eller bä för stunden, men jag återkommer på vilket det är utav dom.

16. Svart Ejnert

2012-06-25 22:11

Du frågar hur vi tänkt lösa räknandet av antalet vargar. Givetvis så är det allra lättast att räkna till noll men att slippa så lätt undan tror vi inte är juridiskt eller politiskt möjligt.
Vi anser att antalet som vi talar om som tak skall gälla från den 1:a april varje år. Givetvis så är det oberoende forskare som skall räkna antalet tillsammans med jägarkåren som är den grupp i samhället som rör sig mest i naturen. Hittills så har man räknat antalet revir och multiplicerat med 10 för att få antalet. Det sättet har accepterats av de flesta inblandande parter hittills.
Återigen förtydligande. Vår önskan är inte 210 vargar utan så lite varg som är juridiskt och politiskt möjligt.

15. Svar SMSL

2012-06-25 22:11

Nej SMSL ,vi spelar inte i händerna på rovdjursromantikerna. Rovdjursromantikernas mål är flera tusen vargar. Liljelunds utredning föreslår 450 vargar som golv och obegränsad tillväxt uppåt. Vi anser vi skall ha minsta möjliga antal och att vi skall förhandla fram ett tak som skrivs fast så att vi slipper hålla på och bråka med okunniga Östermalmsbiologer varje år. Huruvida taket skall vara 210 vargar kan vi diskutera beroende vad sårbarhetsanalysen kommer fram till. Men av ekonomiska själ kan vi aldrig acceptera en större stam än 210 vargar. Skulle sårbarhetsanalysen visa att vi kan hävda gynnsam bevarande status på 100 vargar så kan taket ligga lägre, kanske 120 - 150 vargar. Tyvärr så är det inte juridiskt möjligt att få till ett tak på 0 vargar. Det är inte heller politiskt möjligt. Däremot så förstår nog många kloka storstadsmänniskor att man bör se till att skada landsbygdens befolkning så lite som möjligt och därför tror vi på att vi kan få gehör för ett tak om max 210 vargar om vi kan uppfylla både juridiska krav och politiska krav.

14. Västmanlands inställning

2012-06-25 17:23

Är glasklar, så länge ingen myndighet i detta land där dom fega politikerna bestämmer som magbesvär så fort EU ställer frågan "vad menar ni" så länge har vi ingen förvaltningsplan på övrigt vilt och då måste frågan om U-LÄNS inställning bli noll frilevande vargar, för här skroderar politiker om att förvara arter till dom efterlevande, detta bör väl gälla alla arter, värre struntprat går inte att uppbringa i dagens samhälle med totalt avsaknad av ryggrad hos styrande partier, för inget absolut inget parti har mod att tala om för Bryssel hur läget har blivit.

13. Ni får ursäkta mig

2012-06-25 11:36

Det låter som en bakvänd auktion på nåt sätt.
Men till Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen,vi vet alla vad ni står för,absolut inget fel med det,men jag tror större delen är faktist för noll frilevande vargar.
På något sätt med tanke på vad ni står för,spelar det inte rakt in händerna på rovdjurs romantikerna?
Dom kommer naturligtvis att gripa minsta lilla chans att bevara vargen,dom kan komma att resonera allt är bättre än inget,hoppas ni förstår min tankegång här.
Det uppsala gör är ett rent 100 procentigt budskap,alltså noll frilevande vargar.
En sista fråga till er,är det möjligt att ni överhuvudtaget kan ena er med andra som står för noll frilevande vargar ?
Och en fråga även till
ejnert, ordförande för JRF Västmanland
som jag uppfattar er,så verkar ni ha liknande inställning som jrf uppsala är det rätt uppfattat ?

12. Till Svengljunga gruppen

2012-06-25 10:00

Vi antar att eran önskan om 210 djur blir verklighet, vem har du tänkt skall vidimera att antalet inte blir fler än just dessa 210 djur, planen är mer än dåligt tänkt. Eller har du något trollspö som löser den ekvationen, därför ställer sig inte Västmanlands län bakom denna fullständigt ogenomtänkta plan och dessutom dom valpar som föds varje år eftersom ni envist pratar om ett specifikt antal, lös detta och återkom så kan vi snacka vidare, tyvär är problemet olösligt tills varje varg har ett personligt chips runt halsen vilket också är en utopi.

11. Svar John Erik Mårdner

2012-06-24 21:24

Jag är inte enig med dig då du säger att landsbygdsbefolkningen är en betydande del av röstberättigade delen av befolkningen. Vi är i klar minoritet. Svenljungagruppen driver en eftersökstrejk och då tycker vi att man måste ta ansvar och sätta upp realistiska krav. Om man strejkar för högre lön så kan man inte kräva 100 % i lönepåslag varje år. Det är inte realistiskt. Att driva en eftersöksstrejk med krav att vi måste utrota vargen från Sverige igen innan vi går tillbaka och gör trafikeftersök är inte realistisk. Visserligen så kan vi se det omöjliga att ha varg i kulturlanskap och i renbetesland. Men så mycket har jag varit med i denna debatt att jag inser att de urbana människor som vi har att göra med inte har någon kunskap om jordbruk, renskötsel eller jakt utan ser dessa näringar som något som skall bekämpas till förmån för vargen. Därför tar de inte hänsyn till Jägarnas riksförbunds ställningstagande utan ser de som mycket provocerande och kallar det varghat. Det är inte svårt att få med sig förledda stadsmänniskor i denna kampanj att motverka varghatet och så utmynnar det i att vi inte kommer någonstans och vargstammen växer vidare. Nu är vi inne i ett mycket känsligt läge i vargdebatten där vi jägare, renägare och bönder borde ställa tydliga och realistiska krav som är möjliga för våra politiska partier att stödja. Vi anser att våra krav om ett tak på 210 vargar är realistiskt och bör gå att förena juridiskt med de EU avtal som vi skrivit på.

10. Förstå mig rätt nu och hjälp mig att minnas

2012-06-24 21:22

Om en regering manipulerar systemet till sin egen fördel (om man kan bevisa det) Och tar parti för olika instanser.
Och även dom som jobbar under regeringen,myndigheter som typ polis Åkl. lst nvv osv.osv Där man medvetet åsidosätter folkets säkert med mera.
.
Kan man inte då avsätta den sittande regeringen,då dom åsidosätter demokratiska spelregler gång på gång ?

Har inte något liknande hänt i sveriges historia någonstans ? det ringer faktist en klocka någonstans.

Finns det någon med politisk kunskap och minne som kan kasta ljus på detta tro ?

Denna regering för sverige medvetet till botten.Kan man då inte avsätta då den sittande regering ?

Kan exempelvis ni på red kunna kommentera till detta på nåt sätt?

9. Kjell Lennartsson

2012-06-24 14:48

Jag håller inte med dig ang ett tak på 210 vargar. Jag ser och förstår vad du menar, att chansen till ett politiskt samförstånd ökar. Tyvärr måste vi inse att en sådan eftergift har ingen effekt, Jägarkåren måste gå den hårda vägen. Säger vi noll-version varg och ja till eftersöksbojkott så är nog detta enda vägen för att nå ett acceptabelt resultat. Sveriges politiker måste inse att Jägarkåren inklusive genererande verksamheter omfattar kanske den största av alla röstberättigade grupperingar i samhället. Vilket betyder att Regering och riksdag MÅSTE ta itu med förändringar med EU.
Sverige har faktiskt inget annat val. De partier som har för avsikt att bilda regering 2014 måste lyssna och tyda signalerna vart Sverige är på väg med den nuvarande rovdjurspolitiken. Sveriges regering måste arbeta för Sveriges självständighet, suveränitet och bestämmande över den stora ekonomiska resurs som Sverige har i alla viltvårds och jaktliga frågor.

JRF distriktet och Västerbottens älghundklubb har sagt nej till frilevande varg. Hur distriktet och älghundklubben ställer sig till eftersöksbojkott finns det nog inget beslut på ännu.
Men utan att gå händelserna i förväg så förmodar jag att de flesta hundägare i Västerbotten stöder bojkotten på eftersök av trafikskadat vilt.
Vi jägare och alla affärsdrivande företag i den jaktliga branchen måste vara vaksamma på de huliganer och terrorgrupper som utgör motståndargrupper till viltvård och jakt och som utgör ett stort hot mot hela samhällsordningen. Vi ska med kraft slå tillbaka. Vi ska inte låta oss slås ned av de grupper som saboterar vår verksamhet. Behöver vi hjälp så är det polisens skyldighet att ställa upp till vårt försvar om vi blir attackerade, utsatta för hot och förstörelse.

8. Uppsaladistrktet

2012-06-24 11:04

Ja, det är rätt uppfattat. Vi i uppsaladistriktet gick tidigt ut med nollvision av varg och det beslutet står fast och har fått ökad aktualitet efter fårmassakern i helgen på Gräsö.

7. sådärja...

2012-06-24 11:04

det ena ger det andra och äntligen kommer något från förbundet man kan sälla sig till helhjärtat...får vi be flera distrikt följa efter nu...

6. Äntligen,

2012-06-24 11:04

hoppas fler ansluter.

5. Helt rätt, man kan delta, men inte svälja 210 vargar.

2012-06-24 11:04

För jag anser att vi inte skall ha några frilevande vargar i Sverige, med en tät och omfattande tamdjurshållning och våra traditionella jaktformer. Jag tycker det är bra med Riksjägarnas egna form av eftersöksbojkott, som stöder helt i den delen Svengjunga. Sedan blir det den spontan Traktordemonstration sönd 24 juni kl. 1430 på Öregrundsvägen vid timmerupplaget, då vi kör i kolonn mot Uppsala för att visa vårt missnöje med vargpolitiken.

4. Fötydligande från Svenljungagruppen

2012-06-24 11:03

Svenljungagruppen jobbar för att Sveriges politiker måste förstå att vi måste ha ett tak på max 210 vargar. Om man jobbar för ett tak så betyder det inte att vi jobbar för att vi skall ha 210 vargar som felaktigt skrivs i artikeln.
Vi jobbar för att vi skall ha minsta möjliga antal som vi kan komma undan med enligt de avtal som vårt land skrivit på mot EU. Vi har skrivit på att vi skall ha gynnsam bevarande status vilket vi inte kommer undan. Vi kan givetvis försöka säga upp detta avtal som tydligen Schweiz har på gång och det finns en öppning här men att få politisk majoritet för det är nog inte möjligt.
Om vi missar möjligheten att få till ett tak nu i höst när vi skall lägga fast vår rovdjurspolitik så vet vi att många av våra gröna näringar kommer att få extrema problem, jakten kommer att raderas på ännu fler platser.
Nu har miljödepartementet beställt en sårbarhetsanalys där man räknar ut vilket minsta antal vargar som skall behövas för att Sverige skall klara att inte utrota vargen inom 80 år. När man beräknar en sådan analys så hänger det väldigt mycket på om man kan få acceptans för att förbättra inavelsgraden hos vargen. Om vi jägare kan gå med på att hjälpa till med att förbättra den genetiska statusen på vargen så har vi möjlighet att få till ett tak. Om vi motsätter oss att hjälpa till att förbättra inavelsgraden så kommer varglobbyn att kräva obegränsad vargstam och de kommer att få igenom sina krav genom att hävda hög inavelsgrad. Att i detta läge gå på en nollvision anser vi därför är en stor risk för att allt då går oss ur händerna. Den risken vill vi inte ta. Därför stödjer vi jägareförbundets linje där man är med i förhandlingarna och jobbar mot att få till ett tak.
Vi vill också påpeka att om vi skall ha varg i Sverige så måste den vara statsfinansierat fullt ut. Att vi som bor på landet skall finansiera detta nästan helt själva är uteslutet. Om staten inte ställer upp med finansiering så anser vi inte heller att vi kan ha frilevande varg i Sverige.
Bra att ni stödjer en strejk !

3. Ytterligare frågor till Leif Yttergren JRF Uppsala

2012-06-24 11:03

Ska strejken upphöra när det inte finns några frilevande vargar i Sverige? Eller upphör den när regeringen sätter sig vid förhandlingsbordet?
Är det bara dom som har problem med varg som ska strejka eller är det OK med sympatistrejk.
Många frågor blir det!!!

2. Bojkott?

2012-06-24 11:02

Bojkotta vildsvinsjakten istället, då kanske stabor golfare mm. börjar fatta!!

1. Fråga till Leif Yttergren JRF Uppsala

2012-06-23 15:56

Denna eftersöksstrejk, har den som utgångspunkt noll frilevande vargar är det korrekt uppfattat ?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB