• Älgskadefondsföreningen

JRF-distrikt sa nej till upprop

NotiserPublicerad: 2013-06-28 13:44

Jägarnas Riksförbund (JRF), som vid årets stämma skrev in ett nej till frilevande varg i rovdjurspolicyn, har valt att inte stå med i uppropet i Brukardokumentet.

JRF-ledningen fick en förfrågan om att delta och lät dokumentet gå ut på remiss bland distrikten.

– Förslaget till dokument har i demokratisk ordning varit ute på remiss till alla distrikt. Förbundsstyrelsen fattade beslut om att inte delta utifrån att en majoritet av de svarande distrikten sade nej till deltagande. Merparten av dokumentet står vi bakom och det vet initiativtagarna, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Anders E

2013-07-02 09:18

Å sjutton! Är det ett krav att man hämtar statistik från statliga rapporter?
Du drar dig minsann inte från att dra avancerade slutsatser av statistik hämtad från tidningsartiklar. se "Hundangrepp på tamdjur" här: http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=12
Jag noterar att dina slutsatser, eller ska jag säga antaganden och gissningar, enligt SRF t.o.m definieras som FAKTArapporter, men fortsätt ni bara. Sanningen vinner alltid i längden.

13. Mats

2013-07-01 16:58

i vilken statlig rapport hittar du "din statistik" över SRFs användning av bidrag från NV?

12. OK Anders Ekholm

2013-07-01 09:07

Då är vi överens då. Gynnsamma bidrag har fram till 2011 inneburit att fårhållningen inte minskat trots ökande rovdjursstammar. I övrigt hänvisar jag till Tyskterrier's kommentar.
Ja, statistik är, använt på rätt sätt, väldigt kraftfullt men du känner igen det här eller hur?: "Fel igen. De drygt 20 familjegrupper som finns, berör totalt sex län motsvarande 23 procent av landets yta. Dessutom tillkommer nu ett antal län som hyser stationära vargetableringar både norr och söder om huvudbeståndet. Och utslaget på hela landet har vi en vargtäthet på bara 0,5 vargar per tusen kvadratkilometer och ligger därmed på ca 20:e plats av alla Europas vargländer."
Inget större fel på siffrorna och om man gör det samma med uppgifter hämtade från SRF senaste verksamhetsberättelse kan det se ut så här:
1.000.000 (i direkta bidrag från NVV) delat med 2000 timmar stängselarbete = 500 kr/t (skattefritt!) för det SRF kallar ideellt arbete.
Sedan 1997 har man arbetat totalt 8.800 timmar med stängsling. Bara de senaste 5 åren har SRF moittagit över 7.000.000 kr i direkta bidrag från NVV. Det blir nästan 1000 kr/t för "ideellt" arbete.
Vad blir ersättningen per meter stängsel? Högre eller lägre än det en fårägare får från länsstyrelsen? (om h*n får något alls ...)
Inget större fel på siffrorna här heller, eller hur? Man kan åstadkomma mycket med statistik...

11. # 9 och 10

2013-06-30 19:09

Mats, i din referens till fåravelsförbundet står ingenting om att fårnäringen minskar. vad de säger är att konsekvensen med rovdjur blir ett landskap utan betesdjur, mjölk och kött. De som du hävdar VET, har uppenbarligen ingen kontroll på sin egen verksamhet. vad jag vet är hämtat från Jordbruksstatistisk årsbok och där har fårnäringen en mycket positiv utveckling, trots varg och andra rovdjur och detta som ett resultat av gynnsamma bidrag.

Visst, rovdjur ställer till problem för tamdjursägare och det är olyckligt, men går att minimera med riktiga stänngsel och ökat egenansvar. Hur stort är dock problemet utifrån antalet angripna betesdjur. Jo, under det senaste fem åren har i genomsnitt mindre än en promille av landets alla får årligen angripits. Det i sin tur är sannolikt bara en bråkdel av alla andra förluster i form av sjukdomar mm och inte minst angrepp från lösspringande hundar.
Det vore bra om fler än jag använde sig av statistk, faktaunderlag mm i argumentationen, än vad man mestadels kan se på det här forumet.

10. Anders Ekholm

2013-06-29 19:23

kan inte på fullt allvar mena att om fåraveln mot förmodan ökar så
är det ett bevis på att vargen inte är något hot mot den....mycket dumt skall man höra innan öronen trillar av,kanske dags för honom att tänka till lite i stället för att intill dumhet alltid försvara vargens etableringar...vem vet kanske nån skulle ta honom på allvar nån gång i mellanåt i alla fall i så fall...

9. Anders Ekholm

2013-06-29 19:23

Din tolkning av statistiken står i ganska bjärt kontrast till fåravelsförbundets (de som vet?) nyligen presenterade uttalande, eller hur?
Vad är det nu man säger om statistik....?
Jag har noterat att du ganska ofta bygger din argumentation på statistik.
http://www.faravelsforbundet.com/startsida/foerbundsnytt/1234-stammouttalande-fran-svenska-faravelsforbundet

8. # 6 och 7

2013-06-29 17:46

Enligt Svensk fårnäring (Jordbruksverkets statistikrapport 2012:07) anges att 78 % av landets fårföretagare planerar att behålla eller öka antalet får i sin verksamhet under den närmaste treårsperioden. De som planerar att minska är främst de med färre än 9 får, dvs. hobbyverksamhet, eller företagare äldre än 64 år. Små enheter minskar till förmån för större och det har med ekonomi och väldigt lite med rovdjur att göra.

Calle, 1980 hade 161 000 tackor och baggar i landet, sen kom vargarna och nu har vi 297 000, en ökning med 84 %. Hur det ser ut i dina trakter vet jag inte, men i Örebro -som SJF anser vara det vargtätaste länet- så har antalet får ökat med 164 % sedan millenniumskiftet. I ett annart vargtätt län Dalarna, är ökningen 75 %
Kom inte och hävda att vargförekomsten är ett hinder för fårnäringens utveckling. Det är inte trovärdigt och ni gör er bara till åtlöje. Sker förändringar i framtiden så är det mer en fråga om förändrade bidrag och inte beroende på vargförekomsten. Det är min fasta övertygelse.

7. Kom och räkna Anders

2013-06-29 14:13

Du är välkommen upp att räkna fåren mellan Stöllet och Långflon. Sen kan du ta reda på i dina statistiktabeller hur många det uppskattningsvis fanns 1982.

6. Lugna ner dig Anders Ekholm!

2013-06-29 14:13

Det märks att du tillhör SRF på ditt sätt att hantera statistik. Den officiella statistiken från Svenska Fåravelsförbundet visar att ett trendbrott inträffade 2012 och att produktionen av lammkött då för första gången på många år minskade med några procent. Detta är mycket allvarligt eftersom efterfrågan på ekologiskt, närodlat lammkött aldrig varit större samtidigt som importandelen nu är uppe i 70%! Glädjande är att det startas många nya fårgårdar i relativt vargfria områden. Men hur många nya fårgårdar det kunde ha varit utan vargproblemet, det vet ingen. Att många små gårdar i skogsbältet lagts ned de senaste åren är däremot väl känt. Jag vill bara påminna om Rörbo Gård, där inte bara fårproduktionen i stort sett upphört. Även oersättliga Ramsar-klassade våtmarker ingående i Natura 2000 har förstörts på grund av att strandängarna inte längre kan betas efter omfattande vargangrepp.

5. Calle Seleborg

2013-06-29 10:08

säger att medan JRF laddar bössan så dödar vargen boskapen. Hmm, hur kan det då komma sig att antalet får i det mellansvenska vargbältet ökat med drygt 50 % sedan milleniumskiftet? Han pratar skit helt enkelt.

4. Ett strategiskt ...

2013-06-29 10:07

... misstag av JRF. Det går att rätta till om vilja finns. Samma sak gäller LRF.
Uppropet har ju redan skapat panik inom SRF och SNF, som känner sig tvungna att börja prata om ännu en utredning ... allt för att fördröja förloppet ...
Ett smått löjligt agerande, eftersom Tom Arnbom (WWF) så sent som för en vecka sedan gick ut och sa att Sverige har aldrig haft så mycket vilda djur som nu.

3. Skulle Solveig

2013-06-28 15:49

kunna precisera för medlemmarna om vad man står bakom i dokumentet och vad man inte ställer upp på i stället för att svara som artikeln återger...

2. Misiv (krångligt ord)

2013-06-28 15:49

Men skriv då för sjutton ett misiv som håller med i huvudsak om det mesta i uppropet men att ni förespråkar 0- vargar p.g.a. konsekvenserna för landsbygden.
Vi måste samarbeta för att nå fram till politikerna. Det är inte för sent ännu att göra detta.
Sunt förnuft.

1. Tankefel av JRF

2013-06-28 15:49

Ett tyst medgivande av JRF är sett ur Eks sida ett avståndstagande. Man har här tydligen missuppfattat budskapet i brevet. Att se till att EUs eget regelverk uppfylls betyder inte att man säger ja till varg i jordbruksbygd i hundratals år framåt. Som det är nu kan man säga att medan JRF laddar bössan dödar vargen boskapen och livskvaliten i landsbygden. En död landsbygd tar generationer att återskapa. Vår har formats under millenia.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB