• Allmogejakt

JRF får inte ta del av jaktkortsregistret

NotiserPublicerad: 2009-08-13 23:36

Jägarnas Riksförbund, JRF, nekas ännu en gång tillgång till uppgifter ur jaktkortsregistret, denna gång av Kammarrätten, trots att Jägareförbundet fick rätt när det gjorde motsvarande överklagande.

JRF påpekar i sitt överklagande att de aktuella uppgifterna redan lämnas ut till Svenska Jägareförbundet, och att det är fel att göra skillnad mellan organisationerna. JRF har för avsikt att hantera de aktuella uppgifterna med hög säkerhet och att de inte blir tillgängliga för fler än fem personer. Men det räckte alltså inte.
JRF:s generalsekreterare Per Wanström ställer sig frågande inför domen:
– Vi är två organisationer som har anslag för det allmänna uppdraget inom viltförvaltningen. Vi har samma behov av att nå jägarna och därför behöver naturligtvis även vi tillgång till jaktkortsregistret, säger Wanström och fortsätter:
– Även Jägareförbundet överklagade Naturvårdsverkets beslut för ett antal år sedan. Jägareförbundet fick då rätt, men i vår nya ansökan fick vi avslag – trots att vi kan visa att vi har högre säkerhet än vad Jägareförbundet åberopade i sin överklagan.

Känsliga uppgifter
Naturvårdsverket ansåg att ett utlämnande skulle vidga kretsen av de som har tillgång till dessa mycket känsliga uppgifter samt att ett bifall riskerade att få prejudicerande effekt. Eftersom det inte stod klart att de begärda uppgifterna kunde lämnas ut utan fara för att vapen eller ammunition kunde komma till brottslig användning avslogs begäran.
Kammarrätten gör alltså samma bedömning som Naturvårdsverket i fallet med JRF och avslår överklagandet.
– Vi har inte tagit ställning till om vi ska vidare. Vi måste först analysera domen bättre, säger Per Wanström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Undran?

2009-08-16 17:12

Varför Jägareförbundet och inte JRF? får den ena ska den andre ha samma tillgång till uppgifterna oavsett mjölblandningar!

5. Va nu

2009-08-15 01:01

Ingen människa har rent mjöl i påsen, inte ens Moder Theresa. Inte en jävel ska ha koll på mig, det är upp till mig att avgöra..slutsnackat

4. Rent mjöl.

2009-08-14 22:13

Tomas och Anonym, har man rent mjöl i påsen så gör det inget om dom snokar!

3. Tomas i Sala

2009-08-14 13:25

Svenska Jägarförbubdet måste ha tillgång till registret för att kunna sköta det allmänna uppdraget, säger man. Detta verkar enbart bestå av att skicka inbetalningskort till dem som inte är medlemmar. Tanten har inte direkt järnkoll på om jag är med i det ena eller det andra förbundet. Rätt vad det är slinker det med vid en betalning och så är man medlem i sv.jägarförbundet. De 50 mille de får av skattebetalarna är väl till för att täcka kostanden för frimärken för utskicken 2 gånger om året.

2. Håller med...

2009-08-14 11:24

...om att det inte ska snokas, MEN detta beslut borde även gälla Svenska Jägareförbundet! Varför ska de få snoka?

1. Helt rätt

2009-08-14 09:18

Vad fasen skall JRF ha tillgång till jaktkortsregistret för.
Jävla snokande i personregister har vi nog av.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB