• Pinewood

JRF kvar i Vargkommittén

NotiserPublicerad: 2013-02-13 19:29

Förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund (JRF) har i samband med sammanträdet den 13 februari behandlat frågan om deltagande i Vargkommittén.

Beslutet blev att JRF är kvar i kommittéarbetet tills vidare.

– Förbundsstyrelsen följer noga utvecklingen i Vargkommitténs arbete utifrån nyttan för våra medlemmar. Vi kommer löpande att pröva fortsatt deltagande i kommittén, kommenterar JRF-basen Solvieg Larsson i ett pressmeddelande efter mötet.

– Vid nästa kommittémöte kommer vi att fortsätta lyfta fram viktiga frågor för Jägarnas Riksförbund. Vårt nej till frilevande varg i Sverige står naturligtvis fast, tillägger Solveig Larsson.    

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Otur när du tänker.....

2013-02-20 08:05

....nu luktar det skunk här oxå! Hälge, stämmer kanske.

38. Moose

2013-02-18 16:50

Hade centerns opinionssiffror legat på 10% hade vi inte ens fått denna fantastiska vargjakt på 16 vargar. Se lyssna tänk.

37. Titta bakom kulissen.

2013-02-18 15:39

Man får aldrig glömma vem man representerar. Det beslut som fattats av Sveriges riksdag kan endast ändras av riksdagen själv. Ni som sitter i varg kommittén kommer tydligen inte att ha framgång för edra medlemmar. Då lämnar ni bordet. Vi kan inte ha både och. Ni slarvar bara bort edra medlemmars och er egen tid.

36. Påverka.

2013-02-18 07:48

Vargen bäddar för sin egen undergång, synd bara att det tar så länge, många blir lidande. När det gäller att påverka så gör vi nog alla det i detta forum. Tänk om forumet skulle stängas ned och gälla som för SJF att endast medlemmar kom till tals, då ni!! Nej när man är med påverkar man, eller hur?
Mårdner jag har bestämt för mej att ditt distrikt och norrbotten har tagit beslut vid sina stämmor om nej till frilevande varg. Var är problemet? Hade inte JRF varit med och påverkat hade vi knappast haft vargjakten som tog ett så snöpligt slut.

35. Bedrövligt!

2013-02-18 07:48

Kongressen/årsmötet på Visingsö beslutade 0 frilevande varg. Övriga möten har tydligt deklarerat: Kan man inte reservera sig mot vargkommitens, varg med bevarandestatus, skall JRF inte skriva på, utan avstå från att deltaga. Detta får nog anses var helt klarlagt, så inga tvivel kan föreligga.
Det här dumma påståendet "är vi inte med kan vi inte påverka" borde vi ha lärt från misstaget att gå med i EU, en röst är inte värd en fis i rymden i detta sammanhang, bara dumt.
Nu har JRF svikit sina medlemmar, många nyrekryterade med anl. av 0 varg. Utförsbacken för förbundet har alltså börjat. Roger Engstrand och många med honom har helt rätt. Enda möjligheten att nu rädda JRF:s anseende är att vissa personer i förbundstoppen får lämna sina uppdrag och ersättas av andra.

34. Skillnaden...

2013-02-18 07:47

...är att SJF har en linje som inte alla gillar, därför lämnar man förbundet. Det är så det ska vara. Men var JRF står i vargfrågan är inte lätt att reda ut.
GYBS eller noll?
Om vi reder ut det först och främst så kan de som tror att vi kan komma ner till noll vargar känna sig komfortabla i JRF.
De som tror att 150 är mer realistiskt väljer då SJF.
Det viktiga är ju inte att förbunden värvar medlemmar från varandra, det viktiga är att värva nya medlemmar så att vi tillsammans blir starkare, men då krävs en helt annan tydlighet från JRF.
Vi vill alla ha så få vargar som möjligt, sedan har vi olika visioner som borde gå att samarbeta kring.
Vi borde ägna tiden åt att trycka på mot regeringen och NVV så att inte dom springer varglobbyns ärenden i stället för att bråka inbördes.
Vore jag varkramare skulle jag skratta mig harmynt om jag läste det som vi beskyller varandra för.
Kan vi inte lägga energin på rätt saker?

33. Lite insid mail konversation

2013-02-17 13:19

Jägarnas Riksförbund
Åsiktsförklaring
Medlemmarna i avdelning xxxxxxxxxx har genom enhälligt beslut på årsstämman den 12 februari 2013 antagit följande åsiktsförklaring.

Det är medlemmarnas åsikt att Jägarnas Riksförbund ska vara representerat i alla forum där förbundets åsikter kan framföras i demokratisk ordning. En förutsättning för detta är dock att gängse möjligheter att reservera sig mot beslut, inriktningar eller åsiktsförklaringar som står i strid med av förbundet beslutade målsättningar, finns. I ett läge där dessa möjligheter visar sig inte finnas, får ansvarig/a för detta förfarande finna sig i att förbundet kliver av samarbetet. Överenskommelser som på något sätt innebär kompromisser med av förbundet beslutade målsättningar får aldrig ingås. Detta undergräver förbundets trovärdighet i det framtida arbetet.
Genom beslut på årsstämman är det därför av ovanstående skäl medlemmarnas mening att Jägarnas Riksförbund inte fortsättningsvis skall deltaga i den s.k. Vargkommittén.


Medlemmarna i avdxxxxxx

Detta är helt i paritet med vad Winsent Karnrud. Lotta Hassel Göran Karlsson och Bengt Bixo arbetar för.
Övriga i Fs har inte samma uppfattning.
Malte Sandström, Börje Karlsson. Preben Garner Viktoria Kärrman.Solveig Larsson.

xxxxxxxx

Jag har förstått att det är så och det är beklämmande att de inte förstått att förbundet är medlemmarna och att deras roll är att företräda dem.

Men ni 4 får inte ge upp. Ta striden i alla lägen, det har ni stöd för, var så säker.

Vad som händer med ett förbund som inte lyssnar på medlemmarna är SJF ett tydligt exempel på.

Ps Malte som en gång var ”motståndsrörelsens” galjonsfigur måste ha fått ett hjärnsläpp eller vad har hänt med karln.

32. Sanningen är väl...

2013-02-16 22:09

att detta beslut fattats i styrelsen med en majoritet av 5 mot 4. Alltså 5 styrelsemedlemmar som valt en annan lojalitet än den med medlemmarna! Sorgligt men tyvärr sant.

31. kluven tunga

2013-02-16 22:09

tur att man inte hann betala medlemmsavgiften, nu när jrf visat vart man står i vargfrågan

30. JRF borde minst ha reserverat sig.

2013-02-15 16:20

Att var med i debatten är vilktigt som många påpekar. Att vara med är bra, även i "bevarandekomitter" likande Vargkomitten och Viltdelegationerna, MEN JRF måste reserva sig när texten är som i Vargkomittens avskitsförklaring. Detta beslut av styrelsen skadar JRF som medlemmsförbund och ger vilsekomman medlemmar. Var står egentligen JRF,s ledare och kansli i rovdjursfrågan? Är JRF beroende av statliga allmänna medel? Höj medlemsavgiften 150 kr/medlem och bli ekonomiskt oberoande?

29. #24,28

2013-02-15 11:27

Men vad är det då för mening att vara med och först skriva under sånt man inte vill godta och sedan säga åt medlemmarna att "så menade vi inte"...alla andra som läser underskriften av vad som skrivits under ser ju svart på vitt vad
JRF "vill" och det blir detta som det kommer att jobbas efter,var så säkra...
En kommitte där man inte ens får reservera sig mot de beslut som tas är inget annat än ett spel för gallerierna och ett sätt att få
"oliktänkade" att rätta in sig i ledet...och det är precis det som Solveig gjort,rättat in sig i ledet,tyvärr har de ett underskrivet papper på det...

28. # 16 Per H

2013-02-15 08:32

Jag håller absolut med dej! Ska vi bli tagna på allvar så kan vi inte stå utanför och gapa (det kan värnarorganisationerna göra som inte höll sig till det som vargkomitten kommit fram till)
Först måste stammen ner till ett tak på 180 sen kan de kommuner/län som vill ha varg få slåss om resten, med lokala beslut om hur mycket varg varje område kan bära...och kommer man fram till det faktiskt bara är stockholm och malmö som vill ha varg så kan de områdena få dem...
Fortsätt att driva frågan !! Jag har fortsatt förtroende! JRF har gått från att vara osynlig till att ta stor plats i politiken! Att vara oresonlig vinner man inte några strider med...

27. Samsyn.

2013-02-15 07:50

Vilken samsyn kommer JRF att ha när nästa varg attack är ett faktum ,ska solveig Larsson då skylla på bevarandesidan?

26. varför inte ett nytt förbund för alla "missnöjda"

2013-02-15 07:50

Många säger agera, gör något etc... varför startas inte en ny jägarorganisation?! Detta borde väl kunna komma i drift ganska omgående eller är det tomma ord? Läget är nog nu eller aldrig... har ju hört att sånt vart på gång i omgångar!

25. Ångrat mig

2013-02-15 07:49

Ångrat mig att jag betalade medlemsavgiften! Ingen ordning i JRF.

24. #16# Per H

2013-02-14 15:43

Jag håller med Per H, är vi inte med står vi utanför alla beslut. Vår målsättning och ståndpunkt är noll. Solveig gör vad du kan mer kan vi inte göra nu. Men jag tycker man ser en ljusning om än svag.

23. Dålig samanhållning

2013-02-14 15:43

Kommittèn har vad jag kan se ingen demokratisk agenda. Om man läser den gemensamma åsiktsförklaringen kring en utvecklad rovdjurspolitik som är framtagen och resultatet av kommittèns gemensamma yttranden kan åtminståne inte jag se att de som är berörda av vargen på något sätt skulle lyckats förändra någon negativ påverkan mot vad det är idag. Ordföranden i kommittèn kallar också de deltagande för experter, i vad? Med detta facit är det förvånande att bevarandesidan inte visar ett mer tydligt och gemensamt slutmål. Att inte delta i kommittèn borde intressera samtliga förtroendevalda tillhörande de berörda.

22. Nyttan av JRF?

2013-02-14 15:40

Nästa gång medlemsavgiften till JRF ska betalas kommer jag att fundera över plus och minus i den kalkylen. JRF's ledning tycks inte ens vilja förstå att det krävs ett förhandlingsläge för att få ett godtagbart avtal. Som det nu fungerar går JRF's förhandlare till möte med statens företrädare och kommer tillbaka tomhänt efter att ha avstått föreningens "nej till frilevande varg".
Ni, på den här sidan, som tror att det går att påverka "bara man är med" måste väl sluta att drömma och se till realiteter. Vad har ni fått hittils?
När du går till affären för att köpa något, så är det den enklaste formen av förhandling. Affären har en vara med ett pris. Du vill ha varan och affären vill ha dina pengar. Du går till kassan och betalar och bär hem varan. Alla är nöjda.
Så fungerar inte JRF. JRF's företrädare går till affären, lämnar pengarna och kommer hem tomhänt.
Så blir det när man inte förstår att skaffa sig ett förhandlingsläge. JRF's ledning (inkl kansliet) har haft minst fem år på sig för att arbeta ut strategier hur JRF ska kunna skaffa sig det som motståndarna vill komma åt i en förhandling.
Många har i desperation sökt sig till JRF i hopp om att JRF ska DRIVA en strategi med målet att vargfrågan ska få en rimlig lösning. Dom kommer att bli grymt besvikna.
"Nej till frilevande varg" visar sig bara vara en påklistrad etikett!
Att förbundet nu i praktiken gör sig av med en rutinerad skribent är ytterilgare ett steg i nedmonteringen av vargpolitiken inom JRF. Samtidigt anställer man två personer med en oklar kompetens i förhållande till vargetablissemanget.
Jag är även intresserad av att få ta del av vilka regler som gäller för intern representation vid ordförandekonferenser och om reglerna följs. Det är ju ändå mina pengar som används?

Redaktionell kommentar:
Förbundet har inte ”gjort sig av” med en rutinerad skribent. Det handlar om en reporter som har erbjudits att fortsätta medverka som frilansare, precis som tidningens övriga reportrar. Han är inte nöjd med det upplägget och det är hans val att avsäga sig vidare uppdrag.
När det gäller de två nya på kansliet jobbar de enligt samma villkor som alla JRF-anställda. De ska verkställa riktlinjer eller beslut som fattats av medlemmarnas ombud på förbundsstämman eller i förbundsstyrelsen.
Har du frågor om ”representation” vid ordförandekonferenser? Varför inte vända dig till din egen distriktsordförande, eller till direkt till förbundsledningen?

21. Vargkommittén

2013-02-14 13:12

Kommittén arbetar utifrån de beslut som finns, det vill säga att Sverige ska ha varg. Kommittén kommer aldrig att ta beslut eller ens förorda strategier som går emot riksdagens beslut. Det är förutsättningarna. JRF kan arbeta för färre vargar och bättre ersättningar och lokala beslut. Så innan ni kräver en massa saker så bör ni också ta reda på om det är krav som ens en enig kommitté kan besluta om.

20. Självklart ska JRF och SJF...

2013-02-14 13:05

...vara med i vargkommitten. Vi följer i alla fall det som kommitten är eniga om. Det gjorde bevsligen inte varglobbyn. Det är dom som ska kastas ut!
Sedan har JRF en egen byk att tvätta: Dubbla buskap.
Men det är en annan fråga.

19. #16# Per H

2013-02-14 13:04

Jag håller med Per H, är vi inte med står vi utanför alla beslut. Vår målsättning och ståndpunkt är noll. Solveig gör vad du kan mer kan vi inte göra nu. Men jag tycker man ser en ljusning om än svag.

18. Respons på nr 17

2013-02-14 13:04

Är det inte en rimlig reaktion och krav att tillfälligt avstå från medverkan intill dess Egard/staten kan garantera att SNF/SRF står för ingångna överenskommelser? Hans mål är ju att jämka de olika viljorna och en förutsättning för det är ju att man har förhandlingstekniska spelregler och bindande överenskommelser även i de små stegen fram mot ett slutmål.
Annars är ju överenskommelser meningslösa eller hur?
Varför skulle vi ingå överenskommelse som bara är bindande för oss? Dags att peka med hela handen tycker jag.

17. Regeringen

2013-02-14 10:13

har tillsatt en vargkommitté. Det är ologiskt att INTE JRF skall vara med. Är vi inte med i vargkommittén då har vi absolut ingen möjlighet att påverka, då står vi helt enkelt utanför.Jag anser att styrelsen fattat ett klokt beslut att stå kvar. Att vara med betyder att JRF;s åsikter är lika mkt värda som andra organisationers, är vi inte nöjda med de beslut som fattas i vargkommittén då ska självklart reservationer lämnas in och då kan ärendena föras vidare.
Det behöver inte påpekas att de representanterna som JRF har i vargkommittén måste lyssna av medlemskårens åsikter.
Är vi inte nöjda med våra ledamöter i styrelse, distrikt o kommittéer då kan det inte vara enklare än att ta ett samtal med valberedningen, de kan inte undandra sig sitt ansvar.
Är vi inte nöjda med valberedningen, ja men då väljer vi nya ledamöter på årsstämman.
Huvudsaken i en organisation är att medlemmarna har möjlighet att komma till tals. JRF har liksom alla etablerade organisationer stadgar att följa, det är bara att följa dessa så brukar det flyta på.
Är vi inte nöjda med stadgarna, ja men då måste vi ändra stadgarna efter de regler som är uppsatta.
Vi väljer en styrelse och övriga förtroende personer som medlemmarna föreslår till valberedningen och det är valberedningens obestridliga ansvar att enas om ett förslag till personval på årsstämman. Valberedningen skall också vara väl införsatta i förbundets ekonomi och vara delaktig i besluten som rör hela förbundets verksamhet. De är styrelsens skyldighet att kalla in ledamöter från valberedningen vid styrelsemöten, viktiga frågor etc.
I valberedningen får det inte finnas personer som inte kan stiga fram i offentligheten och deklarera sina åsikter.
Valberedning är en av de viktigaste funktionerna i en organisation.

16. Bra beslut

2013-02-14 10:12

Även om vi vill ha bort vargen, anser jag att det är viktigt att vi gör vår röst hörd i alla sammanhang som kan påverka frågan. Den som inte syns finns inte..

15. Förstått?

2013-02-14 10:12

Hoppas nu Solveig FÖRSTÅTT att medlemmarna INTE accepterar någon undfallenhet gentemot landsbygdens förstörare. Hoppas hon nu aktivt verkar MOT en livskraftig frilevande vargstam i Sverige. När det gäller "viktiga frågor för JRF" i denna kontext (vargkommittén), så är det INGEN (0) FRILEVANDE VARG I SVERIGE som är den ABSOLUT VIKTIGASTE frågan och det innebär med automatik att vi inte jan acceptera att det byggs upp en livskraftig stam av Ryska vargar i Sverige. Antingen får man ha dem i hägn eller så får man uttala sig som Senterpartiet i Norge. Medlemmarna kommer INTE ha överseende med några fler misstag. Hoppas att du känner att du har medlemmarnas fulla stöd för att driva en BETYDLIGT hårdare linje i denna fråga.

14. Jahapp

2013-02-14 10:12

Och räknar man med att få igenom sina ideer? Jag tycker att vi markägare jägare bönder och andra skall avbryta alla samarbeten som en tydlig markering att vi inte låter oss bli överkörda och lurade fler gånger.

13. Prestigelöshet, en dygd

2013-02-14 10:12

Vad tänker förbundsstyrelsen göra för att undvika att frustrationen löper amok? Den kan ju utveckla sig på många sätt, medlemstapp är väl det lilla bekymret i sammanhanget. Det vore hög tid att SJF och JRF kastar prestigen på sophögen och samarbeta omkring åtminstonne den frågan.

12. Hur resonerar ni på JRF

2013-02-14 10:12

Anser ni på JRF att ni utför ett godtyckligt arbete när det gäller antalet varg som ni så övertygande påvisar? Som läget är nu är det ju för att antalet varg kommer explodera! HUR ska ni gå till väga?

11. I djup ånger.

2013-02-14 10:11

Jag vill be alla som jag rekommenderat att bli medlem i JRF om ursäkt. Förlåt mig, jag trodde denna förening om bättre.

10. Solveig, ...

2013-02-14 10:11

... Varglobbyn, det vill säga, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen skiter högaktningsfullt i de frågor JRF anser vara viktiga. Har ni inte lärt er någonting av den senaste tidens händelser?

9. aj,aj....

2013-02-14 10:11

detta låter inte bra, om man inte som det första man gör driver igenom möjligheten till reservation av vad som beslutas...
Solveig må förlåta men jag ser inte medlemmarnas nytta alls med ett samarbete där folk talar om vad man skall tycka och skriva under på...

8. Märkligt!

2013-02-14 10:11

Det ska bli mycket intressant att höra från vilket håll i förbundet stödet för att fortsätta i Vargcirkuskommittén kommer.
Efter kramarsidans anmälningar trodde iaf jag att vi insett att den där kommittén inte leder oss i rätt riktning. Sorgligt beslut av vår styrelse. Men alla ni som just nu känner som jag och vill ge upp. Gör INTE det! Vi måste tro att det vänder, håll ut!

7. aj aj aj

2013-02-14 10:11

Det här var inte bra. Den hala vägen är ogrusad och det blir svårt att komma i mål. Nu krävs att förbundsstyrelsen snabbt och tydligt redovisar en handlingsplan angående rovdjurspolitiken och då främst vad gäller vargen, för det finns väl en? Det räcker inte att säga 0 frilevande vargar med rådande rovdjurspolitik. Detta beslut orsakar förvirring bland medlemmarna även om jag önskade motsatsen. Jag har granskat den "gemensamma åsiktsförklaringen kring en utvecklad rovdjurspolitik" och jag kan läsa. Den gagnar ingen som berörs av vargen existens. Möjligtvis kan lapparna och värnarna kan sitta kvar för dom ska vara skyddade till och med av EU. Och ingen utav dessa behöver anstränga sig för en bevarandestatus. Det är oavkortat de drabbade som kommer att skjuta skottkärran på den isiga vägen. och den kommer aldrig att bli grusad. Min uppfattning är slutligen att den gemensamma åsiktsförklaringen kring en utvecklad rovdjurspolitik inte betingar något som helst värde för de drabbade på landsbyggden.

6. Varför

2013-02-14 10:10

Solveig Larsson, är det så tyst från distrikten i Västerbotten och Norrbotten.
Du och jag bor ju i Västerbotten, jag tycker vi borde höra och se vad distrikten häruppe har för uppfattningar om frilevande varg. Vi har en policy som säger si och så, men det är ovanligt tyst ifrån distriktsstyrelserna. Har man ännu inte insett vad som är på väg att hända i denna landsända. Har man inga offentliga åsikter?
Vi är ett par tre stycken som försöker att med våra insändare väcka upp människorna i våra bygder.
Är människorna häruppe rädda för att stöta sig med SJF som trots allt accepterar varg i renbetesland?

5. Noll ( 0 ) vision mot VARG, måste bestå !

2013-02-14 10:10

Noll ( 0 )vision MOT VARG, det MÅSTE BESTÅ ! Det kan faktiskt vara en viss fördel med att vara med i Varg kommitten, så att man kan vara med och tala om för "Balkong boilogerna", hur den riktiga verkligheten är beträffande varg. Men, JRF får aldrig frångå sitt vinnande koncept med noll ( 0 ) vision mot Varg. Ställs det ett ultimatum om att vara med i varg kommitten och säga Ja till varg eller att gå ur och ha en egen åsikt, då skall JRF givetvis gå ur och ha kvar sin noll ( 0) vision mot vår fiende vargen ! !

4. Således ja till frilevande varg

2013-02-14 10:10

mot myndigheterna och nej till frilevande varg mot medlemmarna. Det betyder i praktiken, ja till frilevande varg i Sverige. Varför talar inte styrelsen om för medlemmarna att från och med att Vargkommittens utlåtande presenterades så har JRFs styrelse ändrat kongressbeslutet och nu står för gynnsam bevarandestatus för vargar i Sverige. Det går absolut inte att uppfatta den text som ovan skrivits på annat sätt. En begriplig förklaring saknas. Görs inget ser jag ingen annan råd än att JRF har spelat ut sin roll. I den mån det för medlemmarna finns någon fortsatt anledning att tillhöra något förbund så är följaktligen Svenska Jägareförbundet bättre, dom har i alla fall mer att säga till om. Det kanske också finns plats för ett nytt förbund som är demokratiskt och följer gällande kongressbeslut.

3. Jaha

2013-02-14 10:09

Lycka till, visa tuffhet och svamla inte på målet. Kräv NOLL VARG, annars vet jag inte varför ni ska delta

2. Bra Solveig!

2013-02-14 10:09

Om vi inte är med i vargkomitten kan vi inte påverka eller vara informerade om utveckligen med varg-eländet!

1. Framtiden för JRF...

2013-02-14 10:09

Det är beklagligt, det beslut som nu har tagits.
Det heter att medlemmarna kommer till organisationen, men hur många är det som lämnar den?
Det finns alltid ett flöde av personer inom en organisation. Men nu gick proppen ur...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB