• Allmogejakt

JRF-Värmland kräver nollvision för varg

NotiserPublicerad: 2008-04-15 11:20

Vid årsstämman för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Värmland antogs en motion om ändring av förbundets rovdjurspolicy.
Distriktet vill att hela förbundet ska jobba för att det inte finns några frilevande vargar i Sverige.
”Skall vi ha varg i Sverige så skall denna placeras i ett statligt varghägn i nationalpark. Varg som påträffas utanför detta hägn skall tveklöst avlivas på lämpligt sätt”, skriver distriktet.
”Människornas livskvalitet måste vara viktigare än att det skall finnas varg i våra skogar. Vi säger nej till en fritt levande vargstam i Sverige”, fastslår JRF i Värmland.
Därmed kommer motionen att tas upp till behandling vid förbundets årsstämma för att avgöra om JRF vill driva en nollvision för varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Nollvision...

2008-04-22 09:28

..vill även Cancerfonden ha. Då gäller det rökning.

24. Nollvision

2008-04-21 13:13

Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftas som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism.
Ordet är populärt inom politiken, till exempel nollvisionen som handlar om att man önskar uppnå att ingen dör i trafiken.
Därmed torde nog våra politiker veta precis vad vi menar till skillnad från vargkramarna.

23. Värmland

2008-04-21 09:30

Helt riktigt – inget landskap skall hysa en frilevande stam av varg. I Småland kommer vi aldrig att acceptera en frilevande vargstam.

22. Ojojoj...

2008-04-21 09:29

...vad ni skräms, gubbar. Det är klart att det är en överväldigande majoritet mot varg här, detta är en tidning som representerar en liten majoritet av Sveriges jägarkår som mest verkar bestå av rabiata rovdjurshatare. När man för en diskussion på det sätt som riksjägarna kommer man inte ens fram till en diskussion, motparten slutar lyssna när man sopar allt tidigare arbete under mattan och kommer med bastanta (och i många tyckes orimliga) absolutkrav.

21. Skäms

2008-04-21 09:29

Jag skäms faktiskt för att vara värmlänning. Tycker att det är ett idiotiskt förslag som barnrumporna i JRF Värmland stånkar ur sig. Skit helt enkelt.

20. Alla

2008-04-21 09:29

som inte är emot varg har väl gått med i Rovdjursföreningen, lite drygt 2 000 personer. Fler finns nog inte som inte använder sitt förstånd alls. Jo regeringen också då, tyvärr.

19. Heja Värmland!

2008-04-18 14:42

Dä ä recktit fôlk i JRF:s, Värmlandsavdelning. Ta lärdom alle ni andre så blir dä säkert bra dä här! Dä va faslit va litte vargkramere, som ha skreve kommentarer te den här artikel. Bär dä emot nu när e hel avdelning ställer sig bakôm å inte bare nôn enstaka? Dä här viser väll att dä ä fler än ni tror, som ä emot varger.

18. Skräpinlägg?

2008-04-17 08:47

Heja grabbar friskt humör, det är det som susen gör!
Det gäller att inte vika ner sig.

17. voine, voine

2008-04-17 08:47

Webmaster, inte exempelvis situ-bevarande, utan "ex situ bevarande" precis som jag skrev. Alltså hjälp till bevarande av hotade arter utanför dess ursprungsland, den ryska vargen i Sverige i detta fall.

16. En katt bland hermelinerna, anonym 16:19

2008-04-17 08:46

Jag instämmer i tyskterriers analys och högaktar de med klart språk, bravo JRF Värmland.

15. Rätt, Tyskterrier

2008-04-16 18:01

Sverige har skrivit på att behålla den vargstam som fanns i Sverige vid undertecknandet. Så utan att bryta mot detta kan vi plocka bort två tredjedelar, minst. Finland och Norge verkar kämpa för att komma dit. Där minskar vargstammarna. En vanligen välinformerad person har berättat att UFO:s härjar i gränstrakterna mot Ryssland.

14. Anonym 16:19...

2008-04-16 17:20

...är tydligen vargkramare och vet inte hur konventionerna är skrivna. Konventioner är alltid skrivna så att de undertecknande har viss möjlighet till undantag. Artikel 9 i konventionen, om biologisk mångfald rörande exempelvis situ-bevarande, är ganska intressant när det gäller vargstammen i Sverige...

13. JRF Värmland det var på tiden, hoppas alla följer efter

2008-04-16 17:19

Kan bara instämma med att man måste ställa sig frågan vilka samhällskonsekvenser vargens närvaro innebär.
Ska 300 000 tusen jägare inte kunna släppa sina hundar i skogen och få utöva sin hobby, som ger fysiskt och psykiskt välbefinnande?
Vi har också ett ansvar att söka upp trafikskadat vilt med 33 000 rapporterade fall förra året.
Samhället tycks inte se vad som håller på att hända. Kan nämna att acceptansen för andra aktiviteter/hobbies i samhället är mycket större. Fotbollsderbyt mellan AIK och Hammarby i veckan kostade 700 000 sek i polisinsatser för EN ENDA match.
Vart är vi på väg? Det är dags att vakna nu, men det är kanske redan för sent!

12. Ett beslut utan verklighetsförankring

2008-04-16 16:24

Ett beslut om nollvision i Värmland (och kanske i andra
delar av Sverige) kommer aldrig att accepteras av regering och riksdag.
Sverige har skrivit under ett antal bindande konventioner om skydd av bland annat stora rovdjur som man inte kan avsäga sig ifrån.
Det andra om att placera tlll exempel varg i nationalparker, där vi idag har stora renflockar, är inte accepterat varken av samer eller myndigheter. Vi har helt enkelt idag inga stora parker att ha rovdjur i som i till exempel USA på grund av våra samer och deras renar.
Därför är detta beslut bara en opinionsyttring som inte heller är accepterat av Svenska Jägareförbundet.
Det vore mycket bättre att jägarna kan anpassa sin jakt till hur det ser ut idag. Skogsbolagen vill ju ha färre älgar, rovdjuren tar sin del och det ska ändå räcka till för jakt.

11. Allt skall omprövas löpande

2008-04-16 15:48

Dåliga riksdagsbeslut skall rivas upp och nya tas med samhällsnyttan i högsätet. Ta beslut som ortsbefolkningen kan acceptera.

10. Ej organiserad jägare

2008-04-16 15:47

Ni kan nu räkna in en ny medlem i JRF. Hoppas bara att detta beslut som tagits i Värmland även kommer att anammas centralt. Jag jagar själv i Västebottens inland, både älg och hare med egen stövare. Jag kräver att få ha min livskvalitet kvar utan att behöva riskera att få min hund vargdödad.

9. Reservat

2008-04-16 15:23

Är det inte uppenbart att om detta förslag går igenom så kommer det att skapas BETYDLIGT fler reservat och nationalparker i landet. För ingen kan väl tro att detta förslag skulle accepteras rakt av Sveriges riksdag. Fast det är ju inte fel att visa vart man står även om det innebär att man går i direkt konflikt med uttalade mål från regering och NVV.

8. Gôtt!

2008-04-16 14:55

Skönt att JRF-Värmland vågar att stå för sina åsikter!
Det finns ett stort stöd för en nollvision på varg i Sverige, men det är få som vågar stå för vad de egentligen tycker.
Jag är säker på att JRF kommer att locka till sig allt fler medlemmar eftersom att de står för för en bättre rovdjurspolitik än vad Jägareförbundet gör.
Själv så gick jag från Jägareförbundet till JRF just tack vare det. JRF visar vad de vill och vill ha förändring.

7. Sluta aldrig kämpa

2008-04-16 13:13

Skönt att se att det finns människor som står för deras åsikter. Hoppas ni aldrig försvinner även om motvinden är hård. Ni har min respekt.

6. JRF-Värmland

2008-04-16 08:30

Hatten av för JRF-Värmland.

5. Nollvision...

2008-04-15 14:56

Globalt sett skulle man kunna gå mycket längre. Varför inte återskapa Skandinavien som ett vargfritt referensfält och här iaktta hur djurpopulationerna lever och mår utan vargen som topprovdjur. Vi har alla förutsättningar för att hålla området fritt från vargarna, för från Haparanda snett upp genom Finland till Ishavet är det en korridor där man inte tillåter fria vargar. Totalt sett inverkar inte den spillra av vargar som finns i Skandinavien någonting för vargstammen, utan vi förspiller en unik chans att studera hur stort vargtrycket egentligen är. Jag har ingen vetskap om att man någon annanstans i världen skulle ha samma tillfälle att göra en vargfri zon, och därmed få kunskap om vargens totala jakttryck på djurlivet.

4. Suveränt!

2008-04-15 14:11

Ett utomordentligt beslut! Instämmer helt och hållet, vi har stora nationalparker som kan nyttjas till detta så som i Italien. I Dalarna reste landhövdingen, med flera, till Italien och tittade. Jag har aldrig hört talas om vad de såg...
Bra Värmland, nu gäller det att jobba nationellt med detta krav.

3. Mycket bra

2008-04-15 12:47

Jättebra då kanske turistanläggningar etc. kan börja kunna hyra ut stugor och jaktkort igen. Då kan människor (även barn) gå säkrare i skogarna och plocka svam, motionera, tälta etc.

2. Så där ja...

2008-04-15 12:46

...så ska det låta. Vilka var det som sa att Reine var ensam om sina "extrema" åsikter och aldrig skulle få något stöd för sina åsikter bland alla andra jägare?
En nollvision är precis det som Sverige behöver.

1. Ser man på

2008-04-15 12:46

Här har vi en förening som är beredda att lyssna på jägarna fullt ut. Gissar att det kommer att synas på medlemsantalet framöver. Om jag inte tar helt fel kommer fler avdelningar att tillkomma med samma begäran.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB