• Pinewood

JRF vill ha uppskov med nya älgförvaltningen

NotiserPublicerad: 2011-08-19 15:50

Jägarnas Riksförbund vill att regeringen skjuter upp införandet av den nya älgförvaltningen.
– Vi kan inte gå in i ett nytt system som riskera att bli fel från början då det finns så många olika tolkningar av riksdagsbeslutet.
Det säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund (JRF).

I ett brev till regeringen begär därför JRF att ikraftträdandet av det nya förvaltningssystemet, som ska börja gälla 2012, skjuts upp ett år.
JRF anser att de flesta av de markägare och jägare som berörs inte har hunnit ta till sig alla information om det nya systemet.
Till och med myndigheter och organisationer gör olika tolkningar av riksdagsbeslutet. På några ställen i landet är oenigheten så stor att frågan kommer att avgöras i förvaltningsdomstolen.

”För snäv tidsplan”
– Vi anser att en den nuvarande tidsplanen är för snäv och allt stressas fram i denna stora fråga. Huvuddelen av de markägare och jägare som i slutändan blir berörda har svårt att ta till sig all information, vilket gör att de har svårt att delta i processen och därmed skapa acceptans och folklig förankring, förklarar Solveig Larsson, ordförande för JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Är förbundets målsättningar "på glid"?

2011-08-22 14:53

I ett upprop från Jägarnas Riksförbund år 1996 kunde man läsa bl.a. följande:
"Jägarnas Riksförbund är den enda organisation som målmedvetet och kraftfullt arbetar för alla jägares och markägares intressen i fråga om jakt och skydd av enskilda markinnehavares rätt till jakt".

"Förbundet skall med kraft möta alla angrepp mot vår urgamla rätt att själva råda över och utnyttja jakten på egen mark".
På JRF,s hemsida kan man idag läsa följande:
Jägarnas Riksförbund
- "anser att jägare och mark
ägare är bäst på att bedöma hur jakten och viltvården skall bedrivas lokalt och motsätter sig förmynderi och tjänstemannastyrning".


- "anser att all viltförvaltning skall utformas så att kostnader, byråkrati, maktmissbruk och tjänstemannastyrning elimineras så långt som möjligt".

Vad finns i detta förslag till förändrad älgförvaltning som på något sätt är i samklang med Jägarnas Riksförbunds grundläggande värderingar och målsättningar?
Och var finns i det nya förslaget någonting som skulle innebära att den lokala förankringen av älgjakten blir större än den är i dagens system?
Och är det så att vår nuvarande förbundsordförande har uppfattningen att mer tid ska öka förståelsen och skapa acceptans och lokal förankring för detta förslag?

I så fall har Jägarnas Riksförbund kommit "på glid" och halkat långt på sidan om grundstenarna?

Det är ju ett odiskutabelt faktum att det ute bland jägare lokalt, faktiskt oavsett organisationstillhörighet, inte finns någon som helst förståelse för behovet av denna förändring.
De flesta har faktiskt genomskådat vad det egentligen handlar om, makten över älgjakten och att skapa de instrument som krävs för att genomföra framtida inskränkningar.

Det finns, trots tidigare förbundslednings stora missgrepp år 2004, bara en sak att göra för nuvarande förbundsledning, och det är att ta omtag på frågan och kräva att detta förslag till ny älgförvaltning inhiberas!

4. Helt rätt

2011-08-21 21:53

Det är ju inte så bråttom. Sverige har världens bästa älgstam så det finns ingen som helst anledning att stressa fram något som inte är 100% utrett.

3. Inget informationsproblem

2011-08-21 21:53

Snälla Solveig, det här är inget informationsproblem. Det finns helt andra skäl till att vi medlemmar kräver inhibition av beslutet.
Det råder inga tvivel om att kostnaderna för jakten kommer att öka ordentligt. Det accepterar inte vi medlemmar och det borde inte vår förbundsordförande göra heller.
Det råder heller inget tvivel om att bestämmanderätten över den egna marken kommer att naggas i kanten. Det sker en markant förflyttning av inflytandet över jakten från jägare/markägare till avlönade tjänstemän och politiker. Det accepterar inte vi medlemmar och det borde inte vår förbundsordförande heller göra.
För jägare i vargområdet innebär det nya förslaget att man kanske inte får fälla den tilldelade kalven om vargen hunnit före. Det kan ju varken medlemmarna eller förbundsledningen acceptera.
I dag fälls omkring 50 - 60 procent av de tilldelade djuren. Varför det?
Förslaget till ny förvaltningsmodell är uselt bland annat av ovanstående skäl och därför är det i mjäkigaste laget att anföra informationsproblemet.
Medlemmarnas förslag är att den nya förvaltningsmodellen skrotas, vilket också är framfört till förbundet. Sanningen är att det inte finns något behov av ny förvaltningsmodell.
Vi har en älgstam som vi sköter på ett sätt som får omvärlden att häpna, ideella krafter har skött den lokala och regionala hanteringen. Älgjakten har skapat sysselsättning och gett ett antal medborgare utkomst, i älgjakten har människor från hela landet träffats, det har skapats kontakter och sociala värden. Det har vi fått "inpå".
Föreslå regeringen att dra tillbaka sitt förslag till dess man hittar en modell som i kostnads och administrationseffektivitet kan mäta sig med den modell vi har idag.

2. Helt rätt, ett klokt förslag!

2011-08-21 21:51

Det gamla systemet fungerar utmärkt ett år till. Det är för många frågetecken kring det nya för att vi skall kunna vara trygga med att sjösätta det.

1. Låter vettigt

2011-08-20 14:59

Hastverk är aldrig bra och om jag inte missuppfattat så har hela processen med ett antal utredningar och remisshanteringar kommit fram till en kompromiss. Typiskt lagomsvensk.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB