• Älgskadefondsföreningen

JRF vill lösa ut samernas jakträtt

NotiserPublicerad: 2010-12-22 12:02

För att lösa frågan om dubbelregistreringen vill Jägarnas Riksförbund att staten löser in samernas sedvanerätt att bedriva jakt. Det framgår av ett yttrande till regeringen, som ska utreda frågan.
JRF anser att äganderätten går före sedvanerätten och att dubbelregistreringen både hindrar en planerad viltförvaltning och skapar säkerhetsproblem när flera jaktlag nyttjar samma jaktmark.
JRF konstaterar också att samverkan kring dubbelregistreringen i många fall fungerat dåligt. Därför föreslår förbundet att staten helt enkelt löser in samernas sedvanerätt att bedriva jakt mot att de kompenseras ekonomiskt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Till Kerstin Fredin

2011-01-02 09:20

Woj-Woj Rapporten syftar till att få någon form av inflytande i Samebyarna. Man vill kunna utnyttja valda delar av det som de Renskötande Samerna har ensamrätt till, såsom att färdas, jaga och fiska lite hur och var som helst! Det man samtidigt vill är att hålla svensken eller "loskas" som de kallas fortsatt utanför. Ja jag har inflytande i den Samebyn där jag bor.

14. jaha

2010-12-30 11:45

det surras mycke om förvaltning hit och dit, men vem av er som kommer upp och jagar era ripor, tjädrar eller annat vilt har provat skjuta en räv här uppe fångat en mård eller gett fan i att skjuta en höna om hunden skällt länge bara för att det är ett dåligt fågel år. Men det här kanske är bra för då kanske diskusionen om ilo konvektionen kommer upp igen så att dom får ägande rätt på marken och fastän jag är mark ägare i året runt mark så skulle jag inte bry mig bara jag fick bo kvar här. det skulle då bli ett djävligt rikt samhälle lkab vattenfall skogen

13. Full insikt??

2010-12-27 09:14

Eftersom du använder ett så generellt uttryck som samer (liksom Dan) i din kommentar och dessutom viktar medlemsantalet i JFR högre än markägarnas enskilda jakträtt på sin egen mark ser inte jag att du varken är seriös eller besitter någon större kunskap i ämnet.
Men det är inte ovanligt när folk vilka inte finns nära problemet ska tycka till att vi som har bekymret i "vår brevlåda" inte känner igen oss och inte heller delar värderingarna som tyckarna utifrån har. Exemplet med varg är bra där folk på landsbygden i vargtrakterna har en annan åsikt (insikt) jämfört med stadsborna som inte berörs.

12. svar till lars

2010-12-25 17:27

Var inte orolig Lars jag vet och har full insikt i, och om det jag skriver. Tycker redaktören att jag tar upp för mkt plats så är det ju upp till honom att inte publicera eller publicera mina rader. -Enkelt eller hur Lars?

11. Blir lite nyfiken på dig ”Blind-Styre f.d.”!

2010-12-23 20:51

Menar du att du verkligen bor mitt i en Sameby, så skulle det kunna betyda att du själv är renägare eller tillhör en familj som är. OK då – jag vet att ”sameby” inte är en fysisk plats – men ändå. Jag får uppfattningen att du har insyn i något vi andra inte har – är det så, och i så fall, vad tycker du om Jakt och Fiskesamernas rapport till Riksförbundet, den som kallas ”Ren-lycka”?

10. Tärande län

2010-12-22 22:35

Woj-Woj Som boende mitt i en Sameby kan jag bara beklaga all okunskap gällande Samer. De flesta Samer bor utanför s.k. Samebyar utan inflytande eftersom man endast som Renägare innehar den rätten att tillhöra en Sameby. Som Renägare ges rätt att få bidrag från Länstyrelsen motsvarande 75% vid nybggnation av Renvaktarstugor upprättande av Renlängder mm. Inga fällavgifter för Älg behöver betalas, man kan fiska var som helst med nät utan tanke på efterlevnad. LKAB genererar via sina malmtransporter minst 78 miljoner kronor rakt ner i Statskassan. Så jag tror att Svenska Staten vill behålla LKAB och inte skänka en av Sveriges hörnstenar till en minoritet utan verklighetsförankring.

9. Ingen etnisk grej !

2010-12-22 22:34

Inse att många av markägarna som får sina marker dubbelregistrerade också är samer med samma rösträtt i sametinget som dom renskötande samerna. Snälla hjälp inte till att göra detta till nåt som det inte är. Det här handlar inte om ett angrepp mot samerna. Det handlar om två näringsgrenar där den ena fått för stort inflytande över den andra.

8. Fredde

2010-12-22 20:13

Du har väl läst detta? Historiskt beslut: Samer erkänns som ett folk
Publicerat: torsdag 25 november kl 08:07, Ekot
Igår antog riksdagen en ny grundlag, där samerna erkänns som ett folk. Ett historiskt beslut, menar Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. (Oddasat). Urklipp från Oddasat...
Behåll gärna LKAB ! God Jul Fredde

7. Dan, Mårdner mfl.

2010-12-22 20:13

Skärp er ! Ni bör veta innan ni skriver att det här handlar om renskötarna i samebyarna och inte om samer som folkgrupp. Ni hjälper (stjälper) bara till att sprida villfarelser som i sin tur ger vatten på kvarn för ex SSR när dom vill tysta SVT i sin granskning av renskötarnas älgjakt inom Vapsten.
Jakträtten som några vill lösa in är renskötarnas och ABSOLUT INTE SAMERNAS...renskötarna är förvisso mestadels samer men dock bara en minoritet av samerna.
Klart att det är lätt för dig Mårdner att samarbeta som inte berörs av dubbelregistreringen. Det är inte dina lagfarna skiften som
renskötarna har registrerat A-licens på !
Du vill ge sken av att jaga i anslutning till fjällen !? Tror nog att dom flesta fjällbor och renskötare tycker att du är närmare kusten (vinterbeteslandet) än fjällen (åretruntmarkerna).
Det som belyses inom Vapsten är inget unikt i fjällvärlden det är bara det att Vapsten skött det hela mkt osnyggt och retat gallfeber på sina jaktgrannar som inte längre tigande kan se på.
Känns bara tråkigt att Mårdner som inte berörs och inte har full insikt i vad som pågår tar så mkt spaltplats.

6. John

2010-12-22 20:13

Vi brukar ju inte alltid tycka lika men i detta fall håller jag med dig 100%. Finns inte en chans att lösa ut ett minoritetsfolk från dessa marker. Ett angrepp på samerna kan slå tillbaka hårt mot många markägare i Västerbotten.

5. Kan detta förslag vara rimligt?

2010-12-22 17:32

Jag hoppas att Ni inte drar alla samer över en kam utifrån det uppmärksammade Vapstensfallet.
Det är ett undantag i fjällvärlden som naturligtvis går att rätta till.
Det kommer att vara utsiktslöst att lösa ut samerna.
Förre Länsordf för SJF Åke Sandström C var på god väg att lösa problemet med dubbelregegistrering under sin tid som riksdagsman och länsförbundsordf i Västerbotten Tyvärr fick han inte full uppstöttning av regering och länsstyrelsen.
Min åsikt är naturligtvis att dubbelregistreringen ska upphöra och det måste gå att samarbeta med samer, ortsbefolkning och gästjägare.
Vi som jagar i skogslandet i nära anslutning till fjällen påstår jag har inga bekymmer att samarbeta med samerna.
Visst händer det att hundarna visar intresse för ren, men det är för oss som för Er i marker som har gott om rådjur och övrigt kronvilt. Man måste helt enkelt fostra hunden att inte driva eller jaga ren.
Nej, jag tror inte på att staten ska ge sig in på att lösa ut samerna. Det blir en konflikt som hela den norrländska jägarkåren kommer att förlora på. Har man sådana tankar i JRF då tappar förbundet medlemmar i norr och det går ju stick i stäv mot vår strävan att öka medlemsantalet i JRF. TÄNK EFTER!!!

4. Jan

2010-12-22 16:47

Om du nu anser att samerna är ett eget folk anser du också att de ska ha sitt eget land då? Tror nog samerna skulle leva gott på avkastningen från LKAB och skogen i Sapmi.

3. Betala ännu mer

2010-12-22 15:41

till samerna? Får dom inte redan idag tillräckligt av våra skattepengar för sina renar? Nä JRF, nu får det vara nog med bidrag till samerna. Dom har ju blivit ett eget folk enligt EU. Då kan dom väl ta sina egna kostnader. Jag vill i alla fall slippa betala mer till samerna av våra skattepengar för att sedan betala samerna, en gång till,för att jaga fågel på våra fjäll. (Svenska statens fjäll=Våra) för att sedan,återigen,betala samerna om man vill fiska i någon bäck. Nä nu får det vara nog med slöseri av skattepengar till "några lyxlirare" i sameland.

2. exkl. skatt

2010-12-22 13:13

Woj-Woj Och eftersom Samebyarna aldrig haft fällavgift och det mesta Älgköttet sålts svart ska lösesmman vara en krona exkl. skatt.

1. Samer

2010-12-22 13:13

varför skall det dalltas så med samer varför kommer dom undan med att jaga på annas mark. Gör jag på samma sätt åker jag inn. Dom får arendera jakt som alla anndra dom äger inte jakträtten på statens eller någon annas mark bara för att dom är samer

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB