• Pinewood

Junselejägare vill inte ha flyttvargen

NotiserPublicerad: 2012-11-09 09:12

Nu är det bestämt att den finsk-ryska flyttvargstiken ska få stanna i Junsele. Beslutet är inte särskilt populärt bland jägarna i trakten.
– Det är fint med varg, men det är problem att den är där jag jagar. Jag flyttade hit för att jaga. Jag kan inte jaga fågel och ta med hunden, för vargar äter hundar. Skulle jag komma hem till min åttaåriga dotter utan hund skulle hon gå sönder, säger jägare Peter Johansson till Sveriges Radio P4 Västernorrland.
Han menar att det är fler som tänker som honom, så att det enda rätta vore att skjuta bort vargen.
Andra jägare anser att vargarna tar älgkalvar och ett annat argument mot vargen är att den hotar rennäringen.
Det finns däremot de som tycker att vargen ska få vara kvar.
– Alla djur har rätt att leva. Vi människor vill ha kontroll över djur och natur, men det har vi inte, säger Gunilla Fluur till SR P4 Västernorrland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. #27 Fredde

2012-11-13 11:27

Visst har Du rätt. Visst skulle, det sedan etapp 1 var avklarad, vara svårt att få gehör för etapp 2, d v s inplantering av några nya "friska" vargar.
Och varför? Jo man vore då tvungen att ordentligt motivera varför vi skall ha varg i Sverige och hur den skall förvaltas.
I dag har man vridit frågan därhän att det nu bara gäller att försöka rädda ansiktet och dölja att man hittills drivit ett uruselt genomtänkt och genomfört projekt. Målet med projektet har kommit i skymundan.
En förutsättningslös diskussion av mål med och medel för att verkställa ett projekt är grunden för att man skall lyckas med projektet.
Och den diskussionen måste tas även för Projekt Varg. Om man inte gör det kommer man aldrig att lyckas fatta rätta beslut.
Och kan man då bevisa att målet "frilevande rasren varg i Sverige" är nödvändigt och uppnåeligt är mitt "radikala" förslag det enda vettiga sättet. Radikalt - ja. Snabbast - ja. Billigast - ja. Säkraste sättet - ja.
Men så är det det där med skammen med att man måste erkänna att man hittills gjort allt fel och att man måste erkänna att det också är litet si och så med motiveringen av projektets nödvändighet. Och det lär bli svårt att vargförespråkarna att erkänna.

26. Åke

2012-11-12 22:50

Oj, det var ett radikalt förslag. Att skjuta bort kan nog funka men riktigt hur du ska få gehör för sen sätta in nya kan nog bli en del problem.

25. #23 Fredde

2012-11-12 16:44

Säkerheten för att verkligen lyckas uppnå målet (en inavelsfri population) är oändligt mycket större i mitt "rationella" förslag än i de förslag, som i dag ligger på bordet.
Tiden som skulle erfordras för att nå målet är troligen också mycket kortare i det "rationella" förslaget. Jag är säker på att jägarna nästan mangrant skulle ställa upp och hjälpa till med etapp 1. Och då skulle det gå fort, mycket fort.
Och kostnaden för myndigheterna för det rationella förslaget skulle troligen inte heller bli så dyr. Åtminstone inte för etapp 1 då jägarna troligen skulle ställa upp nästan gratis.
Sedan var det det där med att bibehålla rasen rasren. Men det var som jag sa i mitt förra inlägg, en annan potatis. Som borde vara löst innan man sjösätter ngt av alternativen.

24. #23 Fredde

2012-11-12 16:43

Skall man göra ett trovärdigt försök att rädda genetiken och undvika inavel i en bevarandevärdevärd djurart eller djurras, skall man utgå från en population av rasrena sinsemellan obesläktade djur (enl mycket elementär genetik).
Det enda rationella i vårt fall är därför, om nu vargen skulle vara utrotningshotad, att ta bort hela den nuvarande svenska vargpopulationen och ersätta den med ett fåtal helt obesläktade vargar. En del gentiker säger att det då skulle räcka med 38 st(enl ngt mer svårförstådd genetik). Jag tror personligen att det t o m skulle räcka med ett ngt mindre antal än så.(enl mitt ngt enklare bondförstånd)
Att börja om från början vore således det enda trovärdiga alternativet från vargkramarsidan.
Eftersom ett sådant förslag inte ens diskuterats, måste det finnas en dold agenda i de alternativ, som erbjuds. Och då är det meningslöst att ens diskutera dem.
Att vargen som art inte är utrotningshotad är en sak, som talar mot att man skall sjösätta såväl mitt förslag som de två tidigare givna förslagen.
Att det sedan i längden dessutom är omöjligt att bibehålla även en i böjan renrasig population renrasig i bebyggda områden är ytterligare en komplikation.
Men det är andra problem, som inte hör hemma i denna diskussion om hur man med så få djur som möjligt skall kunna behålla en bevarandevärd ras alla egenskaper utan att få negativa inaveleffekter.

23. Åke

2012-11-12 14:15

Vad är alternativen för att stärka genetiken då för det är ju det man försöker med denna varg?

Sverige ska ha varg och de ska genetisk förstärkas, det är spelreglerna för varför denna varg särbehandlas idag. Så vad göra om vi inte ska använda denna varg? Valpar från djurpark? Fri tillväxt så att man kompenserar dålig genetik med antal?

Ändra spelreglerna är ju det enkla svaret men det är ju en otroligt lång process. Genetikern Dag L som många på denna sajt lovordar är ju otroligt tydlig med vikten att denna nya varg kommer i avel. Annars så funkar inte hans uträkningar och betydligt fler vargar behövs.

22. #21 Fredde

2012-11-12 08:32

Det är inget alternativ.

Om jag redogör varför jag tycker att ett alternativ är ogenomtänkt och korkat, innebär det inte att jag därmed accepterar ett annat, som också är ogenomtänkt och korkat.

21. Åke

2012-11-11 19:26

Men denna varg är väl dna testad, 2 generationer bakåt. Visst, jag håller med om att den inte är rastypisk. Skulle du ställa dig mer positiv till import av två rastypiska vargar från Ryssland?

20. # 19

2012-11-11 16:17

Ett problem är att det inte går att lita på myndgheterna och politikerna.
Ett annat är att vi pratar om en varghybrid. En sådan skall definitivt inte tilllåtas fortplanta sig överhuvudtaget. Varken i skogen eller i inhägnat område.

19. 180 eller 380

2012-11-11 15:00

Om dessa vargar får valpar och sedan flyttas så är det ju troligt att vi får det lägre antalet vargar.På det sättet kan ni ju hjälpa hela vargbältet.Ni har 2 vargar och oroar er för eran löshundsjakt vi har 20 revir i vårat län!Våran löshundsjakt är lika viktig som eran.Många renar kommer ju att tas men jag tror inte det blir nån långvarig vargetablering i renbeteslandet.Så jägarna i Junsele behöver nog inte vara så oroliga. Dalarna och värmland får nog även i fortsättningen ta den värsta "vargbördan"

18. Vad ska man rösta på?

2012-11-10 20:28

Såg i sundsvallstidning fre 9/11 att vänsterpartiet och miljöpartiet oxå har tagit ställning till att vi ska förtrycka vår urbefolkning och det kulturarv vi har i löshundsjakten! Dom hade fint vinklat glömt i artikeln att tala om att vargarna befann sig i renbetesområdet och vilka bekymmer den gör där, utan bara "citat" (uppmanat alla att har en skyldighet att se till att reviret blir kvar och inte skadas!!) slut citat. vilka korkbollar! Vi måste ju vara fler jägare än rasister i norra sverige så hur många röster skulle inte ett parti som tog ställning mot vargen kunna få när SD går så bra? Så vart ska man nu lägga sin röst i kommande val?

17. # 11 Geson

2012-11-10 10:14

Jag önskar att det vore så lätt, som Du skriver. Problemet är dock att en DNA- analys inte ger svaret.
En DNA-analys ger, om man hittar DNA som matchar hennes i en population i Ryssland, bara en bekräftelse om släktskapet.

Proven säger däremot absolut ingenting om denna ryska populationen består av allt igenom "äkta vargar" eller inte.

Och då kommer vi till kärnan i problematiken. I västra Ryssland och i Finland har under senare tid allt oftare påträffats och skjutits "vargar", som bevisligen har mycket hundgener i sig. Anledningen till att så många korsningar mellan varg och hund numera allt oftare påträffas beror på många saker. Bland annat på att det finns väldigt många vildhundar i Ryssland, med vilka vargar kan para sig och få hyfsat livskraftig avkomma. Och så sker. I Thomajärvi i finska Karelen har under sista året en handfull sådana korsningar, som kommit från Ryssland, tagits av daga av finska jägare efter uppmaning av den finska polisen.

Förutom spontana korsningar melan varg och vildhundar har såväl en del privatpersoner som myndigheter i Ryssland medvetet korsat hund och varg av olika anledningar. Avkommor efter dessa experiment finns ganska säkert i dag också i den vilda ryska populationen av vargar.

Utvecklingen följer helt det mönster, som professor Valerius Geist i Canada påvisat, d v s att i bebyggda områden är det helt omöjligt att i längden behålla en vild vargpopulation "rasren". Och att det dummaste man därför kan göra, om man vill bevara vargen som en egen "ursprunglig" underart är att introducera varg i bebyggda områden där hund och varg kan mötas.

Vilket i dag sker i Sverige.

Och det märkligaste med detta är att såväl NVV somh Miljödepartementet helt blundar för denna problematik. Trots ideliga påpekanden från seriösa kritiker av den svenska vargpolitiken.

16. 2 Krister Persson

2012-11-10 10:14

Du skrev förut och refererade till erfarenheter av skador på renskötseln (vems erfarenheter?)från Gillhovreviret under åren 91-93 att "problemet var överkommligt". När blev antalet som du anger för perioden 100 dödade renar per år överkommligt? Dessutom är det dom renar som hittats? Hur många har då skadats och dödats utan att återfinnas? Hur många kalvar (foster) har kastats pga att vajan stressats? Fick renarna betesro? Du skriver även att citat "Inga andra effekter såsom störning eller skingring av renhjordar registrerades" slut citat. Tror du på fullaste allvar att en vargflock på 8-10 djur som dödat så många renar inte stört och skingrat renhjorden?

15. Krister Persson #2

2012-11-10 10:14

Jag ser just att Du hellre ville lägga en replik på mitt inlägg (# 55) under artikeln "Flyttvargen blir kvar bland renarna" bland kommentarerna till denna artikel.

Om Ditt inlägg nr 2 nedan skall föreställa utlovat svar är det bara att konstatera att i stället för att svara kommer Du med nytt fagert och svulstigt tal med liten verklighetsanknytning.

Att hänvisa till vad EU tycker jag inte är ett svar. Du vet lika väl som jag, att p s s som Naturvårdsverket alltid har varit infiltrerat av representanter av Din förening (Rovdjursföreningen) har EU:s miljösida alltid varit infiltrerat av folk från WWF.
Och Du är helt säkert också fullständigt medveten om (och förtjust över) att WWF, SNF och SRF alltsedan 1980-talet haft en gemensam långsiktig plan på att återintroducera varg i Skandinavien.
Så att referera till vad EU tycker är bara att referera till vad WWF, SRF och SNF gemensamt tycker.

Det som är intressant i den fråga, som vi försöker avhandla här är: Vad tycker vi Sverige i frågan om varg i sameland och framför allt vad tycker de, som drabbas? Vi skall väl för fasen inte argumentera för vad folk i sydeuropa, som varken är insatt i problematiken eller drabbas av varg, tycker.

Och slutligen en konkret fråga till Dig: Tror Du på allvar att denna flyttvarg är en renrasig varg, d v s att den är genetiskt värdefull för bevarandet av rasen den tillhör(eller underarten om Du så vill?). Har Du aldrig tvivlat ens litet grand?

Emotser med spänning svar på den sista frågan.

14. Det är alltid rätt att skjuta...

2012-11-09 20:54

....bort varg.
Det är en art som sedan den inplanterades i det här landet bara tillfört elände!!!! Inte EN positiv sak kan tillskrivas vargen, bara elände!

13. Krister Persson!

2012-11-09 20:54

Du förnekar Dig inte. Samma tirader som för tre år sedan.

Fagert tal utan verklighetsanknytning. Dina försäkringar om att vargetablering av varg i såväl åretruntmarker som inom vinterbetesområdena inte skulle ställa till några nämnvärda skador för samerna är mer än lovligt naiva och inte ett dugg värda.

Men det är klart: Du riskerar ingenting om Dina försäkringar inte skulle stämma. Inte ens Din trovärdighet. Den är nämligen redan förbrukad.

I bland inbillar jag mig att Du gör vad som helst för att underminera samernas möjligheter att försörja sig på renskötsel. Är det någon slags vendetta eller vad är det, som driver Dig?

12. varg

2012-11-09 17:56

sluta leka med skattebetalarnas pengar ta bort dom innan nån annan gör det skicka dom till skåne

11. Laikavargen

2012-11-09 16:20

Föreslår att Samerna bekostar en DNA-analys av båda vargarna så att man får reda på vad som är vad!
Det borde vara en blygsam kostnad i förhållande till kommande problem!

10. alla djur har rätt att få leva,

2012-11-09 13:35

i synnerhet råttorna i städerna har rätt att få leva. Hm... plötsligt så är det okay att jaga både med fällor och med gift... hur tänker man då? Skadedjur som skadedjur...

9. Hoppsan

2012-11-09 13:35

Använder du även 20 år gammal enstaka händelser som forskning ska jag meddela saker och ting har hänt!Alla rovdjur du inte nämner har fördubblas i antal och därför trasar sönder rennäringen..

Sedan kan jag berätta en varg kan kosta Miljoner i skador så som skingring och transporter samt kastade kalvar..

Möjligheten finns den kommer göra liten skada vår kära laika/varg men om inte vem ska stå tills svars eller ska vi rycka på axlarna och säga HOPPSAN

8. Grattis

2012-11-09 13:34

till den stora berikningen som vi alla ska lida av :(
Och du Krister Persson kom tillbaka när du vet vad du pratar om är du snäll 3-5000 individer då är det inte längre någon mångfald då är det bara enfald

7. Beslut som en gummisnodd

2012-11-09 13:34

Föryngringar av varg ska inte förekomma inom renskötselns åretrunt marker. Så är beslutet formulerat och innebörden borde rimligen vara att när en vargflock visar sig inom åretrunt markerna ska den omgående avlivas.
Det är ett märkligt beslut, om en varg valpar inom vinterbetesområden är det helt i sin ordning att den ska få finnas där, sommarhalvåret erbjuder bytesdjur i tillräcklig omfattning kan man förvänta sig. Om inte finns alltid fårhagar att tillgå. Vinterhalvåret kommer samernas renar som ett vandrande smörgåsbord. Bra tänkt, eller inte?

6. En fråga Krister Persson

2012-11-09 13:33

Du verkar ju tänka logiskt och vara angelägen om att följa lagar och förordningar.

Har du någon lösning på vad mänskligheten skall äta när folkökningen är så stor, ladugårdarna är tomma på djur och skogarna tömda på vilt?

Skall vi dra oss tillbaka i ett ekosystem som gynnar kråkor, rävar och råttor.

I så fall: hur skall det gå till?

5. Christer Persson

2012-11-09 13:33

Detta uttalande från dig kommer att tacksamt noteras. Nu vet vi vem vi skall ge skulden när skadorna kommer. Detta glömmer vi aldrig!

4. Krister Persson!

2012-11-09 13:33

Varför tror du att myndigheterna har flyttat denna hund hybrid 3 gånger redan? Inte var det som du säger att dom är snälla och trevliga och inget gör! Nä, godkänner vi det här så är vi lurade för all framtid eller åtminstonde tills vi har fått några politiker som bryr sig om annat än innerstad och tunnelbana!

3. Tycker

2012-11-09 13:33

Ja, som vi kan läsa så finns det dom som tycker, sen finns det dom som drabbas.
Att lägga sig i har blivit ett honnörsord.

2. Varg i Renskötselområdet

2012-11-09 10:08

"Enstaka vargföryngringar utanför samebyarnas året-runt-marker, där de gör minst skada", så ser riksdagsbeslutet sen 2001 ut. Sverige har inget undantag i Art o. Direktivet för någon del av renskötselområdet. Det förefaller otroligt att vi i det uppkomna läget inom vargförvaltningen skulle medges ett undantag. Varg har sannolikt aldrig medfört problem på kalvningslanden för fjällsamebyar därför kan riksdagsbeslutet att undanta hela området ovanför odlingsgränsen vara tveksamt enligt min uppfattning. Med utgångspunkt i FN-konventionen 1992 att hejda den biologiska utarmningen av planeten och restaurera samt bevara ekosystem, så skall Sverige ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Denna livskraft kan bara uppnås i den stor-population vars utbredning omfattar Skandinavien till Uralbergen i öster. Totalt bör antalet vara minst 3000-5000 djur utan hinder för genutbyte. Det här är allas vårt ansvar och de politiska besluten har fattats utgående från detta förhållande. Ja vargföryngringen 91-93 i Gillhov/Jämtland följdes noggrannt, skadorna på renskötseln uppgick till ca 100 renar/år och antalet vargar var under tiden 8-10 i och omkring reviret. Inga andra effekter såsom störning eller skingring av renhjordar registrerades. Liknande erfarenheter finns från Stora Sjöfallets nationalpark 1977-1979, där registrerades som mest 3 vargar. Möjligheten finns att vargarna vid Junsele inte kommer att medföra stora olägenheter för renskötseln.

1. Junselejägare

2012-11-09 09:50

nu gäller det att Ni står på Er.
Kom ihåg att Jägarnas Riksorganisation (JRF) säger nollversion till frilevande varg. Svenska Jägarförbundet (SJF) har uttalat acceptans för 1-2 vargföryngringar i varje län.
Det är ingen tvekan om vilken jägareorganisation vi jägare ska vara medlemmar i.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB