• Pinewood

Kalmar län vill dela på vargarna

NotiserPublicerad: 2014-06-17 11:11

Kalmar läns viltförvaltningsdelegation har föreslagit nya miniminivåer av lodjur och varg. De anser att miniminivån av lodjur ska vara fyra föryngringar och för varg kan de tänka sig att dela en vargföryngring med ett angränsande län, tills att miniminivån på tre föryngringar för hela Södra rovdjursförvaltningsområdet är uppfylld, skriver länsstyrelsen i Kalmar län på sin hemsida.
I förslaget villkoras denna nivå med bland annat olika krav för ersättningar för drabbade tamdjursägare och att spridningen av rovdjur ska ske på naturlig väg och inte genom utplantering eller flytt.
Två av ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen reserverade sig mot beslutet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Häftigt?

2014-06-17 17:17

Att "våra förbund" går med på frilevande varg är inte riktigt ! Jägarnas Riksförbund har uttalat att någon frilevande varg skall inte finnas i Sverige. Hur andra förbund beslutar är upp till dom att svara för när skadorna kommer - men solidariteten med dom som drabbas verkar mest vara ord utan värde. JRF:s medlemmar medverkar inte till att landsbygden utarmas med en okontrollerad förekomst av varg!

7. Till #3

2014-06-17 15:43

Storstadsförakt är inte konstruktivt, snarare destruktivt för jägarkåren. Ändå mer när föraktet är så uppenbart felaktigt som signaturen "Skuggan" vill låta påskina.

Kalmar län har, enligt Wikipedia, 234 168 invånare. Jämför detta med 277 621 i Dalarna, 274 059 i Värmland och 286 079 i Örebro (Närke är ju inget län) så undrar jag vilka "stadsbor" som Skuggan pratar om. Faktum är det bara är 4 län i Sverige som är mindre än Kalmar län.

Tänk också på att Kalmar (Kalmar läns största stad) är betydligt mindre än motsvarande största stad i de övriga jämförda länen.

I Kalmar län finns det alltså, enligt det sunda förnuftet, betydligt färre stadsmänniskor än i samtliga av Skuggans uppräknade län.

Som sagt, storstadsförakt är inte konstruktivt utan mer destruktivt. Även när det finns någon som helst grund för föraktet.

6. Men, men..

2014-06-17 15:43

..varför är det inget län som höjer rösten i glädje över att få hysa några vargrevir? Enligt SRF är det ju det bästa som kan hända, att vargarna breder ut sig. Enligt länsstyrelsens personal, så är det bara vandringsvargar som tar får. Se till att det blir revir istället. Reviren tar annan mat. Kanske vildsvin?

5. Nivåer

2014-06-17 15:42

Vad viltförvaltningsdelegationen har tänkt sig för maximala nivåer vore önskvärt att få veta. Om dom inte kan eller vill uppge detta bör SNF och Djurens rätt konsulteras för att avge ett expertutlåtande.

4. Häftigt!

2014-06-17 15:42

Först säger vi NEJ till varg, sen går man med på små vargbestånd. Är vi totalt "mesar" alla jägare och framför allt våra förbund som vi jägare tillhör? Alla i hela Sverige blir drabbade, och framför allt landsbygden. Det gäller inte bara jakt utan även tamdjursbesättningar. För sent ska syndaren vakna.

3. Rättvisa

2014-06-17 13:32

Ja-ha nu börjar det, stadsborna vill ha en halv
föryngring och Värmland cirka 25 st = 200 vargar.
Nej nu dj....r är det dags att vi i Värmland, Närke och Dalarna sätter ner foten och börjar protestera...

2. Andra regler söderut?

2014-06-17 13:31

Full ersättning ges inte i nuvarande varglän. Glöm inte att involvera vargarna så de vet hur lång tid de får spendera i respektive län.

1. Det är...

2014-06-17 13:31

...generöst att dela med sig...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB