• Pinewood

Kalvjakt trots vargarna

NotiserPublicerad: 2013-09-28 12:33

I Nora/Stadra älgskötselområde har man vid en extrastämma beslutat att ställa in älgjakten eftersom vargen går hårt åt älgstammen.
Nu har länsstyrelsen bedömer att jakt på kalv ändå kan genomföras.

Enligt beräkningar som låg till grund för den nya älgskötselplanen hos Nora/Stadra älgskötselområde i Örebro län finns det inte tillräckligt med älg att jaga inför årets jakt. Anledningen är att varg tar så mycket älg att det inte räcker till för jakt.
Vid en extrastämma beslutade därför älgskötselområdet att ställa in älgjakten i år.
Länsstyrelsen och älgförvaltningsgruppen tillsammans med Jägareförbundet Örebr har efter att ha fått ta del av älgskötselområdets plan gjort en sannolikhetsbedömning av stammens utveckling. De anser att man bör jaga kalv och att älgskötselområdet får revidera sin plan.
Nu kommer älgjakten i älgskötselområdet omfatta max 15 älgkalvar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Kjell

2013-10-01 07:44

Har du inte förståtts Djurväns inlägg, helt okunnig om hur naturens gång är, alla svaga ska bort. Jag påstår mig garanterat veta att en liten pinntjur mkt väl kan vara en fin 6 taggade som 2 åring. Du förstår dessa så kallade djurvänner kommer se till att rovdjuren får det bra. Hellre en köttigt till vargen än mjölk till ålderdoms hemmet. Du vet de flesta här är riktiga djurvänner och hittar inte på en sån klyscha som DJURVÄN där man vill se hela populationer gå under

14. Rovdjuren är rötan i jaktpolitiken

2013-09-30 10:25

#1 och #2, huvudet på spiken! För tyvärr är detta troligen en medveten satsning från de stora skogsägarna, stat, kyrka och bolag/kapitalägare. Man har därtill i argumentationen fört in ett nytt begrepp, "prioriterat vilt", ett synsätt som även Länsstyrelserna accepterat. Begreppet används nu plötsligt i många skötselområden där det finns till exempel kronhjort och älg. Genom att definiera först älg som prioriterat vilt, så sätter skötselområdena avskjutningen på hjort så hög att lokal utrotning är det uppenbara syftet – det finns exempel där avskjutningen av en redan svag kronhjortstam tiodubblats! Älg bekämpas parallellt genom att ge fri kalvjakt, alternativt dela ut fler kalvar än som finns inom skötselområdet. Tyvärr är SJF med noterna och det finns därför ingen samlad opposition från privata markägare och jägare.
Det är också vanskligt att för de enskilda jaktlagen veta hur de skall förfara. Avstår de från att jaga hjort respektive älgkalv så gör det bara att djuren skjuts på kyrko-, bolags- eller statlig mark. Detta därför att man nu under frälsarropet "skjut djuren där de finns" tillämpar avlysningsjakt. Och skjuter man allt man kan så skjuter man ner stammen av både hjort och älg - vilket är precis vad kyrkan, staten och bolagen vill.
De jägare och privata markägare som går på skötselområdenas möten är ofta de som för egen del vill ha mer jakt och mer kött utan att bry sig om konsekvenserna samt en grupp som endast strävar efter att hindra grannen från att fälla något. Denna inställning gör dem lättmanipulerade och de är ett enkelt byte för kyrka, sveaskogar och bolag/kapital.
Jag tror inte detta går att göra något åt, ty grundproblemet är rovdjurspolitiken. I skydd av rovdjurspolitiken och med SJF:s stöd har en ny, kostbar och omfattande jaktbyråkrati införts. Syftet är självklart, kyrkan, staten och bolagen vill ha maximal avkastning på sitt skogskapital, samt hålla miljörörelsen och Jägareförbundet lugna. Och så länge landsbygden ställer upp på att vara ett gratis-zoo åt miljöpartister och skogskapital, så länge kommer landsbygden att förlora hur de än gör.
Alla borde ställa sig frågan hur jakten bedrevs under de hundra år det tog att bygga upp viltstammarna efter det att våra förfäder lyckades få rovdjursstammarna under kontroll. Inte var det med skötselområden och förvaltningsområden.

13. En fråga

2013-09-29 21:26

Hur har du djurvän tänkt dig att utfodringen av vargarna skall gå till när klövviltet är nere på 17-1800-talsnivå, djurbönderna har stängslat in sina djur med 3 meter höga stängsel (för att vargen inte skall kunna hoppa över) och alla rid- och travhästar antingen är installade eller bakom nät (som skulle få Kumlabunkern att se obevakad ut), hur har då ni vargvänner tänkt er att vargmaten skall räcka till. Samma fråga som tidigare, kommer ni vargkramare att frivilligt donera era, eller närståendes, kroppar till foder, eller förutsätter ni att landsbygdsbefolkningen skall axla den bördan lika fogligt som då de har fått dragits med eran sandlådelek, som bidragit till den rovdjurssituation som nu råder.

12. Skjut Mera

2013-09-29 21:25

Varför ska man som jägare kliva åt sidan? Jag tror inte det blir någon jakt nästa höst heller i så fall, Vargen tar det mesta. Nej jaga som vanligt hellre mera, Skjut ner älgstammen totalt i vargrevir så blir problemen tydligare med varg. Älgstammen får man sköta när vargen flyttat

11. Just det Rolf K,

2013-09-29 21:25

Låt dom som är närmast problemen var med och lösa dom. Varför var den privata markägarsidan utestängda?

10. Hoppas !

2013-09-29 21:24

Man kan ju hoppas att samtliga Jaktlagen avstår kalv jakten och att man håller ihop och visar att man är eniga i älgskötselområdet , för det är ju ni jägare som gjör jobbet och jaga inte länstyrelsen , svagt av jägarförbundet inte lyssnar på sina medlemmar , finns det någon från Nora området som sitter med i länstyrelsens älgskötselområde ? Hoppas ni i älgskötselområde är eniga i frågan och avstår kalvjakten.

9. Bedömningar görs olika

2013-09-29 10:09

Nog är det bra konstigt att ju längre ifrån verkligheten man kommer desto "bättre" vet man.Nej styrelsen och extraårsmötet visste bäst. Men sådant gäller väl inte längre? Varför inte låta dem som är närmast problemen bestämma ????

8. Ingen betydelse

2013-09-29 10:08

Med tanke på att det är kalvarna som först blir tagna av rovdjur så lär det inte bli några skjutna om de första beräkningarna är rätt. Däremot är inställd jakt pg a varg en viktig signal till beslutsfattarna. Jakten omsätter 3 Miljarder/år, varav jaktturism 200 Mkr. , rovdjursturism 2 Mkr./ år, det borde vara en enkel ekvation att få fram vem som engagerar sig mest för viltet och naturen.

7. Förvånande?

2013-09-29 10:08

Man kan få uppfattningen att älgskötselområdet inte förstår sin roll i sammanhanget och har fel folk i ledningen.
Kanske alla fastighetsägare inte har lämnat samtycke till bildning och lst handlagt ÄSO fel? Eller att de som har jakträtten inte sitter med i styrelsen? Ett ÄSO kan endast bildas av fastighetsägare rent juridiskt.

6. Kalvjakt!!! ????

2013-09-29 10:08

Hur skall det fördelas rättvist på nästan 40 jaktlag ?? Jag tror nog att jag avstår .

5. Bra bra!

2013-09-29 10:08

Det finns älgar i överflöd i andra delar av landet. Åk dit och jaga. Där vargar får finnas i naturligt antal stabiliserar sig också älgstammen till rätta proportioner i naturen. Snart kommer man kunna se att skogen kan återhämta sig. Härligt att naturen får sköta sig själv. Jag utgår också från att viltolyckorna på sikt minskar i dessa områden, vilket gynnar majoriteten och lidandet hos älgarna.Älgar är skapta för att klara av varg. De som går åt har inte de rätta förutsättningarna och ska bort! Survival of the fittest! Bra! Hoppas de börjar forska på dessa älgar, så att vi även i Sverige får en bra forskningsgrund på att älgstammen i dessa områden blir friskare, då bara starka djur och kraftiga älgtjurar överlever!

4. Överkörda X 2

2013-09-29 10:07

Så går det när en styrelse kör över sina medlemmar och markägare! Då får dom i sin tur finna sig i att bli överkörda av Länsstyrelsen! Inga privata markägare har fått delta i det samråd som ska ligga till grund för älgskötselplanen.

3. Jaha

2013-09-29 10:07

bra sätt att effektivt minska antal älgar. Ingen spridning av fjolingar kommande år i dom krokarna.

2. Det finns kvällskurser.

2013-09-29 10:07

För dom okunniga där det framgår med all tydlighet att alla djur i början är små så därför borde Lst. begripa att liten blir stor, men visst på det här viset går det fortare att utrota älgen, lycka till det kommer att gå rasande fort.

1. hmmm

2013-09-28 13:43

när skall jägareförbundet börja hålla på sina medlemmar i stället för alla möjliga andra??

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB