• Älgskadefondsföreningen

Kampanjvecka om viltolyckor

NotiserPublicerad: 2012-09-21 10:57

Under vecka 39 håller Nationella Viltolycksrådet en kampanjvecka för att uppmärksamma de viltolyckor som årligen sker i Sverige.

I genomsnitt sker en viltolycka var femtonde minut. Följderna av dessa olyckor är personskador, som i en del fall leder till livslånga men och handikapp, och att djur lider. På grund av detta får samhället stora kostnader och försäkringskostnader blir höga.
För att göra trafikanter uppmärksamma på risken för att kollidera med vilt håller Nationella Viltolycksrådet en kampanjvecka mellan 24-30 september.
Regionala representanter för Viltolycksrådet kommer att dela ut informationsmaterial vid trafikkontroller, vid köpcentran och andra stora mötesplatser. Det kommer också sättas upp hastighetskontroller vid en del viltolycksdrabbade vägar.

"Var förberedd i trafiken"
– Våra trafikanter måste verkligen bli mer uppmärksamma när de kör på viltolycksdrabbade vägar. Vilda djur har sina egna invanda vandringsvägar och dessa korsar ofta våra. Genom att vara förberedd och använda Viltolycksrådets app "Viltolycka" får bilisterna information om var tidigare olyckor har inträffat, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbotten och ordförande i Viltolycksrådet.
Ett annat sätt att förbereda sig inför sin resa är att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida, där det finns kartor med farliga vägavsnitt och möjlighet att få tips om de säkraste färdvägarna om man skriver in sin start- och slutpunkt för sin resa.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Trafikvett och logik lyser med sin frånvaro!

2012-09-23 19:59

Dags att vakna upp alla ni fordonsförare, ”djurvänner”, miljöåklagare och Naturvårdsverk!
Om en fordonsförare kör på en varg eller en björn är som det är nu en olycka som beror på att djuret kommit upp på vägen framför fordonet. Att fordonet framförts med för hög fart och inte kunnat stanna eller väja är som det är i dagsläget djurets fel.

Här borde samma procedurer tillämpas som vid grovt jaktbrott. Kan man i det ena fallet ta vapnet i beslag så borde i trafikfallet bilen tas i beslag och samma påföljder och straffsatser tillämpas som för grovt jaktbrott. Förberedelse till grovt jaktbrott kanske också kan vara aktuellt redan när man startar motorn och far iväg med fordonet.

Om alla körde som folk och var beredda på att ett djur kan dyka upp på vägen när som helst så skulle inga viltolyckor hända. Kom ihåg att det är den som kör på ett djur som är vållande till olyckan och skyll inte på djuret. Vänligen rätta mig om jag har fel.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB