• Pinewood

Kan fortsätta jaga med armborst

NotiserPublicerad: 2007-02-19 15:36

En jägare i Blattnicksele i Västerbotten har fått tillstånd av Naturvårdsverket att fortsätta jaga med armborst. Men pilarna från vapnet får endast avlossas mot orre och tjäder som jagas med hjälp av trädskällare.
Tillståndet som gavs 1997 på grund av medicinska skäl har förlängts till och med 2010.
Ett av villkoren är ett pilen får avlossas mot fåglar som är högst 25 meter bort, med tanke på den krökta pilbanan.
Nya krav är att mannen måste lämna en skriftlig rapport till Naturvårdsverket. Rapporten ska ange fakta om vilket armborst och vilka riktmedel, pilar och pilspetsar som används. Vilken verkan olika typer av pilspetsar har på fåglarna ska rapporteras. Dessutom måste toppfågeljägaren ange för- och nackdelar med armborst jämfört med vanliga vapen.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Pil funkar

2007-06-11 18:09

Ja, inte mycket att orda om detta. Pilen har ju funkat som jaktprojektil i över 40 000 år. Med ett modernt armborst är det inga problem att döda fågel, oavsett storlek. Till och med älg och björn faller för en jaktpil i lungorna.

1. Försökskaniner?

2007-02-28 17:20

Har naturvårdsverket gett sig själva rätten att godkänna försöksjakt på orre och tjäder? Det står klart och tydligt i jaktlagen om hur jakt skall bedrivas och vilken ammunition som skall användas vid jakt på olika viltslag.
Jag hittar inget om att jakt får bedrivas med pilar.
Dessutom läser jag att den aktuelle ”jägaren” skall rapportera vilken verkan olika pilar har på fåglarna.
Det är ju höjden av total okänslighet för viltet. Skulle jägaren rapportera att en viss typ av pil har sämre verkan än en annan typ? Knappast.
Vad skall rapporteringen ligga till grund för?
Skall verket göra en utredning i smyg om det skall bli allmänt förekommande att använda pilar vid jakt?
Vidare ställer verket krav på denne ”jägare” att ange för- och nackdelar med pilar kontra vanliga vapen. Vet verket inte det skall verket inte heller vara bemyndigat till att ansvara för frågor gällande djur och natur?
Sedan finns det faktiskt en paragraf som är känd för vanliga jägare, vilken beskriver hur jakt skall bedrivas, men den verkar inte vara aktuell i detta fall.
Man kan ju fråga sig hur utfallet i beslutet hade blivit om frågan gällt älg i stället för orre och tjäder. Teoretiskt sett kan ju envar ansöka om att bedriva vilken jakt som helst om man lovar att rapportera verkan av det tilltag man för tillfället har för sig i skogen och kallar det jakt.
Detta beslut måste omedelbart återkallas samt att denna person som vill bedriva jakt erhåller adekvat utrustning som är i enlighet med jaktlagen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB